Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
17.06.2019, 17:40:57Rasenga killed at level 200 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
2.
25.05.2019, 17:48:00Rasenga killed at level 201 by Pokemon Wigglytuff .Pandora
3.
25.05.2019, 17:45:10Rasenga killed at level 203 by Pokemon Clefable .Pandora
4.
25.05.2019, 14:25:41Rasenga killed at level 202 by Pokemon Wartortle .Pandora
5.
24.05.2019, 11:48:40Rasenga killed at level 183 by Pokemon Blastoise .Pandora
6.
24.05.2019, 10:32:51Rasenga killed at level 182 by Pokemon Cherubi .Pandora
7.
23.05.2019, 18:34:25Rasenga killed at level 179 by Pokemon Venusaur .Pandora
8.
23.05.2019, 15:26:12Rasenga killed at level 177 by Pokemon Venusaur .Pandora
9.
23.05.2019, 13:51:45Rasenga killed at level 176 by Pokemon Venusaur .Pandora
10.
22.05.2019, 13:41:38Rasenga killed at level 142 by Pokemon Venusaur .Pandora
11.
22.05.2019, 11:17:51Rasenga killed at level 135 by Pokemon Venusaur .Pandora
12.
22.05.2019, 8:55:03Rasenga killed at level 77 by Pokemon Nuzleaf .Pandora
13.
21.05.2019, 14:49:05Rasenga killed at level 58 by Pokemon Shiny Tangela .Pandora
14.
21.05.2019, 14:26:54Rasenga killed at level 57 by Pokemon Nuzleaf .Pandora
15.
21.05.2019, 13:43:14Rasenga killed at level 57 by Pokemon Venusaur .Pandora
16.
21.05.2019, 13:18:17Rasenga killed at level 48 by Pokemon Nuzleaf .Pandora
17.
21.05.2019, 12:52:40Rasenga killed at level 46 by Pokemon Venusaur .Pandora
18.
21.05.2019, 12:09:15Rasenga killed at level 42 by Pokemon Kabutops .Pandora
19.
21.05.2019, 11:04:11Rasenga killed at level 33 by Pokemon Zubat .Pandora
20.
21.05.2019, 10:38:47Rasenga killed at level 16 by Pokemon Poliwrath .Pandora
21.
21.05.2019, 10:36:01Rasenga killed at level 16 by Pokemon Poliwrath .Pandora