Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
15.04.2019, 19:19:26Daniel San killed at level 333 by Pokemon Azumarill .Pandora
2.
26.03.2019, 18:32:20Daniel San killed at level 325 by Pokemon Strong Houndoom .Pandora
3.
21.03.2019, 14:24:46Daniel San killed at level 322 by Pokemon Dragonite .Pandora
4.
19.03.2019, 15:43:36Daniel San killed at level 322 by Pokemon Tentacruel .Pandora
5.
17.03.2019, 3:19:03Daniel San killed at level 321 by Pokemon Azumarill .Pandora
6.
12.02.2019, 0:31:36Daniel San killed at level 239 by Pokemon Kricketune .Pandora
7.
10.02.2019, 1:09:40Daniel San killed at level 231 by Pokemon Jynx .Pandora
8.
8.02.2019, 17:02:51Daniel San killed at level 229 by Pokemon Cloyster .Pandora
9.
6.02.2019, 15:28:11Daniel San killed at level 221 by Pokemon Dragonite .Pandora
10.
5.02.2019, 19:50:40Daniel San killed at level 213 by Pokemon Dragonite .Pandora
11.
5.02.2019, 15:17:12Daniel San killed at level 212 by Pokemon Dragonite .Pandora
12.
3.02.2019, 22:51:09Daniel San killed at level 178 by Pokemon Giant Snorlax .Pandora
13.
1.02.2019, 18:36:12Daniel San killed at level 149 by Pokemon Vibrava .Pandora
14.
30.01.2019, 19:21:33Daniel San killed at level 150 by Pokemon Jigglypuff .Pandora
15.
29.01.2019, 21:46:21Daniel San killed at level 132 by Pokemon Cloyster .Pandora
16.
29.01.2019, 19:21:56Daniel San killed at level 113 by Pokemon Trapinch .Pandora
17.
29.01.2019, 16:38:42Daniel San killed at level 100 by Pokemon Steelix .Pandora
18.
29.01.2019, 15:13:01Daniel San killed at level 75 by Pokemon Shiny Golem .Pandora
19.
29.01.2019, 14:19:07Daniel San killed at level 64 by Pokemon Onix .Pandora