Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
14.01.2019, 16:07:17Kurosakii Ichigo killed at level 210 by Pokemon Scizor .Pandora
2.
14.01.2019, 15:40:40Kurosakii Ichigo killed at level 211 by Pokemon Scizor .Pandora
3.
14.01.2019, 13:50:07Kurosakii Ichigo killed at level 211 by Pokemon Dragonite .Pandora
4.
14.01.2019, 12:59:23Kurosakii Ichigo killed at level 212 by Pokemon Nosepass .Pandora
5.
14.01.2019, 11:23:31Kurosakii Ichigo killed at level 213 by Pokemon Ursaring .Pandora
6.
13.01.2019, 16:55:18Kurosakii Ichigo killed at level 209 by Pokemon Claydol .Pandora
7.
12.01.2019, 23:50:17Kurosakii Ichigo killed at level 209 by Pokemon Hariyama .Pandora
8.
12.01.2019, 23:00:05Kurosakii Ichigo killed at level 211 by Pokemon Vigoroth .Pandora
9.
12.01.2019, 22:24:07Kurosakii Ichigo killed at level 212 by Pokemon Arcanine .Pandora
10.
11.01.2019, 20:18:02Kurosakii Ichigo killed at level 211 by Pokemon Vigoroth .Pandora
11.
8.01.2019, 18:08:03Kurosakii Ichigo killed at level 199 by Pokemon Shiny Krabby .Pandora
12.
8.01.2019, 16:45:20Kurosakii Ichigo killed at level 201 by Pokemon Hariyama .Pandora
13.
4.01.2019, 15:40:19Kurosakii Ichigo killed at level 202 by Pokemon Dragonite .Pandora
14.
4.01.2019, 14:51:54Kurosakii Ichigo killed at level 202 by Pokemon Charizard .Pandora
15.
3.01.2019, 19:07:25Kurosakii Ichigo killed at level 200 by Pokemon Dragonite .Pandora
16.
3.01.2019, 18:18:13Kurosakii Ichigo killed at level 200 by Pokemon Tentacool .Pandora
17.
3.01.2019, 16:49:20Kurosakii Ichigo killed at level 201 by Pokemon Phione .Pandora
18.
3.01.2019, 16:29:04Kurosakii Ichigo killed at level 202 by Pokemon Slaking .Pandora
19.
3.01.2019, 14:22:15Kurosakii Ichigo killed at level 202 by Pokemon Dragonite .Pandora
20.
3.01.2019, 14:10:27Kurosakii Ichigo killed at level 203 by Pokemon Dragonite .Pandora
21.
27.12.2018, 15:51:17Kurosakii Ichigo killed at level 196 by Pokemon Flaaffy .Pandora
22.
6.12.2018, 13:51:24Kurosakii Ichigo killed at level 195 by Pokemon Golem .Pandora
23.
18.08.2018, 7:54:12Kurosakii Ichigo killed at level 191 by Pokemon Shiny Snorlax .Pandora
24.
22.07.2018, 23:28:37Kurosakii Ichigo killed at level 189 by Pokemon Machoke .Pandora
25.
22.07.2018, 19:56:14Kurosakii Ichigo killed at level 190 by Pokemon Golem .Pandora
26.
22.07.2018, 10:32:24Kurosakii Ichigo killed at level 190 by Pokemon Wooper .Pandora
27.
20.07.2018, 16:40:21Kurosakii Ichigo killed at level 189 by Pokemon Staryu .Pandora
28.
20.07.2018, 16:07:28Kurosakii Ichigo killed at level 189 by Pokemon Golem .Pandora
29.
16.07.2018, 22:27:24Kurosakii Ichigo killed at level 188 by Pokemon Wooper .Pandora
30.
16.07.2018, 21:42:44Kurosakii Ichigo killed at level 188 by Pokemon Tauros .Pandora
31.
15.07.2018, 15:58:36Kurosakii Ichigo killed at level 189 by Pokemon Onix .Pandora
32.
23.06.2018, 10:58:09Kurosakii Ichigo killed at level 184 by Pokemon Squirtle .Pandora
33.
23.06.2018, 7:53:11Kurosakii Ichigo killed at level 185 by Pokemon Cherrim .Pandora
34.
16.06.2018, 1:41:44Kurosakii Ichigo killed at level 177 by Pokemon Scizor .Pandora
35.
16.06.2018, 1:07:55Kurosakii Ichigo killed at level 177 by Pokemon Exeggutor .Pandora
36.
9.06.2018, 12:49:32Kurosakii Ichigo killed at level 168 by Pokemon Dustox .Pandora
37.
9.06.2018, 11:52:18Kurosakii Ichigo killed at level 168 by Pokemon Gengar .Pandora
38.
12.03.2017, 11:52:00Kurosakii Ichigo killed at level 166 by Pokemon Registeel .Pandora