Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
19.02.2019, 21:49:24Urlingue killed at level 264 by Pokemon Roserade .Pandora
2.
18.02.2019, 21:21:13Urlingue killed at level 266 by Pokemon PorygonZ .Pandora
3.
14.02.2019, 8:12:07Urlingue killed at level 266 by Pokemon Gengar .Pandora
4.
13.02.2019, 21:25:27Urlingue killed at level 266 by Pokemon Giant Snowlax .Pandora
5.
12.02.2019, 12:44:14Urlingue killed at level 265 by Pokemon Porygon .Pandora
6.
8.02.2019, 21:37:25Urlingue killed at level 260 by Pokemon Giant Porygon .Pandora
7.
8.02.2019, 20:05:56Urlingue killed at level 261 by Pokemon Metagross .Pandora
8.
7.02.2019, 19:48:18Urlingue killed at level 256 by Pokemon Charizard .Pandora
9.
3.02.2019, 20:28:23Urlingue killed at level 254 by Pokemon Strong Voltorb .Pandora
10.
3.02.2019, 12:51:18Urlingue killed at level 255 by Pokemon Flygon .Pandora
11.
3.02.2019, 1:55:30Urlingue killed at level 257 by Pokemon Flygon .Pandora
12.
1.02.2019, 1:37:35Urlingue killed at level 256 by Pokemon Rhyperior .Pandora
13.
30.01.2019, 0:10:00Urlingue killed at level 253 by Pokemon Shaymin .Pandora
14.
29.01.2019, 23:44:57Urlingue killed at level 255 by Pokemon Shaymin .Pandora
15.
29.01.2019, 23:17:22Urlingue killed at level 256 by Pokemon Shaymin .Pandora
16.
29.01.2019, 14:36:34Urlingue killed at level 257 by Pokemon Hariyama .Pandora
17.
27.01.2019, 14:14:56Urlingue killed at level 256 by Pokemon Togekiss .Pandora
18.
27.01.2019, 13:28:55Urlingue killed at level 257 by Pokemon Togekiss .Pandora
19.
25.01.2019, 19:37:18Urlingue killed at level 255 by Pokemon Skarmory .Pandora
20.
23.01.2019, 14:20:17Urlingue killed at level 248 by Pokemon Tropius .Pandora
21.
23.01.2019, 12:59:18Urlingue killed at level 249 by Pokemon Staraptor .Pandora
22.
21.01.2019, 21:41:12Urlingue killed at level 248 by Pokemon Metagross .Pandora
23.
21.01.2019, 1:38:26Urlingue killed at level 247 by Pokemon Chatot .Pandora
24.
20.01.2019, 21:43:16Urlingue killed at level 247 by Pokemon Altaria .Pandora
25.
20.01.2019, 20:27:05Urlingue killed at level 248 by Pokemon Milotic .Pandora
26.
20.01.2019, 17:21:09Urlingue killed at level 249 by Pokemon Blissey .Pandora
27.
20.01.2019, 17:03:58Urlingue killed at level 250 by Pokemon Blissey .Pandora
28.
15.01.2019, 23:59:28Urlingue killed at level 225 by Pokemon Donphan .Pandora
29.
14.01.2019, 18:53:21Urlingue killed at level 213 by Pokemon Shiny Ampharos .Pandora
30.
20.11.2017, 16:45:40Urlingue killed at level 213 by Pokemon Graveler .Pandora