Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
20.05.2019, 4:17:28The Alex killed at level 450 by Pokemon Carvanha .Pandora
2.
14.05.2019, 4:02:20The Alex killed at level 449 by Pokemon Lanturn .Pandora
3.
4.05.2019, 12:22:34The Alex killed at level 449 by Pokemon Feraligatr .Pandora
4.
1.05.2019, 20:39:33The Alex killed at level 442 by Pokemon Corphish .Pandora
5.
27.04.2019, 15:32:13The Alex killed at level 429 by Pokemon Sceptile .Pandora
6.
27.04.2019, 3:23:38The Alex killed at level 431 by Pokemon Cloyster .Pandora
7.
25.04.2019, 3:27:34The Alex killed at level 429 by Pokemon Entei .Pandora
8.
23.04.2019, 16:29:27The Alex killed at level 429 by Pokemon Corsola .Pandora
9.
23.04.2019, 16:08:00The Alex killed at level 431 by Pokemon Garchomp .Pandora
10.
19.04.2019, 13:49:29The Alex killed at level 422 by Pokemon Salamence .Pandora
11.
19.04.2019, 11:40:21The Alex killed at level 423 by Pokemon Barboach .Pandora
12.
19.04.2019, 10:24:04The Alex killed at level 425 by Pokemon Lombre .Pandora
13.
17.04.2019, 23:58:11The Alex killed at level 423 by Pokemon Metagross .Pandora
14.
16.04.2019, 4:53:44The Alex killed at level 411 by Pokemon Strong Walrein .Pandora
15.
15.04.2019, 15:36:47The Alex killed at level 412 by Pokemon Swampert .Pandora
16.
15.04.2019, 2:42:46The Alex killed at level 409 by Pokemon Magmortar .Pandora
17.
12.04.2019, 5:43:03The Alex killed at level 406 by Pokemon Slowking .Pandora
18.
8.04.2019, 5:48:27The Alex killed at level 405 by Pokemon Quagsire .Pandora
19.
7.04.2019, 13:58:35The Alex killed at level 407 by Pokemon Groudon .Pandora
20.
7.04.2019, 6:17:40The Alex killed at level 406 by Pokemon Articuno .Pandora
21.
7.04.2019, 5:06:38The Alex killed at level 409 by Pokemon Suicune .Pandora
22.
6.04.2019, 20:50:31The Alex killed at level 411 by Pokemon Tentacruel .Pandora
23.
6.04.2019, 1:52:02The Alex killed at level 410 by Pokemon Strong Walrein .Pandora
24.
5.04.2019, 7:33:09The Alex killed at level 410 by Pokemon Abra .Pandora
25.
3.04.2019, 14:05:09The Alex killed at level 411 by Pokemon Bayleef .Pandora
26.
2.04.2019, 5:27:34The Alex killed at level 413 by Pokemon Totodile .Pandora
27.
2.04.2019, 1:14:29The Alex killed at level 414 by Pokemon Azumarill .Pandora
28.
1.04.2019, 20:59:24The Alex killed at level 416 by Pokemon Gyarados .Pandora
29.
1.04.2019, 19:34:04The Alex killed at level 417 by Pokemon Marill .Pandora
30.
20.03.2019, 15:32:04The Alex killed at level 412 by Pokemon Mightyena .Pandora
31.
18.03.2019, 0:15:49The Alex killed at level 412 by Pokemon Strong Wailord .Pandora
32.
17.03.2019, 7:53:09The Alex killed at level 414 by Pokemon Carvanha .Pandora
33.
17.03.2019, 1:47:25The Alex killed at level 416 by Pokemon Strong Jynx .Pandora
34.
16.03.2019, 4:22:01The Alex killed at level 418 by Pokemon Articuno .Pandora
35.
16.03.2019, 4:12:24The Alex killed at level 420 by Pokemon Articuno .Pandora
36.
13.03.2019, 15:32:03The Alex killed at level 420 by Pokemon Mightyena .Pandora
37.
13.03.2019, 11:41:33The Alex killed at level 420 by Pokemon Strong Sneasel .Pandora
38.
11.03.2019, 0:08:10The Alex killed at level 418 by Pokemon Gyarados .Pandora
39.
8.03.2019, 15:56:32The Alex killed at level 416 by Pokemon Groudon .Pandora
40.
8.03.2019, 0:15:31The Alex killed at level 418 by Pokemon Carvanha .Pandora
41.
3.03.2019, 1:55:29The Alex killed at level 414 by Pokemon Crawdaunt .Pandora
42.
10.02.2019, 16:05:24The Alex killed at level 371 by Pokemon Strong Blastoise .Pandora
43.
10.02.2019, 6:50:29The Alex killed at level 373 by Pokemon Psyduck .Pandora
44.
7.02.2019, 13:57:41The Alex killed at level 371 by Pokemon Metagross .Pandora
45.
7.02.2019, 13:39:24The Alex killed at level 373 by Pokemon Palkia .Pandora
46.
7.02.2019, 13:31:21The Alex killed at level 375 by Pokemon Palkia .Pandora
47.
6.02.2019, 19:29:29The Alex killed at level 377 by Pokemon Poliwrath .Pandora
48.
6.02.2019, 16:56:41The Alex killed at level 379 by Pokemon Spiritomb .Pandora
49.
6.02.2019, 16:50:00The Alex killed at level 381 by Pokemon Tropius .Pandora
50.
6.02.2019, 4:59:53The Alex killed at level 383 by Pokemon Arceus .Pandora
51.
28.01.2019, 20:11:09The Alex killed at level 378 by Pokemon Lucario .Pandora
52.
28.01.2019, 2:55:37The Alex killed at level 377 by Pokemon Ho-oh .Pandora
53.
28.01.2019, 2:28:32The Alex killed at level 379 by Pokemon Groudon .Pandora
54.
27.01.2019, 0:32:25The Alex killed at level 381 by Pokemon Groudon .Pandora
55.
25.01.2019, 19:35:42The Alex killed at level 383 by Pokemon Hariyama .Pandora
56.
23.01.2019, 16:42:45The Alex killed at level 381 by Pokemon Cresselia .Pandora
57.
22.01.2019, 15:58:20The Alex killed at level 380 by Pokemon Entei .Pandora
58.
22.01.2019, 14:35:41The Alex killed at level 382 by Pokemon Strong Electabuzz .Pandora
59.
20.01.2019, 6:40:04The Alex killed at level 381 by Pokemon Seadra .Pandora
60.
19.01.2019, 8:50:02The Alex killed at level 375 by Pokemon Omastar .Pandora
61.
17.01.2019, 5:46:50The Alex killed at level 360 by Pokemon Medicham .Pandora
62.
17.01.2019, 5:02:10The Alex killed at level 361 by Pokemon Carvanha .Pandora
63.
16.01.2019, 17:01:13The Alex killed at level 361 by Pokemon Garchomp .Pandora
64.
16.01.2019, 15:32:03The Alex killed at level 361 by Pokemon Pelipper .Pandora
65.
14.01.2019, 17:06:35The Alex killed at level 354 by Pokemon Noel Snowlax .Pandora
66.
12.01.2019, 20:43:11The Alex killed at level 350 by Pokemon Strong Vaporeon .Pandora
67.
12.01.2019, 9:57:37The Alex killed at level 349 by Pokemon Seaking .Pandora
68.
11.01.2019, 15:29:49The Alex killed at level 343 by Pokemon Shiny Crawdaunt .Pandora
69.
11.01.2019, 3:03:32The Alex killed at level 337 by Pokemon Noel Snowlax .Pandora
70.
9.01.2019, 19:02:59The Alex killed at level 331 by Pokemon Psyduck .Pandora
71.
9.01.2019, 16:59:16The Alex killed at level 332 by Pokemon Noel Snowlax .Pandora
72.
8.01.2019, 19:59:40The Alex killed at level 330 by Pokemon Strong Medicham .Pandora
73.
8.01.2019, 19:30:14The Alex killed at level 331 by Pokemon Metagross .Pandora
74.
8.01.2019, 15:45:46The Alex killed at level 332 by Pokemon Strong Delibird .Pandora
75.
8.01.2019, 5:50:38The Alex killed at level 333 by Pokemon Tangrowth .Pandora
76.
7.01.2019, 6:46:13The Alex killed at level 333 by Pokemon Noel Snowlax .Pandora
77.
6.01.2019, 18:20:01The Alex killed at level 334 by Pokemon Noel Snowlax .Pandora
78.
1.01.2019, 5:23:11The Alex killed at level 334 by Pokemon Noel Snowlax .Pandora
79.
30.12.2018, 16:02:00The Alex killed at level 335 by Pokemon Shelgon .Pandora
80.
29.12.2018, 5:48:56The Alex killed at level 336 by Pokemon Noel Snowlax .Pandora
81.
26.12.2018, 20:43:35The Alex killed at level 338 by Pokemon Vaporeon .Pandora
82.
24.12.2018, 19:47:15The Alex killed at level 340 by Pokemon Noel Snowlax .Pandora
83.
22.12.2018, 23:04:17The Alex killed at level 342 by Pokemon Glalie .Pandora
84.
22.12.2018, 17:50:29The Alex killed at level 344 by Pokemon Noel Snowlax .Pandora
85.
22.12.2018, 13:14:47The Alex killed at level 345 by Pokemon Sealeo .Pandora
86.
21.12.2018, 4:41:27The Alex killed at level 346 by Pokemon Salamence .Pandora
87.
20.12.2018, 20:23:46The Alex killed at level 347 by Pokemon Strong Delibird .Pandora
88.
19.12.2018, 19:31:42The Alex killed at level 349 by Pokemon Feraligatr .Pandora
89.
17.12.2018, 22:31:47The Alex killed at level 346 by Pokemon Feraligatr .Pandora
90.
17.12.2018, 4:26:13The Alex killed at level 341 by Pokemon Lotad .Pandora
91.
17.12.2018, 3:49:46The Alex killed at level 342 by Pokemon Golduck .Pandora
92.
17.12.2018, 3:11:42The Alex killed at level 344 by Pokemon Cloyster .Pandora
93.
14.12.2018, 19:54:03The Alex killed at level 343 by Pokemon Garchomp .Pandora
94.
13.12.2018, 21:06:18The Alex killed at level 344 by Pokemon Gabite .Pandora
95.
13.12.2018, 18:18:18The Alex killed at level 345 by Pokemon Azumarill .Pandora
96.
10.12.2018, 15:04:50The Alex killed at level 346 by Pokemon Azumarill .Pandora
97.
10.12.2018, 14:52:05The Alex killed at level 348 by Pokemon Azumarill .Pandora
98.
9.12.2018, 21:42:13The Alex killed at level 350 by Pokemon Strong Wailord .Pandora
99.
8.12.2018, 16:33:40The Alex killed at level 350 by Pokemon Strong Azumarill .Pandora
100.
8.12.2018, 15:36:45The Alex killed at level 349 by Pokemon Slaking .Pandora