Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
16.11.2018, 13:00:41The Dangerous Kings killed at level 54 by Pokemon Graveler .Pandora
2.
16.11.2018, 12:58:45Malandritopvp killed at level 71 by Pokemon Venusaur .Pandora
3.
16.11.2018, 12:58:00Silaszikasff killed at level 162 by Pokemon Scizor .Pandora
4.
16.11.2018, 12:51:24The Dangerous Kings killed at level 53 by Pokemon Venusaur .Pandora
5.
16.11.2018, 12:50:54Montanha killed at level 44 by Pokemon Seel .Nibiru
6.
16.11.2018, 12:47:06Montanha killed at level 43 by Pokemon Weezing .Nibiru
7.
16.11.2018, 12:31:46Montanha killed at level 42 by Pokemon Weezing .Nibiru
8.
16.11.2018, 12:29:31Malandritopvp killed at level 58 by Pokemon Heracross .Pandora
9.
16.11.2018, 12:28:07The Dangerous Kings killed at level 31 by Pokemon Tentacool .Pandora
10.
16.11.2018, 12:14:21Super Dracord killed at level 200 by Pokemon Psyduck .Pandora
11.
16.11.2018, 12:10:20Nicolas Zika killed at level 180 by Pokemon Venusaur .Pandora
12.
16.11.2018, 12:09:08Nogtisune killed at level 347 by Pokemon Carvanha .Pandora
13.
16.11.2018, 12:05:36Malandritopvp killed at level 56 by Pokemon Vileplume .Pandora
14.
16.11.2018, 12:04:31First Lady killed at level 79 by Pokemon Venusaur .Pandora
15.
16.11.2018, 11:58:28Malandritopvp killed at level 54 by Pokemon Bellossom .Pandora
16.
16.11.2018, 11:56:35Erterteter killed at level 60 by Pokemon Electabuzz .Pandora
17.
16.11.2018, 11:55:41Xmaster Blaccks killed at level 206 by Pokemon Heracross .Pandora
18.
16.11.2018, 11:54:24Angeons Return killed at level 47 by Pokemon Pidgeot .Pandora
19.
16.11.2018, 11:45:56Daniela Pokemon killed at level 111 by Pokemon Nidoking .Pandora
20.
16.11.2018, 11:43:14Erterteter killed at level 56 by Pokemon Electrode .Pandora
21.
16.11.2018, 11:34:39Erterteter killed at level 52 by Pokemon Magneton .Pandora
22.
16.11.2018, 11:23:34Kakaashi killed at level 52 by Pokemon Magneton .Nibiru
23.
16.11.2018, 11:21:17Erterteter killed at level 45 by Pokemon Aipom .Pandora
24.
16.11.2018, 11:17:33Kakaashi killed at level 52 by Pokemon Steelix .Nibiru
25.
16.11.2018, 11:15:05Angeons Return killed at level 36 by Pokemon Golbat .Pandora
26.
16.11.2018, 11:11:59Kakaashi killed at level 52 by Pokemon Snorlax .Nibiru
27.
16.11.2018, 11:08:38Kakaashi killed at level 52 by Pokemon Vileplume .Nibiru
28.
16.11.2018, 11:06:01Kakaashi killed at level 50 by Pokemon Vileplume .Nibiru
29.
16.11.2018, 11:03:55Republica Dominicana killed at level 65 by Pokemon Lanturn .Pandora
30.
16.11.2018, 11:03:11Erterteter killed at level 46 by Pokemon Pidgeot .Pandora
31.
16.11.2018, 11:01:02Erterteter killed at level 46 by Pokemon Magneton .Pandora
32.
16.11.2018, 10:58:37Haizaki Ryouhei killed at level 104 by Pokemon Golem .Pandora
33.
16.11.2018, 10:56:20Republica Dominicana killed at level 63 by Pokemon Gyarados .Pandora
34.
16.11.2018, 10:52:57Republica Dominicana killed at level 62 by Pokemon Slowking .Pandora
35.
16.11.2018, 10:51:22Republica Dominicana killed at level 63 by Pokemon Golduck .Pandora
36.
16.11.2018, 10:42:17Lsgii killed at level 37 by Pokemon Tangela .Pandora
37.
16.11.2018, 10:42:11Erterteter killed at level 34 by Pokemon Golbat .Pandora
38.
16.11.2018, 10:34:27Lsgii killed at level 36 by Pokemon Dugtrio .Pandora
39.
16.11.2018, 10:24:34Erterteter killed at level 21 by Pokemon Tangela .Pandora
40.
16.11.2018, 10:21:40Riquiinho Rico killed at level 538 by Pokemon Crawdaunt .Pandora
41.
16.11.2018, 10:17:15Lsgii killed at level 16 by Pokemon Tangela .Pandora
42.
16.11.2018, 10:06:25Nicolas Bolado killed at level 286 by Pokemon Kingler .Nibiru
43.
16.11.2018, 9:16:06Edepois killed at level 82 by Pokemon Flaaffy .Pandora
44.
16.11.2018, 8:56:07Scientist Scilo killed at level 120 by Pokemon Staryu .Pandora
45.
16.11.2018, 8:54:46Edepois killed at level 77 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
46.
16.11.2018, 8:42:14Matoncito killed at level 250 by Pokemon Charizard .Nibiru
47.
16.11.2018, 7:56:32Matoncito killed at level 250 by Pokemon Breloom .Nibiru
48.
16.11.2018, 7:20:40Luffuzinho killed at level 89 by Pokemon Poliwhirl .Nibiru
49.
16.11.2018, 7:16:01Ashaloffann killed at level 256 by Pokemon Venusaur .Nibiru
50.
16.11.2018, 7:09:27Ashalofan killed at level 186 by Pokemon Shellder .Nibiru
51.
16.11.2018, 6:37:47Christine killed at level 157 by Pokemon Marill .Pandora
52.
16.11.2018, 4:57:38Cacai Do So killed at level 66 by Pokemon Bulbasaur .Nibiru
53.
16.11.2018, 4:50:06Nogtisune killed at level 348 by Pokemon Omastar .Pandora
54.
16.11.2018, 4:40:03Ei Lubinhus killed at level 224 by Pokemon Slowbro .Pandora
55.
16.11.2018, 4:30:49Cacai Do So killed at level 64 by Pokemon Tentacool .Nibiru
56.
16.11.2018, 4:00:42Cacai Do So killed at level 58 by Pokemon Golduck .Nibiru
57.
16.11.2018, 3:45:57Edepois killed at level 74 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
58.
16.11.2018, 3:42:15Trgzin Humilde killed at level 74 by Pokemon Vileplume .Pandora
59.
16.11.2018, 3:21:15Trgzin Humilde killed at level 64 by Pokemon Vileplume .Pandora
60.
16.11.2018, 2:42:37First Lady killed at level 77 by Pokemon Venusaur .Pandora
61.
16.11.2018, 2:22:40Poolg killed at level 62 by Pokemon Snorlax .Nibiru
62.
16.11.2018, 2:21:01Dark Oscuro killed at level 252 by Pokemon Dragonite .Pandora
63.
16.11.2018, 2:20:23Trgzin Humilde killed at level 56 by Pokemon Tangela .Pandora
64.
16.11.2018, 2:18:23Hoper killed at level 183 by Pokemon Charizard .Nibiru
65.
16.11.2018, 2:17:58Miky Woodz killed at level 108 by Pokemon Venusaur .Pandora
66.
16.11.2018, 2:17:32Poolg killed at level 62 by Pokemon Psyduck .Nibiru
67.
16.11.2018, 2:16:01Cacai Do Som killed at level 19 by Pokemon Tangela .Nibiru
68.
16.11.2018, 2:11:30First Lady killed at level 59 by Pokemon Venusaur .Pandora
69.
16.11.2018, 2:09:23Beatriz Oliveira killed at level 218 by Pokemon Ludicolo .Pandora
70.
16.11.2018, 2:06:10Beatriz Oliveira killed at level 220 by Pokemon Lombre .Pandora
71.
16.11.2018, 1:53:08Trgzin Humilde killed at level 49 by Pokemon Magikarp .Pandora
72.
16.11.2018, 1:49:20Poolg killed at level 55 by Pokemon Seaking .Nibiru
73.
16.11.2018, 1:28:21First Lady killed at level 40 by Pokemon Seel .Pandora
74.
16.11.2018, 1:25:34Trgzin Humilde killed at level 30 by Pokemon Tangela .Pandora
75.
16.11.2018, 1:19:27Trgzin Humilde killed at level 26 by Pokemon Tangela .Pandora
76.
16.11.2018, 1:19:00Poolg killed at level 21 by Pokemon Tangela .Nibiru
77.
16.11.2018, 1:14:58Sherekamon killed at level 106 by Pokemon Charizard .Nibiru
78.
16.11.2018, 1:14:22Scientist Solon killed at level 81 by Pokemon Poliwag .Pandora
79.
16.11.2018, 1:14:13Trgzin Humilde killed at level 19 by Pokemon Tangela .Pandora
80.
16.11.2018, 1:13:52Poolg killed at level 18 by Pokemon Blastoise .Nibiru
81.
16.11.2018, 1:13:33Sou Favela killed at level 142 by Pokemon Charizard .Nibiru
82.
16.11.2018, 1:13:14Trgzin Humilde killed at level 19 by Pokemon Tangela .Pandora
83.
16.11.2018, 0:52:04Siokx killed at level 86 by Pokemon Vileplume .Pandora
84.
16.11.2018, 0:51:36Christine killed at level 149 by Pokemon Wartortle .Pandora
85.
16.11.2018, 0:39:58Marcio Duarte killed at level 27 by Pokemon Golduck .Pandora
86.
16.11.2018, 0:39:22Marcio Duarte killed at level 28 by Pokemon Golduck .Pandora
87.
16.11.2018, 0:32:30Carneiro Blue killed at level 9 by Pokemon Mankey .Pandora
88.
16.11.2018, 0:32:27Venenuh killed at level 714 by Pokemon Riolu .Nibiru
89.
16.11.2018, 0:32:17Marcio Duarte killed at level 26 by Pokemon Lanturn .Pandora
90.
16.11.2018, 0:31:32Carneiro Blue killed at level 9 by Pokemon Mankey .Pandora
91.
16.11.2018, 0:30:50Carneiro Blue killed at level 9 by Pokemon Mankey .Pandora
92.
16.11.2018, 0:30:33Beatriz Oliveira killed at level 220 by Pokemon Flygon .Pandora
93.
16.11.2018, 0:30:23Carneiro Blue killed at level 10 by Pokemon Mankey .Pandora
94.
16.11.2018, 0:29:17Marcio Duarte killed at level 26 by Pokemon Psyduck .Pandora
95.
16.11.2018, 0:21:28Nomenormal killed at level 130 by Pokemon Magmortar .Nibiru
96.
16.11.2018, 0:18:05Gizelly killed at level 132 by Pokemon Scizor .Nibiru
97.
16.11.2018, 0:12:05Christine killed at level 149 by Pokemon Marill .Pandora
98.
16.11.2018, 0:10:44Marcio Duarte killed at level 12 by Pokemon Chinchou .Pandora
99.
16.11.2018, 0:06:18Marcio Duarte killed at level 11 by Pokemon Politoed .Pandora
100.
16.11.2018, 0:04:45Marcio Duarte killed at level 10 by Pokemon Azumarill .Pandora