Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
14.04.2019, 19:01:11Zirius Black killed at level 160 by Pokemon Aggron .Pandora
2.
1.04.2019, 19:13:14Zirius Black killed at level 161 by Pokemon Chatot .Pandora
3.
6.03.2019, 13:41:13Zirius Black killed at level 152 by Pokemon Mamoswine .Pandora
4.
5.03.2019, 16:30:50Zirius Black killed at level 152 by Pokemon Vespiquen .Pandora
5.
28.02.2019, 19:38:57Zirius Black killed at level 153 by Pokemon Claydol .Pandora
6.
27.02.2019, 19:13:17Zirius Black killed at level 152 by Pokemon Lapras .Pandora
7.
27.02.2019, 17:17:11Zirius Black killed at level 151 by Pokemon Grovyle .Pandora
8.
23.02.2019, 21:27:25Zirius Black killed at level 151 by Pokemon Blissey .Pandora
9.
18.02.2019, 20:30:15Zirius Black killed at level 140 by Pokemon Venusaur .Pandora
10.
13.02.2019, 1:08:28Zirius Black killed at level 129 by Pokemon Venusaur .Pandora
11.
13.02.2019, 0:29:34Zirius Black killed at level 129 by Pokemon Wooper .Pandora
12.
12.02.2019, 21:00:28Zirius Black killed at level 129 by Pokemon Rhyperior .Pandora
13.
12.02.2019, 20:46:41Zirius Black killed at level 129 by Pokemon Tyranitar .Pandora
14.
12.02.2019, 1:26:11Zirius Black killed at level 129 by Pokemon Pinsir .Pandora
15.
10.02.2019, 22:24:29Zirius Black killed at level 121 by Pokemon Hypno .Pandora
16.
10.02.2019, 13:27:28Zirius Black killed at level 118 by Pokemon Kadabra .Pandora
17.
7.02.2019, 11:07:36Zirius Black killed at level 112 by Pokemon Chatot .Pandora
18.
6.02.2019, 20:29:06Zirius Black killed at level 109 by Pokemon Umbreon .Pandora
19.
6.02.2019, 0:21:23Zirius Black killed at level 106 by Pokemon Venusaur .Pandora
20.
4.02.2019, 21:13:19Zirius Black killed at level 102 by Pokemon Pidgeot .Pandora
21.
4.02.2019, 20:57:36Zirius Black killed at level 102 by Pokemon Pinsir .Pandora
22.
4.02.2019, 13:55:44Zirius Black killed at level 83 by Pokemon Corsola .Pandora
23.
4.02.2019, 1:25:39Zirius Black killed at level 80 by Pokemon Gengar .Pandora
24.
3.02.2019, 20:02:51Zirius Black killed at level 78 by Pokemon Gengar .Pandora
25.
3.02.2019, 19:55:20Zirius Black killed at level 79 by Pokemon Vileplume .Pandora
26.
1.02.2019, 17:17:59Zirius Black killed at level 32 by Pokemon Tangela .Pandora