Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
25.08.2019, 3:31:27Koro San killed at level 544 by Pokemon Dewgong .Nibiru
2.
12.02.2019, 4:49:50Koro San killed at level 526 by Pokemon Shiny Tentacruel .Nibiru
3.
10.02.2019, 17:31:21Koro San killed at level 519 by Pokemon Lucario .Nibiru
4.
10.02.2019, 2:43:45Koro San killed at level 520 by Pokemon Wooper .Nibiru
5.
9.02.2019, 13:14:36Koro San killed at level 518 by Pokemon Octillery .Nibiru
6.
9.02.2019, 5:21:55Koro San killed at level 515 by Pokemon Strong Camerupt .Nibiru
7.
8.02.2019, 6:29:18Koro San killed at level 502 by Pokemon Quagsire .Nibiru
8.
6.02.2019, 20:43:53Koro San killed at level 476 by Pokemon Carvanha .Nibiru
9.
6.02.2019, 19:36:09Koro San killed at level 479 by Pokemon Krabby .Nibiru
10.
6.02.2019, 18:41:33Koro San killed at level 481 by Pokemon Skarmory .Nibiru
11.
2.02.2019, 6:26:29Koro San killed at level 478 by Pokemon Togekiss .Nibiru
12.
2.02.2019, 2:11:36Koro San killed at level 480 by Pokemon Togekiss .Nibiru
13.
31.01.2019, 18:49:39Koro San killed at level 479 by Pokemon Wartortle .Nibiru
14.
31.01.2019, 8:21:06Koro San killed at level 481 by Pokemon Luvdisc .Nibiru
15.
30.01.2019, 7:32:48Koro San killed at level 483 by Pokemon Cloyster .Nibiru
16.
27.01.2019, 15:38:53Koro San killed at level 476 by Pokemon Strong Milotic .Nibiru
17.
27.01.2019, 1:02:23Koro San killed at level 479 by Pokemon Metang .Nibiru
18.
22.01.2019, 0:19:24Koro San killed at level 466 by Pokemon Metagross .Nibiru
19.
21.01.2019, 2:06:30Koro San killed at level 464 by Pokemon Articuno .Nibiru
20.
14.01.2019, 0:23:15Koro San killed at level 441 by Pokemon Noel Snowlax .Nibiru
21.
8.01.2019, 2:52:02Koro San killed at level 406 by Pokemon Noel Snowlax .Nibiru
22.
6.01.2019, 14:47:35Koro San killed at level 394 by Pokemon Strong Delibird .Nibiru
23.
5.01.2019, 17:47:11Koro San killed at level 389 by Pokemon Shiny Tentacruel .Nibiru
24.
5.01.2019, 2:59:21Koro San killed at level 381 by Pokemon Noel Snowlax .Nibiru
25.
4.01.2019, 3:46:28Koro San killed at level 374 by Pokemon Noel Snowlax .Nibiru
26.
3.01.2019, 4:06:12Koro San killed at level 366 by Pokemon Metagross .Nibiru
27.
2.01.2019, 4:18:17Koro San killed at level 358 by Pokemon Noel Snowlax .Nibiru
28.
31.12.2018, 18:48:28Koro San killed at level 343 by Pokemon Noel Snowlax .Nibiru
29.
31.12.2018, 4:42:24Koro San killed at level 338 by Pokemon Noel Snowlax .Nibiru
30.
30.12.2018, 17:24:24Koro San killed at level 337 by Pokemon Strong Delibird .Nibiru
31.
30.12.2018, 1:17:28Koro San killed at level 330 by Pokemon Togetic .Nibiru
32.
28.12.2018, 6:30:39Koro San killed at level 328 by Pokemon Noel Snowlax .Nibiru
33.
25.12.2018, 23:07:12Koro San killed at level 328 by Pokemon Strong Delibird .Nibiru
34.
21.12.2018, 13:37:53Koro San killed at level 319 by Pokemon Shiny Remoraid .Nibiru
35.
26.11.2018, 0:05:41Koro San killed at level 209 by Pokemon Magmortar .Nibiru
36.
24.11.2018, 5:36:00Koro San killed at level 168 by Pokemon Magmortar .Nibiru
37.
19.11.2018, 19:58:57Koro San killed at level 150 by Pokemon Magmortar .Nibiru
38.
18.11.2018, 21:27:02Koro San killed at level 84 by Pokemon Arcanine .Nibiru