Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
19.04.2019, 14:30:46Shiny Travesti killed at level 256 by Pokemon Swellow .Pandora
2.
22.03.2019, 21:43:56Shiny Travesti killed at level 241 by Pokemon Magnezone .Pandora
3.
22.03.2019, 17:33:07Shiny Travesti killed at level 235 by Pokemon Seadra .Pandora
4.
22.03.2019, 9:58:25Shiny Travesti killed at level 229 by Pokemon Lombre .Pandora
5.
22.03.2019, 4:11:42Shiny Travesti killed at level 224 by Pokemon Croconaw .Pandora
6.
20.03.2019, 21:27:39Shiny Travesti killed at level 191 by Pokemon Chatot .Pandora
7.
20.03.2019, 0:50:28Shiny Travesti killed at level 191 by Pokemon Seaking .Pandora
8.
19.03.2019, 23:40:05Shiny Travesti killed at level 190 by Pokemon Claydol .Pandora
9.
18.03.2019, 13:34:20Shiny Travesti killed at level 187 by Pokemon Dewgong .Pandora
10.
16.03.2019, 13:45:03Shiny Travesti killed at level 183 by Pokemon Gyarados .Pandora
11.
16.03.2019, 0:16:46Shiny Travesti killed at level 182 by Pokemon Hitmontop .Pandora
12.
15.03.2019, 23:50:34Shiny Travesti killed at level 183 by Pokemon Hitmontop .Pandora
13.
15.03.2019, 15:54:38Shiny Travesti killed at level 183 by Pokemon Psyduck .Pandora
14.
14.03.2019, 4:02:29Shiny Travesti killed at level 179 by Pokemon Psyduck .Pandora
15.
11.03.2019, 23:35:12Shiny Travesti killed at level 61 by Pokemon Rhyperior .Pandora
16.
11.03.2019, 0:06:49Shiny Travesti killed at level 46 by Pokemon Krabby .Pandora