Pokemon kpdo - Exaioros.com - Guilds - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

PokePinto


Dont have About

Thika Poke is guild leader of PokePinto.
The guild was founded on Pokemon kpdo - Exaioros.com on 2 February 2018.

Guild Members
Rank Name and Title
Leader
Thika Poke
Member
Fantasiavh
Larinja
Little Senhor Dolly


Invited Characters
No invited characters found.