Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
19.03.2019, 19:57:27Om Games killed at level 153 by Pokemon Primeape .Nibiru
2.
18.03.2019, 20:26:53Om Games killed at level 135 by Pokemon Lairon .Nibiru
3.
17.03.2019, 21:51:30Om Games killed at level 112 by Pokemon Rhydon .Nibiru
4.
17.03.2019, 15:31:31Om Games killed at level 89 by Pokemon Golem .Nibiru
5.
17.03.2019, 15:09:14Om Games killed at level 88 by Pokemon Flaaffy .Nibiru
6.
12.01.2019, 22:52:24Om Games killed at level 53 by Pokemon Geodude .Nibiru
7.
11.01.2019, 20:11:54Om Games killed at level 53 by Pokemon Seedot .Nibiru
8.
11.01.2019, 19:55:59Om Games killed at level 53 by Pokemon Togepi .Nibiru
9.
14.03.2017, 20:21:21Om Games killed at level 51 by Pokemon Nuzleaf .Nibiru
10.
12.03.2017, 13:09:24Om Games killed at level 45 by Pokemon Seedot .Nibiru
11.
4.03.2017, 15:15:58Om Games killed at level 45 by Pokemon Shiny Taillow .Nibiru
12.
28.02.2017, 12:17:35Om Games killed at level 40 by Pokemon Spinda .Nibiru
13.
28.02.2017, 10:28:12Om Games killed at level 25 by Pokemon Taillow .Nibiru
14.
27.02.2017, 10:28:13Om Games killed at level 25 by Pokemon Fearow .Nibiru
15.
26.02.2017, 22:37:47Om Games killed at level 25 by Pokemon Tangela .Nibiru