Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
22.05.2019, 5:17:49Hollowanted killed at level 236 by Pokemon Salamence .Pandora
2.
15.05.2019, 16:06:55Hollowanted killed at level 231 by Pokemon Vaporeon .Pandora
3.
15.05.2019, 15:20:07Hollowanted killed at level 233 by Pokemon Exeggutor .Pandora
4.
15.05.2019, 5:14:13Hollowanted killed at level 229 by Pokemon Crobat .Pandora
5.
15.05.2019, 4:17:03Hollowanted killed at level 231 by Pokemon Hariyama .Pandora
6.
1.05.2019, 14:47:25Hollowanted killed at level 231 by Pokemon Vespiquen .Pandora
7.
1.05.2019, 14:04:35Hollowanted killed at level 232 by Pokemon Magmortar .Pandora
8.
29.04.2017, 2:54:05Hollowanted killed at level 227 by Pokemon Sudowoodo .Pandora
9.
28.04.2017, 14:10:00Hollowanted killed at level 228 by Pokemon Shaymin .Pandora
10.
28.04.2017, 13:52:36Hollowanted killed at level 229 by Pokemon Shaymin .Pandora
11.
27.04.2017, 15:10:14Hollowanted killed at level 228 by Pokemon Dragonite .Pandora
12.
27.04.2017, 9:42:26Hollowanted killed at level 229 by Pokemon Dragonite .Pandora
13.
15.04.2017, 0:13:16Hollowanted killed at level 228 by Pokemon Articuno .Pandora