Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
22.05.2019, 14:08:52Kuranashi killed at level 157 by Pokemon Hariyama .Nibiru
2.
22.05.2019, 11:31:52Kuranashi killed at level 154 by Pokemon Hitmontop .Nibiru
3.
22.05.2019, 10:02:31Kuranashi killed at level 153 by Pokemon Dragonite .Nibiru
4.
20.05.2019, 10:44:22Kuranashi killed at level 133 by Pokemon Skarmory .Nibiru
5.
10.05.2019, 20:34:08Kuranashi killed at level 118 by Pokemon Rhydon .Nibiru
6.
30.07.2018, 21:38:36Kuranashi killed at level 117 by Pokemon Larvitar .Nibiru
7.
27.07.2018, 23:19:57Kuranashi killed at level 111 by Pokemon Hariyama .Nibiru
8.
27.07.2018, 23:13:31Kuranashi killed at level 112 by Pokemon Sudowoodo .Nibiru
9.
23.07.2018, 11:12:54Kuranashi killed at level 101 by Pokemon Geodude .Nibiru
10.
23.07.2018, 0:17:33Kuranashi killed at level 102 by Pokemon Shiny Arcanine .Nibiru
11.
22.07.2018, 23:20:06Kuranashi killed at level 90 by Pokemon Pinsir .Nibiru
12.
22.07.2018, 18:33:02Kuranashi killed at level 12 by Pokemon Tangela .Nibiru