Pokemon kpdo - Exaioros.com - lastcatch - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search catchs player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character Catchs
Name:
Last Catchs
1.
2019-02-13 06:37:25By: Wesleeyas. [Male] : Seadra.
2.
2019-02-13 06:28:15By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
3.
2019-02-13 00:25:20By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
4.
2019-02-13 00:23:36By: Wesleeyas. [Female] : Shellder.
5.
2019-02-13 00:05:03By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
6.
2019-02-12 23:56:23By: Wesleeyas. [Male] : Seaking.
7.
2019-02-12 23:56:13By: Wesleeyas. [Male] : Azumarill.
8.
2019-02-12 23:55:51By: Wesleeyas. [Female] : Krabby.
9.
2019-02-12 23:55:47By: Wesleeyas. [Female] : Goldeen.
10.
2019-02-12 23:51:27By: Wesleeyas. [Male] : Seaking.
11.
2019-02-12 23:51:02By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
12.
2019-02-12 23:30:51By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
13.
2019-02-12 23:04:39By: Wesleeyas. [Female] : Poliwrath.
14.
2019-02-12 16:20:04By: Wesleeyas. [Female] : Krabby.
15.
2019-02-12 16:13:28By: Wesleeyas. [Female] : Seaking.
16.
2019-02-12 16:11:24By: Wesleeyas. [Female] : Shellder.
17.
2019-02-12 15:51:13By: Wesleeyas. [Female] : Magikarp.
18.
2019-02-12 15:34:40By: Wesleeyas. [Female] : Magikarp.
19.
2019-02-12 15:22:20By: Wesleeyas. [Male] : Poliwag.
20.
2019-02-12 15:09:46By: Wesleeyas. [Male] : Goldeen.
21.
2019-02-12 15:07:10By: Wesleeyas. [Female] : Magikarp.
22.
2019-02-12 15:06:54By: Wesleeyas. [Male] : Golduck.
23.
2019-02-12 15:04:46By: Wesleeyas. [Female] : Magikarp.
24.
2019-02-12 15:04:39By: Wesleeyas. [Female] : Wartortle.
25.
2019-02-11 22:00:54By: Wesleeyas. [Male] : Poliwhirl.
26.
2019-02-11 21:12:19By: Wesleeyas. [Male] : Tentacool.
27.
2019-02-11 21:03:02By: Wesleeyas. [Male] : Poliwag.
28.
2019-02-11 20:57:00By: Wesleeyas. [Male] : Goldeen.
29.
2019-02-11 20:44:21By: Wesleeyas. [Female] : Tentacruel.
30.
2019-02-11 20:41:43By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
31.
2019-02-11 20:32:56By: Wesleeyas. [Female] : Horsea.
32.
2019-02-11 20:24:31By: Wesleeyas. [Male] : Psyduck.
33.
2019-02-11 20:12:52By: Wesleeyas. [Male] : Poliwag.
34.
2019-02-11 20:02:58By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
35.
2019-02-10 16:11:27By: Wesleeyas. [Male] : Wartortle.
36.
2019-02-10 12:09:01By: Wesleeyas. [Male] : Starmie.
37.
2019-02-10 12:01:06By: Wesleeyas. [Female] : Starmie.
38.
2019-02-10 12:01:02By: Wesleeyas. [Male] : Blastoise.
39.
2019-02-10 12:00:57By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
40.
2019-02-10 11:55:46By: Wesleeyas. [Male] : Psyduck.
41.
2019-02-10 11:42:21By: Wesleeyas. [Female] : Magikarp.
42.
2019-02-06 19:30:24By: Wesleeyas. [Male] : Kingler.
43.
2019-02-03 14:37:47By: Wesleeyas. [Male] : Starmie.
44.
2019-02-03 14:37:45By: Wesleeyas. [Male] : Seaking.
45.
2019-01-31 19:09:04By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
46.
2019-01-31 19:09:00By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
47.
2019-01-31 19:04:03By: Wesleeyas. [Male] : Horsea.
48.
2019-01-24 19:25:32By: Wesleeyas. [Female] : Tentacool.
49.
2019-01-24 19:13:41By: Wesleeyas. [Male] : Tentacool.
50.
2019-01-21 21:00:58By: Wesleeyas. [Male] : Seaking.
51.
2019-01-14 19:54:22By: Wesleeyas. [Female] : Pidgeot.
52.
2019-01-08 20:37:35By: Wesleeyas. [Male] : Poliwhirl.
53.
2019-01-08 20:28:14By: Wesleeyas. [Female] : Wartortle.
54.
2019-01-08 19:47:36By: Wesleeyas. [Male] : Squirtle.
55.
2019-01-08 19:42:42By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Krabby.
56.
2019-01-08 09:09:40By: Wesleeyas. [Male] : Shiny Slowbro.
57.
2019-01-08 08:37:19By: Wesleeyas. [Male] : Slowbro.
58.
2019-01-08 08:32:11By: Wesleeyas. [Female] : Wartortle.
59.
2019-01-07 22:14:33By: Wesleeyas. [Male] : Ditto.
60.
2019-01-07 22:09:00By: Wesleeyas. [Female] : Squirtle.
61.
2019-01-07 21:00:14By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
62.
2019-01-07 19:39:38By: Wesleeyas. [Male] : Diglett.
63.
2019-01-07 19:28:36By: Wesleeyas. [Female] : Goldeen.
64.
2019-01-07 18:52:30By: Wesleeyas. [Male] : Kingler.
65.
2019-01-04 08:37:39By: Wesleeyas. [Female] : Dewgong.
66.
2019-01-04 08:00:26By: Wesleeyas. [Male] : Shiny Azumarill.
67.
2019-01-04 07:58:18By: Wesleeyas. [Male] : Vaporeon.
68.
2019-01-04 07:58:15By: Wesleeyas. [Female] : Starmie.
69.
2019-01-03 19:42:25By: Wesleeyas. [Male] : Shellder.
70.
2019-01-03 19:35:52By: Wesleeyas. [Female] : Ditto.
71.
2019-01-03 16:36:08By: Wesleeyas. [Male] : Ditto.
72.
2019-01-03 15:54:13By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
73.
2019-01-03 10:59:00By: Wesleeyas. [Female] : Gastly.
74.
2019-01-03 10:40:08By: Wesleeyas. [Female] : Ditto.
75.
2019-01-03 10:02:12By: Wesleeyas. [Male] : Tentacool.
76.
2019-01-03 09:43:12By: Wesleeyas. [Female] : Psyduck.
77.
2019-01-03 08:49:53By: Wesleeyas. [Male] : Starmie.
78.
2019-01-03 08:13:15By: Wesleeyas. [Female] : Krabby.
79.
2019-01-02 16:54:57By: Wesleeyas. [Female] : Slowpoke.
80.
2019-01-02 16:50:29By: Wesleeyas. [Male] : Seel.
81.
2019-01-02 16:45:44By: Wesleeyas. [Female] : Starmie.
82.
2019-01-02 16:23:37By: Wesleeyas. [Male] : Seel.
83.
2019-01-02 16:20:47By: Wesleeyas. [Male] : Squirtle.
84.
2019-01-02 16:04:53By: Wesleeyas. [Female] : Horsea.
85.
2019-01-02 15:52:24By: Wesleeyas. [Male] : Staryu.
86.
2019-01-02 14:09:06By: Wesleeyas. [Male] : Psyduck.
87.
2019-01-02 14:02:28By: Wesleeyas. [Male] : Squirtle.
88.
2019-01-02 12:48:17By: Wesleeyas. [Female] : Dewgong.
89.
2019-01-02 12:32:14By: Wesleeyas. [Female] : Seaking.
90.
2019-01-02 12:22:33By: Wesleeyas. [Female] : Seadra.
91.
2019-01-02 12:18:51By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
92.
2019-01-02 09:51:37By: Wesleeyas. [Male] : Shiny Golem.
93.
2019-01-02 09:35:24By: Wesleeyas. [Male] : Shiny Sandslash.
94.
2019-01-02 09:02:54By: Wesleeyas. [Male] : Machop.
95.
2019-01-02 08:52:13By: Wesleeyas. [Female] : Seel.
96.
2019-01-01 23:02:19By: Wesleeyas. [Male] : Seaking.
97.
2019-01-01 21:09:33By: Wesleeyas. [Female] : Kingler.
98.
2019-01-01 19:40:17By: Wesleeyas. [Male] : Psyduck.
99.
2019-01-01 17:31:28By: Wesleeyas. [Male] : Shiny Zubat.
100.
2018-12-31 17:16:21By: Wesleeyas. [Male] : Seel.
101.
2018-12-31 17:12:50By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
102.
2018-12-31 16:41:46By: Wesleeyas. [Male] : Seel.
103.
2018-12-31 16:34:46By: Wesleeyas. [Male] : Shiny Staryu.
104.
2018-12-31 16:14:43By: Wesleeyas. [Male] : Squirtle.
105.
2018-12-31 16:09:48By: Wesleeyas. [Male] : Poliwag.
106.
2018-12-31 16:03:29By: Wesleeyas. [Female] : Kingler.
107.
2018-12-31 15:56:35By: Wesleeyas. [Female] : Staryu.
108.
2018-12-31 15:51:15By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
109.
2018-12-31 15:50:41By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Staryu.
110.
2018-12-31 15:05:53By: Wesleeyas. [Male] : Shiny Tentacool.
111.
2018-12-31 14:53:33By: Wesleeyas. [Female] : Psyduck.
112.
2018-12-31 14:50:00By: Wesleeyas. [Male] : Ledyba.
113.
2018-12-31 00:24:48By: Wesleeyas. [Female] : Slowpoke.
114.
2018-12-31 00:24:44By: Wesleeyas. [Female] : Omanyte.
115.
2018-12-31 00:24:33By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Tentacool.
116.
2018-12-31 00:17:17By: Wesleeyas. [Female] : Poliwhirl.
117.
2018-12-31 00:17:09By: Wesleeyas. [Female] : Poliwhirl.
118.
2018-12-31 00:12:29By: Wesleeyas. [Male] : Seel.
119.
2018-12-30 23:51:47By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Marill.
120.
2018-12-30 23:49:42By: Wesleeyas. [Male] : Psyduck.
121.
2018-12-30 23:22:07By: Wesleeyas. [Male] : Squirtle.
122.
2018-12-30 23:20:19By: Wesleeyas. [Male] : Staryu.
123.
2018-12-21 10:55:42By: Wesleeyas. [Male] : Slowpoke.
124.
2018-12-21 10:53:38By: Wesleeyas. [Female] : Wartortle.
125.
2018-12-21 10:52:11By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Tentacool.
126.
2018-12-21 10:18:51By: Wesleeyas. [Female] : Poliwhirl.
127.
2018-12-21 10:07:13By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Tentacool.
128.
2018-12-21 09:46:27By: Wesleeyas. [Male] : Poliwag.
129.
2018-12-21 09:44:39By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Staryu.
130.
2018-12-21 09:28:05By: Wesleeyas. [Female] : Horsea.
131.
2018-12-21 08:58:23By: Wesleeyas. [Male] : Starmie.
132.
2018-12-21 08:58:14By: Wesleeyas. [Female] : Wartortle.
133.
2018-12-20 23:08:23By: Wesleeyas. [Female] : Horsea.
134.
2018-12-20 21:45:28By: Wesleeyas. [Male] : Cloyster.
135.
2018-12-20 21:45:25By: Wesleeyas. [Female] : Seadra.
136.
2018-12-20 21:33:02By: Wesleeyas. [Female] : Diglett.
137.
2018-12-20 21:29:26By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
138.
2018-12-19 20:35:10By: Wesleeyas. [Female] : Slowbro.
139.
2018-12-19 20:05:37By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
140.
2018-12-19 19:34:38By: Wesleeyas. [Male] : Horsea.
141.
2018-12-18 19:45:05By: Wesleeyas. [Male] : Goldeen.
142.
2018-12-14 19:37:53By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
143.
2018-12-14 19:26:10By: Wesleeyas. [Female] : Seaking.
144.
2018-12-14 19:18:20By: Wesleeyas. [Female] : Horsea.
145.
2018-12-14 18:44:52By: Wesleeyas. [Female] : Magikarp.
146.
2018-12-14 17:25:39By: Wesleeyas. [Female] : Seel.
147.
2018-12-14 17:22:16By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Starmie.
148.
2018-12-14 17:05:35By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Staryu.
149.
2018-12-14 13:18:56By: Wesleeyas. [Female] : Staryu.
150.
2018-12-14 13:17:42By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
151.
2018-12-14 13:14:27By: Wesleeyas. [Male] : Goldeen.
152.
2018-12-14 03:35:15By: Wesleeyas. [Female] : Tentacool.
153.
2018-12-14 02:25:37By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Starmie.
154.
2018-12-14 02:20:58By: Wesleeyas. [Female] : Magikarp.
155.
2018-12-14 01:23:14By: Wesleeyas. [Female] : Goldeen.
156.
2018-12-14 01:21:59By: Wesleeyas. [Female] : Staryu.
157.
2018-12-13 23:36:35By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
158.
2018-12-13 23:13:03By: Wesleeyas. [Male] : Tentacool.
159.
2018-12-13 23:10:13By: Wesleeyas. [Female] : Goldeen.
160.
2018-12-13 22:20:19By: Wesleeyas. [Female] : Staryu.
161.
2018-12-13 15:18:48By: Wesleeyas. [Female] : Goldeen.
162.
2018-12-13 15:09:07By: Wesleeyas. [Male] : Seadra.
163.
2018-12-13 00:07:36By: Wesleeyas. [Female] : Seaking.
164.
2018-12-12 23:53:58By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Staryu.
165.
2018-12-12 23:52:20By: Wesleeyas. [Male] : Shiny Starmie.
166.
2018-12-12 23:48:53By: Wesleeyas. [Male] : Horsea.
167.
2018-12-09 08:53:46By: Wesleeyas. [Female] : Horsea.
168.
2018-12-09 08:53:37By: Wesleeyas. [Female] : Tentacool.
169.
2018-12-09 08:46:36By: Wesleeyas. [Male] : Poliwag.
170.
2018-12-09 08:44:37By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
171.
2018-12-09 08:41:44By: Wesleeyas. [Female] : Magikarp.
172.
2018-12-09 08:01:56By: Wesleeyas. [Female] : Horsea.
173.
2018-12-09 07:59:19By: Wesleeyas. [Male] : Tentacool.
174.
2018-12-08 20:31:02By: Wesleeyas. [Male] : Wartortle.
175.
2018-12-08 20:11:31By: Wesleeyas. [Male] : Tentacool.
176.
2018-12-08 20:11:27By: Wesleeyas. [Male] : Poliwag.
177.
2018-12-08 20:11:12By: Wesleeyas. [Female] : Slowpoke.
178.
2018-12-08 20:11:02By: Wesleeyas. [Female] : Krabby.
179.
2018-12-08 20:10:24By: Wesleeyas. [Female] : Magikarp.
180.
2018-12-08 20:06:45By: Wesleeyas. [Male] : Goldeen.
181.
2018-12-08 20:06:41By: Wesleeyas. [Female] : Wartortle.
182.
2018-12-08 20:06:28By: Wesleeyas. [Male] : Seaking.
183.
2018-12-08 20:03:28By: Wesleeyas. [Male] : Seel.
184.
2018-12-08 20:03:16By: Wesleeyas. [Female] : Squirtle.
185.
2018-12-08 20:02:46By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
186.
2018-12-08 19:59:48By: Wesleeyas. [Female] : Seaking.
187.
2018-12-08 19:59:30By: Wesleeyas. [Female] : Goldeen.
188.
2018-12-08 19:51:35By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
189.
2018-12-08 19:50:28By: Wesleeyas. [Female] : Poliwhirl.
190.
2018-12-08 19:24:02By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
191.
2018-12-08 19:15:27By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
192.
2018-12-08 19:15:16By: Wesleeyas. [Male] : Tentacool.
193.
2018-12-08 19:11:56By: Wesleeyas. [Male] : Poliwag.
194.
2018-12-08 19:10:44By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Staryu.
195.
2018-12-08 18:50:55By: Wesleeyas. [Female] : Krabby.
196.
2018-12-08 18:45:00By: Wesleeyas. [Female] : Slowbro.
197.
2018-12-08 18:40:38By: Wesleeyas. [Female] : Magikarp.
198.
2018-12-08 18:38:32By: Wesleeyas. [Female] : Seaking.
199.
2018-12-08 18:16:35By: Wesleeyas. [Female] : Krabby.
200.
2018-12-08 18:15:15By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
201.
2018-12-08 18:12:28By: Wesleeyas. [Male] : Seel.
202.
2018-12-08 18:12:20By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
203.
2018-12-08 03:20:17By: Wesleeyas. [Female] : Psyduck.
204.
2018-12-08 02:39:33By: Wesleeyas. [Male] : Horsea.
205.
2018-12-08 02:28:38By: Wesleeyas. [Female] : Magikarp.
206.
2018-12-08 02:07:21By: Wesleeyas. [Female] : Seaking.
207.
2018-12-08 01:56:57By: Wesleeyas. [Male] : Staryu.
208.
2018-12-08 01:30:49By: Wesleeyas. [Female] : Goldeen.
209.
2018-12-08 01:30:45By: Wesleeyas. [Male] : Poliwag.
210.
2018-12-08 01:12:12By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
211.
2018-12-08 01:04:51By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
212.
2018-12-08 00:42:34By: Wesleeyas. [Female] : Shellder.
213.
2018-12-08 00:34:42By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
214.
2018-12-08 00:10:34By: Wesleeyas. [Female] : Krabby.
215.
2018-12-07 19:45:29By: Wesleeyas. [Male] : Horsea.
216.
2018-12-07 19:44:41By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
217.
2018-12-07 19:17:56By: Wesleeyas. [Female] : Shellder.
218.
2018-12-07 16:27:30By: Wesleeyas. [Female] : Horsea.
219.
2018-12-07 16:08:24By: Wesleeyas. [Male] : Seaking.
220.
2018-12-07 16:08:23By: Wesleeyas. [Male] : Horsea.
221.
2018-12-07 16:06:29By: Wesleeyas. [Female] : Goldeen.
222.
2018-12-07 01:54:23By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
223.
2018-12-07 01:51:29By: Wesleeyas. [Female] : Slowbro.
224.
2018-12-06 20:29:53By: Wesleeyas. [Female] : Tentacool.
225.
2018-12-06 20:11:52By: Wesleeyas. [Male] : Seaking.
226.
2018-12-06 19:13:05By: Wesleeyas. [Female] : Seaking.
227.
2018-12-06 00:12:36By: Wesleeyas. [Female] : Horsea.
228.
2018-12-06 00:02:20By: Wesleeyas. [Male] : Poliwag.
229.
2018-12-04 23:11:53By: Wesleeyas. [Female] : Horsea.
230.
2018-12-04 22:37:58By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
231.
2018-12-04 21:32:12By: Wesleeyas. [Female] : Kingler.
232.
2018-12-04 20:35:02By: Wesleeyas. [Female] : Magikarp.
233.
2018-12-04 15:54:36By: Wesleeyas. [Male] : Horsea.
234.
2018-12-04 15:37:09By: Wesleeyas. [Male] : Horsea.
235.
2018-12-04 15:25:05By: Wesleeyas. [Male] : Psyduck.
236.
2018-12-04 15:18:30By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
237.
2018-12-03 20:48:18By: Wesleeyas. [Female] : Horsea.
238.
2018-12-03 20:48:14By: Wesleeyas. [Female] : Goldeen.
239.
2018-12-03 20:48:07By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
240.
2018-12-03 20:38:29By: Wesleeyas. [Male] : Tentacool.
241.
2018-12-03 20:34:38By: Wesleeyas. [Male] : Psyduck.
242.
2018-12-03 20:34:30By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
243.
2018-12-03 20:29:12By: Wesleeyas. [Male] : Staryu.
244.
2018-11-21 23:17:20By: Wesleeyas. [Female] : Hypno.
245.
2018-11-21 23:13:44By: Wesleeyas. [Male] : Hypno.
246.
2018-11-20 23:57:22By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Vileplume.
247.
2018-11-20 23:34:42By: Wesleeyas. [Female] : Hoothoot.
248.
2018-11-20 23:20:18By: Wesleeyas. [Male] : Spinarak.
249.
2018-11-20 23:18:41By: Wesleeyas. [Male] : Doduo.
250.
2018-11-20 23:18:20By: Wesleeyas. [Female] : Doduo.
251.
2018-11-20 23:01:09By: Wesleeyas. [Female] : Venonat.
252.
2018-11-20 23:00:32By: Wesleeyas. [Female] : Venonat.
253.
2018-11-20 22:58:47By: Wesleeyas. [Female] : Farfetchd.
254.
2018-11-20 22:56:29By: Wesleeyas. [Male] : Raticate.
255.
2018-11-20 22:52:03By: Wesleeyas. [Male] : Spinarak.
256.
2018-11-20 22:48:14By: Wesleeyas. [Male] : Dodrio.
257.
2018-11-20 22:47:39By: Wesleeyas. [Female] : Paras.
258.
2018-11-20 22:47:11By: Wesleeyas. [Male] : Venonat.
259.
2018-11-20 22:43:18By: Wesleeyas. [Male] : Dodrio.
260.
2018-11-20 22:41:52By: Wesleeyas. [Male] : Spinarak.
261.
2018-11-20 22:37:52By: Wesleeyas. [Male] : Kakuna.
262.
2018-11-20 22:33:33By: Wesleeyas. [Male] : Venonat.
263.
2018-11-20 22:30:26By: Wesleeyas. [Female] : Exeggcute.
264.
2018-11-20 22:29:22By: Wesleeyas. [Male] : Venonat.
265.
2018-11-20 22:28:10By: Wesleeyas. [Male] : Weedle.
266.
2018-11-20 22:27:42By: Wesleeyas. [Female] : Doduo.
267.
2018-11-20 22:25:41By: Wesleeyas. [Female] : Caterpie.
268.
2018-11-20 22:24:39By: Wesleeyas. [Male] : Furret.
269.
2018-11-20 22:20:28By: Wesleeyas. [Male] : Exeggcute.
270.
2018-11-20 22:13:50By: Wesleeyas. [Female] : Caterpie.
271.
2018-11-20 22:11:33By: Wesleeyas. [Female] : Meowth.
272.
2018-11-20 22:10:42By: Wesleeyas. [Male] : Oddish.
273.
2018-11-20 21:56:00By: Wesleeyas. [Female] : Venonat.
274.
2018-11-20 21:53:54By: Wesleeyas. [Male] : Doduo.
275.
2018-11-20 21:52:55By: Wesleeyas. [Female] : Butterfree.
276.
2018-11-20 21:52:42By: Wesleeyas. [Female] : Caterpie.
277.
2018-11-20 21:47:44By: Wesleeyas. [Male] : Paras.
278.
2018-11-20 21:46:28By: Wesleeyas. [Male] : Venonat.
279.
2018-11-20 21:46:06By: Wesleeyas. [Male] : Meowth.
280.
2018-11-20 21:43:17By: Wesleeyas. [Male] : Fearow.
281.
2018-11-20 21:09:07By: Wesleeyas. [Female] : Horsea.
282.
2018-11-20 08:14:57By: Wesleeyas. [Male] : Togetic.
283.
2018-11-17 16:06:27By: Wesleeyas. [Male] : Furret.
284.
2018-11-17 15:53:01By: Wesleeyas. [Male] : Shiny Gloom.
285.
2018-11-16 16:44:10By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
286.
2018-11-16 16:44:08By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
287.
2018-11-16 16:44:05By: Wesleeyas. [Male] : Slowpoke.
288.
2018-11-16 00:24:31By: Wesleeyas. [Female] : Weepinbell.
289.
2018-11-16 00:19:38By: Wesleeyas. [Male] : Caterpie.
290.
2018-11-16 00:18:34By: Wesleeyas. [Male] : Kakuna.
291.
2018-11-16 00:18:10By: Wesleeyas. [Female] : Kakuna.
292.
2018-11-16 00:18:09By: Wesleeyas. [Female] : Metapod.
293.
2018-11-16 00:17:55By: Wesleeyas. [Male] : Geodude.
294.
2018-11-16 00:17:53By: Wesleeyas. [Female] : Paras.
295.
2018-11-16 00:16:14By: Wesleeyas. [Female] : Kakuna.
296.
2018-11-16 00:15:49By: Wesleeyas. [Male] : Spearow.
297.
2018-11-16 00:15:47By: Wesleeyas. [Male] : Pidgey.
298.
2018-11-16 00:15:15By: Wesleeyas. [Female] : Bellsprout.
299.
2018-11-16 00:15:13By: Wesleeyas. [Male] : Spearow.
300.
2018-11-16 00:13:34By: Wesleeyas. [Female] : Voltorb.
301.
2018-11-16 00:13:32By: Wesleeyas. [Male] : Voltorb.
302.
2018-11-16 00:13:10By: Wesleeyas. [Male] : Voltorb.
303.
2018-11-16 00:13:08By: Wesleeyas. [Female] : Voltorb.
304.
2018-11-16 00:12:49By: Wesleeyas. [Male] : Voltorb.
305.
2018-11-16 00:12:08By: Wesleeyas. [Female] : Magnemite.
306.
2018-11-16 00:11:40By: Wesleeyas. [Male] : Voltorb.
307.
2018-11-16 00:11:39By: Wesleeyas. [Male] : Caterpie.
308.
2018-11-16 00:09:42By: Wesleeyas. [Male] : Diglett.
309.
2018-11-16 00:09:11By: Wesleeyas. [Male] : Nidoranfe.
310.
2018-11-16 00:08:19By: Wesleeyas. [Male] : Bellsprout.
311.
2018-11-16 00:07:28By: Wesleeyas. [Female] : Pidgey.
312.
2018-11-16 00:05:57By: Wesleeyas. [Female] : Victreebel.
313.
2018-11-16 00:04:40By: Wesleeyas. [Female] : Bellsprout.
314.
2018-11-16 00:01:14By: Wesleeyas. [Female] : Rattata.
315.
2018-11-16 00:01:01By: Wesleeyas. [Male] : Zubat.
316.
2018-11-15 23:59:49By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
317.
2018-11-15 23:59:48By: Wesleeyas. [Female] : Horsea.
318.
2018-11-15 23:59:41By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
319.
2018-11-15 23:58:23By: Wesleeyas. [Male] : Seel.
320.
2018-11-15 23:57:45By: Wesleeyas. [Male] : Shellder.
321.
2018-11-15 23:57:25By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
322.
2018-11-15 23:57:23By: Wesleeyas. [Female] : Krabby.
323.
2018-11-15 23:57:12By: Wesleeyas. [Female] : Wartortle.
324.
2018-11-15 23:56:33By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
325.
2018-11-15 23:56:22By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
326.
2018-11-15 23:55:23By: Wesleeyas. [Male] : Poliwag.
327.
2018-11-15 23:55:18By: Wesleeyas. [Female] : Krabby.
328.
2018-11-15 23:54:22By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
329.
2018-11-15 23:54:11By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
330.
2018-11-15 23:54:03By: Wesleeyas. [Male] : Psyduck.
331.
2018-11-15 23:50:47By: Wesleeyas. [Female] : Krabby.
332.
2018-11-15 23:50:45By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
333.
2018-11-15 23:50:43By: Wesleeyas. [Female] : Krabby.
334.
2018-11-15 23:50:41By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
335.
2018-11-14 22:11:28By: Wesleeyas. [Male] : Poliwag.
336.
2018-11-14 22:09:07By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
337.
2018-11-14 22:03:06By: Wesleeyas. [Male] : Poliwag.
338.
2018-11-14 21:05:40By: Wesleeyas. [Female] : Poliwag.
339.
2018-11-14 21:05:28By: Wesleeyas. [Male] : Goldeen.
340.
2018-11-14 21:05:27By: Wesleeyas. [Male] : Poliwhirl.
341.
2018-11-14 21:05:20By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
342.
2018-11-14 21:05:15By: Wesleeyas. [Male] : Krabby.
343.
2018-11-14 21:05:13By: Wesleeyas. [Female] : Psyduck.
344.
2018-11-14 21:05:12By: Wesleeyas. [Female] : Magikarp.
345.
2018-11-14 21:03:18By: Wesleeyas. [Female] : Krabby.
346.
2018-11-14 21:03:09By: Wesleeyas. [Female] : Krabby.
347.
2018-11-14 21:02:55By: Wesleeyas. [Male] : Psyduck.
348.
2018-11-14 21:02:52By: Wesleeyas. [Male] : Tentacool.
349.
2018-11-14 21:02:51By: Wesleeyas. [Female] : Goldeen.
350.
2018-11-14 21:02:49By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.
351.
2018-11-14 21:02:28By: Wesleeyas. [Male] : Seaking.
352.
2018-11-14 21:02:23By: Wesleeyas. [Female] : Poliwhirl.
353.
2018-11-14 21:01:02By: Wesleeyas. [Male] : Goldeen.
354.
2018-11-12 23:47:39By: Wesleeyas. [Male] : Togetic.
355.
2018-11-11 22:13:43By: Wesleeyas. [Female] : Igglybuff.
356.
2018-11-09 00:44:11By: Wesleeyas. [Male] : Typhlosion.
357.
2018-11-09 00:16:23By: Wesleeyas. [Female] : Shiny Cyndaquil.
358.
2018-11-08 22:24:24By: Wesleeyas. [Male] : Kadabra.
359.
2018-11-08 22:23:47By: Wesleeyas. [Male] : Abra.
360.
2018-11-08 22:23:27By: Wesleeyas. [Male] : Abra.
361.
2018-11-08 22:23:20By: Wesleeyas. [Female] : Abra.
362.
2018-11-08 22:23:16By: Wesleeyas. [Female] : Abra.
363.
2018-11-08 22:23:15By: Wesleeyas. [Male] : Abra.
364.
2018-11-08 22:22:29By: Wesleeyas. [Male] : Exeggutor.
365.
2018-11-08 21:48:36By: Wesleeyas. [Female] : Clefairy.
366.
2018-11-08 21:37:06By: Wesleeyas. [Male] : Clefairy.
367.
2018-11-08 02:23:12By: Wesleeyas. [Male] : Psyduck.
368.
2018-11-08 01:43:50By: Wesleeyas. [Male] : Magikarp.