Pokemon kpdo - Exaioros.com - lastcatch - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search catchs player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character Catchs
Name:
Last Catchs
1.
2020-02-15 19:14:59By: Juiz. [Female] : Gengar.
2.
2020-02-15 19:13:58By: Juiz. [Female] : Gengar.
3.
2020-02-15 19:12:58By: Juiz. [Male] : Gengar.
4.
2020-02-15 19:10:32By: Juiz. [Male] : Gengar.
5.
2020-02-15 19:09:34By: Juiz. [Female] : Gengar.
6.
2020-02-15 19:08:56By: Juiz. [Female] : Gengar.
7.
2020-02-15 19:02:44By: Juiz. [Female] : Hypno.
8.
2020-02-15 18:59:44By: Juiz. [Male] : Alakazam.
9.
2020-02-15 18:58:14By: Juiz. [Male] : Kadabra.
10.
2020-02-15 18:55:52By: Juiz. [Female] : Hypno.
11.
2020-02-15 18:55:27By: Juiz. [Male] : Girafarig.
12.
2020-02-12 10:26:11By: Juiz. [Male] : Shellder.
13.
2020-02-08 13:21:03By: Juiz. [Male] : Espeon.
14.
2020-02-08 13:17:20By: Juiz. [Female] : Ledyba.
15.
2020-02-08 12:45:52By: Juiz. [Male] : Beldum.
16.
2020-02-03 09:48:03By: Juiz. [Female] : Seadra.
17.
2020-02-03 09:46:47By: Juiz. [Male] : Tentacruel.
18.
2020-02-03 09:45:35By: Juiz. [Male] : Lanturn.
19.
2020-02-03 01:21:19By: Juiz. [Male] : Marill.
20.
2020-02-03 01:21:13By: Juiz. [Female] : Seel.
21.
2020-02-03 01:19:00By: Juiz. [Male] : Poliwhirl.
22.
2020-02-03 01:18:41By: Juiz. [Male] : Vaporeon.
23.
2020-02-02 23:59:11By: Juiz. [Male] : Igglybuff.
24.
2020-02-02 23:58:11By: Juiz. [Female] : Squirtle.
25.
2020-02-02 23:58:09By: Juiz. [Female] : Azumarill.
26.
2020-02-02 23:47:17By: Juiz. [Male] : Nidoran.
27.
2020-02-02 23:47:03By: Juiz. [Female] : Eevee.
28.
2020-02-02 16:43:23By: Juiz. [Male] : Slowbro.
29.
2020-02-02 15:59:44By: Juiz. [Male] : Goldeen.
30.
2020-02-02 15:56:24By: Juiz. [Male] : Shiny Slowbro.
31.
2020-02-02 04:18:24By: Juiz. [Male] : Marill.
32.
2020-02-02 04:16:40By: Juiz. [Female] : Dewgong.
33.
2020-02-02 04:16:39By: Juiz. [Male] : Starmie.
34.
2020-02-02 04:16:33By: Juiz. [Female] : Horsea.
35.
2020-02-02 04:12:28By: Juiz. [Female] : Golduck.
36.
2020-02-02 04:12:27By: Juiz. [Male] : Vaporeon.
37.
2020-02-02 04:12:19By: Juiz. [Female] : Cloyster.
38.
2020-02-02 04:11:59By: Juiz. [Male] : Shiny Dewgong.
39.
2020-02-02 04:09:06By: Juiz. [Male] : Golduck.
40.
2020-02-02 04:08:52By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
41.
2020-02-02 04:08:38By: Juiz. [Male] : Omanyte.
42.
2020-02-02 04:07:24By: Juiz. [Female] : Vaporeon.
43.
2020-02-02 04:07:10By: Juiz. [Female] : Poliwhirl.
44.
2020-02-02 04:07:06By: Juiz. [Male] : Croconaw.
45.
2020-02-02 04:07:04By: Juiz. [Male] : Goldeen.
46.
2020-02-02 04:07:02By: Juiz. [Male] : Magikarp.
47.
2020-02-02 04:07:01By: Juiz. [Female] : Wartortle.
48.
2020-02-02 04:06:25By: Juiz. [Male] : Krabby.
49.
2020-02-02 04:05:48By: Juiz. [Male] : Seadra.
50.
2020-02-02 04:05:35By: Juiz. [Male] : Poliwhirl.
51.
2020-02-02 04:05:32By: Juiz. [Male] : Vaporeon.
52.
2020-02-02 04:05:01By: Juiz. [Female] : Slowbro.
53.
2020-02-02 04:04:24By: Juiz. [Male] : Starmie.
54.
2020-02-02 04:02:52By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
55.
2020-02-02 04:02:26By: Juiz. [Female] : Charmander.
56.
2020-02-02 04:01:26By: Juiz. [Female] : Omanyte.
57.
2020-02-02 04:01:24By: Juiz. [Male] : Seel.
58.
2020-02-02 04:01:22By: Juiz. [Male] : Omanyte.
59.
2020-02-02 04:01:21By: Juiz. [Female] : Squirtle.
60.
2020-02-02 04:00:06By: Juiz. [Female] : Starmie.
61.
2020-02-02 04:00:02By: Juiz. [Female] : Horsea.
62.
2020-02-02 03:59:22By: Juiz. [Female] : Vaporeon.
63.
2020-02-02 03:58:05By: Juiz. [Male] : Azumarill.
64.
2020-02-02 03:57:51By: Juiz. [Female] : Jigglypuff.
65.
2020-02-02 03:57:28By: Juiz. [Male] : Elekid.
66.
2020-02-02 03:57:26By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
67.
2020-02-02 03:56:38By: Juiz. [Male] : Azumarill.
68.
2020-02-02 03:56:22By: Juiz. [Male] : Wartortle.
69.
2020-02-02 03:56:19By: Juiz. [Female] : Seadra.
70.
2020-02-02 03:54:53By: Juiz. [Male] : Starmie.
71.
2020-02-02 03:54:46By: Juiz. [Female] : Horsea.
72.
2020-02-02 03:53:09By: Juiz. [Male] : Seaking.
73.
2020-02-02 03:52:49By: Juiz. [Male] : Slowbro.
74.
2020-02-02 03:52:30By: Juiz. [Male] : Krabby.
75.
2020-02-02 03:52:28By: Juiz. [Female] : Golduck.
76.
2020-02-02 03:51:18By: Juiz. [Female] : Dewgong.
77.
2020-02-02 03:51:07By: Juiz. [Male] : Slowbro.
78.
2020-02-02 03:51:00By: Juiz. [Male] : Seaking.
79.
2020-02-02 03:49:20By: Juiz. [Female] : Charmander.
80.
2020-02-02 03:49:14By: Juiz. [Male] : Squirtle.
81.
2020-02-02 03:49:12By: Juiz. [Female] : Slowbro.
82.
2020-02-02 03:48:39By: Juiz. [Female] : Vaporeon.
83.
2020-02-02 03:47:59By: Juiz. [Female] : Seadra.
84.
2020-02-02 03:47:50By: Juiz. [Male] : Wartortle.
85.
2020-02-02 03:47:44By: Juiz. [Male] : Shellder.
86.
2020-02-02 03:47:31By: Juiz. [Female] : Shiny Seaking.
87.
2020-02-01 19:20:03By: Juiz. [Female] : Azumarill.
88.
2020-02-01 18:05:17By: Juiz. [Female] : Chikorita.
89.
2020-02-01 18:04:51By: Juiz. [Female] : Espeon.
90.
2020-02-01 16:59:20By: Juiz. [Female] : Sealeo.
91.
2020-02-01 16:46:49By: Juiz. [Male] : Salamence.
92.
2020-02-01 00:16:14By: Juiz. [Male] : Omanyte.
93.
2020-02-01 00:13:20By: Juiz. [Male] : Shiny Slowbro.
94.
2020-01-31 23:27:59By: Juiz. [Female] : Shiny Tentacruel.
95.
2020-01-31 23:23:52By: Juiz. [Female] : Shiny Tentacruel.
96.
2020-01-31 23:00:36By: Juiz. [Male] : Shiny Shellder.
97.
2020-01-31 22:36:40By: Juiz. [Male] : Starmie.
98.
2020-01-31 19:32:29By: Juiz. [Male] : Tentacruel.
99.
2020-01-31 10:04:09By: Juiz. [Male] : Espeon.
100.
2020-01-31 10:02:50By: Juiz. [Male] : Kangaskhan.
101.
2020-01-31 09:19:19By: Juiz. [Female] : Fearow.
102.
2020-01-30 19:40:05By: Juiz. [Male] : Shiny Pidgeot.
103.
2020-01-30 19:13:29By: Juiz. [Female] : Gastly.
104.
2020-01-30 18:35:13By: Juiz. [Male] : Hoppip.
105.
2020-01-30 18:30:16By: Juiz. [Female] : Slakoth.
106.
2020-01-30 17:40:25By: Juiz. [Female] : Shiny Hoothoot.
107.
2020-01-30 17:36:19By: Juiz. [Male] : Shiny Kakuna.
108.
2020-01-30 17:31:01By: Juiz. [Male] : Meowth.
109.
2020-01-30 17:14:56By: Juiz. [Female] : Shiny Hoothoot.
110.
2020-01-30 17:04:35By: Juiz. [Female] : Diglett.
111.
2020-01-30 16:58:19By: Juiz. [Female] : Hoothoot.
112.
2020-01-30 16:56:47By: Juiz. [Female] : Blissey.
113.
2020-01-30 16:31:33By: Juiz. [Male] : Spinda.
114.
2020-01-30 16:22:13By: Juiz. [Male] : Volbeat.
115.
2020-01-30 15:33:43By: Juiz. [Female] : Shellder.
116.
2020-01-30 14:59:10By: Juiz. [Male] : Seaking.
117.
2020-01-30 14:58:14By: Juiz. [Male] : Slowbro.
118.
2020-01-30 14:58:04By: Juiz. [Female] : Omanyte.
119.
2020-01-30 14:58:01By: Juiz. [Female] : Slowbro.
120.
2020-01-30 14:57:53By: Juiz. [Male] : Wartortle.
121.
2020-01-30 14:57:48By: Juiz. [Male] : Seaking.
122.
2020-01-30 14:57:03By: Juiz. [Male] : Tentacruel.
123.
2020-01-30 14:55:31By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
124.
2020-01-30 14:55:25By: Juiz. [Male] : Psyduck.
125.
2020-01-30 14:54:22By: Juiz. [Male] : Poliwrath.
126.
2020-01-30 14:53:52By: Juiz. [Male] : Vaporeon.
127.
2020-01-30 14:52:53By: Juiz. [Female] : Cloyster.
128.
2020-01-30 14:52:43By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
129.
2020-01-30 14:51:58By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
130.
2020-01-30 14:51:56By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
131.
2020-01-30 14:51:29By: Juiz. [Male] : Shiny Slowbro.
132.
2020-01-30 14:47:16By: Juiz. [Male] : Jigglypuff.
133.
2020-01-30 14:47:15By: Juiz. [Male] : Jigglypuff.
134.
2020-01-30 14:40:28By: Juiz. [Female] : Remoraid.
135.
2020-01-30 14:38:36By: Juiz. [Female] : Pikachu.
136.
2020-01-30 14:38:31By: Juiz. [Female] : Shiny Golduck.
137.
2020-01-30 14:37:16By: Juiz. [Male] : Poliwrath.
138.
2020-01-30 14:36:00By: Juiz. [Female] : Azumarill.
139.
2020-01-30 14:35:06By: Juiz. [Female] : Omanyte.
140.
2020-01-30 14:34:01By: Juiz. [Male] : Seadra.
141.
2020-01-30 14:33:24By: Juiz. [Female] : Azumarill.
142.
2020-01-30 14:11:17By: Juiz. [Female] : Shiny Golduck.
143.
2020-01-30 10:54:09By: Juiz. [Female] : Cherrim.
144.
2020-01-30 10:09:38By: Juiz. [Female] : Croagunk.
145.
2020-01-30 02:38:56By: Juiz. [Male] : Shiny Parasect.
146.
2020-01-29 13:36:07By: Juiz. [Male] : Hypno.
147.
2020-01-29 13:35:28By: Juiz. [Female] : Hypno.
148.
2020-01-29 13:34:52By: Juiz. [Female] : Alakazam.
149.
2020-01-29 13:33:55By: Juiz. [Female] : Alakazam.
150.
2020-01-29 13:33:46By: Juiz. [Male] : Alakazam.
151.
2020-01-29 13:32:48By: Juiz. [Male] : Alakazam.
152.
2020-01-29 13:32:47By: Juiz. [Male] : Alakazam.
153.
2020-01-29 13:31:56By: Juiz. [Female] : Alakazam.
154.
2020-01-29 13:31:43By: Juiz. [Female] : Hypno.
155.
2020-01-29 13:31:10By: Juiz. [Male] : Hypno.
156.
2020-01-29 13:29:31By: Juiz. [Male] : Hypno.
157.
2020-01-29 13:29:26By: Juiz. [Female] : Kadabra.
158.
2020-01-29 13:28:58By: Juiz. [Male] : Hypno.
159.
2020-01-29 13:28:54By: Juiz. [Male] : Hypno.
160.
2020-01-29 13:28:31By: Juiz. [Male] : Aipom.
161.
2020-01-29 13:27:41By: Juiz. [Female] : Hypno.
162.
2020-01-29 13:27:38By: Juiz. [Male] : Hypno.
163.
2020-01-29 13:27:19By: Juiz. [Male] : Alakazam.
164.
2020-01-29 13:27:00By: Juiz. [Female] : Alakazam.
165.
2020-01-29 13:26:49By: Juiz. [Male] : Alakazam.
166.
2020-01-29 13:25:46By: Juiz. [Male] : Alakazam.
167.
2020-01-29 13:25:32By: Juiz. [Female] : Shiny Hypno.
168.
2020-01-29 13:25:23By: Juiz. [Male] : Hypno.
169.
2020-01-29 13:25:02By: Juiz. [Female] : Kadabra.
170.
2020-01-29 13:24:56By: Juiz. [Male] : Kadabra.
171.
2020-01-29 13:24:44By: Juiz. [Male] : Hypno.
172.
2020-01-29 13:24:17By: Juiz. [Male] : Hypno.
173.
2020-01-29 13:24:17By: Juiz. [Female] : Hypno.
174.
2020-01-29 13:24:16By: Juiz. [Female] : Hypno.
175.
2020-01-29 13:24:15By: Juiz. [Male] : Hypno.
176.
2020-01-29 13:23:28By: Juiz. [Male] : Alakazam.
177.
2020-01-29 13:22:39By: Juiz. [Female] : Alakazam.
178.
2020-01-29 13:22:23By: Juiz. [Female] : Alakazam.
179.
2020-01-29 13:21:57By: Juiz. [Female] : Alakazam.
180.
2020-01-29 13:20:37By: Juiz. [Female] : Alakazam.
181.
2020-01-29 13:20:14By: Juiz. [Female] : Alakazam.
182.
2020-01-29 13:18:23By: Juiz. [Female] : Alakazam.
183.
2020-01-29 13:18:17By: Juiz. [Female] : Alakazam.
184.
2020-01-29 13:17:42By: Juiz. [Female] : Shiny Hypno.
185.
2020-01-29 13:17:10By: Juiz. [Male] : Hypno.
186.
2020-01-29 13:16:56By: Juiz. [Male] : Alakazam.
187.
2020-01-29 13:16:55By: Juiz. [Female] : Hypno.
188.
2020-01-29 13:16:46By: Juiz. [Male] : Alakazam.
189.
2020-01-29 13:16:27By: Juiz. [Male] : Alakazam.
190.
2020-01-29 13:16:26By: Juiz. [Male] : Hypno.
191.
2020-01-29 13:16:25By: Juiz. [Female] : Hypno.
192.
2020-01-29 13:15:38By: Juiz. [Male] : Hypno.
193.
2020-01-29 13:15:25By: Juiz. [Male] : Kadabra.
194.
2020-01-29 13:15:24By: Juiz. [Male] : Kadabra.
195.
2020-01-29 13:15:11By: Juiz. [Female] : Alakazam.
196.
2020-01-29 13:14:53By: Juiz. [Male] : Hypno.
197.
2020-01-29 13:14:50By: Juiz. [Male] : Hypno.
198.
2020-01-29 13:12:35By: Juiz. [Female] : Hypno.
199.
2020-01-29 13:12:33By: Juiz. [Male] : Hypno.
200.
2020-01-29 13:12:29By: Juiz. [Male] : Hypno.
201.
2020-01-29 13:12:27By: Juiz. [Male] : Hypno.
202.
2020-01-29 13:11:30By: Juiz. [Female] : Alakazam.
203.
2020-01-29 13:09:11By: Juiz. [Female] : Alakazam.
204.
2020-01-29 13:09:09By: Juiz. [Male] : Alakazam.
205.
2020-01-29 13:08:57By: Juiz. [Female] : Alakazam.
206.
2020-01-29 13:08:47By: Juiz. [Male] : Alakazam.
207.
2020-01-29 13:08:30By: Juiz. [Female] : Alakazam.
208.
2020-01-29 13:07:37By: Juiz. [Male] : Ledyba.
209.
2020-01-29 13:07:26By: Juiz. [Male] : Alakazam.
210.
2020-01-29 13:06:45By: Juiz. [Male] : Alakazam.
211.
2020-01-29 13:06:39By: Juiz. [Female] : Alakazam.
212.
2020-01-29 13:06:35By: Juiz. [Male] : Alakazam.
213.
2020-01-29 13:06:32By: Juiz. [Male] : Hypno.
214.
2020-01-29 13:05:37By: Juiz. [Male] : Alakazam.
215.
2020-01-29 13:05:36By: Juiz. [Female] : Hypno.
216.
2020-01-29 13:05:35By: Juiz. [Female] : Hypno.
217.
2020-01-29 13:05:33By: Juiz. [Male] : Hypno.
218.
2020-01-29 13:04:35By: Juiz. [Male] : Hypno.
219.
2020-01-29 13:04:33By: Juiz. [Female] : Hypno.
220.
2020-01-29 13:04:21By: Juiz. [Female] : Hypno.
221.
2020-01-29 13:04:16By: Juiz. [Female] : Kadabra.
222.
2020-01-29 13:03:50By: Juiz. [Female] : Hypno.
223.
2020-01-29 13:03:47By: Juiz. [Female] : Hypno.
224.
2020-01-29 13:03:34By: Juiz. [Female] : Kadabra.
225.
2020-01-29 13:03:30By: Juiz. [Female] : Kadabra.
226.
2020-01-29 13:03:26By: Juiz. [Male] : Kadabra.
227.
2020-01-29 13:03:25By: Juiz. [Male] : Kadabra.
228.
2020-01-29 13:02:54By: Juiz. [Female] : Kadabra.
229.
2020-01-29 13:01:56By: Juiz. [Female] : Kadabra.
230.
2020-01-29 13:01:55By: Juiz. [Male] : Kadabra.
231.
2020-01-29 13:01:21By: Juiz. [Male] : Hypno.
232.
2020-01-29 12:58:38By: Juiz. [Male] : Kadabra.
233.
2020-01-29 12:58:37By: Juiz. [Male] : Kadabra.
234.
2020-01-29 12:58:32By: Juiz. [Female] : Drowzee.
235.
2020-01-29 11:43:37By: Juiz. [Male] : Shiny Metapod.
236.
2020-01-29 11:40:21By: Juiz. [Female] : Togetic.
237.
2020-01-29 11:18:03By: Juiz. [Male] : Kabuto.
238.
2020-01-29 10:59:03By: Juiz. [Male] : Clefairy.
239.
2020-01-29 10:58:45By: Juiz. [Male] : Teddiursa.
240.
2020-01-28 13:49:56By: Juiz. [Female] : Clefairy.
241.
2020-01-28 03:35:04By: Juiz. [Male] : Staryu.
242.
2020-01-28 03:34:45By: Juiz. [Male] : Squirtle.
243.
2020-01-28 03:34:40By: Juiz. [Male] : Seaking.
244.
2020-01-28 03:34:32By: Juiz. [Male] : Golduck.
245.
2020-01-28 03:34:32By: Juiz. [Male] : Goldeen.
246.
2020-01-28 03:34:24By: Juiz. [Female] : Seaking.
247.
2020-01-28 03:34:23By: Juiz. [Male] : Golduck.
248.
2020-01-28 03:34:22By: Juiz. [Male] : Staryu.
249.
2020-01-28 03:34:21By: Juiz. [Female] : Squirtle.
250.
2020-01-28 03:34:18By: Juiz. [Male] : Seel.
251.
2020-01-28 03:10:03By: Juiz. [Male] : Shellder.
252.
2020-01-28 03:10:02By: Juiz. [Female] : Krabby.
253.
2020-01-28 03:10:01By: Juiz. [Female] : Diglett.
254.
2020-01-28 03:09:59By: Juiz. [Male] : Caterpie.
255.
2020-01-28 03:09:57By: Juiz. [Female] : Dewgong.
256.
2020-01-28 03:09:53By: Juiz. [Female] : Kingler.
257.
2020-01-28 03:09:53By: Juiz. [Female] : Diglett.
258.
2020-01-28 03:09:49By: Juiz. [Female] : Squirtle.
259.
2020-01-28 03:09:48By: Juiz. [Male] : Seel.
260.
2020-01-28 03:09:46By: Juiz. [Female] : Squirtle.
261.
2020-01-28 03:09:37By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
262.
2020-01-28 03:09:35By: Juiz. [Female] : Psyduck.
263.
2020-01-28 03:09:34By: Juiz. [Male] : Cloyster.
264.
2020-01-28 03:09:30By: Juiz. [Female] : Seel.
265.
2020-01-28 03:09:29By: Juiz. [Female] : Krabby.
266.
2020-01-28 03:09:23By: Juiz. [Male] : Seel.
267.
2020-01-28 03:09:22By: Juiz. [Female] : Seaking.
268.
2020-01-28 03:08:26By: Juiz. [Male] : Diglett.
269.
2020-01-28 03:08:09By: Juiz. [Female] : Staryu.
270.
2020-01-28 03:08:07By: Juiz. [Female] : Shellder.
271.
2020-01-28 03:08:04By: Juiz. [Male] : Squirtle.
272.
2020-01-28 03:08:04By: Juiz. [Male] : Kabuto.
273.
2020-01-28 03:08:02By: Juiz. [Male] : Seadra.
274.
2020-01-28 03:08:00By: Juiz. [Female] : Seel.
275.
2020-01-28 03:07:58By: Juiz. [Female] : Poliwag.
276.
2020-01-28 03:07:56By: Juiz. [Male] : Starmie.
277.
2020-01-28 03:07:55By: Juiz. [Male] : Cloyster.
278.
2020-01-28 03:07:52By: Juiz. [Female] : Horsea.
279.
2020-01-28 03:07:38By: Juiz. [Male] : Horsea.
280.
2020-01-28 03:06:32By: Juiz. [Male] : Psyduck.
281.
2020-01-28 03:06:25By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
282.
2020-01-28 03:06:24By: Juiz. [Male] : Abra.
283.
2020-01-28 03:06:14By: Juiz. [Male] : Seaking.
284.
2020-01-28 03:06:13By: Juiz. [Female] : Tentacool.
285.
2020-01-28 03:06:11By: Juiz. [Male] : Cubone.
286.
2020-01-28 03:06:10By: Juiz. [Male] : Abra.
287.
2020-01-28 03:06:03By: Juiz. [Male] : Poliwhirl.
288.
2020-01-28 03:06:02By: Juiz. [Female] : Tentacool.
289.
2020-01-28 03:06:01By: Juiz. [Female] : Poliwhirl.
290.
2020-01-28 03:05:52By: Juiz. [Male] : Meowth.
291.
2020-01-28 03:05:51By: Juiz. [Female] : Seel.
292.
2020-01-28 03:05:50By: Juiz. [Female] : Goldeen.
293.
2020-01-28 03:05:43By: Juiz. [Male] : Diglett.
294.
2020-01-28 03:05:36By: Juiz. [Female] : Jigglypuff.
295.
2020-01-28 03:04:25By: Juiz. [Male] : Azumarill.
296.
2020-01-28 03:04:13By: Juiz. [Female] : Seel.
297.
2020-01-28 03:04:12By: Juiz. [Female] : Squirtle.
298.
2020-01-28 03:04:11By: Juiz. [Female] : Tentacool.
299.
2020-01-28 03:04:09By: Juiz. [Male] : Wartortle.
300.
2020-01-28 03:04:07By: Juiz. [Female] : Squirtle.
301.
2020-01-28 03:04:02By: Juiz. [Male] : Goldeen.
302.
2020-01-28 03:04:00By: Juiz. [Female] : Poliwrath.
303.
2020-01-28 03:03:57By: Juiz. [Male] : Omanyte.
304.
2020-01-28 03:03:54By: Juiz. [Female] : Seel.
305.
2020-01-28 03:03:53By: Juiz. [Female] : Poliwag.
306.
2020-01-28 03:03:51By: Juiz. [Male] : Psyduck.
307.
2020-01-28 03:03:49By: Juiz. [Male] : Poliwag.
308.
2020-01-28 03:03:49By: Juiz. [Male] : Staryu.
309.
2020-01-28 03:03:38By: Juiz. [Male] : Goldeen.
310.
2020-01-28 03:03:33By: Juiz. [Female] : Poliwag.
311.
2020-01-28 03:03:31By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
312.
2020-01-28 03:01:30By: Juiz. [Male] : Staryu.
313.
2020-01-28 03:01:29By: Juiz. [Female] : Horsea.
314.
2020-01-28 03:01:22By: Juiz. [Female] : Seaking.
315.
2020-01-28 03:01:20By: Juiz. [Male] : Slowbro.
316.
2020-01-28 03:01:16By: Juiz. [Female] : Poliwhirl.
317.
2020-01-28 03:01:14By: Juiz. [Male] : Tentacool.
318.
2020-01-28 03:01:12By: Juiz. [Male] : Kingler.
319.
2020-01-28 03:01:10By: Juiz. [Male] : Slowbro.
320.
2020-01-28 03:01:09By: Juiz. [Male] : Tentacool.
321.
2020-01-28 03:01:08By: Juiz. [Male] : Seadra.
322.
2020-01-28 03:01:07By: Juiz. [Male] : Wartortle.
323.
2020-01-28 03:00:58By: Juiz. [Female] : Seaking.
324.
2020-01-28 03:00:55By: Juiz. [Male] : Poliwag.
325.
2020-01-28 03:00:54By: Juiz. [Female] : Golduck.
326.
2020-01-28 03:00:52By: Juiz. [Female] : Marill.
327.
2020-01-28 02:59:34By: Juiz. [Female] : Goldeen.
328.
2020-01-28 02:59:31By: Juiz. [Male] : Squirtle.
329.
2020-01-28 02:59:22By: Juiz. [Female] : Omanyte.
330.
2020-01-28 02:59:10By: Juiz. [Female] : Poliwrath.
331.
2020-01-28 02:59:08By: Juiz. [Male] : Slowbro.
332.
2020-01-28 02:59:06By: Juiz. [Female] : Omanyte.
333.
2020-01-28 02:59:04By: Juiz. [Female] : Horsea.
334.
2020-01-28 02:59:02By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
335.
2020-01-28 02:59:01By: Juiz. [Male] : Shellder.
336.
2020-01-28 02:58:54By: Juiz. [Male] : Psyduck.
337.
2020-01-28 02:57:59By: Juiz. [Male] : Azumarill.
338.
2020-01-28 02:57:58By: Juiz. [Male] : Starmie.
339.
2020-01-28 02:57:55By: Juiz. [Female] : Starmie.
340.
2020-01-28 02:57:52By: Juiz. [Female] : Staryu.
341.
2020-01-28 02:57:50By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
342.
2020-01-28 02:57:49By: Juiz. [Female] : Golduck.
343.
2020-01-28 02:57:46By: Juiz. [Male] : Omanyte.
344.
2020-01-28 02:57:35By: Juiz. [Female] : Shellder.
345.
2020-01-28 02:57:30By: Juiz. [Female] : Poliwag.
346.
2020-01-28 02:57:29By: Juiz. [Male] : Psyduck.
347.
2020-01-28 02:57:21By: Juiz. [Male] : Seadra.
348.
2020-01-28 02:56:08By: Juiz. [Male] : Tentacool.
349.
2020-01-28 02:56:05By: Juiz. [Male] : Golduck.
350.
2020-01-28 02:56:04By: Juiz. [Male] : Squirtle.
351.
2020-01-28 02:56:03By: Juiz. [Male] : Psyduck.
352.
2020-01-28 02:56:02By: Juiz. [Female] : Seel.
353.
2020-01-28 02:55:56By: Juiz. [Female] : Wartortle.
354.
2020-01-28 02:55:52By: Juiz. [Female] : Chinchou.
355.
2020-01-28 02:55:50By: Juiz. [Male] : Wartortle.
356.
2020-01-28 02:55:01By: Juiz. [Male] : Shiny Tentacruel.
357.
2020-01-28 02:54:52By: Juiz. [Female] : Tentacool.
358.
2020-01-28 02:54:51By: Juiz. [Male] : Krabby.
359.
2020-01-28 02:54:48By: Juiz. [Male] : Starmie.
360.
2020-01-28 02:54:47By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
361.
2020-01-28 02:54:46By: Juiz. [Female] : Azumarill.
362.
2020-01-28 02:54:42By: Juiz. [Male] : Marill.
363.
2020-01-28 02:54:39By: Juiz. [Female] : Starmie.
364.
2020-01-28 02:54:37By: Juiz. [Male] : Psyduck.
365.
2020-01-28 02:54:34By: Juiz. [Female] : Kingler.
366.
2020-01-28 02:54:30By: Juiz. [Male] : Golduck.
367.
2020-01-28 02:54:24By: Juiz. [Male] : Poliwhirl.
368.
2020-01-28 02:53:41By: Juiz. [Female] : Staryu.
369.
2020-01-28 02:53:39By: Juiz. [Female] : Vaporeon.
370.
2020-01-28 02:53:25By: Juiz. [Female] : Dewgong.
371.
2020-01-28 02:53:21By: Juiz. [Female] : Seel.
372.
2020-01-28 02:53:16By: Juiz. [Male] : Goldeen.
373.
2020-01-28 02:53:14By: Juiz. [Female] : Omanyte.
374.
2020-01-28 02:53:13By: Juiz. [Male] : Wartortle.
375.
2020-01-28 02:53:05By: Juiz. [Male] : Staryu.
376.
2020-01-28 02:53:03By: Juiz. [Male] : Tentacool.
377.
2020-01-28 02:53:01By: Juiz. [Male] : Cloyster.
378.
2020-01-28 02:53:00By: Juiz. [Female] : Seel.
379.
2020-01-28 02:52:59By: Juiz. [Male] : Shellder.
380.
2020-01-28 02:52:52By: Juiz. [Male] : Squirtle.
381.
2020-01-28 02:52:49By: Juiz. [Female] : Golduck.
382.
2020-01-28 02:50:33By: Juiz. [Male] : Tentacool.
383.
2020-01-28 02:50:32By: Juiz. [Female] : Shiny Tentacool.
384.
2020-01-28 02:50:16By: Juiz. [Female] : Seel.
385.
2020-01-28 02:50:11By: Juiz. [Female] : Wartortle.
386.
2020-01-28 02:50:01By: Juiz. [Male] : Tentacool.
387.
2020-01-28 02:49:58By: Juiz. [Female] : Horsea.
388.
2020-01-28 02:49:51By: Juiz. [Female] : Dewgong.
389.
2020-01-28 02:49:50By: Juiz. [Female] : Seel.
390.
2020-01-28 02:49:41By: Juiz. [Female] : Poliwhirl.
391.
2020-01-28 02:48:23By: Juiz. [Male] : Seel.
392.
2020-01-28 02:48:15By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
393.
2020-01-28 02:48:13By: Juiz. [Male] : Shellder.
394.
2020-01-28 02:48:12By: Juiz. [Male] : Staryu.
395.
2020-01-28 02:48:06By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
396.
2020-01-28 02:48:03By: Juiz. [Male] : Diglett.
397.
2020-01-28 02:48:02By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
398.
2020-01-28 02:47:58By: Juiz. [Male] : Staryu.
399.
2020-01-28 02:47:55By: Juiz. [Female] : Seaking.
400.
2020-01-28 02:47:54By: Juiz. [Female] : Goldeen.
401.
2020-01-28 02:47:53By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
402.
2020-01-28 02:47:53By: Juiz. [Male] : Golduck.
403.
2020-01-28 02:47:52By: Juiz. [Female] : Seel.
404.
2020-01-28 02:47:48By: Juiz. [Female] : Squirtle.
405.
2020-01-28 02:47:42By: Juiz. [Male] : Seel.
406.
2020-01-28 02:47:41By: Juiz. [Male] : Wartortle.
407.
2020-01-28 02:46:50By: Juiz. [Female] : Cloyster.
408.
2020-01-28 02:46:48By: Juiz. [Male] : Psyduck.
409.
2020-01-28 02:46:46By: Juiz. [Male] : Staryu.
410.
2020-01-28 02:46:40By: Juiz. [Female] : Tentacool.
411.
2020-01-28 02:46:38By: Juiz. [Male] : Shellder.
412.
2020-01-28 02:46:38By: Juiz. [Female] : Seadra.
413.
2020-01-28 02:46:34By: Juiz. [Male] : Kingler.
414.
2020-01-28 02:46:33By: Juiz. [Female] : Horsea.
415.
2020-01-28 02:46:10By: Juiz. [Male] : Magikarp.
416.
2020-01-28 02:45:23By: Juiz. [Female] : Horsea.
417.
2020-01-28 02:45:12By: Juiz. [Female] : Krabby.
418.
2020-01-28 02:45:07By: Juiz. [Male] : Squirtle.
419.
2020-01-28 02:44:35By: Juiz. [Male] : Psyduck.
420.
2020-01-28 02:44:29By: Juiz. [Male] : Machop.
421.
2020-01-28 02:44:28By: Juiz. [Female] : Seel.
422.
2020-01-28 02:44:14By: Juiz. [Female] : Horsea.
423.
2020-01-28 02:44:13By: Juiz. [Male] : Tentacool.
424.
2020-01-28 02:44:12By: Juiz. [Male] : Shellder.
425.
2020-01-28 02:44:03By: Juiz. [Female] : Tentacool.
426.
2020-01-28 02:44:02By: Juiz. [Male] : Seadra.
427.
2020-01-28 02:44:01By: Juiz. [Male] : Horsea.
428.
2020-01-28 02:43:59By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
429.
2020-01-28 02:43:56By: Juiz. [Female] : Magikarp.
430.
2020-01-28 02:43:52By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
431.
2020-01-28 02:43:50By: Juiz. [Male] : Magikarp.
432.
2020-01-28 02:43:31By: Juiz. [Female] : Poliwag.
433.
2020-01-28 02:42:28By: Juiz. [Male] : Goldeen.
434.
2020-01-28 02:42:25By: Juiz. [Female] : Horsea.
435.
2020-01-28 02:42:22By: Juiz. [Female] : Seadra.
436.
2020-01-28 02:42:18By: Juiz. [Male] : Horsea.
437.
2020-01-28 02:42:09By: Juiz. [Male] : Goldeen.
438.
2020-01-28 02:42:04By: Juiz. [Female] : Poliwag.
439.
2020-01-28 02:42:02By: Juiz. [Female] : Starmie.
440.
2020-01-28 02:42:00By: Juiz. [Male] : Seaking.
441.
2020-01-28 02:41:59By: Juiz. [Male] : Omanyte.
442.
2020-01-28 02:41:58By: Juiz. [Male] : Tentacool.
443.
2020-01-28 02:41:52By: Juiz. [Male] : Squirtle.
444.
2020-01-28 02:41:47By: Juiz. [Male] : Omanyte.
445.
2020-01-28 02:41:46By: Juiz. [Female] : Seadra.
446.
2020-01-28 02:41:39By: Juiz. [Male] : Staryu.
447.
2020-01-28 02:40:34By: Juiz. [Male] : Meowth.
448.
2020-01-28 02:40:33By: Juiz. [Female] : Gastly.
449.
2020-01-28 02:40:31By: Juiz. [Female] : Abra.
450.
2020-01-28 02:40:24By: Juiz. [Female] : Krabby.
451.
2020-01-28 02:40:23By: Juiz. [Male] : Machop.
452.
2020-01-28 02:40:16By: Juiz. [Male] : Wartortle.
453.
2020-01-28 02:40:15By: Juiz. [Female] : Staryu.
454.
2020-01-28 02:40:13By: Juiz. [Female] : Poliwag.
455.
2020-01-28 02:40:10By: Juiz. [Female] : Shellder.
456.
2020-01-28 02:40:08By: Juiz. [Male] : Tentacruel.
457.
2020-01-28 02:40:07By: Juiz. [Female] : Poliwag.
458.
2020-01-28 02:40:02By: Juiz. [Female] : Staryu.
459.
2020-01-28 02:40:00By: Juiz. [Female] : Slowbro.
460.
2020-01-28 02:39:09By: Juiz. [Male] : Staryu.
461.
2020-01-28 02:39:05By: Juiz. [Female] : Tentacool.
462.
2020-01-28 02:39:02By: Juiz. [Female] : Omanyte.
463.
2020-01-28 02:38:58By: Juiz. [Male] : Meowth.
464.
2020-01-28 02:38:57By: Juiz. [Male] : Tentacool.
465.
2020-01-28 02:38:55By: Juiz. [Male] : Slowbro.
466.
2020-01-28 02:38:53By: Juiz. [Female] : Magikarp.
467.
2020-01-28 02:38:49By: Juiz. [Male] : Seaking.
468.
2020-01-28 02:38:46By: Juiz. [Male] : Staryu.
469.
2020-01-28 02:38:44By: Juiz. [Female] : Seadra.
470.
2020-01-28 02:38:37By: Juiz. [Male] : Starmie.
471.
2020-01-28 02:38:35By: Juiz. [Male] : Psyduck.
472.
2020-01-28 02:38:34By: Juiz. [Male] : Seaking.
473.
2020-01-28 02:38:32By: Juiz. [Female] : Meowth.
474.
2020-01-28 02:38:29By: Juiz. [Male] : Seel.
475.
2020-01-28 02:37:26By: Juiz. [Male] : Magikarp.
476.
2020-01-28 02:37:25By: Juiz. [Female] : Seaking.
477.
2020-01-28 02:37:19By: Juiz. [Female] : Golduck.
478.
2020-01-28 02:37:13By: Juiz. [Male] : Slowbro.
479.
2020-01-28 02:36:39By: Juiz. [Male] : Shellder.
480.
2020-01-28 02:36:30By: Juiz. [Female] : Shiny Horsea.
481.
2020-01-28 02:36:29By: Juiz. [Male] : Magikarp.
482.
2020-01-28 02:36:28By: Juiz. [Male] : Horsea.
483.
2020-01-28 02:36:24By: Juiz. [Male] : Cubone.
484.
2020-01-28 02:36:19By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
485.
2020-01-28 02:36:16By: Juiz. [Male] : Starmie.
486.
2020-01-28 02:36:16By: Juiz. [Male] : Tentacool.
487.
2020-01-28 02:36:13By: Juiz. [Male] : Staryu.
488.
2020-01-28 02:36:10By: Juiz. [Male] : Seadra.
489.
2020-01-28 02:36:08By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
490.
2020-01-28 02:36:07By: Juiz. [Female] : Golduck.
491.
2020-01-28 02:35:57By: Juiz. [Male] : Starmie.
492.
2020-01-28 02:35:54By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
493.
2020-01-28 02:34:37By: Juiz. [Male] : Magikarp.
494.
2020-01-28 02:34:33By: Juiz. [Male] : Magikarp.
495.
2020-01-28 02:34:32By: Juiz. [Female] : Magikarp.
496.
2020-01-28 02:34:29By: Juiz. [Female] : Staryu.
497.
2020-01-28 02:34:27By: Juiz. [Male] : Seadra.
498.
2020-01-28 02:34:26By: Juiz. [Female] : Starmie.
499.
2020-01-28 02:34:21By: Juiz. [Male] : Golduck.
500.
2020-01-28 02:34:20By: Juiz. [Female] : Poliwag.
501.
2020-01-28 02:34:18By: Juiz. [Male] : Cloyster.
502.
2020-01-28 02:34:17By: Juiz. [Male] : Goldeen.
503.
2020-01-28 02:34:12By: Juiz. [Female] : Dewgong.
504.
2020-01-28 02:34:08By: Juiz. [Female] : Psyduck.
505.
2020-01-28 02:32:34By: Juiz. [Male] : Kingler.
506.
2020-01-28 02:32:24By: Juiz. [Male] : Tentacruel.
507.
2020-01-28 02:32:22By: Juiz. [Female] : Wartortle.
508.
2020-01-28 02:32:20By: Juiz. [Female] : Squirtle.
509.
2020-01-28 02:30:32By: Juiz. [Female] : Golduck.
510.
2020-01-28 02:30:27By: Juiz. [Female] : Krabby.
511.
2020-01-28 02:30:21By: Juiz. [Female] : Shellder.
512.
2020-01-28 02:30:17By: Juiz. [Female] : Marill.
513.
2020-01-28 02:30:16By: Juiz. [Female] : Poliwag.
514.
2020-01-28 02:30:14By: Juiz. [Male] : Seadra.
515.
2020-01-28 02:30:12By: Juiz. [Male] : Poliwag.
516.
2020-01-28 02:30:08By: Juiz. [Male] : Goldeen.
517.
2020-01-28 02:29:02By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
518.
2020-01-28 02:29:00By: Juiz. [Female] : Dewgong.
519.
2020-01-28 02:28:42By: Juiz. [Female] : Staryu.
520.
2020-01-28 02:28:41By: Juiz. [Male] : Tentacool.
521.
2020-01-28 02:28:36By: Juiz. [Male] : Starmie.
522.
2020-01-28 02:28:28By: Juiz. [Male] : Poliwrath.
523.
2020-01-28 02:28:26By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
524.
2020-01-28 02:28:25By: Juiz. [Female] : Staryu.
525.
2020-01-28 02:28:23By: Juiz. [Male] : Seadra.
526.
2020-01-28 02:28:22By: Juiz. [Female] : Tentacool.
527.
2020-01-28 02:28:20By: Juiz. [Male] : Starmie.
528.
2020-01-28 02:28:19By: Juiz. [Female] : Starmie.
529.
2020-01-28 02:28:17By: Juiz. [Female] : Seaking.
530.
2020-01-28 02:28:15By: Juiz. [Female] : Tentacool.
531.
2020-01-28 02:28:12By: Juiz. [Male] : Poliwag.
532.
2020-01-28 02:28:11By: Juiz. [Female] : Staryu.
533.
2020-01-28 02:28:07By: Juiz. [Male] : Dewgong.
534.
2020-01-28 02:26:54By: Juiz. [Male] : Poliwag.
535.
2020-01-28 02:26:45By: Juiz. [Male] : Squirtle.
536.
2020-01-28 02:26:41By: Juiz. [Female] : Poliwhirl.
537.
2020-01-28 02:26:37By: Juiz. [Male] : Psyduck.
538.
2020-01-28 02:26:36By: Juiz. [Male] : Squirtle.
539.
2020-01-28 02:26:35By: Juiz. [Female] : Starmie.
540.
2020-01-28 02:26:34By: Juiz. [Male] : Shellder.
541.
2020-01-28 02:25:33By: Juiz. [Male] : Slowbro.
542.
2020-01-28 02:25:32By: Juiz. [Female] : Gastly.
543.
2020-01-28 02:25:30By: Juiz. [Male] : Seel.
544.
2020-01-28 02:24:54By: Juiz. [Male] : Wartortle.
545.
2020-01-28 02:24:51By: Juiz. [Female] : Dewgong.
546.
2020-01-28 02:24:43By: Juiz. [Male] : Tentacool.
547.
2020-01-28 02:23:22By: Juiz. [Male] : Horsea.
548.
2020-01-28 02:23:13By: Juiz. [Male] : Vaporeon.
549.
2020-01-28 02:23:10By: Juiz. [Male] : Shiny Krabby.
550.
2020-01-28 02:23:01By: Juiz. [Female] : Goldeen.
551.
2020-01-28 02:22:59By: Juiz. [Female] : Seaking.
552.
2020-01-28 02:22:56By: Juiz. [Male] : Squirtle.
553.
2020-01-28 02:22:45By: Juiz. [Male] : Slowbro.
554.
2020-01-28 02:22:42By: Juiz. [Male] : Tentacruel.
555.
2020-01-28 02:22:40By: Juiz. [Male] : Kingler.
556.
2020-01-28 02:22:38By: Juiz. [Female] : Seadra.
557.
2020-01-28 02:22:34By: Juiz. [Female] : Starmie.
558.
2020-01-28 02:21:18By: Juiz. [Female] : Horsea.
559.
2020-01-28 02:21:16By: Juiz. [Male] : Krabby.
560.
2020-01-28 02:21:12By: Juiz. [Female] : Seaking.
561.
2020-01-28 02:21:11By: Juiz. [Male] : Goldeen.
562.
2020-01-28 02:21:10By: Juiz. [Male] : Shellder.
563.
2020-01-28 02:21:08By: Juiz. [Female] : Cubone.
564.
2020-01-28 02:21:05By: Juiz. [Male] : Clefairy.
565.
2020-01-28 02:21:02By: Juiz. [Female] : Dewgong.
566.
2020-01-28 02:17:22By: Juiz. [Male] : Wartortle.
567.
2020-01-28 02:17:21By: Juiz. [Female] : Tentacool.
568.
2020-01-28 02:17:20By: Juiz. [Male] : Seadra.
569.
2020-01-28 02:17:19By: Juiz. [Female] : Staryu.
570.
2020-01-28 02:17:18By: Juiz. [Female] : Starmie.
571.
2020-01-28 02:17:13By: Juiz. [Female] : Seadra.
572.
2020-01-28 02:17:09By: Juiz. [Female] : Golduck.
573.
2020-01-28 02:17:08By: Juiz. [Male] : Magikarp.
574.
2020-01-28 02:15:58By: Juiz. [Female] : Caterpie.
575.
2020-01-28 02:15:57By: Juiz. [Female] : Machop.
576.
2020-01-28 02:15:51By: Juiz. [Female] : Psyduck.
577.
2020-01-28 02:15:50By: Juiz. [Female] : Cubone.
578.
2020-01-28 02:15:48By: Juiz. [Male] : Shellder.
579.
2020-01-28 02:15:46By: Juiz. [Female] : Staryu.
580.
2020-01-28 02:15:43By: Juiz. [Female] : Starmie.
581.
2020-01-28 02:15:42By: Juiz. [Male] : Golduck.
582.
2020-01-28 02:15:40By: Juiz. [Male] : Gastly.
583.
2020-01-28 02:15:39By: Juiz. [Male] : Staryu.
584.
2020-01-28 02:15:38By: Juiz. [Female] : Tentacool.
585.
2020-01-28 02:15:36By: Juiz. [Male] : Goldeen.
586.
2020-01-28 02:15:27By: Juiz. [Male] : Cloyster.
587.
2020-01-28 02:15:26By: Juiz. [Male] : Shellder.
588.
2020-01-28 02:15:25By: Juiz. [Male] : Poliwhirl.
589.
2020-01-28 02:14:24By: Juiz. [Male] : Diglett.
590.
2020-01-28 02:14:18By: Juiz. [Female] : Dewgong.
591.
2020-01-28 02:14:17By: Juiz. [Female] : Squirtle.
592.
2020-01-28 02:14:07By: Juiz. [Male] : Psyduck.
593.
2020-01-28 02:13:57By: Juiz. [Female] : Marill.
594.
2020-01-28 02:13:54By: Juiz. [Female] : Cloyster.
595.
2020-01-28 02:13:51By: Juiz. [Female] : Seadra.
596.
2020-01-28 02:13:50By: Juiz. [Male] : Seaking.
597.
2020-01-28 02:13:49By: Juiz. [Male] : Goldeen.
598.
2020-01-28 02:13:44By: Juiz. [Female] : Slowbro.
599.
2020-01-28 02:13:39By: Juiz. [Female] : Slowbro.
600.
2020-01-28 02:13:28By: Juiz. [Male] : Cloyster.
601.
2020-01-28 02:11:59By: Juiz. [Female] : Slowbro.
602.
2020-01-28 02:11:53By: Juiz. [Female] : Krabby.
603.
2020-01-28 02:11:50By: Juiz. [Male] : Golduck.
604.
2020-01-28 02:11:42By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
605.
2020-01-28 02:11:40By: Juiz. [Female] : Staryu.
606.
2020-01-28 02:11:35By: Juiz. [Female] : Poliwag.
607.
2020-01-28 02:11:30By: Juiz. [Female] : Caterpie.
608.
2020-01-28 02:11:29By: Juiz. [Female] : Slowbro.
609.
2020-01-28 02:11:28By: Juiz. [Female] : Tentacool.
610.
2020-01-28 02:11:26By: Juiz. [Female] : Magikarp.
611.
2020-01-28 02:11:25By: Juiz. [Female] : Squirtle.
612.
2020-01-28 02:11:24By: Juiz. [Female] : Horsea.
613.
2020-01-28 02:11:22By: Juiz. [Male] : Horsea.
614.
2020-01-28 02:09:48By: Juiz. [Female] : Gastly.
615.
2020-01-28 02:09:42By: Juiz. [Male] : Squirtle.
616.
2020-01-28 02:09:40By: Juiz. [Female] : Seaking.
617.
2020-01-28 02:09:34By: Juiz. [Male] : Poliwrath.
618.
2020-01-28 02:09:22By: Juiz. [Female] : Cubone.
619.
2020-01-28 02:09:21By: Juiz. [Male] : Magikarp.
620.
2020-01-28 02:09:15By: Juiz. [Female] : Goldeen.
621.
2020-01-28 02:09:14By: Juiz. [Male] : Tentacool.
622.
2020-01-28 02:09:13By: Juiz. [Female] : Squirtle.
623.
2020-01-28 02:09:12By: Juiz. [Male] : Politoed.
624.
2020-01-28 02:08:35By: Juiz. [Male] : Goldeen.
625.
2020-01-28 02:08:33By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
626.
2020-01-28 02:08:32By: Juiz. [Male] : Psyduck.
627.
2020-01-28 02:08:29By: Juiz. [Female] : Seaking.
628.
2020-01-28 02:08:28By: Juiz. [Male] : Psyduck.
629.
2020-01-28 02:08:26By: Juiz. [Male] : Dewgong.
630.
2020-01-28 02:08:24By: Juiz. [Male] : Seadra.
631.
2020-01-28 02:08:24By: Juiz. [Male] : Kingler.
632.
2020-01-28 02:08:22By: Juiz. [Male] : Poliwag.
633.
2020-01-28 02:08:20By: Juiz. [Female] : Poliwag.
634.
2020-01-28 02:08:20By: Juiz. [Female] : Goldeen.
635.
2020-01-28 02:08:18By: Juiz. [Male] : Seadra.
636.
2020-01-28 02:08:16By: Juiz. [Male] : Wartortle.
637.
2020-01-28 02:08:15By: Juiz. [Female] : Krabby.
638.
2020-01-28 02:08:10By: Juiz. [Male] : Poliwrath.
639.
2020-01-28 02:08:09By: Juiz. [Male] : Poliwag.
640.
2020-01-28 02:08:08By: Juiz. [Female] : Goldeen.
641.
2020-01-28 02:08:07By: Juiz. [Male] : Golduck.
642.
2020-01-28 02:07:11By: Juiz. [Female] : Squirtle.
643.
2020-01-28 02:07:06By: Juiz. [Male] : Dewgong.
644.
2020-01-28 02:07:06By: Juiz. [Female] : Poliwag.
645.
2020-01-28 02:07:01By: Juiz. [Female] : Seaking.
646.
2020-01-28 02:06:33By: Juiz. [Male] : Caterpie.
647.
2020-01-28 02:06:26By: Juiz. [Male] : Psyduck.
648.
2020-01-28 02:06:24By: Juiz. [Male] : Starmie.
649.
2020-01-28 02:06:23By: Juiz. [Female] : Slowbro.
650.
2020-01-28 02:06:19By: Juiz. [Female] : Magikarp.
651.
2020-01-28 02:06:16By: Juiz. [Male] : Poliwhirl.
652.
2020-01-28 02:05:48By: Juiz. [Female] : Cubone.
653.
2020-01-28 02:05:47By: Juiz. [Male] : Poliwag.
654.
2020-01-28 02:05:46By: Juiz. [Male] : Magikarp.
655.
2020-01-28 02:05:44By: Juiz. [Female] : Kingler.
656.
2020-01-28 02:05:43By: Juiz. [Female] : Seel.
657.
2020-01-28 02:05:40By: Juiz. [Male] : Tentacool.
658.
2020-01-28 02:05:38By: Juiz. [Male] : Poliwag.
659.
2020-01-28 02:05:35By: Juiz. [Male] : Tentacool.
660.
2020-01-28 02:05:34By: Juiz. [Male] : Magikarp.
661.
2020-01-28 02:05:33By: Juiz. [Male] : Seel.
662.
2020-01-28 02:05:31By: Juiz. [Female] : Squirtle.
663.
2020-01-28 02:05:28By: Juiz. [Female] : Kingler.
664.
2020-01-28 02:05:24By: Juiz. [Male] : Golduck.
665.
2020-01-28 02:05:20By: Juiz. [Female] : Dewgong.
666.
2020-01-28 02:04:36By: Juiz. [Female] : Tentacool.
667.
2020-01-28 02:04:36By: Juiz. [Male] : Seadra.
668.
2020-01-28 02:04:31By: Juiz. [Male] : Staryu.
669.
2020-01-28 02:04:30By: Juiz. [Male] : Goldeen.
670.
2020-01-28 02:04:28By: Juiz. [Female] : Charmander.
671.
2020-01-28 02:04:27By: Juiz. [Male] : Clefairy.
672.
2020-01-28 02:04:26By: Juiz. [Male] : Omanyte.
673.
2020-01-28 02:04:24By: Juiz. [Female] : Poliwag.
674.
2020-01-28 02:04:23By: Juiz. [Male] : Cloyster.
675.
2020-01-28 02:04:19By: Juiz. [Male] : Tentacool.
676.
2020-01-28 02:04:18By: Juiz. [Female] : Squirtle.
677.
2020-01-28 02:04:12By: Juiz. [Male] : Squirtle.
678.
2020-01-28 02:04:10By: Juiz. [Male] : Machop.
679.
2020-01-28 02:03:31By: Juiz. [Female] : Squirtle.
680.
2020-01-28 02:03:27By: Juiz. [Female] : Dewgong.
681.
2020-01-28 02:03:25By: Juiz. [Female] : Seadra.
682.
2020-01-28 02:03:23By: Juiz. [Male] : Slowbro.
683.
2020-01-28 02:03:21By: Juiz. [Female] : Krabby.
684.
2020-01-28 02:03:17By: Juiz. [Male] : Seadra.
685.
2020-01-28 02:03:16By: Juiz. [Female] : Omanyte.
686.
2020-01-28 02:03:12By: Juiz. [Male] : Psyduck.
687.
2020-01-28 02:03:10By: Juiz. [Male] : Dewgong.
688.
2020-01-28 02:03:07By: Juiz. [Female] : Tentacool.
689.
2020-01-28 02:03:05By: Juiz. [Female] : Slowbro.
690.
2020-01-28 02:02:26By: Juiz. [Female] : Krabby.
691.
2020-01-28 02:02:25By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
692.
2020-01-28 02:02:23By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
693.
2020-01-28 02:02:20By: Juiz. [Female] : Poliwhirl.
694.
2020-01-28 02:02:15By: Juiz. [Female] : Slowbro.
695.
2020-01-28 02:02:14By: Juiz. [Male] : Poliwrath.
696.
2020-01-28 02:02:13By: Juiz. [Female] : Slowbro.
697.
2020-01-28 02:01:52By: Juiz. [Male] : Squirtle.
698.
2020-01-28 02:01:51By: Juiz. [Female] : Staryu.
699.
2020-01-28 02:01:49By: Juiz. [Female] : Seadra.
700.
2020-01-28 02:01:47By: Juiz. [Male] : Staryu.
701.
2020-01-28 02:01:45By: Juiz. [Male] : Squirtle.
702.
2020-01-28 02:01:38By: Juiz. [Female] : Seadra.
703.
2020-01-28 02:01:36By: Juiz. [Male] : Seaking.
704.
2020-01-28 02:01:35By: Juiz. [Female] : Slowbro.
705.
2020-01-28 01:55:21By: Juiz. [Female] : Tentacool.
706.
2020-01-28 01:55:15By: Juiz. [Male] : Abra.
707.
2020-01-28 01:55:14By: Juiz. [Female] : Poliwag.
708.
2020-01-28 01:55:05By: Juiz. [Female] : Tentacool.
709.
2020-01-28 01:55:04By: Juiz. [Male] : Meowth.
710.
2020-01-28 01:54:51By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
711.
2020-01-28 01:54:46By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
712.
2020-01-28 01:54:45By: Juiz. [Male] : Squirtle.
713.
2020-01-28 01:54:44By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
714.
2020-01-28 01:54:43By: Juiz. [Female] : Seaking.
715.
2020-01-28 01:54:41By: Juiz. [Female] : Seaking.
716.
2020-01-28 01:54:39By: Juiz. [Female] : Poliwhirl.
717.
2020-01-28 01:54:36By: Juiz. [Female] : Squirtle.
718.
2020-01-28 01:54:35By: Juiz. [Female] : Psyduck.
719.
2020-01-28 01:54:31By: Juiz. [Female] : Tentacool.
720.
2020-01-28 01:54:29By: Juiz. [Female] : Tentacool.
721.
2020-01-28 01:54:28By: Juiz. [Female] : Squirtle.
722.
2020-01-28 01:54:27By: Juiz. [Male] : Staryu.
723.
2020-01-28 01:54:19By: Juiz. [Male] : Shellder.
724.
2020-01-28 01:54:17By: Juiz. [Female] : Staryu.
725.
2020-01-28 01:54:15By: Juiz. [Male] : Staryu.
726.
2020-01-28 01:54:14By: Juiz. [Male] : Seel.
727.
2020-01-28 01:54:11By: Juiz. [Male] : Seel.
728.
2020-01-28 01:54:10By: Juiz. [Male] : Staryu.
729.
2020-01-28 01:54:09By: Juiz. [Female] : Horsea.
730.
2020-01-28 01:54:08By: Juiz. [Female] : Horsea.
731.
2020-01-28 01:54:07By: Juiz. [Male] : Tentacool.
732.
2020-01-28 01:54:06By: Juiz. [Female] : Seel.
733.
2020-01-28 01:54:05By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
734.
2020-01-28 01:54:02By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
735.
2020-01-28 01:53:59By: Juiz. [Male] : Seaking.
736.
2020-01-28 01:53:58By: Juiz. [Male] : Goldeen.
737.
2020-01-28 01:53:57By: Juiz. [Male] : Seaking.
738.
2020-01-28 01:53:56By: Juiz. [Male] : Diglett.
739.
2020-01-28 01:51:53By: Juiz. [Female] : Alakazam.
740.
2020-01-28 01:51:52By: Juiz. [Female] : Alakazam.
741.
2020-01-28 01:50:23By: Juiz. [Female] : Alakazam.
742.
2020-01-28 01:50:14By: Juiz. [Male] : Hypno.
743.
2020-01-28 01:49:45By: Juiz. [Male] : Kadabra.
744.
2020-01-28 01:48:47By: Juiz. [Female] : Hypno.
745.
2020-01-28 01:46:56By: Juiz. [Female] : Alakazam.
746.
2020-01-28 01:46:27By: Juiz. [Female] : Alakazam.
747.
2020-01-28 01:46:18By: Juiz. [Male] : Hypno.
748.
2020-01-28 01:45:52By: Juiz. [Male] : Psyduck.
749.
2020-01-28 01:45:48By: Juiz. [Male] : Hypno.
750.
2020-01-28 01:45:46By: Juiz. [Female] : Alakazam.
751.
2020-01-28 01:45:45By: Juiz. [Female] : Meowth.
752.
2020-01-28 01:45:43By: Juiz. [Female] : Machop.
753.
2020-01-28 01:45:06By: Juiz. [Female] : Abra.
754.
2020-01-28 01:45:05By: Juiz. [Female] : Abra.
755.
2020-01-28 01:45:04By: Juiz. [Female] : Machop.
756.
2020-01-28 01:45:04By: Juiz. [Female] : Machop.
757.
2020-01-28 01:45:02By: Juiz. [Male] : Meowth.
758.
2020-01-28 01:44:59By: Juiz. [Female] : Hypno.
759.
2020-01-28 01:44:55By: Juiz. [Male] : Kadabra.
760.
2020-01-28 01:44:34By: Juiz. [Male] : Hypno.
761.
2020-01-28 01:44:28By: Juiz. [Male] : Hypno.
762.
2020-01-28 01:44:09By: Juiz. [Female] : Hypno.
763.
2020-01-28 01:42:45By: Juiz. [Female] : Alakazam.
764.
2020-01-28 01:42:07By: Juiz. [Male] : Diglett.
765.
2020-01-28 01:42:03By: Juiz. [Female] : Jigglypuff.
766.
2020-01-28 01:41:09By: Juiz. [Female] : Hypno.
767.
2020-01-28 01:41:06By: Juiz. [Female] : Hypno.
768.
2020-01-28 01:40:46By: Juiz. [Female] : Hypno.
769.
2020-01-28 01:40:14By: Juiz. [Female] : Hypno.
770.
2020-01-28 01:40:12By: Juiz. [Male] : Hypno.
771.
2020-01-28 01:40:11By: Juiz. [Male] : Kadabra.
772.
2020-01-28 01:39:25By: Juiz. [Female] : Kadabra.
773.
2020-01-28 01:39:24By: Juiz. [Male] : Hypno.
774.
2020-01-28 01:39:13By: Juiz. [Female] : Kadabra.
775.
2020-01-28 01:39:12By: Juiz. [Male] : Hypno.
776.
2020-01-28 01:38:40By: Juiz. [Female] : Kadabra.
777.
2020-01-28 01:38:25By: Juiz. [Female] : Hypno.
778.
2020-01-28 01:37:49By: Juiz. [Female] : Hypno.
779.
2020-01-28 01:37:48By: Juiz. [Female] : Hypno.
780.
2020-01-28 01:37:36By: Juiz. [Female] : Hypno.
781.
2020-01-28 01:37:35By: Juiz. [Male] : Hypno.
782.
2020-01-28 01:37:34By: Juiz. [Female] : Hypno.
783.
2020-01-28 01:37:32By: Juiz. [Female] : Hypno.
784.
2020-01-28 01:36:59By: Juiz. [Female] : Alakazam.
785.
2020-01-28 01:36:37By: Juiz. [Male] : Hypno.
786.
2020-01-28 01:36:06By: Juiz. [Male] : Alakazam.
787.
2020-01-28 01:35:43By: Juiz. [Male] : Alakazam.
788.
2020-01-28 01:35:38By: Juiz. [Male] : Alakazam.
789.
2020-01-28 01:35:20By: Juiz. [Male] : Alakazam.
790.
2020-01-28 01:34:36By: Juiz. [Male] : Alakazam.
791.
2020-01-28 01:34:21By: Juiz. [Male] : Squirtle.
792.
2020-01-28 01:31:39By: Juiz. [Male] : Hypno.
793.
2020-01-28 01:31:32By: Juiz. [Male] : Kadabra.
794.
2020-01-28 01:31:24By: Juiz. [Female] : Hypno.
795.
2020-01-28 01:31:14By: Juiz. [Male] : Kadabra.
796.
2020-01-28 01:31:12By: Juiz. [Female] : Kadabra.
797.
2020-01-28 01:31:11By: Juiz. [Female] : Hypno.
798.
2020-01-28 01:30:58By: Juiz. [Male] : Cubone.
799.
2020-01-28 01:30:53By: Juiz. [Female] : Diglett.
800.
2020-01-28 01:30:48By: Juiz. [Male] : Kadabra.
801.
2020-01-28 01:30:47By: Juiz. [Male] : Gastly.
802.
2020-01-28 01:30:37By: Juiz. [Male] : Hypno.
803.
2020-01-28 01:30:28By: Juiz. [Male] : Hypno.
804.
2020-01-28 01:30:25By: Juiz. [Female] : Hypno.
805.
2020-01-28 01:30:06By: Juiz. [Male] : Hypno.
806.
2020-01-28 01:30:04By: Juiz. [Male] : Hypno.
807.
2020-01-28 01:30:03By: Juiz. [Female] : Hypno.
808.
2020-01-28 01:29:47By: Juiz. [Female] : Abra.
809.
2020-01-28 01:29:36By: Juiz. [Male] : Psyduck.
810.
2020-01-28 01:29:31By: Juiz. [Female] : Abra.
811.
2020-01-28 01:29:18By: Juiz. [Female] : Hypno.
812.
2020-01-28 01:28:52By: Juiz. [Male] : Alakazam.
813.
2020-01-28 01:28:51By: Juiz. [Male] : Alakazam.
814.
2020-01-28 01:28:34By: Juiz. [Male] : Alakazam.
815.
2020-01-28 01:28:24By: Juiz. [Female] : Alakazam.
816.
2020-01-28 01:28:14By: Juiz. [Male] : Cubone.
817.
2020-01-28 01:28:04By: Juiz. [Male] : Alakazam.
818.
2020-01-28 01:27:34By: Juiz. [Male] : Alakazam.
819.
2020-01-28 01:27:00By: Juiz. [Male] : Alakazam.
820.
2020-01-28 01:26:05By: Juiz. [Male] : Alakazam.
821.
2020-01-28 01:25:58By: Juiz. [Male] : Hypno.
822.
2020-01-28 01:25:23By: Juiz. [Male] : Hypno.
823.
2020-01-28 01:25:22By: Juiz. [Female] : Hypno.
824.
2020-01-28 01:25:21By: Juiz. [Male] : Kadabra.
825.
2020-01-28 01:25:20By: Juiz. [Male] : Kadabra.
826.
2020-01-28 01:24:00By: Juiz. [Female] : Hypno.
827.
2020-01-28 01:21:50By: Juiz. [Male] : Hypno.
828.
2020-01-28 01:21:49By: Juiz. [Female] : Alakazam.
829.
2020-01-28 01:21:22By: Juiz. [Female] : Hypno.
830.
2020-01-28 01:20:18By: Juiz. [Male] : Alakazam.
831.
2020-01-28 01:20:00By: Juiz. [Female] : Alakazam.
832.
2020-01-28 01:19:24By: Juiz. [Female] : Alakazam.
833.
2020-01-28 01:19:06By: Juiz. [Male] : Mr Mime.
834.
2020-01-28 01:18:41By: Juiz. [Male] : Hypno.
835.
2020-01-28 01:18:38By: Juiz. [Female] : Hypno.
836.
2020-01-28 01:18:35By: Juiz. [Male] : Alakazam.
837.
2020-01-28 01:18:11By: Juiz. [Female] : Machop.
838.
2020-01-28 01:18:06By: Juiz. [Female] : Ledyba.
839.
2020-01-28 01:17:55By: Juiz. [Female] : Seel.
840.
2020-01-28 01:17:50By: Juiz. [Female] : Hypno.
841.
2020-01-28 01:17:47By: Juiz. [Female] : Seel.
842.
2020-01-28 01:17:40By: Juiz. [Female] : Hypno.
843.
2020-01-28 01:17:37By: Juiz. [Male] : Hypno.
844.
2020-01-28 01:17:11By: Juiz. [Female] : Hypno.
845.
2020-01-28 01:17:10By: Juiz. [Male] : Hypno.
846.
2020-01-28 01:16:42By: Juiz. [Female] : Hypno.
847.
2020-01-28 01:16:02By: Juiz. [Male] : Hypno.
848.
2020-01-28 01:15:51By: Juiz. [Male] : Kadabra.
849.
2020-01-28 01:15:42By: Juiz. [Female] : Kadabra.
850.
2020-01-28 01:15:17By: Juiz. [Male] : Meowth.
851.
2020-01-28 01:15:08By: Juiz. [Female] : Kadabra.
852.
2020-01-28 01:14:58By: Juiz. [Male] : Hypno.
853.
2020-01-28 01:14:49By: Juiz. [Female] : Hypno.
854.
2020-01-28 01:14:46By: Juiz. [Female] : Kadabra.
855.
2020-01-28 01:14:12By: Juiz. [Female] : Kadabra.
856.
2020-01-28 01:14:02By: Juiz. [Male] : Hypno.
857.
2020-01-28 01:14:01By: Juiz. [Female] : Kadabra.
858.
2020-01-28 01:13:15By: Juiz. [Male] : Alakazam.
859.
2020-01-28 01:13:02By: Juiz. [Male] : Kadabra.
860.
2020-01-28 01:13:01By: Juiz. [Female] : Drowzee.
861.
2020-01-28 01:13:00By: Juiz. [Male] : Hypno.
862.
2020-01-28 01:12:58By: Juiz. [Male] : Drowzee.
863.
2020-01-28 01:12:38By: Juiz. [Male] : Abra.
864.
2020-01-28 01:12:37By: Juiz. [Male] : Machop.
865.
2020-01-28 01:12:36By: Juiz. [Female] : Abra.
866.
2020-01-28 01:12:31By: Juiz. [Female] : Abra.
867.
2020-01-28 01:12:22By: Juiz. [Female] : Gastly.
868.
2020-01-28 01:12:20By: Juiz. [Male] : Gastly.
869.
2020-01-28 01:12:12By: Juiz. [Male] : Cubone.
870.
2020-01-28 01:12:09By: Juiz. [Female] : Drowzee.
871.
2020-01-28 01:12:08By: Juiz. [Female] : Drowzee.
872.
2020-01-28 01:12:05By: Juiz. [Male] : Drowzee.
873.
2020-01-28 01:08:17By: Juiz. [Male] : Cubone.
874.
2020-01-28 01:08:14By: Juiz. [Female] : Diglett.
875.
2020-01-28 01:08:05By: Juiz. [Male] : Gengar.
876.
2020-01-28 01:07:59By: Juiz. [Male] : Cubone.
877.
2020-01-28 01:07:54By: Juiz. [Male] : Pikachu.
878.
2020-01-28 01:06:45By: Juiz. [Female] : Gengar.
879.
2020-01-28 01:06:28By: Juiz. [Male] : Gengar.
880.
2020-01-28 01:05:00By: Juiz. [Female] : Seel.
881.
2020-01-28 01:04:42By: Juiz. [Male] : Poliwhirl.
882.
2020-01-28 01:04:29By: Juiz. [Male] : Omanyte.
883.
2020-01-28 01:04:26By: Juiz. [Female] : Marill.
884.
2020-01-28 01:04:03By: Juiz. [Female] : Magikarp.
885.
2020-01-28 01:03:57By: Juiz. [Female] : Pikachu.
886.
2020-01-28 01:03:55By: Juiz. [Female] : Seaking.
887.
2020-01-28 01:03:54By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
888.
2020-01-28 01:03:53By: Juiz. [Female] : Azumarill.
889.
2020-01-28 01:03:51By: Juiz. [Male] : Slowbro.
890.
2020-01-28 01:03:44By: Juiz. [Female] : Horsea.
891.
2020-01-28 01:03:19By: Juiz. [Male] : Krabby.
892.
2020-01-28 01:03:09By: Juiz. [Male] : Seaking.
893.
2020-01-28 01:03:09By: Juiz. [Female] : Tentacool.
894.
2020-01-28 01:02:51By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
895.
2020-01-28 01:02:49By: Juiz. [Female] : Poliwag.
896.
2020-01-28 01:02:47By: Juiz. [Female] : Machop.
897.
2020-01-28 01:02:43By: Juiz. [Female] : Omanyte.
898.
2020-01-28 01:02:38By: Juiz. [Female] : Psyduck.
899.
2020-01-28 01:02:02By: Juiz. [Male] : Seel.
900.
2020-01-28 01:01:58By: Juiz. [Female] : Machop.
901.
2020-01-28 01:01:57By: Juiz. [Male] : Vaporeon.
902.
2020-01-28 01:01:53By: Juiz. [Male] : Kabuto.
903.
2020-01-28 01:01:51By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
904.
2020-01-28 01:01:48By: Juiz. [Male] : Meowth.
905.
2020-01-28 01:01:47By: Juiz. [Male] : Psyduck.
906.
2020-01-28 01:01:46By: Juiz. [Female] : Staryu.
907.
2020-01-28 01:01:44By: Juiz. [Female] : Poliwag.
908.
2020-01-28 01:01:43By: Juiz. [Female] : Magikarp.
909.
2020-01-28 01:01:21By: Juiz. [Female] : Tentacool.
910.
2020-01-28 01:01:15By: Juiz. [Male] : Poliwag.
911.
2020-01-28 01:00:45By: Juiz. [Male] : Slowpoke.
912.
2020-01-28 01:00:44By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
913.
2020-01-28 01:00:40By: Juiz. [Male] : Cloyster.
914.
2020-01-28 01:00:39By: Juiz. [Female] : Poliwag.
915.
2020-01-28 01:00:36By: Juiz. [Female] : Psyduck.
916.
2020-01-28 01:00:13By: Juiz. [Female] : Horsea.
917.
2020-01-28 01:00:11By: Juiz. [Female] : Squirtle.
918.
2020-01-28 01:00:08By: Juiz. [Male] : Wartortle.
919.
2020-01-28 01:00:07By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
920.
2020-01-28 01:00:05By: Juiz. [Male] : Seel.
921.
2020-01-28 00:59:49By: Juiz. [Male] : Goldeen.
922.
2020-01-28 00:59:45By: Juiz. [Female] : Poliwag.
923.
2020-01-28 00:59:40By: Juiz. [Female] : Tentacool.
924.
2020-01-28 00:59:39By: Juiz. [Male] : Seel.
925.
2020-01-28 00:59:37By: Juiz. [Female] : Golduck.
926.
2020-01-28 00:59:36By: Juiz. [Male] : Staryu.
927.
2020-01-28 00:59:34By: Juiz. [Male] : Poliwag.
928.
2020-01-28 00:59:33By: Juiz. [Male] : Slowbro.
929.
2020-01-28 00:59:31By: Juiz. [Female] : Wartortle.
930.
2020-01-28 00:59:08By: Juiz. [Male] : Kingler.
931.
2020-01-28 00:58:59By: Juiz. [Female] : Psyduck.
932.
2020-01-28 00:58:57By: Juiz. [Female] : Staryu.
933.
2020-01-28 00:58:35By: Juiz. [Female] : Shellder.
934.
2020-01-28 00:58:30By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
935.
2020-01-28 00:58:27By: Juiz. [Male] : Krabby.
936.
2020-01-28 00:58:25By: Juiz. [Male] : Goldeen.
937.
2020-01-28 00:57:52By: Juiz. [Male] : Goldeen.
938.
2020-01-28 00:57:49By: Juiz. [Female] : Poliwag.
939.
2020-01-28 00:57:19By: Juiz. [Male] : Shellder.
940.
2020-01-28 00:57:07By: Juiz. [Male] : Seadra.
941.
2020-01-28 00:57:02By: Juiz. [Male] : Tentacool.
942.
2020-01-28 00:57:01By: Juiz. [Female] : Dewgong.
943.
2020-01-28 00:57:00By: Juiz. [Male] : Staryu.
944.
2020-01-28 00:56:59By: Juiz. [Female] : Poliwag.
945.
2020-01-28 00:56:57By: Juiz. [Male] : Cubone.
946.
2020-01-28 00:56:51By: Juiz. [Female] : Seaking.
947.
2020-01-28 00:56:30By: Juiz. [Female] : Seel.
948.
2020-01-28 00:56:29By: Juiz. [Female] : Squirtle.
949.
2020-01-28 00:56:23By: Juiz. [Female] : Psyduck.
950.
2020-01-28 00:56:21By: Juiz. [Female] : Slowpoke.
951.
2020-01-28 00:56:19By: Juiz. [Female] : Seaking.
952.
2020-01-28 00:56:17By: Juiz. [Male] : Poliwag.
953.
2020-01-28 00:56:07By: Juiz. [Female] : Magikarp.
954.
2020-01-28 00:56:05By: Juiz. [Male] : Seaking.
955.
2020-01-28 00:55:45By: Juiz. [Female] : Seaking.
956.
2020-01-28 00:55:42By: Juiz. [Female] : Slowbro.
957.
2020-01-28 00:55:36By: Juiz. [Male] : Poliwag.
958.
2020-01-28 00:55:33By: Juiz. [Male] : Psyduck.
959.
2020-01-28 00:55:29By: Juiz. [Female] : Poliwhirl.
960.
2020-01-28 00:54:13By: Juiz. [Male] : Vaporeon.
961.
2020-01-28 00:53:59By: Juiz. [Female] : Magikarp.
962.
2020-01-28 00:53:57By: Juiz. [Female] : Dewgong.
963.
2020-01-28 00:53:53By: Juiz. [Male] : Poliwhirl.
964.
2020-01-28 00:53:52By: Juiz. [Male] : Squirtle.
965.
2020-01-28 00:53:29By: Juiz. [Female] : Staryu.
966.
2020-01-28 00:53:14By: Juiz. [Female] : Seel.
967.
2020-01-28 00:53:11By: Juiz. [Male] : Vaporeon.
968.
2020-01-28 00:53:00By: Juiz. [Female] : Kingler.
969.
2020-01-28 00:52:58By: Juiz. [Female] : Kingler.
970.
2020-01-28 00:52:47By: Juiz. [Female] : Slowbro.
971.
2020-01-28 00:52:41By: Juiz. [Male] : Shellder.
972.
2020-01-28 00:52:27By: Juiz. [Female] : Tentacool.
973.
2020-01-28 00:52:13By: Juiz. [Female] : Magikarp.
974.
2020-01-28 00:52:11By: Juiz. [Female] : Tentacool.
975.
2020-01-28 00:52:08By: Juiz. [Male] : Seel.
976.
2020-01-28 00:51:55By: Juiz. [Male] : Seaking.
977.
2020-01-28 00:51:46By: Juiz. [Female] : Meowth.
978.
2020-01-28 00:51:38By: Juiz. [Male] : Seaking.
979.
2020-01-28 00:51:21By: Juiz. [Male] : Seaking.
980.
2020-01-28 00:51:12By: Juiz. [Male] : Marill.
981.
2020-01-28 00:51:07By: Juiz. [Male] : Caterpie.
982.
2020-01-28 00:50:59By: Juiz. [Female] : Tentacruel.
983.
2020-01-28 00:50:55By: Juiz. [Female] : Squirtle.
984.
2020-01-28 00:50:39By: Juiz. [Female] : Gastly.
985.
2020-01-28 00:50:38By: Juiz. [Male] : Vaporeon.
986.
2020-01-28 00:50:04By: Juiz. [Female] : Slowbro.
987.
2020-01-28 00:49:58By: Juiz. [Female] : Slowbro.
988.
2020-01-28 00:49:41By: Juiz. [Male] : Psyduck.
989.
2020-01-28 00:49:40By: Juiz. [Female] : Tentacool.
990.
2020-01-28 00:49:39By: Juiz. [Male] : Seaking.
991.
2020-01-28 00:49:32By: Juiz. [Male] : Starmie.
992.
2020-01-28 00:49:27By: Juiz. [Female] : Goldeen.
993.
2020-01-28 00:49:23By: Juiz. [Male] : Poliwag.
994.
2020-01-28 00:49:18By: Juiz. [Male] : Tentacool.
995.
2020-01-28 00:49:17By: Juiz. [Male] : Cloyster.
996.
2020-01-28 00:49:07By: Juiz. [Female] : Poliwag.
997.
2020-01-28 00:49:04By: Juiz. [Male] : Tentacruel.
998.
2020-01-28 00:49:00By: Juiz. [Female] : Slowbro.
999.
2020-01-28 00:48:59By: Juiz. [Female] : Tentacool.
1000.
2020-01-28 00:48:58By: Juiz. [Female] : Starmie.