Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.02.2019, 0:31:36Daniel San killed at level 239 by Pokemon Kricketune .Pandora
2.
10.02.2019, 1:09:40Daniel San killed at level 231 by Pokemon Jynx .Pandora
3.
8.02.2019, 17:02:51Daniel San killed at level 229 by Pokemon Cloyster .Pandora
4.
6.02.2019, 15:28:11Daniel San killed at level 221 by Pokemon Dragonite .Pandora
5.
5.02.2019, 19:50:40Daniel San killed at level 213 by Pokemon Dragonite .Pandora
6.
5.02.2019, 15:17:12Daniel San killed at level 212 by Pokemon Dragonite .Pandora
7.
3.02.2019, 22:51:09Daniel San killed at level 178 by Pokemon Giant Snorlax .Pandora
8.
1.02.2019, 18:36:12Daniel San killed at level 149 by Pokemon Vibrava .Pandora
9.
30.01.2019, 19:21:33Daniel San killed at level 150 by Pokemon Jigglypuff .Pandora
10.
29.01.2019, 21:46:21Daniel San killed at level 132 by Pokemon Cloyster .Pandora
11.
29.01.2019, 19:21:56Daniel San killed at level 113 by Pokemon Trapinch .Pandora
12.
29.01.2019, 16:38:42Daniel San killed at level 100 by Pokemon Steelix .Pandora
13.
29.01.2019, 15:13:01Daniel San killed at level 75 by Pokemon Shiny Golem .Pandora
14.
29.01.2019, 14:19:07Daniel San killed at level 64 by Pokemon Onix .Pandora