Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
18.06.2019, 5:23:24Netflames killed at level 181 by Pokemon Skarmory .Pandora
2.
18.06.2019, 4:50:53Flashkiller killed at level 223 by Pokemon Ninetales .Pandora
3.
18.06.2019, 3:43:07Water Girl killed at level 249 by Pokemon Dragonite .Pandora
4.
18.06.2019, 3:32:43Canobot killed at level 63 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
5.
18.06.2019, 3:01:05Njunior killed at level 292 by Pokemon Kabuto .Pandora
6.
18.06.2019, 2:43:17Louvisi killed at level 85 by Pokemon Magnemite .Pandora
7.
18.06.2019, 2:27:47Louvisi killed at level 85 by Pokemon Rhydon .Pandora
8.
18.06.2019, 2:12:41Torppimc killed at level 238 by Pokemon Charizard .Pandora
9.
18.06.2019, 2:05:18Juanpizzi killed at level 256 by Pokemon Scizor .Nibiru
10.
18.06.2019, 1:34:55Mc Poze killed at level 351 by Pokemon Darkrai .Pandora
11.
18.06.2019, 1:22:20Oonegoo killed at level 94 by Pokemon Houndoom .Nibiru
12.
18.06.2019, 1:14:14Skyender killed at level 197 by Pokemon Growlithe .Nibiru
13.
18.06.2019, 0:54:22Dane Jaime killed at level 218 by Pokemon Venusaur .Pandora
14.
18.06.2019, 0:53:21Roobo killed at level 21 by Pokemon Zubat .Nibiru
15.
18.06.2019, 0:49:07Louvisi killed at level 76 by Pokemon Sandslash .Pandora
16.
18.06.2019, 0:45:12Rafahulk killed at level 822 by Pokemon Ludicolo .Nibiru
17.
18.06.2019, 0:44:09Oonegoo killed at level 95 by Pokemon Flaaffy .Nibiru
18.
18.06.2019, 0:43:04Arlequina Queen killed at level 83 by Pokemon Golduck .Pandora
19.
18.06.2019, 0:25:25Ocaradascasinha killed at level 165 by Pokemon Pidgeot .Pandora
20.
18.06.2019, 0:19:19Chileno De Corazon killed at level 75 by Pokemon Poliwrath .Pandora
21.
18.06.2019, 0:02:52Trainerhumberg killed at level 58 by Pokemon Heracross .Pandora
22.
18.06.2019, 0:00:45Pai Do Venta killed at level 16 by Pokemon Tangela .Pandora
23.
18.06.2019, 0:00:20Astarothinho killed at level 156 by Pokemon Riolu .Pandora
24.
17.06.2019, 23:59:15Churruga killed at level 252 by Pokemon Riolu .Pandora
25.
17.06.2019, 23:59:14Pai Do Venta killed at level 16 by Pokemon Tangela .Pandora
26.
17.06.2019, 23:57:55Trainerhumberg killed at level 59 by Pokemon Steelix .Pandora
27.
17.06.2019, 23:52:54Dblacknoss killed at level 145 by Pokemon Feraligatr .Nibiru
28.
17.06.2019, 23:48:27Amante killed at level 255 by Pokemon Gallade .Nibiru
29.
17.06.2019, 23:27:26Ventaa killed at level 40 by Pokemon Vaporeon .Pandora
30.
17.06.2019, 23:14:49Chriis killed at level 34 by Pokemon Shiny Golduck .Pandora
31.
17.06.2019, 23:07:40Dblacknoss killed at level 146 by Pokemon Slowking .Nibiru
32.
17.06.2019, 23:03:45Ventaa killed at level 33 by Pokemon Tangela .Pandora
33.
17.06.2019, 22:55:10Ventaa killed at level 30 by Pokemon Marill .Pandora
34.
17.06.2019, 22:35:21Rdrigonox killed at level 277 by Pokemon Clefable .Nibiru
35.
17.06.2019, 22:30:16Pipitchu killed at level 130 by Pokemon Tauros .Pandora
36.
17.06.2019, 22:29:58Khiba killed at level 85 by Pokemon Geodude .Pandora
37.
17.06.2019, 22:26:32Kattiuska killed at level 148 by Pokemon Elder Charizard .Pandora
38.
17.06.2019, 22:25:36Madkiiz killed at level 114 by Pokemon Ampharos .Nibiru
39.
17.06.2019, 22:09:48Pipitchu killed at level 131 by Pokemon Shiny Kyogre .Pandora
40.
17.06.2019, 22:07:13Frankie killed at level 327 by Pokemon Togekiss .Nibiru
41.
17.06.2019, 22:06:28Oonegoo killed at level 91 by Pokemon Gligar .Nibiru
42.
17.06.2019, 22:04:32Khiba killed at level 84 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
43.
17.06.2019, 22:03:09Lukinhazerah killed at level 276 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
44.
17.06.2019, 22:00:06Molbec killed at level 173 by Pokemon Absol .Pandora
45.
17.06.2019, 21:56:52Oonegoo killed at level 91 by Pokemon Electrode .Nibiru
46.
17.06.2019, 21:54:37Fifoh killed at level 104 by Pokemon Steelix .Pandora
47.
17.06.2019, 21:47:13Xesque Do Bresk killed at level 10 by Pokemon Persian .Nibiru
48.
17.06.2019, 21:46:02Bigous killed at level 295 by Pokemon Electivire .Pandora
49.
17.06.2019, 21:39:44Xxdeathqueenxx killed at level 154 by Pokemon Rhydon .Nibiru
50.
17.06.2019, 21:32:37Zarakikenpach killed at level 101 by Pokemon Azumarill .Pandora
51.
17.06.2019, 21:14:35Ash Treinador De Bolas killed at level 170 by Pokemon Ninetales .Nibiru
52.
17.06.2019, 20:48:10Woodgreen killed at level 48 by Pokemon Raichu .Nibiru
53.
17.06.2019, 20:39:55Dblacknoss killed at level 142 by Pokemon Cherrim .Nibiru
54.
17.06.2019, 20:31:52Dblacknoss killed at level 144 by Pokemon Scizor .Nibiru
55.
17.06.2019, 20:31:11Ghenrique killed at level 323 by Pokemon Combusken .Pandora
56.
17.06.2019, 20:29:52Woodgreen killed at level 38 by Pokemon Tangela .Nibiru
57.
17.06.2019, 20:24:47Herogamergunz killed at level 35 by Pokemon Slowpoke .Pandora
58.
17.06.2019, 20:18:01Herogamergunz killed at level 33 by Pokemon Horsea .Pandora
59.
17.06.2019, 20:09:55Lord Paulistinhaa killed at level 454 by Pokemon Corphish .Nibiru
60.
17.06.2019, 19:53:09Santinielsen killed at level 251 by Pokemon Articuno .Pandora
61.
17.06.2019, 19:42:40Cara De Meme killed at level 159 by Pokemon Bellossom .Pandora
62.
17.06.2019, 19:32:45Santinielsen killed at level 252 by Pokemon Articuno .Pandora
63.
17.06.2019, 19:27:47Dane Jaime killed at level 214 by Pokemon Shiny Groudon .Pandora
64.
17.06.2019, 19:24:47Diasboroh killed at level 50 by Pokemon Tangela .Nibiru
65.
17.06.2019, 19:24:05Dane Jaime killed at level 216 by Pokemon Shiny Groudon .Pandora
66.
17.06.2019, 19:23:19Dane Jaime killed at level 217 by Pokemon Shiny Groudon .Pandora
67.
17.06.2019, 19:17:26Dane Jaime killed at level 218 by Pokemon Shiny Groudon .Pandora
68.
17.06.2019, 19:11:10Santinielsen killed at level 254 by Pokemon Articuno .Pandora
69.
17.06.2019, 19:10:54Ttoti killed at level 247 by Pokemon Strong Jynx .Pandora
70.
17.06.2019, 19:01:40Dblacknoss killed at level 143 by Pokemon Rapidash .Nibiru
71.
17.06.2019, 18:54:32Leticiaa killed at level 45 by Pokemon Cloyster .Pandora
72.
17.06.2019, 18:51:54Knight Force killed at level 41 by Pokemon Machoke .Pandora
73.
17.06.2019, 18:41:22Leticiaa killed at level 42 by Pokemon Spinda .Pandora
74.
17.06.2019, 18:37:33Lord Paulistinhaa killed at level 456 by Pokemon Slowking .Nibiru
75.
17.06.2019, 18:34:05Robert Dragon killed at level 373 by Pokemon Shiny Groudon .Pandora
76.
17.06.2019, 18:33:03Stranger Things killed at level 15 by Pokemon Pichu .Pandora
77.
17.06.2019, 18:31:14Stranger Things killed at level 9 by Pokemon Gloom .Pandora
78.
17.06.2019, 18:30:15Churruga killed at level 252 by Pokemon Shiny Groudon .Pandora
79.
17.06.2019, 18:30:09Stranger Things killed at level 10 by Pokemon Shiny Groudon .Pandora
80.
17.06.2019, 18:24:50Jsr killed at level 227 by Pokemon Gengar .Pandora
81.
17.06.2019, 17:54:56Guilherme Cardoso killed at level 127 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
82.
17.06.2019, 17:48:34The Alex killed at level 445 by Pokemon Strong Ampharos .Pandora
83.
17.06.2019, 17:48:29Guilherme Cardoso killed at level 128 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
84.
17.06.2019, 17:47:30Lukinhazerah killed at level 278 by Pokemon Shiny Kyogre .Pandora
85.
17.06.2019, 17:47:05Guilherme Cardoso killed at level 129 by Pokemon Shiny Kyogre .Pandora
86.
17.06.2019, 17:45:02Nasuss killed at level 206 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
87.
17.06.2019, 17:45:02Kk Rotokk killed at level 162 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
88.
17.06.2019, 17:44:48Guiguizinho killed at level 62 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
89.
17.06.2019, 17:43:01Guilherme Cardoso killed at level 131 by Pokemon Shiny Kyogre .Pandora
90.
17.06.2019, 17:42:02Guilherme Cardoso killed at level 132 by Pokemon Shiny Kyogre .Pandora
91.
17.06.2019, 17:41:39Guilherme Cardoso killed at level 134 by Pokemon Shiny Kyogre .Pandora
92.
17.06.2019, 17:41:21Guilherme Cardoso killed at level 135 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
93.
17.06.2019, 17:40:57Rasenga killed at level 200 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
94.
17.06.2019, 17:38:00Ttoti killed at level 248 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
95.
17.06.2019, 17:37:53Leticiaa killed at level 10 by Pokemon Shiny Groudon .Pandora
96.
17.06.2019, 17:37:47Ttoti killed at level 250 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
97.
17.06.2019, 17:29:41Koringavl killed at level 96 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
98.
17.06.2019, 17:27:51Koringavl killed at level 98 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
99.
17.06.2019, 17:25:49Thres March killed at level 92 by Pokemon Shiny Rayquaza .Pandora
100.
17.06.2019, 17:25:08Roger Lam killed at level 400 by Pokemon Shiny Kyogre .Pandora