Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
7.06.2019, 8:27:21Lorenssaraga killed at level 93 by Pokemon Primeape .Pandora
2.
7.06.2019, 8:03:21Lorenssaraga killed at level 91 by Pokemon Victreebel .Pandora
3.
4.06.2019, 6:49:09Lorenssaraga killed at level 91 by Pokemon Venusaur .Pandora
4.
1.06.2019, 4:52:25Lorenssaraga killed at level 91 by Pokemon Pinsir .Pandora
5.
1.06.2019, 4:47:44Lorenssaraga killed at level 92 by Pokemon Pinsir .Pandora
6.
1.06.2019, 3:28:01Lorenssaraga killed at level 93 by Pokemon Natu .Pandora
7.
31.05.2019, 4:24:51Lorenssaraga killed at level 91 by Pokemon Horsea .Pandora
8.
25.05.2019, 0:32:58Lorenssaraga killed at level 89 by Pokemon Sandslash .Pandora
9.
23.05.2019, 7:56:01Lorenssaraga killed at level 71 by Pokemon Venusaur .Pandora
10.
23.05.2019, 3:34:29Lorenssaraga killed at level 66 by Pokemon Pidgeot .Pandora
11.
23.05.2019, 3:03:49Lorenssaraga killed at level 55 by Pokemon Tangela .Pandora
12.
23.05.2019, 2:59:51Lorenssaraga killed at level 55 by Pokemon Venusaur .Pandora
13.
22.05.2019, 5:44:32Lorenssaraga killed at level 53 by Pokemon Shiny Sharpedo .Pandora
14.
22.05.2019, 5:42:31Lorenssaraga killed at level 54 by Pokemon Diglett .Pandora
15.
22.05.2019, 4:30:07Lorenssaraga killed at level 51 by Pokemon Ivysaur .Pandora
16.
22.05.2019, 0:14:04Lorenssaraga killed at level 41 by Pokemon Venusaur .Pandora
17.
22.05.2019, 0:07:11Lorenssaraga killed at level 41 by Pokemon Gloom .Pandora
18.
21.05.2019, 23:00:26Lorenssaraga killed at level 34 by Pokemon Pichu .Pandora
19.
21.05.2019, 22:57:26Lorenssaraga killed at level 34 by Pokemon Mudkip .Pandora
20.
21.05.2019, 22:50:03Lorenssaraga killed at level 35 by Pokemon Venusaur .Pandora
21.
21.05.2019, 22:35:06Lorenssaraga killed at level 34 by Pokemon Wartortle .Pandora
22.
21.05.2019, 22:30:39Lorenssaraga killed at level 35 by Pokemon Vileplume .Pandora
23.
21.05.2019, 9:35:40Lorenssaraga killed at level 32 by Pokemon Bellossom .Pandora
24.
21.05.2019, 6:41:06Lorenssaraga killed at level 25 by Pokemon Pichu .Pandora
25.
21.05.2019, 6:34:54Lorenssaraga killed at level 19 by Pokemon Tangela .Pandora
26.
21.05.2019, 6:24:15Lorenssaraga killed at level 17 by Pokemon Magnemite .Pandora