Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.06.2019, 17:21:51Cat Jjgr killed at level 151 by Pokemon Primeape .Pandora
2.
11.05.2019, 15:32:04Cat Jjgr killed at level 137 by Pokemon Kecleon .Pandora
3.
11.05.2019, 14:01:59Cat Jjgr killed at level 134 by Pokemon Venusaur .Pandora
4.
11.05.2019, 8:38:08Cat Jjgr killed at level 120 by Pokemon Venusaur .Pandora
5.
10.05.2019, 23:39:44Cat Jjgr killed at level 110 by Pokemon Venusaur .Pandora
6.
10.05.2019, 18:21:22Cat Jjgr killed at level 107 by Pokemon Gengar .Pandora
7.
10.05.2019, 12:31:02Cat Jjgr killed at level 108 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
8.
10.05.2019, 10:40:03Cat Jjgr killed at level 108 by Pokemon Venusaur .Pandora
9.
9.05.2019, 16:38:11Cat Jjgr killed at level 96 by Pokemon Venusaur .Pandora
10.
9.05.2019, 15:27:39Cat Jjgr killed at level 95 by Pokemon Venusaur .Pandora
11.
12.02.2019, 22:49:07Cat Jjgr killed at level 93 by Pokemon Wooper .Pandora
12.
12.02.2019, 12:03:16Cat Jjgr killed at level 92 by Pokemon Kabuto .Pandora
13.
11.02.2019, 21:35:59Cat Jjgr killed at level 90 by Pokemon Cacnea .Pandora
14.
12.01.2019, 15:30:42Cat Jjgr killed at level 91 by Pokemon Tauros .Pandora
15.
12.01.2019, 1:20:02Cat Jjgr killed at level 85 by Pokemon Azumarill .Pandora
16.
12.01.2019, 0:23:13Cat Jjgr killed at level 85 by Pokemon Lairon .Pandora
17.
11.01.2019, 23:09:03Cat Jjgr killed at level 85 by Pokemon Tentacruel .Pandora
18.
11.01.2019, 23:06:29Cat Jjgr killed at level 86 by Pokemon Ancient Blastoise .Pandora
19.
11.01.2019, 19:22:47Cat Jjgr killed at level 83 by Pokemon Poliwrath .Pandora
20.
11.01.2019, 18:09:58Cat Jjgr killed at level 82 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
21.
11.01.2019, 16:45:32Cat Jjgr killed at level 83 by Pokemon Dustox .Pandora
22.
10.01.2019, 23:24:09Cat Jjgr killed at level 74 by Pokemon Slowbro .Pandora
23.
10.01.2019, 20:18:52Cat Jjgr killed at level 67 by Pokemon Weepinbell .Pandora
24.
10.01.2019, 16:30:24Cat Jjgr killed at level 67 by Pokemon Venusaur .Pandora
25.
10.01.2019, 14:31:15Cat Jjgr killed at level 66 by Pokemon Pidgey .Pandora
26.
10.01.2019, 13:41:16Cat Jjgr killed at level 67 by Pokemon Wartortle .Pandora
27.
10.01.2019, 13:39:05Cat Jjgr killed at level 67 by Pokemon Tentacruel .Pandora
28.
10.01.2019, 12:47:17Cat Jjgr killed at level 68 by Pokemon Taillow .Pandora
29.
10.01.2019, 12:01:05Cat Jjgr killed at level 69 by Pokemon Muk .Pandora
30.
10.01.2019, 11:31:59Cat Jjgr killed at level 68 by Pokemon Steelix .Pandora
31.
10.01.2019, 10:48:26Cat Jjgr killed at level 68 by Pokemon Shiny Snorlax .Pandora
32.
9.01.2019, 22:39:52Cat Jjgr killed at level 67 by Pokemon Snorlax .Pandora
33.
9.01.2019, 22:21:39Cat Jjgr killed at level 65 by Pokemon Venusaur .Pandora
34.
9.01.2019, 21:03:00Cat Jjgr killed at level 61 by Pokemon Tentacool .Pandora
35.
9.01.2019, 20:53:04Cat Jjgr killed at level 61 by Pokemon Quagsire .Pandora
36.
9.01.2019, 19:59:24Cat Jjgr killed at level 61 by Pokemon Venusaur .Pandora
37.
9.09.2018, 18:58:43Cat Jjgr killed at level 59 by Pokemon Heatran .Pandora
38.
8.09.2018, 16:30:50Cat Jjgr killed at level 60 by Pokemon Pinsir .Pandora
39.
8.09.2018, 15:50:09Cat Jjgr killed at level 60 by Pokemon Azumarill .Pandora
40.
8.09.2018, 15:29:38Cat Jjgr killed at level 61 by Pokemon Koffing .Pandora
41.
8.09.2018, 15:26:14Cat Jjgr killed at level 62 by Pokemon Slowbro .Pandora
42.
8.09.2018, 13:49:34Cat Jjgr killed at level 61 by Pokemon Venomoth .Pandora
43.
8.09.2018, 12:18:46Cat Jjgr killed at level 57 by Pokemon Tentacool .Pandora
44.
8.09.2018, 11:57:43Cat Jjgr killed at level 54 by Pokemon Magikarp .Pandora
45.
8.09.2018, 11:12:24Cat Jjgr killed at level 54 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
46.
8.09.2018, 11:11:35Cat Jjgr killed at level 54 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
47.
8.09.2018, 10:57:09Cat Jjgr killed at level 53 by Pokemon Slowbro .Pandora
48.
8.09.2018, 10:54:39Cat Jjgr killed at level 54 by Pokemon Golduck .Pandora
49.
8.09.2018, 10:52:14Cat Jjgr killed at level 55 by Pokemon Politoed .Pandora
50.
7.09.2018, 4:14:46Cat Jjgr killed at level 43 by Pokemon Wartortle .Pandora
51.
7.09.2018, 3:41:13Cat Jjgr killed at level 42 by Pokemon Haunter .Pandora
52.
7.09.2018, 3:27:50Cat Jjgr killed at level 40 by Pokemon Pichu .Pandora
53.
7.09.2018, 0:27:43Cat Jjgr killed at level 29 by Pokemon Barboach .Pandora
54.
7.09.2018, 0:22:13Cat Jjgr killed at level 30 by Pokemon Lanturn .Pandora
55.
7.09.2018, 0:19:23Cat Jjgr killed at level 30 by Pokemon Zubat .Pandora