Pokemon kpdo - Exaioros.com - lastcatch - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search catchs player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character Catchs
Name:
Last Catchs
1.
2021-09-26 05:02:14By: Nonono. [Female] : Poliwrath.
2.
2021-09-26 05:01:59By: Nonono. [Male] : Tentacruel.
3.
2021-09-26 05:01:50By: Nonono. [Male] : Kingler.
4.
2021-09-26 05:01:43By: Nonono. [Female] : Tentacool.
5.
2021-09-26 05:01:29By: Nonono. [Male] : Tentacool.
6.
2021-09-26 05:01:22By: Nonono. [Female] : Poliwag.
7.
2021-09-26 05:01:16By: Nonono. [Male] : Krabby.
8.
2021-09-26 05:01:12By: Nonono. [Male] : Horsea.
9.
2021-09-26 05:00:59By: Nonono. [Female] : Horsea.
10.
2021-09-26 05:00:53By: Nonono. [Female] : Magikarp.
11.
2021-09-26 05:00:36By: Nonono. [Female] : Magikarp.
12.
2021-09-26 05:00:35By: Nonono. [Female] : Staryu.
13.
2021-09-26 05:00:24By: Nonono. [Male] : Krabby.
14.
2021-09-26 05:00:20By: Nonono. [Male] : Poliwag.
15.
2021-09-26 05:00:09By: Nonono. [Female] : Magikarp.
16.
2021-09-26 05:00:08By: Nonono. [Male] : Poliwag.
17.
2021-09-26 05:00:03By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
18.
2021-09-26 04:59:59By: Nonono. [Male] : Goldeen.
19.
2021-09-26 04:59:53By: Nonono. [Male] : Magikarp.
20.
2021-09-26 04:59:52By: Nonono. [Male] : Cloyster.
21.
2021-09-26 04:59:50By: Nonono. [Female] : Horsea.
22.
2021-09-26 04:59:46By: Nonono. [Female] : Tentacool.
23.
2021-09-26 04:59:17By: Nonono. [Female] : Horsea.
24.
2021-09-26 04:58:46By: Nonono. [Male] : Staryu.
25.
2021-09-26 04:58:44By: Nonono. [Female] : Psyduck.
26.
2021-09-26 04:58:37By: Nonono. [Female] : Squirtle.
27.
2021-09-26 04:58:35By: Nonono. [Male] : Tentacruel.
28.
2021-09-26 04:58:22By: Nonono. [Male] : Goldeen.
29.
2021-09-26 04:58:03By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
30.
2021-09-26 04:57:38By: Nonono. [Male] : Seel.
31.
2021-09-26 04:57:36By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
32.
2021-09-26 04:57:32By: Nonono. [Male] : Tentacruel.
33.
2021-09-26 04:57:24By: Nonono. [Male] : Poliwag.
34.
2021-09-26 04:57:20By: Nonono. [Male] : Krabby.
35.
2021-09-26 04:57:15By: Nonono. [Female] : Goldeen.
36.
2021-09-26 04:57:09By: Nonono. [Female] : Magikarp.
37.
2021-09-26 04:56:40By: Nonono. [Male] : Seel.
38.
2021-09-26 04:56:39By: Nonono. [Female] : Magikarp.
39.
2021-09-26 04:56:35By: Nonono. [Female] : Goldeen.
40.
2021-09-26 04:56:17By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
41.
2021-09-26 04:56:14By: Nonono. [Female] : Poliwag.
42.
2021-09-26 04:56:13By: Nonono. [Male] : Krabby.
43.
2021-09-26 04:56:05By: Nonono. [Male] : Starmie.
44.
2021-09-26 04:55:53By: Nonono. [Male] : Starmie.
45.
2021-09-26 04:55:43By: Nonono. [Male] : Krabby.
46.
2021-09-26 04:55:33By: Nonono. [Female] : Magikarp.
47.
2021-09-26 04:55:06By: Nonono. [Female] : Squirtle.
48.
2021-09-26 04:55:05By: Nonono. [Female] : Krabby.
49.
2021-09-26 04:54:58By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
50.
2021-09-26 04:54:50By: Nonono. [Female] : Tentacool.
51.
2021-09-26 04:54:34By: Nonono. [Male] : Seel.
52.
2021-09-26 04:54:33By: Nonono. [Male] : Horsea.
53.
2021-09-26 04:54:26By: Nonono. [Female] : Poliwag.
54.
2021-09-26 04:54:25By: Nonono. [Female] : Poliwag.
55.
2021-09-26 04:53:54By: Nonono. [Female] : Seaking.
56.
2021-09-26 04:53:50By: Nonono. [Female] : Goldeen.
57.
2021-09-26 04:53:45By: Nonono. [Female] : Magikarp.
58.
2021-09-26 04:53:42By: Nonono. [Female] : Omanyte.
59.
2021-09-26 04:53:28By: Nonono. [Male] : Poliwag.
60.
2021-09-26 04:53:27By: Nonono. [Male] : Horsea.
61.
2021-09-26 04:53:21By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
62.
2021-09-26 04:52:57By: Nonono. [Female] : Krabby.
63.
2021-09-26 04:52:48By: Nonono. [Male] : Starmie.
64.
2021-09-26 04:52:46By: Nonono. [Male] : Dewgong.
65.
2021-09-26 04:52:43By: Nonono. [Male] : Tentacool.
66.
2021-09-26 04:52:17By: Nonono. [Male] : Goldeen.
67.
2021-09-26 04:52:16By: Nonono. [Female] : Starmie.
68.
2021-09-26 04:52:08By: Nonono. [Female] : Horsea.
69.
2021-09-26 04:52:00By: Nonono. [Female] : Seaking.
70.
2021-09-26 04:51:44By: Nonono. [Female] : Tentacool.
71.
2021-09-26 04:51:40By: Nonono. [Female] : Shellder.
72.
2021-09-26 04:51:34By: Nonono. [Female] : Poliwag.
73.
2021-09-26 04:51:28By: Nonono. [Female] : Slowbro.
74.
2021-09-26 04:51:11By: Nonono. [Male] : Starmie.
75.
2021-09-26 04:51:02By: Nonono. [Male] : Horsea.
76.
2021-09-26 04:50:59By: Nonono. [Female] : Goldeen.
77.
2021-09-26 04:50:30By: Nonono. [Female] : Krabby.
78.
2021-09-26 04:49:57By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
79.
2021-09-26 04:49:56By: Nonono. [Male] : Poliwag.
80.
2021-09-26 04:49:55By: Nonono. [Female] : Krabby.
81.
2021-09-26 04:49:47By: Nonono. [Female] : Tentacool.
82.
2021-09-26 04:49:42By: Nonono. [Female] : Slowbro.
83.
2021-09-26 04:49:41By: Nonono. [Female] : Poliwag.
84.
2021-09-26 04:49:35By: Nonono. [Male] : Vaporeon.
85.
2021-09-26 04:49:22By: Nonono. [Male] : Magikarp.
86.
2021-09-26 04:49:07By: Nonono. [Female] : Magikarp.
87.
2021-09-26 04:48:55By: Nonono. [Male] : Shellder.
88.
2021-09-26 04:48:28By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
89.
2021-09-26 04:48:14By: Nonono. [Female] : Staryu.
90.
2021-09-26 04:48:05By: Nonono. [Female] : Seel.
91.
2021-09-26 04:47:56By: Nonono. [Male] : Wartortle.
92.
2021-09-26 04:47:44By: Nonono. [Female] : Tentacool.
93.
2021-09-26 04:47:35By: Nonono. [Male] : Horsea.
94.
2021-09-26 04:47:29By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
95.
2021-09-26 04:46:56By: Nonono. [Female] : Azumarill.
96.
2021-09-26 04:46:32By: Nonono. [Female] : Seaking.
97.
2021-09-26 04:46:26By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
98.
2021-09-26 04:46:15By: Nonono. [Female] : Tentacool.
99.
2021-09-26 04:46:02By: Nonono. [Female] : Starmie.
100.
2021-09-26 04:45:26By: Nonono. [Male] : Horsea.
101.
2021-09-26 04:45:21By: Nonono. [Male] : Poliwhirl.
102.
2021-09-26 04:45:16By: Nonono. [Male] : Magikarp.
103.
2021-09-26 04:45:12By: Nonono. [Male] : Seaking.
104.
2021-09-26 04:44:45By: Nonono. [Female] : Goldeen.
105.
2021-09-26 04:44:39By: Nonono. [Female] : Horsea.
106.
2021-09-26 04:44:24By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
107.
2021-09-26 04:44:19By: Nonono. [Male] : Shellder.
108.
2021-09-26 04:44:09By: Nonono. [Female] : Tentacool.
109.
2021-09-26 04:44:05By: Nonono. [Male] : Kingler.
110.
2021-09-26 04:44:01By: Nonono. [Male] : Slowbro.
111.
2021-09-26 04:43:57By: Nonono. [Female] : Krabby.
112.
2021-09-26 04:43:17By: Nonono. [Male] : Magikarp.
113.
2021-09-26 04:43:16By: Nonono. [Female] : Poliwag.
114.
2021-09-26 04:42:39By: Nonono. [Male] : Omanyte.
115.
2021-09-26 04:42:34By: Nonono. [Female] : Tentacool.
116.
2021-09-26 04:42:20By: Nonono. [Female] : Golduck.
117.
2021-09-26 04:42:01By: Nonono. [Male] : Horsea.
118.
2021-09-26 04:41:52By: Nonono. [Female] : Wartortle.
119.
2021-09-26 04:41:29By: Nonono. [Male] : Poliwag.
120.
2021-09-26 04:41:08By: Nonono. [Male] : Tentacool.
121.
2021-09-26 04:40:58By: Nonono. [Male] : Golduck.
122.
2021-09-26 04:40:36By: Nonono. [Male] : Poliwag.
123.
2021-09-26 04:40:05By: Nonono. [Male] : Kingler.
124.
2021-09-26 04:40:00By: Nonono. [Male] : Seadra.
125.
2021-09-26 04:39:41By: Nonono. [Female] : Croconaw.
126.
2021-09-26 04:39:32By: Nonono. [Female] : Poliwag.
127.
2021-09-26 04:39:26By: Nonono. [Male] : Goldeen.
128.
2021-09-26 04:39:24By: Nonono. [Female] : Magikarp.
129.
2021-09-26 04:39:19By: Nonono. [Female] : Goldeen.
130.
2021-09-26 04:39:17By: Nonono. [Female] : Wartortle.
131.
2021-09-26 04:39:05By: Nonono. [Female] : Krabby.
132.
2021-09-26 04:38:57By: Nonono. [Female] : Poliwag.
133.
2021-09-26 04:38:42By: Nonono. [Female] : Squirtle.
134.
2021-09-26 04:38:41By: Nonono. [Male] : Golduck.
135.
2021-09-26 04:38:39By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
136.
2021-09-26 04:38:29By: Nonono. [Female] : Krabby.
137.
2021-09-26 04:38:22By: Nhoxbinboi. [Female] : Garchomp.
138.
2021-09-26 04:38:13By: Nonono. [Male] : Magikarp.
139.
2021-09-26 04:37:59By: Nonono. [Male] : Shellder.
140.
2021-09-26 04:37:57By: Nonono. [Male] : Magikarp.
141.
2021-09-26 04:37:55By: Nonono. [Male] : Azumarill.
142.
2021-09-26 04:37:45By: Nonono. [Male] : Staryu.
143.
2021-09-26 04:37:27By: Nonono. [Male] : Krabby.
144.
2021-09-26 04:37:23By: Nonono. [Male] : Magikarp.
145.
2021-09-26 04:37:13By: Nonono. [Male] : Krabby.
146.
2021-09-26 04:37:00By: Nonono. [Female] : Kingler.
147.
2021-09-26 04:36:47By: Nonono. [Female] : Seaking.
148.
2021-09-26 04:36:44By: Nonono. [Male] : Magikarp.
149.
2021-09-26 04:36:04By: Nonono. [Male] : Horsea.
150.
2021-09-26 04:35:44By: Nonono. [Male] : Tentacool.
151.
2021-09-26 04:35:40By: Nonono. [Male] : Tentacool.
152.
2021-09-26 04:34:38By: Nonono. [Female] : Staryu.
153.
2021-09-26 04:34:29By: Nonono. [Male] : Poliwag.
154.
2021-09-26 04:34:15By: Nonono. [Female] : Horsea.
155.
2021-09-26 04:34:08By: Nonono. [Male] : Psyduck.
156.
2021-09-26 04:34:02By: Nonono. [Female] : Poliwhirl.
157.
2021-09-26 04:33:57By: Nonono. [Male] : Horsea.
158.
2021-09-26 04:33:41By: Nonono. [Male] : Horsea.
159.
2021-09-26 04:33:40By: Nonono. [Female] : Goldeen.
160.
2021-09-26 04:33:37By: Nonono. [Male] : Seaking.
161.
2021-09-26 04:33:27By: Nonono. [Female] : Shiny Starmie.
162.
2021-09-26 04:33:23By: Nonono. [Female] : Omanyte.
163.
2021-09-26 04:33:18By: Nonono. [Female] : Goldeen.
164.
2021-09-26 04:33:17By: Nonono. [Female] : Poliwag.
165.
2021-09-26 04:32:38By: Nonono. [Female] : Seaking.
166.
2021-09-26 04:32:29By: Nonono. [Female] : Magikarp.
167.
2021-09-26 04:32:21By: Nonono. [Male] : Krabby.
168.
2021-09-26 04:32:12By: Nonono. [Male] : Seaking.
169.
2021-09-26 04:32:10By: Nonono. [Female] : Dewgong.
170.
2021-09-26 04:32:01By: Nonono. [Female] : Staryu.
171.
2021-09-26 04:31:45By: Nonono. [Male] : Krabby.
172.
2021-09-26 04:31:13By: Nonono. [Female] : Magikarp.
173.
2021-09-26 04:31:09By: Nonono. [Female] : Horsea.
174.
2021-09-26 04:30:51By: Nonono. [Male] : Seaking.
175.
2021-09-26 04:30:47By: Nonono. [Female] : Squirtle.
176.
2021-09-26 04:30:41By: Nonono. [Male] : Shellder.
177.
2021-09-26 04:30:38By: Nonono. [Female] : Krabby.
178.
2021-09-26 04:30:17By: Nonono. [Female] : Wartortle.
179.
2021-09-26 04:30:11By: Nonono. [Male] : Cloyster.
180.
2021-09-26 04:29:50By: Nonono. [Female] : Slowbro.
181.
2021-09-26 04:29:33By: Nonono. [Male] : Seel.
182.
2021-09-26 04:29:30By: Nonono. [Female] : Krabby.
183.
2021-09-26 04:29:13By: Nonono. [Male] : Staryu.
184.
2021-09-26 04:29:09By: Nonono. [Male] : Horsea.
185.
2021-09-26 04:29:01By: Nonono. [Male] : Magikarp.
186.
2021-09-26 04:28:47By: Nonono. [Female] : Golduck.
187.
2021-09-26 04:27:57By: Nonono. [Female] : Seaking.
188.
2021-09-26 04:27:39By: Nonono. [Female] : Magikarp.
189.
2021-09-26 04:27:32By: Nonono. [Male] : Kingler.
190.
2021-09-26 04:27:21By: Nonono. [Female] : Staryu.
191.
2021-09-26 04:27:09By: Nonono. [Female] : Seadra.
192.
2021-09-26 04:27:05By: Nonono. [Male] : Krabby.
193.
2021-09-26 04:26:57By: Nonono. [Female] : Goldeen.
194.
2021-09-26 04:26:54By: Nonono. [Male] : Squirtle.
195.
2021-09-26 04:26:50By: Nonono. [Male] : Cloyster.
196.
2021-09-26 04:26:49By: Nonono. [Female] : Omanyte.
197.
2021-09-26 04:26:30By: Nonono. [Male] : Cloyster.
198.
2021-09-26 04:26:17By: Nonono. [Female] : Starmie.
199.
2021-09-26 04:26:11By: Nonono. [Female] : Magikarp.
200.
2021-09-26 04:25:51By: Nonono. [Female] : Kingler.
201.
2021-09-26 04:25:31By: Nonono. [Male] : Tentacool.
202.
2021-09-26 04:25:21By: Nonono. [Male] : Squirtle.
203.
2021-09-26 04:25:10By: Nonono. [Female] : Poliwag.
204.
2021-09-26 04:25:05By: Nonono. [Male] : Magikarp.
205.
2021-09-26 04:24:41By: Nonono. [Female] : Seel.
206.
2021-09-26 04:24:32By: Nonono. [Female] : Krabby.
207.
2021-09-26 04:24:28By: Nonono. [Female] : Starmie.
208.
2021-09-26 04:24:19By: Nonono. [Female] : Psyduck.
209.
2021-09-26 04:24:10By: Nonono. [Female] : Kabuto.
210.
2021-09-26 04:24:04By: Nonono. [Male] : Horsea.
211.
2021-09-26 04:23:56By: Nonono. [Male] : Poliwag.
212.
2021-09-26 04:23:51By: Nonono. [Male] : Poliwag.
213.
2021-09-26 04:23:50By: Nonono. [Female] : Goldeen.
214.
2021-09-26 04:23:40By: Nonono. [Male] : Magikarp.
215.
2021-09-26 04:23:30By: Nonono. [Male] : Poliwag.
216.
2021-09-26 04:23:17By: Nonono. [Male] : Horsea.
217.
2021-09-26 04:23:14By: Nonono. [Male] : Poliwhirl.
218.
2021-09-26 04:22:35By: Nonono. [Female] : Cloyster.
219.
2021-09-26 04:22:20By: Nonono. [Male] : Wartortle.
220.
2021-09-26 04:21:56By: Nonono. [Female] : Goldeen.
221.
2021-09-26 04:21:51By: Nonono. [Female] : Poliwag.
222.
2021-09-26 04:21:43By: Nonono. [Male] : Staryu.
223.
2021-09-26 04:21:07By: Nonono. [Male] : Poliwrath.
224.
2021-09-26 04:20:43By: Nonono. [Male] : Shiny Tentacool.
225.
2021-09-26 04:20:41By: Nonono. [Female] : Tentacool.
226.
2021-09-26 04:20:36By: Nonono. [Male] : Goldeen.
227.
2021-09-26 04:20:35By: Nonono. [Female] : Golduck.
228.
2021-09-26 04:20:23By: Nonono. [Male] : Tentacool.
229.
2021-09-26 04:20:14By: Nonono. [Female] : Dewgong.
230.
2021-09-26 04:20:09By: Nonono. [Female] : Tentacool.
231.
2021-09-26 04:19:56By: Nonono. [Female] : Dewgong.
232.
2021-09-26 04:19:51By: Nonono. [Female] : Shellder.
233.
2021-09-26 04:19:39By: Nonono. [Male] : Mudkip.
234.
2021-09-26 04:19:34By: Nonono. [Female] : Tentacool.
235.
2021-09-26 04:19:27By: Nonono. [Male] : Tentacool.
236.
2021-09-26 04:19:25By: Nonono. [Male] : Tentacruel.
237.
2021-09-26 04:19:12By: Nonono. [Male] : Horsea.
238.
2021-09-26 04:18:55By: Nonono. [Male] : Tentacool.
239.
2021-09-26 04:18:45By: Nonono. [Female] : Krabby.
240.
2021-09-26 04:18:25By: Nonono. [Female] : Shiny Starmie.
241.
2021-09-26 04:18:21By: Nonono. [Male] : Psyduck.
242.
2021-09-26 04:18:13By: Nonono. [Female] : Seaking.
243.
2021-09-26 04:18:13By: Nonono. [Male] : Seaking.
244.
2021-09-26 04:17:58By: Nonono. [Male] : Kingler.
245.
2021-09-26 04:17:52By: Nonono. [Male] : Staryu.
246.
2021-09-26 04:17:35By: Nonono. [Female] : Horsea.
247.
2021-09-26 04:17:27By: Nonono. [Female] : Seaking.
248.
2021-09-26 04:17:09By: Nonono. [Male] : Kingler.
249.
2021-09-26 04:17:05By: Nonono. [Female] : Cloyster.
250.
2021-09-26 04:16:37By: Nonono. [Male] : Seadra.
251.
2021-09-26 04:16:35By: Nonono. [Female] : Poliwag.
252.
2021-09-26 04:16:19By: Nonono. [Male] : Seel.
253.
2021-09-26 04:15:48By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
254.
2021-09-26 04:15:44By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
255.
2021-09-26 04:15:41By: Nonono. [Male] : Tentacool.
256.
2021-09-26 04:15:30By: Nonono. [Female] : Horsea.
257.
2021-09-26 04:15:02By: Nonono. [Female] : Magikarp.
258.
2021-09-26 04:14:44By: Nonono. [Female] : Poliwag.
259.
2021-09-26 04:14:37By: Nonono. [Female] : Poliwag.
260.
2021-09-26 04:14:29By: Nonono. [Female] : Magikarp.
261.
2021-09-26 04:14:20By: Nonono. [Female] : Goldeen.
262.
2021-09-26 04:14:04By: Nonono. [Female] : Seadra.
263.
2021-09-26 04:13:54By: Nonono. [Female] : Horsea.
264.
2021-09-26 04:13:48By: Nonono. [Male] : Poliwag.
265.
2021-09-26 04:13:34By: Nonono. [Female] : Magikarp.
266.
2021-09-26 04:13:30By: Nonono. [Male] : Golduck.
267.
2021-09-26 04:13:26By: Nonono. [Male] : Krabby.
268.
2021-09-26 04:12:55By: Nonono. [Male] : Krabby.
269.
2021-09-26 04:12:52By: Nonono. [Female] : Krabby.
270.
2021-09-26 04:12:11By: Nonono. [Male] : Wartortle.
271.
2021-09-26 04:11:58By: Nonono. [Female] : Goldeen.
272.
2021-09-26 04:11:46By: Nonono. [Female] : Starmie.
273.
2021-09-26 04:11:44By: Nonono. [Female] : Horsea.
274.
2021-09-26 04:11:38By: Nonono. [Male] : Slowbro.
275.
2021-09-26 04:11:26By: Nonono. [Male] : Seaking.
276.
2021-09-26 04:11:24By: Nonono. [Female] : Shellder.
277.
2021-09-26 04:11:19By: Nonono. [Female] : Goldeen.
278.
2021-09-26 04:11:17By: Nonono. [Female] : Poliwag.
279.
2021-09-26 04:11:16By: Nonono. [Female] : Seel.
280.
2021-09-26 04:10:50By: Nonono. [Male] : Poliwag.
281.
2021-09-26 04:10:15By: Nonono. [Male] : Seadra.
282.
2021-09-26 04:09:50By: Nonono. [Female] : Goldeen.
283.
2021-09-26 04:09:33By: Nonono. [Male] : Seaking.
284.
2021-09-26 04:09:31By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
285.
2021-09-26 04:09:26By: Nonono. [Male] : Poliwag.
286.
2021-09-26 04:09:16By: Nonono. [Male] : Kingler.
287.
2021-09-26 04:09:13By: Nonono. [Male] : Slowbro.
288.
2021-09-26 04:08:50By: Nonono. [Male] : Krabby.
289.
2021-09-26 04:08:20By: Nonono. [Female] : Poliwag.
290.
2021-09-26 04:08:04By: Nonono. [Male] : Tentacool.
291.
2021-09-26 04:07:56By: Nonono. [Male] : Horsea.
292.
2021-09-26 04:07:23By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
293.
2021-09-26 04:07:16By: Nonono. [Male] : Seel.
294.
2021-09-26 04:07:12By: Nonono. [Male] : Staryu.
295.
2021-09-26 04:07:03By: Nonono. [Female] : Magikarp.
296.
2021-09-26 04:06:57By: Nonono. [Female] : Poliwag.
297.
2021-09-26 04:06:24By: Nonono. [Female] : Staryu.
298.
2021-09-26 04:06:20By: Nonono. [Male] : Goldeen.
299.
2021-09-26 04:06:17By: Nonono. [Male] : Tentacool.
300.
2021-09-26 04:06:15By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
301.
2021-09-26 04:06:08By: Nonono. [Female] : Horsea.
302.
2021-09-26 04:05:52By: Nonono. [Male] : Magikarp.
303.
2021-09-26 04:05:39By: Nonono. [Female] : Starmie.
304.
2021-09-26 04:05:35By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
305.
2021-09-26 04:05:23By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
306.
2021-09-26 04:05:22By: Nonono. [Male] : Tentacruel.
307.
2021-09-26 04:05:19By: Nonono. [Female] : Dewgong.
308.
2021-09-26 04:05:18By: Nonono. [Female] : Psyduck.
309.
2021-09-26 04:05:17By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
310.
2021-09-26 04:05:16By: Nonono. [Male] : Horsea.
311.
2021-09-26 04:05:03By: Nonono. [Male] : Poliwag.
312.
2021-09-26 04:05:00By: Nonono. [Female] : Dewgong.
313.
2021-09-26 04:04:53By: Nonono. [Female] : Magikarp.
314.
2021-09-26 04:04:50By: Nonono. [Female] : Tentacool.
315.
2021-09-26 04:04:42By: Nonono. [Female] : Magikarp.
316.
2021-09-26 04:04:28By: Nonono. [Male] : Seaking.
317.
2021-09-26 04:04:15By: Nonono. [Female] : Squirtle.
318.
2021-09-26 04:04:15By: Nonono. [Female] : Golduck.
319.
2021-09-26 04:04:11By: Nonono. [Female] : Poliwag.
320.
2021-09-26 04:03:53By: Nonono. [Female] : Tentacool.
321.
2021-09-26 04:03:45By: Nonono. [Female] : Starmie.
322.
2021-09-26 04:03:34By: Nonono. [Female] : Staryu.
323.
2021-09-26 04:02:53By: Nonono. [Male] : Magikarp.
324.
2021-09-26 04:02:50By: Nonono. [Male] : Krabby.
325.
2021-09-26 04:02:33By: Nonono. [Male] : Goldeen.
326.
2021-09-26 04:02:25By: Nonono. [Male] : Horsea.
327.
2021-09-26 04:02:23By: Nonono. [Female] : Seel.
328.
2021-09-26 04:02:17By: Nonono. [Male] : Magikarp.
329.
2021-09-26 04:01:53By: Nonono. [Female] : Goldeen.
330.
2021-09-26 04:01:49By: Nonono. [Male] : Tentacool.
331.
2021-09-26 04:01:48By: Nonono. [Male] : Krabby.
332.
2021-09-26 04:01:35By: Nonono. [Female] : Poliwrath.
333.
2021-09-26 04:01:30By: Nonono. [Male] : Seaking.
334.
2021-09-26 04:01:25By: Nonono. [Male] : Wartortle.
335.
2021-09-26 04:01:20By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
336.
2021-09-26 04:01:16By: Nonono. [Male] : Goldeen.
337.
2021-09-26 04:01:11By: Nonono. [Male] : Wartortle.
338.
2021-09-26 04:01:07By: Nonono. [Female] : Krabby.
339.
2021-09-26 04:01:07By: Nonono. [Female] : Goldeen.
340.
2021-09-26 04:00:29By: Nonono. [Female] : Krabby.
341.
2021-09-26 04:00:20By: Nonono. [Male] : Cloyster.
342.
2021-09-26 03:59:39By: Nonono. [Male] : Tentacruel.
343.
2021-09-26 03:59:37By: Nonono. [Male] : Tentacool.
344.
2021-09-26 03:58:51By: Nonono. [Female] : Vaporeon.
345.
2021-09-26 03:58:44By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
346.
2021-09-26 03:58:32By: Nonono. [Female] : Krabby.
347.
2021-09-26 03:58:23By: Nonono. [Male] : Horsea.
348.
2021-09-26 03:58:22By: Nonono. [Male] : Magikarp.
349.
2021-09-26 03:58:08By: Nonono. [Male] : Tentacruel.
350.
2021-09-26 03:58:00By: Nonono. [Female] : Magikarp.
351.
2021-09-26 03:57:56By: Nonono. [Male] : Goldeen.
352.
2021-09-26 03:57:53By: Nonono. [Male] : Poliwag.
353.
2021-09-26 03:57:38By: Nonono. [Female] : Tentacool.
354.
2021-09-26 03:57:32By: Nonono. [Male] : Poliwag.
355.
2021-09-26 03:57:27By: Nonono. [Male] : Krabby.
356.
2021-09-26 03:57:20By: Nonono. [Male] : Poliwag.
357.
2021-09-26 03:57:05By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
358.
2021-09-26 03:57:04By: Nonono. [Male] : Seel.
359.
2021-09-26 03:56:45By: Nonono. [Male] : Dewgong.
360.
2021-09-26 03:56:41By: Nonono. [Male] : Horsea.
361.
2021-09-26 03:56:32By: Nonono. [Male] : Psyduck.
362.
2021-09-26 03:56:22By: Nonono. [Male] : Tentacool.
363.
2021-09-26 03:56:20By: Nonono. [Female] : Seel.
364.
2021-09-26 03:56:16By: Nonono. [Male] : Seaking.
365.
2021-09-26 03:56:00By: Nonono. [Female] : Staryu.
366.
2021-09-26 03:55:50By: Nonono. [Female] : Horsea.
367.
2021-09-26 03:55:38By: Nonono. [Male] : Golduck.
368.
2021-09-26 03:55:37By: Nonono. [Female] : Krabby.
369.
2021-09-26 03:55:30By: Nonono. [Female] : Poliwag.
370.
2021-09-26 03:55:16By: Nonono. [Female] : Seadra.
371.
2021-09-26 03:55:06By: Nonono. [Female] : Psyduck.
372.
2021-09-26 03:55:05By: Nonono. [Female] : Horsea.
373.
2021-09-26 03:55:03By: Nonono. [Male] : Starmie.
374.
2021-09-26 03:54:58By: Nonono. [Male] : Magikarp.
375.
2021-09-26 03:54:54By: Nonono. [Female] : Vaporeon.
376.
2021-09-26 03:54:29By: Nonono. [Female] : Staryu.
377.
2021-09-26 03:54:08By: Nonono. [Female] : Poliwhirl.
378.
2021-09-26 03:54:05By: Nonono. [Female] : Tentacool.
379.
2021-09-26 03:54:01By: Nonono. [Female] : Goldeen.
380.
2021-09-26 03:54:00By: Nonono. [Female] : Psyduck.
381.
2021-09-26 03:53:51By: Nonono. [Female] : Tentacool.
382.
2021-09-26 03:53:43By: Nonono. [Female] : Seaking.
383.
2021-09-26 03:53:33By: Nonono. [Female] : Magikarp.
384.
2021-09-26 03:53:10By: Nonono. [Male] : Tentacool.
385.
2021-09-26 03:53:00By: Nonono. [Female] : Poliwag.
386.
2021-09-26 03:52:25By: Nonono. [Male] : Tentacool.
387.
2021-09-26 03:52:18By: Nonono. [Male] : Krabby.
388.
2021-09-26 03:52:06By: Nonono. [Male] : Tentacool.
389.
2021-09-26 03:51:58By: Nonono. [Female] : Horsea.
390.
2021-09-26 03:51:50By: Nonono. [Male] : Goldeen.
391.
2021-09-26 03:51:49By: Nonono. [Female] : Poliwag.
392.
2021-09-26 03:51:40By: Nonono. [Female] : Krabby.
393.
2021-09-26 03:51:33By: Nonono. [Male] : Krabby.
394.
2021-09-26 03:51:29By: Nonono. [Female] : Magikarp.
395.
2021-09-26 03:51:20By: Nonono. [Female] : Poliwag.
396.
2021-09-26 03:51:14By: Nonono. [Female] : Poliwag.
397.
2021-09-26 03:51:14By: Nonono. [Male] : Poliwag.
398.
2021-09-26 03:51:10By: Nonono. [Female] : Poliwag.
399.
2021-09-26 03:51:07By: Nonono. [Female] : Krabby.
400.
2021-09-26 03:51:01By: Nonono. [Male] : Slowbro.
401.
2021-09-26 03:50:58By: Nonono. [Female] : Magikarp.
402.
2021-09-26 03:50:26By: Nonono. [Male] : Poliwhirl.
403.
2021-09-26 03:50:18By: Nonono. [Male] : Horsea.
404.
2021-09-26 03:50:16By: Nonono. [Male] : Krabby.
405.
2021-09-26 03:49:50By: Nonono. [Female] : Staryu.
406.
2021-09-26 03:49:46By: Nonono. [Male] : Goldeen.
407.
2021-09-26 03:49:36By: Nonono. [Male] : Poliwag.
408.
2021-09-26 03:49:35By: Nonono. [Female] : Shiny Tentacruel.
409.
2021-09-26 03:48:49By: Nonono. [Female] : Wartortle.
410.
2021-09-26 03:48:44By: Nonono. [Male] : Wartortle.
411.
2021-09-26 03:48:40By: Nonono. [Male] : Seadra.
412.
2021-09-26 03:48:34By: Nonono. [Male] : Goldeen.
413.
2021-09-26 03:48:32By: Nonono. [Female] : Poliwag.
414.
2021-09-26 03:48:09By: Nonono. [Female] : Horsea.
415.
2021-09-26 03:48:03By: Nonono. [Male] : Azumarill.
416.
2021-09-26 03:47:52By: Nonono. [Female] : Cloyster.
417.
2021-09-26 03:47:42By: Nonono. [Female] : Goldeen.
418.
2021-09-26 03:47:24By: Nonono. [Female] : Poliwag.
419.
2021-09-26 03:47:20By: Nonono. [Male] : Krabby.
420.
2021-09-26 03:46:58By: Nonono. [Male] : Horsea.
421.
2021-09-26 03:46:46By: Nonono. [Male] : Goldeen.
422.
2021-09-26 03:46:42By: Nonono. [Male] : Tentacool.
423.
2021-09-26 03:46:39By: Nonono. [Male] : Wartortle.
424.
2021-09-26 03:46:30By: Nonono. [Female] : Krabby.
425.
2021-09-26 03:46:23By: Nonono. [Female] : Krabby.
426.
2021-09-26 03:46:21By: Nonono. [Female] : Slowbro.
427.
2021-09-26 03:45:51By: Nonono. [Female] : Goldeen.
428.
2021-09-26 03:45:44By: Nonono. [Male] : Tentacool.
429.
2021-09-26 03:44:54By: Nonono. [Female] : Magikarp.
430.
2021-09-26 03:44:52By: Nonono. [Male] : Golduck.
431.
2021-09-26 03:44:50By: Nonono. [Female] : Staryu.
432.
2021-09-26 03:44:32By: Nonono. [Male] : Tentacool.
433.
2021-09-26 03:44:26By: Nonono. [Female] : Staryu.
434.
2021-09-26 03:44:22By: Nonono. [Male] : Seaking.
435.
2021-09-26 03:44:21By: Nonono. [Male] : Shellder.
436.
2021-09-26 03:44:16By: Nonono. [Female] : Dewgong.
437.
2021-09-26 03:44:12By: Nonono. [Male] : Magikarp.
438.
2021-09-26 03:44:08By: Nonono. [Male] : Omanyte.
439.
2021-09-26 03:43:58By: Nonono. [Male] : Shellder.
440.
2021-09-26 03:43:57By: Nonono. [Female] : Krabby.
441.
2021-09-26 03:43:48By: Nonono. [Female] : Tentacool.
442.
2021-09-26 03:43:28By: Nonono. [Male] : Shellder.
443.
2021-09-26 03:43:26By: Nonono. [Female] : Horsea.
444.
2021-09-26 03:43:23By: Nonono. [Female] : Seel.
445.
2021-09-26 03:43:20By: Nonono. [Male] : Tentacool.
446.
2021-09-26 03:42:24By: Nonono. [Male] : Tentacool.
447.
2021-09-26 03:42:20By: Nonono. [Female] : Horsea.
448.
2021-09-26 03:41:59By: Nonono. [Female] : Slowbro.
449.
2021-09-26 03:41:00By: Nonono. [Male] : Horsea.
450.
2021-09-26 03:40:37By: Nonono. [Male] : Shellder.
451.
2021-09-26 03:40:29By: Nonono. [Female] : Krabby.
452.
2021-09-26 03:40:22By: Nonono. [Male] : Krabby.
453.
2021-09-26 03:40:19By: Nonono. [Male] : Goldeen.
454.
2021-09-26 03:40:14By: Nonono. [Male] : Magikarp.
455.
2021-09-26 03:40:04By: Nonono. [Female] : Seaking.
456.
2021-09-26 03:39:44By: Nonono. [Male] : Goldeen.
457.
2021-09-26 03:39:42By: Nonono. [Female] : Magikarp.
458.
2021-09-26 03:39:41By: Nonono. [Male] : Seaking.
459.
2021-09-26 03:39:38By: Nonono. [Female] : Starmie.
460.
2021-09-26 03:39:29By: Nonono. [Female] : Staryu.
461.
2021-09-26 03:39:28By: Nonono. [Male] : Magikarp.
462.
2021-09-26 03:39:01By: Nonono. [Male] : Shellder.
463.
2021-09-26 03:38:29By: Nonono. [Male] : Magikarp.
464.
2021-09-26 03:38:26By: Nonono. [Male] : Kingler.
465.
2021-09-26 03:38:25By: Nonono. [Female] : Seadra.
466.
2021-09-26 03:38:22By: Nonono. [Male] : Wartortle.
467.
2021-09-26 03:38:15By: Nonono. [Male] : Seaking.
468.
2021-09-26 03:38:01By: Nonono. [Male] : Wartortle.
469.
2021-09-26 03:37:56By: Nonono. [Male] : Poliwag.
470.
2021-09-26 03:37:44By: Nonono. [Male] : Poliwag.
471.
2021-09-26 03:37:41By: Nonono. [Female] : Horsea.
472.
2021-09-26 03:37:32By: Nonono. [Female] : Poliwag.
473.
2021-09-26 03:37:14By: Nonono. [Male] : Tentacool.
474.
2021-09-26 03:37:10By: Nonono. [Female] : Golduck.
475.
2021-09-26 03:36:35By: Nonono. [Female] : Krabby.
476.
2021-09-26 03:36:34By: Nonono. [Male] : Krabby.
477.
2021-09-26 03:36:24By: Nonono. [Male] : Magikarp.
478.
2021-09-26 03:36:20By: Nonono. [Male] : Poliwag.
479.
2021-09-26 03:35:58By: Nonono. [Male] : Goldeen.
480.
2021-09-26 03:35:43By: Nonono. [Female] : Seel.
481.
2021-09-26 03:35:36By: Nonono. [Male] : Staryu.
482.
2021-09-26 03:35:34By: Nonono. [Male] : Horsea.
483.
2021-09-26 03:35:29By: Nonono. [Female] : Horsea.
484.
2021-09-26 03:35:26By: Nonono. [Female] : Slowbro.
485.
2021-09-26 03:35:21By: Nonono. [Male] : Shiny Seadra.
486.
2021-09-26 03:35:13By: Nonono. [Female] : Horsea.
487.
2021-09-26 03:34:49By: Nonono. [Male] : Magikarp.
488.
2021-09-26 03:34:44By: Nonono. [Male] : Psyduck.
489.
2021-09-26 03:34:44By: Nonono. [Male] : Seel.
490.
2021-09-26 03:34:06By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
491.
2021-09-26 03:34:04By: Nonono. [Male] : Starmie.
492.
2021-09-26 03:33:54By: Nonono. [Male] : Poliwag.
493.
2021-09-26 03:33:44By: Nonono. [Male] : Krabby.
494.
2021-09-26 03:33:35By: Nonono. [Female] : Magikarp.
495.
2021-09-26 03:33:21By: Nonono. [Male] : Goldeen.
496.
2021-09-26 03:33:03By: Nonono. [Male] : Squirtle.
497.
2021-09-26 03:32:53By: Nonono. [Female] : Horsea.
498.
2021-09-26 03:32:52By: Nonono. [Female] : Shellder.
499.
2021-09-26 03:32:47By: Nonono. [Male] : Seel.
500.
2021-09-26 03:32:24By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
501.
2021-09-26 03:32:17By: Nonono. [Male] : Tentacool.
502.
2021-09-26 03:32:03By: Nonono. [Female] : Starmie.
503.
2021-09-26 03:31:59By: Nonono. [Male] : Tentacool.
504.
2021-09-26 03:31:35By: Nonono. [Female] : Marill.
505.
2021-09-26 03:31:10By: Nonono. [Female] : Tentacool.
506.
2021-09-26 03:31:07By: Nonono. [Male] : Poliwrath.
507.
2021-09-26 03:30:16By: Nonono. [Male] : Horsea.
508.
2021-09-26 03:30:06By: Nonono. [Male] : Chinchou.
509.
2021-09-26 03:30:05By: Nonono. [Male] : Poliwag.
510.
2021-09-26 03:29:44By: Nonono. [Female] : Poliwag.
511.
2021-09-26 03:29:32By: Nonono. [Female] : Poliwhirl.
512.
2021-09-26 03:29:23By: Nonono. [Female] : Goldeen.
513.
2021-09-26 03:29:20By: Nonono. [Female] : Psyduck.
514.
2021-09-26 03:29:12By: Nonono. [Male] : Poliwag.
515.
2021-09-26 03:29:11By: Nonono. [Male] : Horsea.
516.
2021-09-26 03:29:10By: Nonono. [Female] : Marill.
517.
2021-09-26 03:28:51By: Nonono. [Male] : Seaking.
518.
2021-09-26 03:28:48By: Nonono. [Male] : Goldeen.
519.
2021-09-26 03:28:29By: Nonono. [Female] : Goldeen.
520.
2021-09-26 03:28:28By: Nonono. [Male] : Poliwhirl.
521.
2021-09-26 03:28:03By: Nonono. [Female] : Goldeen.
522.
2021-09-26 03:27:54By: Nonono. [Female] : Seadra.
523.
2021-09-26 03:27:52By: Nonono. [Male] : Kingler.
524.
2021-09-26 03:27:52By: Nonono. [Female] : Magikarp.
525.
2021-09-26 03:27:40By: Nonono. [Female] : Horsea.
526.
2021-09-26 03:27:12By: Nonono. [Female] : Seaking.
527.
2021-09-26 03:26:52By: Nonono. [Female] : Starmie.
528.
2021-09-26 03:26:51By: Nonono. [Male] : Golduck.
529.
2021-09-26 03:26:38By: Nonono. [Male] : Magikarp.
530.
2021-09-26 03:25:53By: Nonono. [Male] : Slowbro.
531.
2021-09-26 03:25:14By: Nonono. [Male] : Seaking.
532.
2021-09-26 03:25:13By: Nonono. [Female] : Azumarill.
533.
2021-09-26 03:25:09By: Nonono. [Female] : Poliwag.
534.
2021-09-26 03:25:00By: Nonono. [Female] : Magikarp.
535.
2021-09-26 03:24:59By: Nonono. [Male] : Tentacool.
536.
2021-09-26 03:24:47By: Nonono. [Female] : Golduck.
537.
2021-09-26 03:24:40By: Nonono. [Male] : Wartortle.
538.
2021-09-26 03:24:37By: Nonono. [Male] : Golduck.
539.
2021-09-26 03:24:30By: Nonono. [Male] : Magikarp.
540.
2021-09-26 03:24:24By: Nonono. [Male] : Tentacool.
541.
2021-09-26 03:24:15By: Nonono. [Male] : Magikarp.
542.
2021-09-26 03:24:11By: Nonono. [Female] : Horsea.
543.
2021-09-26 03:23:50By: Nonono. [Male] : Goldeen.
544.
2021-09-26 03:23:50By: Nonono. [Male] : Psyduck.
545.
2021-09-26 03:23:48By: Nonono. [Male] : Tentacool.
546.
2021-09-26 03:23:39By: Nonono. [Female] : Poliwhirl.
547.
2021-09-26 03:23:18By: Nonono. [Male] : Horsea.
548.
2021-09-26 03:23:08By: Nonono. [Female] : Goldeen.
549.
2021-09-26 03:23:04By: Nonono. [Male] : Krabby.
550.
2021-09-26 03:23:00By: Nonono. [Female] : Horsea.
551.
2021-09-26 03:22:55By: Nonono. [Male] : Goldeen.
552.
2021-09-26 03:22:48By: Nonono. [Female] : Wartortle.
553.
2021-09-26 03:22:40By: Nonono. [Female] : Poliwag.
554.
2021-09-26 03:22:37By: Nonono. [Male] : Magikarp.
555.
2021-09-26 03:22:10By: Nonono. [Female] : Magikarp.
556.
2021-09-26 03:21:45By: Nonono. [Male] : Goldeen.
557.
2021-09-26 03:21:42By: Nonono. [Male] : Krabby.
558.
2021-09-26 03:21:39By: Nonono. [Female] : Wartortle.
559.
2021-09-26 03:21:36By: Nonono. [Male] : Poliwag.
560.
2021-09-26 03:21:23By: Nonono. [Female] : Wartortle.
561.
2021-09-26 03:21:22By: Nonono. [Female] : Golduck.
562.
2021-09-26 03:21:18By: Nonono. [Female] : Poliwag.
563.
2021-09-26 03:21:07By: Nonono. [Female] : Horsea.
564.
2021-09-26 03:21:03By: Nonono. [Male] : Poliwag.
565.
2021-09-26 03:20:39By: Nonono. [Male] : Dewgong.
566.
2021-09-26 03:20:34By: Nonono. [Female] : Horsea.
567.
2021-09-26 03:20:02By: Nonono. [Male] : Magikarp.
568.
2021-09-26 03:19:50By: Nonono. [Male] : Tentacool.
569.
2021-09-26 03:19:46By: Nonono. [Female] : Seaking.
570.
2021-09-26 03:19:44By: Nonono. [Male] : Horsea.
571.
2021-09-26 03:19:24By: Nonono. [Male] : Staryu.
572.
2021-09-26 03:19:10By: Nonono. [Male] : Cloyster.
573.
2021-09-26 03:19:08By: Nonono. [Female] : Poliwrath.
574.
2021-09-26 03:18:59By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
575.
2021-09-26 03:18:58By: Nonono. [Male] : Seadra.
576.
2021-09-26 03:18:43By: Nonono. [Male] : Tentacool.
577.
2021-09-26 03:18:35By: Nonono. [Female] : Goldeen.
578.
2021-09-26 03:18:30By: Nonono. [Female] : Magikarp.
579.
2021-09-26 03:18:05By: Nonono. [Female] : Krabby.
580.
2021-09-26 03:18:03By: Nonono. [Female] : Krabby.
581.
2021-09-26 03:18:01By: Nonono. [Male] : Tentacruel.
582.
2021-09-26 03:17:53By: Nonono. [Male] : Poliwag.
583.
2021-09-26 03:17:36By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
584.
2021-09-26 03:17:36By: Nonono. [Female] : Seadra.
585.
2021-09-26 03:17:28By: Nonono. [Female] : Psyduck.
586.
2021-09-26 03:17:24By: Nonono. [Female] : Starmie.
587.
2021-09-26 03:17:02By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
588.
2021-09-26 03:16:20By: Nonono. [Male] : Starmie.
589.
2021-09-26 03:16:18By: Nonono. [Female] : Goldeen.
590.
2021-09-26 03:15:48By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
591.
2021-09-26 03:15:12By: Nonono. [Female] : Tentacool.
592.
2021-09-26 03:14:40By: Nonono. [Female] : Staryu.
593.
2021-09-26 03:14:26By: Nonono. [Male] : Goldeen.
594.
2021-09-26 03:13:43By: Nonono. [Female] : Horsea.
595.
2021-09-26 03:13:39By: Nonono. [Female] : Horsea.
596.
2021-09-26 03:13:34By: Nonono. [Male] : Shellder.
597.
2021-09-26 03:13:26By: Nonono. [Male] : Cloyster.
598.
2021-09-26 03:13:24By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
599.
2021-09-26 03:13:08By: Nonono. [Male] : Poliwhirl.
600.
2021-09-26 03:12:56By: Nonono. [Female] : Staryu.
601.
2021-09-26 03:12:54By: Nonono. [Male] : Goldeen.
602.
2021-09-26 03:12:48By: Nonono. [Female] : Horsea.
603.
2021-09-26 03:12:40By: Nonono. [Female] : Horsea.
604.
2021-09-26 03:12:37By: Nonono. [Male] : Staryu.
605.
2021-09-26 03:12:04By: Nonono. [Female] : Krabby.
606.
2021-09-26 03:11:29By: Nonono. [Female] : Poliwag.
607.
2021-09-26 03:11:26By: Nonono. [Male] : Starmie.
608.
2021-09-26 03:10:53By: Nonono. [Female] : Magikarp.
609.
2021-09-26 03:10:46By: Nonono. [Female] : Goldeen.
610.
2021-09-26 03:10:44By: Nonono. [Female] : Staryu.
611.
2021-09-26 03:10:36By: Nonono. [Male] : Seaking.
612.
2021-09-26 03:10:22By: Nonono. [Male] : Goldeen.
613.
2021-09-26 03:10:07By: Nonono. [Female] : Goldeen.
614.
2021-09-26 03:09:48By: Nonono. [Female] : Horsea.
615.
2021-09-26 03:09:31By: Nonono. [Male] : Starmie.
616.
2021-09-26 03:09:11By: Nonono. [Male] : Tentacool.
617.
2021-09-26 03:09:02By: Nonono. [Male] : Tentacool.
618.
2021-09-26 03:08:48By: Nonono. [Male] : Magikarp.
619.
2021-09-26 03:08:42By: Nonono. [Male] : Seaking.
620.
2021-09-26 03:08:23By: Nonono. [Female] : Goldeen.
621.
2021-09-26 03:08:12By: Nonono. [Female] : Krabby.
622.
2021-09-26 03:08:02By: Nonono. [Male] : Vaporeon.
623.
2021-09-26 03:07:58By: Nonono. [Female] : Krabby.
624.
2021-09-26 03:07:54By: Nonono. [Female] : Poliwag.
625.
2021-09-26 03:07:30By: Nonono. [Male] : Starmie.
626.
2021-09-26 03:07:24By: Nonono. [Female] : Golduck.
627.
2021-09-26 03:07:23By: Nonono. [Female] : Staryu.
628.
2021-09-26 03:07:06By: Nonono. [Female] : Seaking.
629.
2021-09-26 03:07:01By: Nonono. [Female] : Magikarp.
630.
2021-09-26 03:06:52By: Nonono. [Male] : Tentacool.
631.
2021-09-26 03:06:49By: Nonono. [Male] : Cloyster.
632.
2021-09-26 03:06:30By: Nonono. [Female] : Horsea.
633.
2021-09-26 03:06:02By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
634.
2021-09-26 03:05:54By: Nonono. [Male] : Seel.
635.
2021-09-26 03:05:49By: Nonono. [Female] : Shellder.
636.
2021-09-26 03:05:09By: Nonono. [Female] : Poliwag.
637.
2021-09-26 03:05:07By: Nonono. [Female] : Vaporeon.
638.
2021-09-26 03:04:53By: Nonono. [Male] : Tentacool.
639.
2021-09-26 03:04:33By: Nonono. [Female] : Goldeen.
640.
2021-09-26 03:04:06By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
641.
2021-09-26 03:03:53By: Nonono. [Female] : Magikarp.
642.
2021-09-26 03:03:41By: Nonono. [Female] : Staryu.
643.
2021-09-26 03:03:21By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
644.
2021-09-26 03:02:59By: Nonono. [Female] : Goldeen.
645.
2021-09-26 03:02:55By: Nonono. [Male] : Horsea.
646.
2021-09-26 03:02:36By: Nonono. [Male] : Poliwhirl.
647.
2021-09-26 03:02:25By: Nonono. [Female] : Horsea.
648.
2021-09-26 03:02:17By: Nonono. [Female] : Magikarp.
649.
2021-09-26 03:02:07By: Nonono. [Male] : Magikarp.
650.
2021-09-26 03:02:05By: Nonono. [Male] : Goldeen.
651.
2021-09-26 03:01:59By: Nonono. [Female] : Golduck.
652.
2021-09-26 03:01:34By: Nonono. [Female] : Shellder.
653.
2021-09-26 03:01:26By: Nonono. [Female] : Krabby.
654.
2021-09-26 03:01:21By: Nonono. [Male] : Horsea.
655.
2021-09-26 03:01:07By: Nonono. [Female] : Wartortle.
656.
2021-09-26 03:01:06By: Nonono. [Female] : Krabby.
657.
2021-09-26 03:00:57By: Nonono. [Female] : Seadra.
658.
2021-09-26 03:00:45By: Nonono. [Female] : Staryu.
659.
2021-09-26 03:00:41By: Nonono. [Male] : Goldeen.
660.
2021-09-26 03:00:37By: Nonono. [Male] : Slowbro.
661.
2021-09-26 03:00:19By: Nonono. [Female] : Shiny Seaking.
662.
2021-09-26 03:00:14By: Nonono. [Female] : Staryu.
663.
2021-09-26 03:00:11By: Nonono. [Female] : Poliwag.
664.
2021-09-26 02:59:52By: Nonono. [Female] : Seaking.
665.
2021-09-26 02:59:20By: Nonono. [Male] : Psyduck.
666.
2021-09-26 02:59:13By: Nonono. [Female] : Goldeen.
667.
2021-09-26 02:58:44By: Nonono. [Female] : Goldeen.
668.
2021-09-26 02:58:41By: Nonono. [Male] : Goldeen.
669.
2021-09-26 02:58:38By: Nonono. [Male] : Wartortle.
670.
2021-09-26 02:58:35By: Nonono. [Male] : Staryu.
671.
2021-09-26 02:58:34By: Nonono. [Female] : Horsea.
672.
2021-09-26 02:58:33By: Nonono. [Male] : Krabby.
673.
2021-09-26 02:58:26By: Nonono. [Female] : Krabby.
674.
2021-09-26 02:58:04By: Nonono. [Female] : Horsea.
675.
2021-09-26 02:57:40By: Nonono. [Female] : Starmie.
676.
2021-09-26 02:57:38By: Nonono. [Female] : Seaking.
677.
2021-09-26 02:57:20By: Nonono. [Male] : Cloyster.
678.
2021-09-26 02:57:01By: Nonono. [Male] : Vaporeon.
679.
2021-09-26 02:56:59By: Nonono. [Male] : Goldeen.
680.
2021-09-26 02:56:53By: Nonono. [Female] : Tentacool.
681.
2021-09-26 02:56:49By: Nonono. [Female] : Slowbro.
682.
2021-09-26 02:56:40By: Nonono. [Male] : Poliwhirl.
683.
2021-09-26 02:56:25By: Nonono. [Male] : Horsea.
684.
2021-09-26 02:56:12By: Nonono. [Male] : Horsea.
685.
2021-09-26 02:55:58By: Nonono. [Female] : Shellder.
686.
2021-09-26 02:55:50By: Nonono. [Female] : Magikarp.
687.
2021-09-26 02:55:32By: Nonono. [Male] : Seaking.
688.
2021-09-26 02:55:29By: Nonono. [Female] : Poliwag.
689.
2021-09-26 02:55:26By: Nonono. [Male] : Magikarp.
690.
2021-09-26 02:54:55By: Nonono. [Female] : Tentacool.
691.
2021-09-26 02:54:48By: Nonono. [Male] : Magikarp.
692.
2021-09-26 02:54:44By: Wolofizwhitz. [Male] : Pichu.
693.
2021-09-26 02:54:44By: Nonono. [Female] : Goldeen.
694.
2021-09-26 02:54:33By: Nonono. [Female] : Omanyte.
695.
2021-09-26 02:54:00By: Nonono. [Male] : Seadra.
696.
2021-09-26 02:53:54By: Nonono. [Female] : Golduck.
697.
2021-09-26 02:53:50By: Nonono. [Male] : Wartortle.
698.
2021-09-26 02:53:38By: Nonono. [Male] : Horsea.
699.
2021-09-26 02:53:20By: Nonono. [Male] : Poliwag.
700.
2021-09-26 02:53:19By: Nonono. [Male] : Poliwhirl.
701.
2021-09-26 02:53:10By: Nonono. [Male] : Goldeen.
702.
2021-09-26 02:53:05By: Nonono. [Male] : Goldeen.
703.
2021-09-26 02:52:53By: Nonono. [Male] : Goldeen.
704.
2021-09-26 02:52:39By: Nonono. [Male] : Krabby.
705.
2021-09-26 02:52:28By: Nonono. [Male] : Tentacool.
706.
2021-09-26 02:52:27By: Nonono. [Male] : Krabby.
707.
2021-09-26 02:52:17By: Nonono. [Male] : Krabby.
708.
2021-09-26 02:52:08By: Nonono. [Female] : Goldeen.
709.
2021-09-26 02:52:03By: Nonono. [Female] : Magikarp.
710.
2021-09-26 02:51:16By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
711.
2021-09-26 02:51:15By: Nonono. [Female] : Shiny Slowbro.
712.
2021-09-26 02:50:51By: Nonono. [Male] : Seel.
713.
2021-09-26 02:50:43By: Nonono. [Male] : Seel.
714.
2021-09-26 02:50:39By: Nonono. [Male] : Psyduck.
715.
2021-09-26 02:50:23By: Nonono. [Male] : Horsea.
716.
2021-09-26 02:50:21By: Nonono. [Female] : Marill.
717.
2021-09-26 02:50:18By: Nonono. [Female] : Krabby.
718.
2021-09-26 02:50:14By: Nonono. [Female] : Cloyster.
719.
2021-09-26 02:50:12By: Nonono. [Female] : Seaking.
720.
2021-09-26 02:50:07By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
721.
2021-09-26 02:49:54By: Nonono. [Female] : Magikarp.
722.
2021-09-26 02:49:16By: Nonono. [Female] : Golduck.
723.
2021-09-26 02:49:12By: Nonono. [Male] : Tentacool.
724.
2021-09-26 02:48:43By: Nonono. [Female] : Poliwag.
725.
2021-09-26 02:48:31By: Nonono. [Male] : Tentacool.
726.
2021-09-26 02:48:22By: Nonono. [Female] : Goldeen.
727.
2021-09-26 02:48:09By: Nonono. [Male] : Tentacool.
728.
2021-09-26 02:48:01By: Nonono. [Female] : Cloyster.
729.
2021-09-26 02:47:58By: Nonono. [Male] : Tentacool.
730.
2021-09-26 02:47:51By: Nonono. [Male] : Krabby.
731.
2021-09-26 02:47:33By: Nonono. [Female] : Seaking.
732.
2021-09-26 02:47:24By: Nonono. [Female] : Tentacool.
733.
2021-09-26 02:47:16By: Nonono. [Male] : Horsea.
734.
2021-09-26 02:46:59By: Nonono. [Female] : Magikarp.
735.
2021-09-26 02:46:57By: Nonono. [Male] : Poliwhirl.
736.
2021-09-26 02:46:49By: Nonono. [Female] : Poliwag.
737.
2021-09-26 02:46:41By: Nonono. [Female] : Horsea.
738.
2021-09-26 02:46:31By: Nonono. [Male] : Golduck.
739.
2021-09-26 02:46:21By: Nonono. [Female] : Seadra.
740.
2021-09-26 02:46:15By: Nonono. [Female] : Magikarp.
741.
2021-09-26 02:46:03By: Nonono. [Male] : Seadra.
742.
2021-09-26 02:45:59By: Nonono. [Male] : Marill.
743.
2021-09-26 02:45:44By: Nonono. [Female] : Slowbro.
744.
2021-09-26 02:45:39By: Nonono. [Male] : Goldeen.
745.
2021-09-26 02:45:25By: Nonono. [Male] : Poliwag.
746.
2021-09-26 02:45:23By: Nonono. [Female] : Seadra.
747.
2021-09-26 02:45:21By: Nonono. [Male] : Squirtle.
748.
2021-09-26 02:44:42By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
749.
2021-09-26 02:44:38By: Nonono. [Male] : Poliwag.
750.
2021-09-26 02:44:33By: Nonono. [Female] : Golduck.
751.
2021-09-26 02:44:30By: Nonono. [Female] : Politoed.
752.
2021-09-26 02:44:20By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
753.
2021-09-26 02:44:10By: Nonono. [Male] : Goldeen.
754.
2021-09-26 02:43:58By: Nonono. [Male] : Seaking.
755.
2021-09-26 02:43:53By: Nonono. [Female] : Poliwag.
756.
2021-09-26 02:43:43By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
757.
2021-09-26 02:43:39By: Nonono. [Female] : Omanyte.
758.
2021-09-26 02:43:25By: Nonono. [Male] : Seadra.
759.
2021-09-26 02:43:24By: Nonono. [Male] : Magikarp.
760.
2021-09-26 02:43:11By: Nonono. [Male] : Staryu.
761.
2021-09-26 02:43:03By: Nonono. [Male] : Poliwhirl.
762.
2021-09-26 02:42:56By: Nonono. [Male] : Poliwag.
763.
2021-09-26 02:42:55By: Nonono. [Female] : Seadra.
764.
2021-09-26 02:42:42By: Nonono. [Male] : Krabby.
765.
2021-09-26 02:41:24By: Nonono. [Male] : Shellder.
766.
2021-09-26 02:41:14By: Nonono. [Male] : Seaking.
767.
2021-09-26 02:40:57By: Nonono. [Male] : Tentacruel.
768.
2021-09-26 02:40:24By: Nonono. [Female] : Cloyster.
769.
2021-09-26 02:40:17By: Nonono. [Female] : Poliwag.
770.
2021-09-26 02:40:16By: Nonono. [Female] : Horsea.
771.
2021-09-26 02:39:55By: Nonono. [Female] : Magikarp.
772.
2021-09-26 02:39:34By: Nonono. [Male] : Poliwhirl.
773.
2021-09-26 02:39:33By: Nonono. [Female] : Azumarill.
774.
2021-09-26 02:39:28By: Nonono. [Female] : Wartortle.
775.
2021-09-26 02:39:23By: Nonono. [Male] : Magikarp.
776.
2021-09-26 02:39:11By: Nonono. [Male] : Dewgong.
777.
2021-09-26 02:39:11By: Nonono. [Female] : Shiny Golduck.
778.
2021-09-26 02:38:42By: Nonono. [Male] : Golduck.
779.
2021-09-26 02:38:29By: Nonono. [Female] : Magikarp.
780.
2021-09-26 02:38:12By: Nonono. [Male] : Magikarp.
781.
2021-09-26 02:38:07By: Nonono. [Male] : Poliwag.
782.
2021-09-26 02:37:45By: Nonono. [Male] : Poliwag.
783.
2021-09-26 02:37:44By: Nonono. [Male] : Krabby.
784.
2021-09-26 02:37:15By: Nonono. [Male] : Seaking.
785.
2021-09-26 02:37:07By: Nonono. [Male] : Magikarp.
786.
2021-09-26 02:37:01By: Nonono. [Male] : Tentacool.
787.
2021-09-26 02:36:56By: Nonono. [Female] : Krabby.
788.
2021-09-26 02:36:47By: Nonono. [Male] : Cloyster.
789.
2021-09-26 02:36:31By: Nonono. [Female] : Squirtle.
790.
2021-09-26 02:36:27By: Nonono. [Male] : Staryu.
791.
2021-09-26 02:36:26By: Nonono. [Female] : Magikarp.
792.
2021-09-26 02:35:56By: Nonono. [Male] : Seadra.
793.
2021-09-26 02:35:33By: Nonono. [Male] : Tentacool.
794.
2021-09-26 02:35:29By: Nonono. [Male] : Seel.
795.
2021-09-26 02:35:01By: Nonono. [Female] : Magikarp.
796.
2021-09-26 02:34:53By: Nonono. [Male] : Slowbro.
797.
2021-09-26 02:34:48By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
798.
2021-09-26 02:34:31By: Nonono. [Male] : Horsea.
799.
2021-09-26 02:33:53By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
800.
2021-09-26 02:33:33By: Nonono. [Female] : Tentacool.
801.
2021-09-26 02:33:28By: Nonono. [Male] : Tentacruel.
802.
2021-09-26 02:33:23By: Nonono. [Male] : Psyduck.
803.
2021-09-26 02:33:18By: Nonono. [Male] : Poliwhirl.
804.
2021-09-26 02:32:51By: Nonono. [Female] : Staryu.
805.
2021-09-26 02:32:10By: Nonono. [Female] : Shiny Tentacruel.
806.
2021-09-26 02:31:43By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
807.
2021-09-26 02:31:40By: Nonono. [Male] : Horsea.
808.
2021-09-26 02:31:27By: Nonono. [Male] : Poliwag.
809.
2021-09-26 02:31:14By: Nonono. [Male] : Krabby.
810.
2021-09-26 02:31:05By: Nonono. [Female] : Horsea.
811.
2021-09-26 02:30:38By: Nonono. [Female] : Staryu.
812.
2021-09-26 02:30:33By: Nonono. [Female] : Tentacool.
813.
2021-09-26 02:30:12By: Nonono. [Male] : Horsea.
814.
2021-09-26 02:30:07By: Nonono. [Male] : Magikarp.
815.
2021-09-26 02:30:04By: Nonono. [Female] : Goldeen.
816.
2021-09-26 02:29:21By: Nonono. [Male] : Goldeen.
817.
2021-09-26 02:29:05By: Nonono. [Female] : Shiny Horsea.
818.
2021-09-26 02:28:57By: Nonono. [Female] : Magikarp.
819.
2021-09-26 02:28:47By: Nonono. [Female] : Azumarill.
820.
2021-09-26 02:28:29By: Nonono. [Female] : Magikarp.
821.
2021-09-26 02:27:53By: Nonono. [Female] : Poliwag.
822.
2021-09-26 02:27:48By: Nonono. [Male] : Poliwag.
823.
2021-09-26 02:27:46By: Nonono. [Female] : Goldeen.
824.
2021-09-26 02:27:29By: Nonono. [Male] : Horsea.
825.
2021-09-26 02:27:26By: Nonono. [Male] : Goldeen.
826.
2021-09-26 02:26:51By: Nonono. [Male] : Magikarp.
827.
2021-09-26 02:26:42By: Nonono. [Female] : Poliwag.
828.
2021-09-26 02:26:17By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
829.
2021-09-26 02:26:14By: Nonono. [Male] : Poliwrath.
830.
2021-09-26 02:25:53By: Nonono. [Female] : Seaking.
831.
2021-09-26 02:25:41By: Nonono. [Female] : Tentacool.
832.
2021-09-26 02:25:39By: Nonono. [Female] : Magikarp.
833.
2021-09-26 02:25:22By: Nonono. [Male] : Goldeen.
834.
2021-09-26 02:25:12By: Nonono. [Female] : Golduck.
835.
2021-09-26 02:25:11By: Nonono. [Male] : Seel.
836.
2021-09-26 02:24:59By: Nonono. [Female] : Seaking.
837.
2021-09-26 02:24:56By: Nonono. [Female] : Shellder.
838.
2021-09-26 02:24:53By: Nonono. [Male] : Horsea.
839.
2021-09-26 02:24:48By: Nonono. [Female] : Shellder.
840.
2021-09-26 02:24:10By: Nonono. [Female] : Omanyte.
841.
2021-09-26 02:24:09By: Nonono. [Female] : Magikarp.
842.
2021-09-26 02:23:53By: Nonono. [Male] : Poliwag.
843.
2021-09-26 02:23:45By: Nonono. [Female] : Seel.
844.
2021-09-26 02:23:39By: Nonono. [Male] : Horsea.
845.
2021-09-26 02:23:35By: Nonono. [Male] : Krabby.
846.
2021-09-26 02:23:11By: Nonono. [Male] : Goldeen.
847.
2021-09-26 02:23:01By: Nonono. [Male] : Magikarp.
848.
2021-09-26 02:22:42By: Nonono. [Female] : Seadra.
849.
2021-09-26 02:22:37By: Nonono. [Female] : Magikarp.
850.
2021-09-26 02:22:26By: Nonono. [Female] : Croconaw.
851.
2021-09-26 02:22:11By: Nonono. [Male] : Seadra.
852.
2021-09-26 02:21:57By: Nonono. [Female] : Horsea.
853.
2021-09-26 02:21:52By: Nonono. [Female] : Staryu.
854.
2021-09-26 02:21:46By: Nonono. [Male] : Azumarill.
855.
2021-09-26 02:21:35By: Nonono. [Female] : Poliwag.
856.
2021-09-26 02:21:31By: Nonono. [Female] : Tentacool.
857.
2021-09-26 02:21:24By: Nonono. [Male] : Poliwag.
858.
2021-09-26 02:20:54By: Nonono. [Male] : Poliwag.
859.
2021-09-26 02:20:42By: Nonono. [Female] : Dewgong.
860.
2021-09-26 02:20:29By: Nonono. [Female] : Horsea.
861.
2021-09-26 02:20:20By: Nonono. [Female] : Poliwhirl.
862.
2021-09-26 02:20:03By: Nonono. [Female] : Starmie.
863.
2021-09-26 02:19:58By: Nonono. [Female] : Tentacool.
864.
2021-09-26 02:19:54By: Nonono. [Female] : Goldeen.
865.
2021-09-26 02:19:36By: Nonono. [Male] : Magikarp.
866.
2021-09-26 02:19:24By: Nonono. [Male] : Vaporeon.
867.
2021-09-26 02:19:02By: Nonono. [Female] : Shellder.
868.
2021-09-26 02:19:01By: Nonono. [Female] : Poliwag.
869.
2021-09-26 02:18:53By: Nonono. [Male] : Poliwag.
870.
2021-09-26 02:18:37By: Nonono. [Female] : Seaking.
871.
2021-09-26 02:18:35By: Nonono. [Male] : Golduck.
872.
2021-09-26 02:18:30By: Nonono. [Male] : Magikarp.
873.
2021-09-26 02:18:28By: Nonono. [Female] : Krabby.
874.
2021-09-26 02:17:44By: Nonono. [Male] : Staryu.
875.
2021-09-26 02:17:32By: Nonono. [Male] : Poliwag.
876.
2021-09-26 02:17:20By: Nonono. [Male] : Goldeen.
877.
2021-09-26 02:17:18By: Nonono. [Female] : Psyduck.
878.
2021-09-26 02:17:05By: Nonono. [Female] : Poliwag.
879.
2021-09-26 02:17:01By: Nonono. [Male] : Tentacool.
880.
2021-09-26 02:16:56By: Nonono. [Female] : Seadra.
881.
2021-09-26 02:16:52By: Nonono. [Male] : Staryu.
882.
2021-09-26 02:16:44By: Nonono. [Female] : Vaporeon.
883.
2021-09-26 02:16:26By: Nonono. [Female] : Slowbro.
884.
2021-09-26 02:16:03By: Nonono. [Female] : Poliwag.
885.
2021-09-26 02:15:40By: Nonono. [Female] : Krabby.
886.
2021-09-26 02:15:37By: Nonono. [Female] : Tentacool.
887.
2021-09-26 02:15:24By: Nonono. [Female] : Kingler.
888.
2021-09-26 02:15:18By: Nonono. [Male] : Slowbro.
889.
2021-09-26 02:15:04By: Nonono. [Female] : Slowpoke.
890.
2021-09-26 02:14:56By: Nonono. [Male] : Squirtle.
891.
2021-09-26 02:14:46By: Nonono. [Male] : Cloyster.
892.
2021-09-26 02:14:26By: Nonono. [Male] : Krabby.
893.
2021-09-26 02:14:24By: Nonono. [Male] : Magikarp.
894.
2021-09-26 02:14:20By: Nonono. [Male] : Poliwag.
895.
2021-09-26 02:14:10By: Nonono. [Male] : Horsea.
896.
2021-09-26 02:13:52By: Nonono. [Male] : Goldeen.
897.
2021-09-26 02:13:34By: Nonono. [Male] : Poliwag.
898.
2021-09-26 02:13:18By: Nonono. [Male] : Horsea.
899.
2021-09-26 02:12:59By: Nonono. [Female] : Tentacool.
900.
2021-09-26 02:12:56By: Nonono. [Female] : Poliwag.
901.
2021-09-26 02:12:42By: Nonono. [Male] : Vaporeon.
902.
2021-09-26 02:12:27By: Nonono. [Female] : Poliwag.
903.
2021-09-26 02:12:19By: Nonono. [Male] : Tentacool.
904.
2021-09-26 02:11:55By: Nonono. [Female] : Tentacool.
905.
2021-09-26 02:11:51By: Nonono. [Female] : Kingler.
906.
2021-09-26 02:11:46By: Nonono. [Female] : Magikarp.
907.
2021-09-26 02:11:40By: Nonono. [Male] : Krabby.
908.
2021-09-26 02:11:26By: Nonono. [Female] : Magikarp.
909.
2021-09-26 02:11:20By: Nonono. [Female] : Goldeen.
910.
2021-09-26 02:11:13By: Nonono. [Male] : Staryu.
911.
2021-09-26 02:11:10By: Nonono. [Male] : Slowpoke.
912.
2021-09-26 02:11:06By: Nonono. [Male] : Poliwag.
913.
2021-09-26 02:10:58By: Nonono. [Male] : Tentacruel.
914.
2021-09-26 02:10:54By: Nonono. [Female] : Dewgong.
915.
2021-09-26 02:10:49By: Nonono. [Male] : Tentacool.
916.
2021-09-26 02:10:43By: Nonono. [Female] : Tentacool.
917.
2021-09-26 02:10:34By: Nonono. [Female] : Dewgong.
918.
2021-09-26 02:10:14By: Nonono. [Female] : Shellder.
919.
2021-09-26 02:09:52By: Nonono. [Male] : Krabby.
920.
2021-09-26 02:09:46By: Nonono. [Female] : Poliwag.
921.
2021-09-26 02:09:44By: Nonono. [Male] : Seaking.
922.
2021-09-26 02:09:22By: Nonono. [Female] : Magikarp.
923.
2021-09-26 02:09:18By: Nonono. [Female] : Tentacool.
924.
2021-09-26 02:09:07By: Nonono. [Female] : Psyduck.
925.
2021-09-26 02:08:50By: Nonono. [Female] : Poliwag.
926.
2021-09-26 02:08:49By: Nonono. [Male] : Krabby.
927.
2021-09-26 02:08:47By: Nonono. [Female] : Tentacool.
928.
2021-09-26 02:08:40By: Nonono. [Female] : Horsea.
929.
2021-09-26 02:08:28By: Nonono. [Female] : Slowbro.
930.
2021-09-26 02:08:21By: Nonono. [Male] : Horsea.
931.
2021-09-26 02:08:10By: Nonono. [Female] : Dewgong.
932.
2021-09-26 02:07:52By: Nonono. [Female] : Omanyte.
933.
2021-09-26 02:07:49By: Nonono. [Female] : Krabby.
934.
2021-09-26 02:07:37By: Nonono. [Male] : Magikarp.
935.
2021-09-26 02:07:36By: Nonono. [Female] : Golduck.
936.
2021-09-26 02:07:26By: Nonono. [Male] : Azumarill.
937.
2021-09-26 02:07:18By: Nonono. [Male] : Shellder.
938.
2021-09-26 02:07:14By: Nonono. [Male] : Marill.
939.
2021-09-26 02:07:12By: Nonono. [Male] : Seaking.
940.
2021-09-26 02:07:10By: Nonono. [Female] : Magikarp.
941.
2021-09-26 02:07:03By: Nonono. [Male] : Tentacruel.
942.
2021-09-26 02:06:59By: Nonono. [Male] : Goldeen.
943.
2021-09-26 02:06:59By: Nonono. [Female] : Staryu.
944.
2021-09-26 02:06:55By: Nonono. [Female] : Magikarp.
945.
2021-09-26 02:06:49By: Nonono. [Male] : Krabby.
946.
2021-09-26 02:06:45By: Nonono. [Female] : Magikarp.
947.
2021-09-26 02:06:37By: Nonono. [Female] : Seadra.
948.
2021-09-26 02:06:28By: Nonono. [Female] : Shellder.
949.
2021-09-26 02:06:07By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
950.
2021-09-26 02:06:01By: Nonono. [Female] : Tentacool.
951.
2021-09-26 02:05:59By: Nonono. [Female] : Psyduck.
952.
2021-09-26 02:05:47By: Nonono. [Male] : Goldeen.
953.
2021-09-26 02:05:44By: Nonono. [Male] : Shellder.
954.
2021-09-26 02:05:35By: Nonono. [Male] : Krabby.
955.
2021-09-26 02:05:27By: Nonono. [Female] : Wartortle.
956.
2021-09-26 02:05:21By: Nonono. [Male] : Seaking.
957.
2021-09-26 02:05:17By: Nonono. [Female] : Seaking.
958.
2021-09-26 02:05:16By: Nonono. [Male] : Poliwag.
959.
2021-09-26 02:05:05By: Nonono. [Male] : Seel.
960.
2021-09-26 02:04:57By: Nonono. [Male] : Seaking.
961.
2021-09-26 02:04:55By: Nonono. [Male] : Psyduck.
962.
2021-09-26 02:04:55By: Nonono. [Male] : Krabby.
963.
2021-09-26 02:04:46By: Nonono. [Female] : Horsea.
964.
2021-09-26 02:04:45By: Nonono. [Male] : Slowbro.
965.
2021-09-26 02:04:37By: Nonono. [Female] : Magikarp.
966.
2021-09-26 02:04:36By: Nonono. [Female] : Poliwhirl.
967.
2021-09-26 02:04:32By: Nonono. [Female] : Tentacruel.
968.
2021-09-26 02:04:20By: Nonono. [Female] : Krabby.
969.
2021-09-26 02:04:15By: Nonono. [Female] : Magikarp.
970.
2021-09-26 02:04:09By: Nonono. [Male] : Goldeen.
971.
2021-09-26 02:03:55By: Nonono. [Male] : Krabby.
972.
2021-09-26 02:03:53By: Nonono. [Female] : Starmie.
973.
2021-09-26 02:03:41By: Nonono. [Female] : Poliwag.
974.
2021-09-26 02:03:33By: Nonono. [Male] : Wartortle.
975.
2021-09-26 02:03:30By: Nonono. [Male] : Horsea.
976.
2021-09-26 02:03:07By: Nonono. [Female] : Seaking.
977.
2021-09-26 02:03:02By: Nonono. [Male] : Seaking.
978.
2021-09-26 02:02:41By: Nonono. [Female] : Krabby.
979.
2021-09-26 02:02:26By: Nonono. [Female] : Horsea.
980.
2021-09-26 02:02:24By: Nonono. [Female] : Omanyte.
981.
2021-09-26 02:02:18By: Nonono. [Female] : Tentacool.
982.
2021-09-26 02:02:16By: Nonono. [Female] : Poliwhirl.
983.
2021-09-26 02:02:13By: Arasanit love. [Male] : Shiny Tentacruel.
984.
2021-09-26 02:01:48By: Nonono. [Female] : Krabby.
985.
2021-09-26 02:01:27By: Nonono. [Male] : Tentacool.
986.
2021-09-26 02:01:25By: Nonono. [Male] : Poliwag.
987.
2021-09-26 02:01:24By: Nonono. [Female] : Seaking.
988.
2021-09-26 02:01:21By: Nonono. [Male] : Horsea.
989.
2021-09-26 02:01:08By: Nonono. [Male] : Krabby.
990.
2021-09-26 02:00:45By: Nonono. [Male] : Psyduck.
991.
2021-09-26 02:00:42By: Nonono. [Female] : Goldeen.
992.
2021-09-26 02:00:29By: Nonono. [Male] : Dewgong.
993.
2021-09-26 02:00:26By: Nonono. [Male] : Slowbro.
994.
2021-09-26 02:00:23By: Nonono. [Female] : Horsea.
995.
2021-09-26 02:00:14By: Nonono. [Female] : Poliwag.
996.
2021-09-26 02:00:11By: Nonono. [Female] : Poliwag.
997.
2021-09-26 02:00:10By: Nonono. [Female] : Goldeen.
998.
2021-09-26 02:00:02By: Nonono. [Female] : Cloyster.
999.
2021-09-26 01:59:45By: Nonono. [Male] : Tentacool.
1000.
2021-09-26 01:59:37By: Nonono. [Male] : Horsea.