Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
24.07.2021, 12:20:12Nghiem Baby killed at level 469 by Pokemon Salamence .Pandora
2.
24.07.2021, 12:13:02Tatuador Lyu killed at level 158 by Pokemon Vibrava .Pandora
3.
24.07.2021, 12:09:17Kusko killed at level 87 by Pokemon Bellossom .Nibiru
4.
24.07.2021, 11:41:21Lord Ebson killed at level 120 by Pokemon Blastoise .Pandora
5.
24.07.2021, 11:40:52Wellingtonxd killed at level 178 by Pokemon Mismagius .Nibiru
6.
24.07.2021, 11:31:34Luan Porra killed at level 128 by Pokemon Kingler .Pandora
7.
24.07.2021, 11:27:03Queen Pesadelo Do Nights killed at level 369 by Pokemon Crawdaunt .Pandora
8.
24.07.2021, 11:26:32Mtzreyes Em Pandora killed at level 49 by Pokemon Wingull .Pandora
9.
24.07.2021, 11:21:16King Destino killed at level 128 by Pokemon Larvitar .Nibiru
10.
24.07.2021, 10:44:21Joaozinhopl killed at level 73 by Pokemon Kecleon .Pandora
11.
24.07.2021, 10:29:57Upp Mestre killed at level 100 by Pokemon Misdreavus .Nibiru
12.
24.07.2021, 10:29:46Ass Catchcum killed at level 158 by Pokemon Burmy .Pandora
13.
24.07.2021, 10:00:42Torrador killed at level 185 by Pokemon Flygon .Pandora
14.
24.07.2021, 9:53:51Megadown killed at level 147 by Pokemon Jumpluff .Pandora
15.
24.07.2021, 9:14:55Up Mestre killed at level 100 by Pokemon Misdreavus .Nibiru
16.
24.07.2021, 8:58:37Andim killed at level 439 by Pokemon Salamence .Nibiru
17.
24.07.2021, 8:43:48Goddarkness killed at level 204 by Pokemon Flygon .Nibiru
18.
24.07.2021, 8:23:52Nill killed at level 308 by Pokemon Starmie .Pandora
19.
24.07.2021, 8:11:43Andim killed at level 441 by Pokemon Gliscor .Nibiru
20.
24.07.2021, 8:01:22Escanor Pecado Do Orgulho killed at level 684 by Pokemon Marill .Nibiru
21.
24.07.2021, 8:00:07Escanor Pecado Do Orgulho killed at level 688 by Pokemon Slowking .Nibiru
22.
24.07.2021, 7:39:05Scientist killed at level 706 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
23.
24.07.2021, 6:56:20Nghiem Baby killed at level 471 by Pokemon Articuno .Pandora
24.
24.07.2021, 6:54:38Ls Dorguyn killed at level 349 by Pokemon Toxicroak .Pandora
25.
24.07.2021, 6:06:28Dr Nivaldo killed at level 358 by Pokemon Wingull .Pandora
26.
24.07.2021, 5:10:25Tommy Shelby killed at level 521 by Pokemon Gabite .Pandora
27.
24.07.2021, 4:34:34Neca De Pitibiribas killed at level 250 by Pokemon Nosepass .Pandora
28.
24.07.2021, 4:24:13Queen Pesadelo Do Nights killed at level 372 by Pokemon Lombre .Pandora
29.
24.07.2021, 3:46:29La Bichota killed at level 205 by Pokemon Strong Camerupt .Pandora
30.
24.07.2021, 3:44:56Sallescabuloso killed at level 154 by Pokemon Scizor .Pandora
31.
24.07.2021, 3:44:20Uru killed at level 407 by Pokemon Groudon .Pandora
32.
24.07.2021, 3:20:21La Bichota killed at level 207 by Pokemon Groudon .Pandora
33.
24.07.2021, 2:39:33Parcyalmente killed at level 177 by Pokemon Dewgong .Pandora
34.
24.07.2021, 1:54:40Muniz killed at level 430 by Pokemon Wooper .Pandora
35.
24.07.2021, 1:24:35Aregon killed at level 46 by Pokemon Primeape .Nibiru
36.
24.07.2021, 1:19:31Aregon killed at level 46 by Pokemon Primeape .Nibiru
37.
24.07.2021, 1:18:57Up Binboi Lv killed at level 81 by Pokemon Poliwag .Pandora
38.
24.07.2021, 1:18:09Up Binboi Lv killed at level 82 by Pokemon Seaking .Pandora
39.
24.07.2021, 1:16:57Don Chingon killed at level 313 by Pokemon Donphan .Pandora
40.
24.07.2021, 1:10:07Aregon killed at level 45 by Pokemon Primeape .Nibiru
41.
24.07.2021, 1:05:33Aregon killed at level 45 by Pokemon Primeape .Nibiru
42.
24.07.2021, 0:59:23Matoncito killed at level 265 by Pokemon Tyrogue .Nibiru
43.
24.07.2021, 0:20:07Up Binboi Lv killed at level 73 by Pokemon Seaking .Pandora
44.
24.07.2021, 0:19:24Up Binboi Lv killed at level 74 by Pokemon Squirtle .Pandora
45.
24.07.2021, 0:18:32Up Binboi Lv killed at level 75 by Pokemon Tentacool .Pandora
46.
24.07.2021, 0:16:29Parcyalmente killed at level 177 by Pokemon Starmie .Pandora
47.
24.07.2021, 0:13:41Megadown killed at level 120 by Pokemon Jumpluff .Pandora
48.
24.07.2021, 0:11:12Black Of Death killed at level 474 by Pokemon Dragonair .Nibiru
49.
24.07.2021, 0:03:44Mewtwo Ne killed at level 187 by Pokemon Flygon .Nibiru
50.
23.07.2021, 23:48:40Carloazrael killed at level 207 by Pokemon Dragonite .Pandora
51.
23.07.2021, 23:47:48Dowplin Amsttyer Patrs killed at level 231 by Pokemon Scizor .Nibiru
52.
23.07.2021, 23:42:47Neji Humilhado killed at level 26 by Pokemon Quagsire .Pandora
53.
23.07.2021, 23:32:04Neji Humilhado killed at level 27 by Pokemon Omastar .Pandora
54.
23.07.2021, 23:30:39Josah killed at level 133 by Pokemon Pinsir .Pandora
55.
23.07.2021, 23:29:49Aregon killed at level 45 by Pokemon Golduck .Nibiru
56.
23.07.2021, 23:25:29Neji Humilhado killed at level 27 by Pokemon Vaporeon .Pandora
57.
23.07.2021, 23:24:28Neji Humilhado killed at level 27 by Pokemon Kingdra .Pandora
58.
23.07.2021, 23:22:24Neji Humilhado killed at level 27 by Pokemon Octillery .Pandora
59.
23.07.2021, 23:08:48Mistica killed at level 24 by Pokemon Feraligatr .Pandora
60.
23.07.2021, 23:06:51Gah killed at level 253 by Pokemon Dragonite .Nibiru
61.
23.07.2021, 23:03:28Wellingtonxd killed at level 174 by Pokemon Zangoose .Nibiru
62.
23.07.2021, 22:52:45Socador Lendario killed at level 335 by Pokemon Azumarill .Pandora
63.
23.07.2021, 22:39:45Joaozinhopl killed at level 71 by Pokemon Golduck .Pandora
64.
23.07.2021, 22:33:52Neji Humilhado killed at level 9 by Pokemon Wingull .Pandora
65.
23.07.2021, 22:33:27Neji Humilhado killed at level 9 by Pokemon Wingull .Pandora
66.
23.07.2021, 22:33:00Neji Humilhado killed at level 9 by Pokemon Wingull .Pandora
67.
23.07.2021, 22:32:37Aregon killed at level 25 by Pokemon Primeape .Nibiru
68.
23.07.2021, 22:31:39Neji Humilhado killed at level 10 by Pokemon Azumarill .Pandora
69.
23.07.2021, 22:28:57Aregon killed at level 24 by Pokemon Primeape .Nibiru
70.
23.07.2021, 22:27:39Aregon killed at level 24 by Pokemon Primeape .Nibiru
71.
23.07.2021, 22:25:25Aregon killed at level 25 by Pokemon Butterfree .Nibiru
72.
23.07.2021, 22:24:08Dolpeneutro killed at level 248 by Pokemon Gardevoir .Nibiru
73.
23.07.2021, 22:18:39Joss killed at level 250 by Pokemon Gengar .Pandora
74.
23.07.2021, 22:12:04Joaozinhopl killed at level 71 by Pokemon Squirtle .Pandora
75.
23.07.2021, 22:11:54Aregon killed at level 21 by Pokemon Starmie .Nibiru
76.
23.07.2021, 21:56:59Coco Loco killed at level 143 by Pokemon Cloyster .Nibiru
77.
23.07.2021, 21:55:10Antoniacot On Pbo killed at level 125 by Pokemon Seaking .Pandora
78.
23.07.2021, 21:12:06Neffex killed at level 562 by Pokemon Strong Prinplup .Nibiru
79.
23.07.2021, 21:02:03Nando Vd killed at level 19 by Pokemon Tangela .Nibiru
80.
23.07.2021, 21:01:05Mugenotaku killed at level 91 by Pokemon Shiftry .Nibiru
81.
23.07.2021, 20:55:15Luan Porra killed at level 125 by Pokemon Tentacool .Pandora
82.
23.07.2021, 19:39:04Spacter killed at level 311 by Pokemon Lotad .Pandora
83.
23.07.2021, 19:37:19Pingamer killed at level 66 by Pokemon Tangela .Pandora
84.
23.07.2021, 19:33:23Pingamer killed at level 66 by Pokemon Politoed .Pandora
85.
23.07.2021, 19:31:13Bossimmortal killed at level 220 by Pokemon Shiny Ludicolo .Nibiru
86.
23.07.2021, 19:21:04Luan Porra killed at level 120 by Pokemon Scizor .Pandora
87.
23.07.2021, 19:15:33Jimmy Hopkinss killed at level 339 by Pokemon Poliwrath .Pandora
88.
23.07.2021, 19:08:57Traolong killed at level 93 by Pokemon Cascoon .Pandora
89.
23.07.2021, 19:06:31Josah killed at level 134 by Pokemon Tangrowth .Pandora
90.
23.07.2021, 18:51:10Thyagobala killed at level 206 by Pokemon Medicham .Nibiru
91.
23.07.2021, 18:44:50Josah killed at level 135 by Pokemon Milotic .Pandora
92.
23.07.2021, 18:41:42Bossimmortal killed at level 221 by Pokemon Salamence .Nibiru
93.
23.07.2021, 18:39:51Sirknight killed at level 187 by Pokemon Kabutops .Pandora
94.
23.07.2021, 18:38:40Pingamer killed at level 63 by Pokemon Ancient Kabutops .Pandora
95.
23.07.2021, 18:15:22Dolpeneutro killed at level 246 by Pokemon Gardevoir .Nibiru
96.
23.07.2021, 18:13:30Sirknight killed at level 188 by Pokemon Slaking .Pandora
97.
23.07.2021, 17:58:57Joaozinhopl killed at level 44 by Pokemon Zubat .Pandora
98.
23.07.2021, 17:56:24Joaozinhopl killed at level 45 by Pokemon Vaporeon .Pandora
99.
23.07.2021, 17:55:29Joaozinhopl killed at level 45 by Pokemon Vaporeon .Pandora
100.
23.07.2021, 17:52:56Joaozinhopl killed at level 46 by Pokemon Charizard .Pandora