Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
29.01.2019, 23:42:23Risorf killed at level 105 by Pokemon Golduck .Nibiru
2.
26.01.2019, 3:15:46Risorf killed at level 101 by Pokemon Golduck .Nibiru
3.
26.01.2019, 2:16:04Risorf killed at level 96 by Pokemon Golduck .Nibiru
4.
25.01.2019, 15:29:53Risorf killed at level 93 by Pokemon Golduck .Nibiru
5.
13.01.2019, 16:28:01Risorf killed at level 84 by Pokemon Ancient Venusaur .Nibiru
6.
13.01.2019, 2:52:18Risorf killed at level 78 by Pokemon Venusaur .Nibiru
7.
13.01.2019, 2:36:11Risorf killed at level 75 by Pokemon Onix .Nibiru
8.
13.01.2019, 1:09:09Risorf killed at level 64 by Pokemon Wartortle .Nibiru
9.
6.01.2019, 2:54:10Risorf killed at level 59 by Pokemon Geodude .Nibiru
10.
6.01.2019, 2:16:56Risorf killed at level 42 by Pokemon Quagsire .Nibiru
11.
6.01.2019, 2:08:12Risorf killed at level 41 by Pokemon Golduck .Nibiru
12.
4.01.2019, 23:20:49Risorf killed at level 21 by Pokemon Zubat .Nibiru
13.
4.01.2019, 16:19:07Risorf killed at level 21 by Pokemon Munchlax .Nibiru
14.
4.01.2019, 15:58:03Risorf killed at level 13 by Pokemon Rattata .Nibiru