Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
13.02.2019, 1:08:28Zirius Black killed at level 129 by Pokemon Venusaur .Pandora
2.
13.02.2019, 0:29:34Zirius Black killed at level 129 by Pokemon Wooper .Pandora
3.
12.02.2019, 21:00:28Zirius Black killed at level 129 by Pokemon Rhyperior .Pandora
4.
12.02.2019, 20:46:41Zirius Black killed at level 129 by Pokemon Tyranitar .Pandora
5.
12.02.2019, 1:26:11Zirius Black killed at level 129 by Pokemon Pinsir .Pandora
6.
10.02.2019, 22:24:29Zirius Black killed at level 121 by Pokemon Hypno .Pandora
7.
10.02.2019, 13:27:28Zirius Black killed at level 118 by Pokemon Kadabra .Pandora
8.
7.02.2019, 11:07:36Zirius Black killed at level 112 by Pokemon Chatot .Pandora
9.
6.02.2019, 20:29:06Zirius Black killed at level 109 by Pokemon Umbreon .Pandora
10.
6.02.2019, 0:21:23Zirius Black killed at level 106 by Pokemon Venusaur .Pandora
11.
4.02.2019, 21:13:19Zirius Black killed at level 102 by Pokemon Pidgeot .Pandora
12.
4.02.2019, 20:57:36Zirius Black killed at level 102 by Pokemon Pinsir .Pandora
13.
4.02.2019, 13:55:44Zirius Black killed at level 83 by Pokemon Corsola .Pandora
14.
4.02.2019, 1:25:39Zirius Black killed at level 80 by Pokemon Gengar .Pandora
15.
3.02.2019, 20:02:51Zirius Black killed at level 78 by Pokemon Gengar .Pandora
16.
3.02.2019, 19:55:20Zirius Black killed at level 79 by Pokemon Vileplume .Pandora
17.
1.02.2019, 17:17:59Zirius Black killed at level 32 by Pokemon Tangela .Pandora