Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
18.03.2019, 4:49:51Sonata Arctica killed at level 211 by Pokemon Sneasel .Pandora
2.
17.03.2019, 23:44:00Sonata Arctica killed at level 212 by Pokemon Dragonite .Pandora
3.
17.03.2019, 20:42:51Sonata Arctica killed at level 212 by Pokemon Sneasel .Pandora
4.
16.03.2019, 18:16:13Sonata Arctica killed at level 210 by Pokemon Tyranitar .Pandora
5.
16.03.2019, 6:36:09Sonata Arctica killed at level 210 by Pokemon Swampert .Pandora
6.
15.03.2019, 22:33:29Sonata Arctica killed at level 209 by Pokemon Starmie .Pandora
7.
14.03.2019, 23:41:41Sonata Arctica killed at level 207 by Pokemon Rhyperior .Pandora
8.
13.03.2019, 17:43:37Sonata Arctica killed at level 203 by Pokemon Aggron .Pandora
9.
10.03.2019, 23:40:06Sonata Arctica killed at level 184 by Pokemon Tyranitar .Pandora
10.
9.03.2019, 21:54:37Sonata Arctica killed at level 177 by Pokemon Feraligatr .Pandora
11.
9.03.2019, 11:37:55Sonata Arctica killed at level 177 by Pokemon Cacturne .Pandora
12.
8.03.2019, 3:34:58Sonata Arctica killed at level 161 by Pokemon Blastoise .Pandora
13.
7.03.2019, 20:30:57Sonata Arctica killed at level 154 by Pokemon Scizor .Pandora
14.
7.03.2019, 20:06:52Sonata Arctica killed at level 155 by Pokemon Pinsir .Pandora
15.
6.03.2019, 21:56:38Sonata Arctica killed at level 155 by Pokemon Tyranitar .Pandora
16.
5.03.2019, 18:00:44Sonata Arctica killed at level 137 by Pokemon Gengar .Pandora
17.
5.03.2019, 17:52:26Sonata Arctica killed at level 138 by Pokemon Gengar .Pandora
18.
4.03.2019, 23:11:13Sonata Arctica killed at level 135 by Pokemon Gengar .Pandora
19.
4.03.2019, 22:13:46Sonata Arctica killed at level 135 by Pokemon Gengar .Pandora
20.
4.03.2019, 20:06:14Sonata Arctica killed at level 133 by Pokemon Bellossom .Pandora
21.
4.03.2019, 1:52:31Sonata Arctica killed at level 74 by Pokemon Tauros .Pandora
22.
4.03.2019, 0:53:18Sonata Arctica killed at level 69 by Pokemon Quagsire .Pandora
23.
4.03.2019, 0:52:11Sonata Arctica killed at level 70 by Pokemon Steelix .Pandora
24.
4.03.2019, 0:28:09Sonata Arctica killed at level 68 by Pokemon Graveler .Pandora
25.
4.03.2019, 0:04:49Sonata Arctica killed at level 57 by Pokemon Rhydon .Pandora
26.
3.03.2019, 23:53:06Sonata Arctica killed at level 56 by Pokemon Onix .Pandora
27.
3.03.2019, 22:32:58Sonata Arctica killed at level 28 by Pokemon Fearow .Pandora
28.
3.03.2019, 22:28:39Sonata Arctica killed at level 26 by Pokemon Tangela .Pandora