Pokemon kpdo - Exaioros.com - lastcatch - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search catchs player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character Catchs
Name:
Last Catchs
1.
2019-08-19 21:38:04By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Elder Charizard.
2.
2019-05-27 22:46:08By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
3.
2019-05-22 13:59:06By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
4.
2019-05-22 13:56:32By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Vaporeon.
5.
2019-05-22 13:56:28By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Omanyte.
6.
2019-05-15 23:33:56By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Hypno.
7.
2019-05-06 13:31:37By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Skarmory.
8.
2019-05-04 17:08:01By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Roselia.
9.
2019-04-28 23:29:18By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Marill.
10.
2019-04-28 23:05:20By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
11.
2019-04-25 22:16:36By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Sentret.
12.
2019-04-24 23:25:38By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Pidgeot.
13.
2019-04-24 23:24:27By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Togekiss.
14.
2019-04-22 13:20:30By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Machamp.
15.
2019-04-20 23:54:55By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
16.
2019-04-20 22:34:11By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Machamp.
17.
2019-04-20 13:55:36By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
18.
2019-04-19 23:13:17By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Machoke.
19.
2019-04-18 22:14:59By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Machamp.
20.
2019-04-18 13:50:33By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Machamp.
21.
2019-04-18 13:47:05By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Oddish.
22.
2019-04-18 00:37:18By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Vaporeon.
23.
2019-04-17 23:54:16By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Machoke.
24.
2019-04-03 23:03:13By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Staryu.
25.
2019-03-30 23:47:10By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
26.
2019-03-29 15:35:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Beedrill.
27.
2019-03-27 15:10:55By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Luxio.
28.
2019-03-20 15:55:02By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Dewgong.
29.
2019-03-20 14:35:32By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Psyduck.
30.
2019-03-20 14:34:36By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
31.
2019-03-20 14:32:02By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
32.
2019-03-19 22:24:59By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
33.
2019-03-19 22:23:25By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
34.
2019-03-19 22:16:30By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Kakuna.
35.
2019-03-19 14:36:19By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Omanyte.
36.
2019-03-17 14:03:24By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
37.
2019-03-17 13:49:24By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Psyduck.
38.
2019-03-17 13:48:24By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
39.
2019-03-16 22:27:41By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
40.
2019-03-16 22:17:30By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Crawdaunt.
41.
2019-03-16 16:14:30By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwrath.
42.
2019-03-16 16:10:55By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
43.
2019-03-16 14:58:10By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
44.
2019-03-16 14:58:05By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacruel.
45.
2019-03-16 14:41:51By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Vaporeon.
46.
2019-03-15 16:29:46By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
47.
2019-03-15 16:25:10By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
48.
2019-03-15 16:13:09By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
49.
2019-03-15 16:02:47By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
50.
2019-03-15 15:42:34By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
51.
2019-03-15 15:13:24By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
52.
2019-03-15 15:13:16By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
53.
2019-03-14 14:26:58By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
54.
2019-03-14 14:23:16By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
55.
2019-03-14 14:21:21By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
56.
2019-03-14 13:49:06By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
57.
2019-03-13 15:43:36By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
58.
2019-03-13 15:09:19By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
59.
2019-03-13 14:46:34By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
60.
2019-03-13 14:41:07By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
61.
2019-03-12 15:44:26By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
62.
2019-03-12 15:41:16By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
63.
2019-03-12 14:58:24By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Omanyte.
64.
2019-03-12 14:47:47By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
65.
2019-03-12 13:58:30By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
66.
2019-03-11 13:53:31By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
67.
2019-03-11 13:06:34By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
68.
2019-03-09 16:41:43By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
69.
2019-03-09 16:41:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
70.
2019-03-08 16:14:50By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
71.
2019-03-08 16:10:56By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Tentacool.
72.
2019-03-06 13:01:10By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
73.
2019-03-06 12:58:00By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
74.
2019-03-04 13:39:29By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Squirtle.
75.
2019-03-04 13:32:27By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
76.
2019-03-01 21:53:42By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Vaporeon.
77.
2019-03-01 19:14:41By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
78.
2019-03-01 18:26:48By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
79.
2019-02-27 22:19:56By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
80.
2019-02-27 13:43:46By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
81.
2019-02-26 22:55:15By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
82.
2019-02-26 22:25:05By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
83.
2019-02-25 22:40:53By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shellder.
84.
2019-02-23 15:47:08By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
85.
2019-02-22 21:50:19By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
86.
2019-02-22 13:28:54By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
87.
2019-02-22 12:54:47By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
88.
2019-02-19 22:30:03By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
89.
2019-02-19 22:27:48By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Seadra.
90.
2019-02-19 21:57:00By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
91.
2019-02-15 22:12:53By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
92.
2019-02-15 13:09:13By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Dusclops.
93.
2019-02-14 15:03:40By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
94.
2019-02-14 13:24:45By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Starmie.
95.
2019-02-07 22:15:41By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Marill.
96.
2019-02-03 14:52:21By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
97.
2019-02-01 22:47:26By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Rhydon.
98.
2019-01-29 14:57:31By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
99.
2019-01-29 14:39:42By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
100.
2019-01-29 13:23:22By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Roselia.
101.
2019-01-28 22:10:01By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
102.
2019-01-28 13:55:55By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Altaria.
103.
2019-01-27 21:09:09By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
104.
2019-01-26 14:46:21By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
105.
2019-01-25 00:04:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
106.
2019-01-24 23:42:53By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Ponyta.
107.
2019-01-23 13:26:44By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
108.
2019-01-22 22:35:40By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
109.
2019-01-20 16:10:37By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
110.
2019-01-19 22:37:25By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
111.
2019-01-19 11:15:27By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Elder Charizard.
112.
2019-01-17 13:09:38By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slakoth.
113.
2019-01-14 23:36:59By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Mamoswine.
114.
2019-01-14 23:36:36By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Gible.
115.
2019-01-14 14:56:29By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Abomasnow.
116.
2019-01-13 14:53:12By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Caterpie.
117.
2019-01-13 01:50:37By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
118.
2019-01-13 01:46:26By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacruel.
119.
2019-01-13 01:42:07By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
120.
2019-01-13 01:40:10By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
121.
2019-01-13 01:34:01By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
122.
2019-01-12 11:33:26By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
123.
2019-01-12 11:31:16By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Tentacruel.
124.
2019-01-12 11:19:40By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Slowbro.
125.
2019-01-12 11:05:26By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Gengar.
126.
2019-01-11 23:25:42By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Stantler.
127.
2019-01-11 23:11:24By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwhirl.
128.
2019-01-09 23:43:49By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Lileep.
129.
2019-01-08 15:06:03By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Lairon.
130.
2019-01-08 14:40:03By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Anorith.
131.
2019-01-08 00:19:17By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Aerodactyl.
132.
2019-01-05 23:37:35By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Charizard.
133.
2019-01-04 22:13:08By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Hoothoot.
134.
2019-01-04 13:31:34By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Togetic.
135.
2019-01-03 13:20:19By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Growlithe.
136.
2019-01-02 22:44:31By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Bronzong.
137.
2019-01-02 15:11:08By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacruel.
138.
2018-12-30 22:54:48By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Slowbro.
139.
2018-12-30 22:52:36By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
140.
2018-12-30 16:29:30By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
141.
2018-12-29 14:56:54By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Geodude.
142.
2018-12-28 23:11:40By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Totodile.
143.
2018-12-28 23:07:20By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
144.
2018-12-26 00:42:07By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Exploud.
145.
2018-12-25 14:56:49By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Dragonite.
146.
2018-12-24 14:49:02By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Gastly.
147.
2018-12-24 12:47:26By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Dragonite.
148.
2018-12-22 14:47:17By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Rhydon.
149.
2018-12-20 13:47:57By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
150.
2018-12-15 21:52:14By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
151.
2018-12-11 16:13:53By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
152.
2018-12-10 16:32:07By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
153.
2018-12-10 16:27:04By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
154.
2018-12-10 16:27:00By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
155.
2018-12-10 15:47:09By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
156.
2018-12-09 15:48:30By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
157.
2018-12-09 15:37:45By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
158.
2018-12-09 15:17:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
159.
2018-12-08 16:09:09By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
160.
2018-12-08 16:02:16By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
161.
2018-12-08 13:34:03By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
162.
2018-12-07 22:27:20By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Golduck.
163.
2018-12-06 12:59:50By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
164.
2018-12-04 14:38:37By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
165.
2018-12-03 22:40:03By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Wartortle.
166.
2018-12-03 16:31:46By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
167.
2018-12-03 16:27:12By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
168.
2018-12-03 16:25:05By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
169.
2018-12-03 15:49:27By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
170.
2018-12-03 15:45:04By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
171.
2018-12-03 15:43:57By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
172.
2018-12-02 23:48:05By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
173.
2018-12-02 23:45:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
174.
2018-12-02 22:07:53By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
175.
2018-12-02 16:44:33By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Slowbro.
176.
2018-12-02 16:34:44By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
177.
2018-12-01 14:00:28By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Salamence.
178.
2018-11-28 12:59:06By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
179.
2018-11-27 14:32:12By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Giant Snorlax.
180.
2018-11-26 13:11:15By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
181.
2018-11-26 12:55:12By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
182.
2018-11-25 22:17:02By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
183.
2018-11-25 21:48:57By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shellder.
184.
2018-11-25 00:52:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Abra.
185.
2018-11-24 16:03:13By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
186.
2018-11-24 14:34:52By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Marill.
187.
2018-11-23 17:37:28By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
188.
2018-11-23 17:36:47By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
189.
2018-11-22 00:48:41By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Golduck.
190.
2018-11-22 00:41:54By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
191.
2018-11-22 00:39:11By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
192.
2018-11-21 23:55:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
193.
2018-11-21 23:49:21By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
194.
2018-11-21 17:59:49By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Starmie.
195.
2018-11-21 15:20:12By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Krabby.
196.
2018-11-20 17:46:05By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Rhydon.
197.
2018-11-18 23:16:10By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Geodude.
198.
2018-11-18 16:04:08By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Exeggutor.
199.
2018-11-18 13:37:42By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Geodude.
200.
2018-11-17 23:11:44By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Rhydon.
201.
2018-11-17 23:11:28By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Rhydon.
202.
2018-11-17 22:59:41By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Rhydon.
203.
2018-11-17 22:59:40By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Rhydon.
204.
2018-11-17 22:22:16By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Geodude.
205.
2018-11-17 00:25:23By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
206.
2018-11-17 00:25:01By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shellder.
207.
2018-11-16 13:34:56By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Rhydon.
208.
2018-11-16 13:34:17By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Golem.
209.
2018-11-16 13:33:41By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Steelix.
210.
2018-11-16 13:30:50By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Rhyhorn.
211.
2018-11-16 13:12:02By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Rhydon.
212.
2018-11-16 13:07:32By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Golem.
213.
2018-11-16 12:54:46By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Aron.
214.
2018-11-16 12:54:13By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Rhydon.
215.
2018-11-16 12:33:50By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
216.
2018-11-16 12:31:25By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowbro.
217.
2018-11-16 12:29:42By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
218.
2018-11-16 12:28:57By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shellder.
219.
2018-11-16 12:12:44By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Kingler.
220.
2018-11-15 23:57:23By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
221.
2018-11-15 23:52:40By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
222.
2018-11-15 23:52:35By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
223.
2018-11-15 23:47:24By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Dewgong.
224.
2018-11-15 23:47:22By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seadra.
225.
2018-11-15 23:47:15By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Cloyster.
226.
2018-11-15 23:46:48By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
227.
2018-11-15 23:45:50By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
228.
2018-11-15 23:45:46By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Starmie.
229.
2018-11-15 23:45:34By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
230.
2018-11-15 23:45:27By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seadra.
231.
2018-11-15 23:45:21By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Staryu.
232.
2018-11-15 23:44:38By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
233.
2018-11-15 23:44:27By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacruel.
234.
2018-11-15 23:43:20By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
235.
2018-11-15 23:43:14By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Wartortle.
236.
2018-11-15 23:43:13By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
237.
2018-11-15 23:43:02By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
238.
2018-11-15 23:42:58By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
239.
2018-11-15 23:42:03By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
240.
2018-11-15 23:41:59By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seadra.
241.
2018-11-15 23:41:58By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
242.
2018-11-15 23:39:55By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seadra.
243.
2018-11-15 23:39:19By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Wartortle.
244.
2018-11-15 23:38:56By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
245.
2018-11-15 23:36:33By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seel.
246.
2018-11-15 22:47:28By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Alakazam.
247.
2018-11-15 22:46:13By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Hypno.
248.
2018-11-15 22:45:01By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Alakazam.
249.
2018-11-15 22:40:42By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Hypno.
250.
2018-11-15 22:38:21By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Alakazam.
251.
2018-11-15 22:33:14By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Hypno.
252.
2018-11-15 22:31:05By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Kadabra.
253.
2018-11-15 22:30:32By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Hypno.
254.
2018-11-15 22:30:14By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Hypno.
255.
2018-11-15 22:29:36By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Kadabra.
256.
2018-11-15 22:28:57By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Hypno.
257.
2018-11-15 22:27:38By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Drowzee.
258.
2018-11-15 16:00:24By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
259.
2018-11-15 15:59:10By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacruel.
260.
2018-11-15 15:59:10By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seel.
261.
2018-11-15 15:58:15By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
262.
2018-11-15 15:58:12By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
263.
2018-11-15 15:57:15By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
264.
2018-11-15 15:57:08By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
265.
2018-11-15 15:56:59By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowbro.
266.
2018-11-15 15:56:18By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
267.
2018-11-15 15:56:16By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
268.
2018-11-15 15:55:53By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Kingler.
269.
2018-11-15 15:55:38By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwrath.
270.
2018-11-15 15:52:37By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
271.
2018-11-15 15:52:32By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
272.
2018-11-15 15:52:31By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Psyduck.
273.
2018-11-15 15:52:25By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
274.
2018-11-15 15:51:06By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
275.
2018-11-15 15:49:56By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seel.
276.
2018-11-15 15:48:43By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Staryu.
277.
2018-11-15 15:47:38By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
278.
2018-11-15 15:47:35By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
279.
2018-11-15 15:47:12By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Wartortle.
280.
2018-11-15 15:45:45By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Starmie.
281.
2018-11-15 15:45:41By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seel.
282.
2018-11-15 15:45:39By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
283.
2018-11-15 15:45:31By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Starmie.
284.
2018-11-15 15:45:29By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shellder.
285.
2018-11-15 15:45:18By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Cloyster.
286.
2018-11-15 15:44:13By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seel.
287.
2018-11-15 15:42:55By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
288.
2018-11-15 15:42:49By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
289.
2018-11-15 15:40:09By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seadra.
290.
2018-11-15 15:39:48By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
291.
2018-11-15 15:39:45By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
292.
2018-11-15 15:38:21By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seel.
293.
2018-11-15 15:33:17By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
294.
2018-11-15 15:33:07By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
295.
2018-11-15 15:31:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Cloyster.
296.
2018-11-15 15:31:38By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
297.
2018-11-15 15:31:34By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Squirtle.
298.
2018-11-15 00:24:30By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Starmie.
299.
2018-11-15 00:24:19By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
300.
2018-11-15 00:20:06By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
301.
2018-11-15 00:20:00By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
302.
2018-11-15 00:18:07By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
303.
2018-11-15 00:18:04By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
304.
2018-11-15 00:18:00By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
305.
2018-11-15 00:17:53By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
306.
2018-11-15 00:17:44By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
307.
2018-11-15 00:15:32By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowbro.
308.
2018-11-15 00:14:03By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
309.
2018-11-15 00:14:02By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Psyduck.
310.
2018-11-15 00:14:00By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slowbro.
311.
2018-11-15 00:10:35By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seadra.
312.
2018-11-15 00:04:54By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Kingler.
313.
2018-11-15 00:04:48By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
314.
2018-11-15 00:04:42By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Azumarill.
315.
2018-11-15 00:04:22By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
316.
2018-11-15 00:04:01By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
317.
2018-11-15 00:03:47By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowbro.
318.
2018-11-15 00:00:09By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
319.
2018-11-15 00:00:04By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
320.
2018-11-14 23:59:58By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
321.
2018-11-14 23:59:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
322.
2018-11-14 23:59:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
323.
2018-11-14 23:59:38By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
324.
2018-11-14 23:58:04By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Kingler.
325.
2018-11-14 23:58:03By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
326.
2018-11-14 23:57:58By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
327.
2018-11-14 23:56:26By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Dewgong.
328.
2018-11-14 18:48:06By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
329.
2018-11-14 18:39:19By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Staryu.
330.
2018-11-14 18:39:06By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seadra.
331.
2018-11-14 18:38:19By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
332.
2018-11-14 18:37:59By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
333.
2018-11-14 18:37:03By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slowpoke.
334.
2018-11-14 18:35:36By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
335.
2018-11-14 18:35:31By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
336.
2018-11-14 18:35:12By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
337.
2018-11-14 18:33:50By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Psyduck.
338.
2018-11-14 18:33:48By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Kingler.
339.
2018-11-14 18:33:43By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
340.
2018-11-14 18:33:41By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Squirtle.
341.
2018-11-14 18:32:30By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
342.
2018-11-14 18:32:26By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
343.
2018-11-14 18:32:18By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
344.
2018-11-14 18:32:15By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacruel.
345.
2018-11-14 18:32:06By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Starmie.
346.
2018-11-14 18:32:05By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Cloyster.
347.
2018-11-14 18:30:27By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
348.
2018-11-14 18:30:23By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Dewgong.
349.
2018-11-14 18:27:58By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seadra.
350.
2018-11-14 18:26:45By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Starmie.
351.
2018-11-14 18:26:40By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
352.
2018-11-14 18:25:41By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
353.
2018-11-14 18:25:24By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
354.
2018-11-14 18:25:19By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Golduck.
355.
2018-11-14 18:24:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
356.
2018-11-14 18:24:29By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Wartortle.
357.
2018-11-14 18:24:29By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
358.
2018-11-14 13:04:53By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
359.
2018-11-14 13:03:51By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seadra.
360.
2018-11-14 13:03:45By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
361.
2018-11-14 13:03:44By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Dewgong.
362.
2018-11-14 13:02:05By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Starmie.
363.
2018-11-13 13:40:15By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Mudkip.
364.
2018-11-13 13:39:12By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
365.
2018-11-13 13:39:08By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
366.
2018-11-13 13:39:05By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
367.
2018-11-13 13:38:58By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
368.
2018-11-13 13:35:12By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Omanyte.
369.
2018-11-13 13:35:06By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowbro.
370.
2018-11-13 13:33:48By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
371.
2018-11-13 13:33:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
372.
2018-11-13 13:31:43By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Kingler.
373.
2018-11-13 13:31:25By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
374.
2018-11-12 23:54:19By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
375.
2018-11-12 23:52:58By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
376.
2018-11-12 23:52:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
377.
2018-11-12 23:52:51By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seel.
378.
2018-11-12 23:51:39By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
379.
2018-11-12 23:51:34By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
380.
2018-11-12 23:51:23By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seel.
381.
2018-11-12 23:51:22By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
382.
2018-11-12 23:51:21By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
383.
2018-11-12 23:47:50By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
384.
2018-11-12 23:47:37By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
385.
2018-11-12 23:47:35By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowbro.
386.
2018-11-12 23:47:28By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Cloyster.
387.
2018-11-12 23:47:17By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
388.
2018-11-12 23:46:34By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
389.
2018-11-12 23:46:26By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
390.
2018-11-12 23:46:17By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seadra.
391.
2018-11-12 23:46:14By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
392.
2018-11-12 23:46:02By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
393.
2018-11-12 23:45:58By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
394.
2018-11-12 23:45:08By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Staryu.
395.
2018-11-12 23:42:22By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowpoke.
396.
2018-11-12 23:42:19By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Squirtle.
397.
2018-11-12 23:42:14By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
398.
2018-11-12 23:42:10By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
399.
2018-11-12 23:42:08By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
400.
2018-11-12 23:42:07By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
401.
2018-11-12 23:41:09By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
402.
2018-11-12 23:40:51By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
403.
2018-11-12 23:39:53By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
404.
2018-11-12 23:38:54By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
405.
2018-11-12 23:36:34By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
406.
2018-11-12 23:36:33By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
407.
2018-11-12 23:36:22By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Wartortle.
408.
2018-11-12 23:36:18By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Wartortle.
409.
2018-11-12 23:33:02By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
410.
2018-11-12 15:35:31By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
411.
2018-11-12 15:25:39By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Starmie.
412.
2018-11-12 15:25:13By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowpoke.
413.
2018-11-12 15:25:12By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Dewgong.
414.
2018-11-12 15:24:05By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Psyduck.
415.
2018-11-12 15:24:02By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Golduck.
416.
2018-11-12 15:22:30By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
417.
2018-11-12 15:22:28By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
418.
2018-11-12 15:22:10By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
419.
2018-11-12 15:20:53By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Starmie.
420.
2018-11-12 15:20:51By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Cloyster.
421.
2018-11-12 15:20:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
422.
2018-11-12 15:20:33By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
423.
2018-11-12 15:20:32By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Squirtle.
424.
2018-11-12 15:20:31By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
425.
2018-11-12 15:18:51By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwhirl.
426.
2018-11-12 15:18:45By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
427.
2018-11-12 15:17:30By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
428.
2018-11-12 15:17:23By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Staryu.
429.
2018-11-12 15:16:59By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
430.
2018-11-12 15:16:55By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
431.
2018-11-12 15:16:41By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
432.
2018-11-12 15:15:56By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowpoke.
433.
2018-11-12 15:15:54By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Golduck.
434.
2018-11-12 15:15:48By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacruel.
435.
2018-11-12 15:15:46By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Azumarill.
436.
2018-11-12 15:15:44By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Squirtle.
437.
2018-11-12 15:15:43By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Dewgong.
438.
2018-11-12 15:14:48By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
439.
2018-11-12 15:14:46By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
440.
2018-11-12 15:14:36By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Kingler.
441.
2018-11-12 15:14:29By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
442.
2018-11-12 15:14:26By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
443.
2018-11-12 15:13:19By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
444.
2018-11-12 15:13:12By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
445.
2018-11-12 15:13:09By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Dewgong.
446.
2018-11-12 15:13:03By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
447.
2018-11-12 15:12:56By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
448.
2018-11-12 15:12:19By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Kingler.
449.
2018-11-12 15:12:10By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seel.
450.
2018-11-12 15:11:01By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Vaporeon.
451.
2018-11-12 15:10:55By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seel.
452.
2018-11-12 15:10:05By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shellder.
453.
2018-11-12 15:09:59By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
454.
2018-11-12 15:09:58By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shellder.
455.
2018-11-12 15:09:18By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
456.
2018-11-12 15:08:53By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
457.
2018-11-12 15:08:44By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
458.
2018-11-12 15:08:09By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Dewgong.
459.
2018-11-12 15:07:50By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
460.
2018-11-12 15:07:47By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
461.
2018-11-12 15:07:41By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
462.
2018-11-12 15:06:50By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
463.
2018-11-12 15:05:48By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwrath.
464.
2018-11-12 15:05:47By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
465.
2018-11-12 15:04:35By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
466.
2018-11-12 14:38:26By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
467.
2018-11-12 14:37:20By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seel.
468.
2018-11-12 14:37:18By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
469.
2018-11-12 14:37:14By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
470.
2018-11-12 14:37:08By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Starmie.
471.
2018-11-12 14:37:02By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwhirl.
472.
2018-11-12 14:35:06By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
473.
2018-11-12 14:34:08By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Azumarill.
474.
2018-11-12 14:32:53By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
475.
2018-11-12 14:32:51By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
476.
2018-11-12 14:32:10By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
477.
2018-11-12 14:31:10By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
478.
2018-11-12 14:31:06By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowpoke.
479.
2018-11-12 14:29:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
480.
2018-11-12 14:29:18By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
481.
2018-11-12 14:29:14By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacruel.
482.
2018-11-12 14:29:11By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
483.
2018-11-12 14:29:04By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
484.
2018-11-12 14:28:20By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Psyduck.
485.
2018-11-12 14:28:05By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
486.
2018-11-12 14:28:02By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
487.
2018-11-12 14:28:01By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
488.
2018-11-12 14:27:55By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
489.
2018-11-12 14:27:18By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
490.
2018-11-12 14:27:13By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
491.
2018-11-12 14:26:33By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwhirl.
492.
2018-11-12 14:26:23By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Starmie.
493.
2018-11-12 14:25:28By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Starmie.
494.
2018-11-12 14:25:27By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
495.
2018-11-12 14:25:22By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowbro.
496.
2018-11-12 14:25:06By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
497.
2018-11-12 14:24:02By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Omanyte.
498.
2018-11-12 14:23:50By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowpoke.
499.
2018-11-12 14:23:29By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
500.
2018-11-12 14:23:18By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
501.
2018-11-12 14:21:46By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Squirtle.
502.
2018-11-12 14:20:56By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
503.
2018-11-12 14:20:52By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
504.
2018-11-12 14:20:51By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
505.
2018-11-12 14:20:48By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
506.
2018-11-12 14:20:46By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
507.
2018-11-12 14:20:45By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Cloyster.
508.
2018-11-12 14:20:36By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
509.
2018-11-12 14:20:35By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Vaporeon.
510.
2018-11-12 14:20:34By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
511.
2018-11-12 14:20:30By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
512.
2018-11-12 14:19:18By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwrath.
513.
2018-11-12 14:18:34By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
514.
2018-11-12 13:30:39By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacruel.
515.
2018-11-12 13:29:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Vaporeon.
516.
2018-11-12 13:28:13By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Wartortle.
517.
2018-11-12 13:28:12By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
518.
2018-11-12 13:28:09By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
519.
2018-11-12 13:28:06By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seadra.
520.
2018-11-12 13:24:44By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
521.
2018-11-12 13:24:38By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Starmie.
522.
2018-11-12 13:20:59By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
523.
2018-11-12 13:20:57By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
524.
2018-11-12 13:19:58By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
525.
2018-11-12 13:17:43By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Starmie.
526.
2018-11-12 13:17:42By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
527.
2018-11-12 13:17:35By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacruel.
528.
2018-11-12 13:16:51By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
529.
2018-11-12 13:16:49By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
530.
2018-11-12 13:16:47By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Cloyster.
531.
2018-11-12 13:16:41By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacruel.
532.
2018-11-12 13:16:37By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
533.
2018-11-12 13:14:04By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
534.
2018-11-12 13:13:08By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
535.
2018-11-12 13:12:54By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Wartortle.
536.
2018-11-12 13:12:53By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Psyduck.
537.
2018-11-12 12:53:27By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slowpoke.
538.
2018-11-12 12:52:45By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
539.
2018-11-12 12:52:40By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Vaporeon.
540.
2018-11-12 12:52:32By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Starmie.
541.
2018-11-12 12:52:26By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
542.
2018-11-12 12:51:34By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
543.
2018-11-12 12:51:28By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
544.
2018-11-12 12:48:34By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowpoke.
545.
2018-11-12 12:48:33By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
546.
2018-11-12 12:48:11By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
547.
2018-11-12 12:44:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
548.
2018-11-12 12:44:37By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
549.
2018-11-11 23:39:32By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Squirtle.
550.
2018-11-11 23:39:31By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
551.
2018-11-11 23:39:26By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
552.
2018-11-11 23:38:11By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
553.
2018-11-11 23:37:58By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
554.
2018-11-11 23:37:21By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwhirl.
555.
2018-11-11 23:37:14By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Starmie.
556.
2018-11-11 23:34:41By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
557.
2018-11-11 23:34:39By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Staryu.
558.
2018-11-11 23:34:25By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
559.
2018-11-11 23:34:20By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwrath.
560.
2018-11-11 23:33:25By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
561.
2018-11-11 23:33:12By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Omanyte.
562.
2018-11-11 23:32:19By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
563.
2018-11-11 23:32:16By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowpoke.
564.
2018-11-11 23:31:58By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Staryu.
565.
2018-11-11 23:31:49By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
566.
2018-11-11 23:31:14By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
567.
2018-11-11 23:30:54By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
568.
2018-11-11 23:30:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
569.
2018-11-11 23:30:12By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
570.
2018-11-11 23:30:02By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowpoke.
571.
2018-11-11 23:29:17By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seadra.
572.
2018-11-11 23:28:09By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Haunter.
573.
2018-11-11 23:27:58By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Gengar.
574.
2018-11-11 23:24:44By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Haunter.
575.
2018-11-11 23:24:30By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Gastly.
576.
2018-11-11 23:23:48By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Vaporeon.
577.
2018-11-11 23:23:36By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Starmie.
578.
2018-11-11 23:22:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
579.
2018-11-11 23:22:43By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
580.
2018-11-11 23:22:02By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
581.
2018-11-11 23:21:54By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
582.
2018-11-11 23:21:14By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwhirl.
583.
2018-11-11 23:20:46By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
584.
2018-11-11 23:20:44By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
585.
2018-11-11 23:20:43By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
586.
2018-11-11 23:20:40By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Chinchou.
587.
2018-11-11 23:20:32By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Squirtle.
588.
2018-11-11 23:20:26By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Omanyte.
589.
2018-11-11 23:20:24By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
590.
2018-11-11 23:20:23By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
591.
2018-11-11 23:20:19By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Azumarill.
592.
2018-11-11 23:20:15By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Squirtle.
593.
2018-11-11 23:19:18By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Omanyte.
594.
2018-11-11 23:19:12By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
595.
2018-11-11 23:18:16By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
596.
2018-11-11 23:18:14By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
597.
2018-11-11 23:18:06By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
598.
2018-11-11 23:18:06By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
599.
2018-11-11 23:17:58By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seel.
600.
2018-11-11 23:17:43By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slowpoke.
601.
2018-11-11 23:16:50By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
602.
2018-11-11 23:16:45By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seadra.
603.
2018-11-11 23:16:44By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
604.
2018-11-11 23:16:40By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
605.
2018-11-11 23:16:40By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
606.
2018-11-11 23:16:26By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shellder.
607.
2018-11-11 23:16:20By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
608.
2018-11-11 23:16:13By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
609.
2018-11-11 23:16:12By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwhirl.
610.
2018-11-11 23:15:29By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
611.
2018-11-11 23:15:27By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
612.
2018-11-11 23:15:22By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
613.
2018-11-11 23:15:21By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
614.
2018-11-11 23:15:10By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Cloyster.
615.
2018-11-11 23:14:04By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
616.
2018-11-11 23:13:16By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
617.
2018-11-11 23:13:07By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
618.
2018-11-11 23:13:03By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
619.
2018-11-11 23:12:59By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
620.
2018-11-11 23:12:27By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
621.
2018-11-11 23:12:11By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Staryu.
622.
2018-11-11 23:11:58By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slowpoke.
623.
2018-11-11 23:11:27By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
624.
2018-11-11 23:11:18By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
625.
2018-11-11 23:10:52By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
626.
2018-11-11 23:10:37By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Psyduck.
627.
2018-11-11 23:10:36By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
628.
2018-11-11 23:10:34By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seadra.
629.
2018-11-11 23:10:33By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
630.
2018-11-11 23:08:43By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
631.
2018-11-11 23:08:42By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
632.
2018-11-11 23:08:38By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Starmie.
633.
2018-11-11 23:08:33By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
634.
2018-11-11 23:07:44By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
635.
2018-11-11 23:06:51By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
636.
2018-11-11 23:06:45By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seel.
637.
2018-11-11 23:06:06By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
638.
2018-11-11 23:06:01By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
639.
2018-11-11 23:05:59By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Squirtle.
640.
2018-11-11 23:04:54By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
641.
2018-11-11 23:04:37By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
642.
2018-11-11 23:04:00By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Staryu.
643.
2018-11-11 23:03:56By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
644.
2018-11-11 23:03:48By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
645.
2018-11-11 23:03:01By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Omanyte.
646.
2018-11-11 23:02:08By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Omanyte.
647.
2018-11-11 23:02:05By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
648.
2018-11-11 23:02:01By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Vaporeon.
649.
2018-11-11 23:01:24By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwhirl.
650.
2018-11-11 23:00:47By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
651.
2018-11-11 23:00:43By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
652.
2018-11-11 23:00:39By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
653.
2018-11-11 23:00:38By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slowbro.
654.
2018-11-11 23:00:37By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
655.
2018-11-11 23:00:33By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
656.
2018-11-11 22:59:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
657.
2018-11-11 22:56:43By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
658.
2018-11-11 22:54:55By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
659.
2018-11-11 22:54:52By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
660.
2018-11-11 22:54:50By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slowpoke.
661.
2018-11-11 22:54:48By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Dewgong.
662.
2018-11-11 22:54:23By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
663.
2018-11-11 22:54:22By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shellder.
664.
2018-11-11 22:54:18By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
665.
2018-11-11 22:54:15By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwrath.
666.
2018-11-11 22:54:11By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
667.
2018-11-11 22:54:10By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
668.
2018-11-11 22:54:08By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
669.
2018-11-11 22:54:07By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
670.
2018-11-11 22:53:36By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seel.
671.
2018-11-11 22:53:35By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
672.
2018-11-11 22:51:59By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
673.
2018-11-11 22:51:15By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
674.
2018-11-11 22:51:10By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
675.
2018-11-11 22:50:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
676.
2018-11-11 22:49:17By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slowpoke.
677.
2018-11-11 22:48:06By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
678.
2018-11-11 22:48:02By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seel.
679.
2018-11-11 22:47:21By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
680.
2018-11-11 22:47:16By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
681.
2018-11-11 22:45:30By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
682.
2018-11-11 22:45:25By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
683.
2018-11-11 22:42:09By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Squirtle.
684.
2018-11-11 22:41:56By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slowpoke.
685.
2018-11-11 22:41:54By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Kingler.
686.
2018-11-11 22:40:41By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
687.
2018-11-11 22:40:32By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
688.
2018-11-11 22:40:17By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Psyduck.
689.
2018-11-11 22:38:52By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
690.
2018-11-11 22:38:51By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seel.
691.
2018-11-11 22:38:46By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
692.
2018-11-11 22:38:37By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seel.
693.
2018-11-11 22:38:20By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
694.
2018-11-11 22:37:16By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
695.
2018-11-11 22:37:14By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacruel.
696.
2018-11-11 22:37:12By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Golduck.
697.
2018-11-11 22:36:10By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
698.
2018-11-11 22:35:13By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwhirl.
699.
2018-11-11 22:35:10By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
700.
2018-11-11 22:34:42By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seel.
701.
2018-11-11 22:34:16By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
702.
2018-11-11 22:33:37By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Wartortle.
703.
2018-11-11 22:33:36By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
704.
2018-11-11 22:33:26By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Blastoise.
705.
2018-11-11 22:33:25By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
706.
2018-11-11 22:32:31By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
707.
2018-11-11 22:32:30By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowpoke.
708.
2018-11-11 22:32:25By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
709.
2018-11-11 22:31:50By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
710.
2018-11-11 22:31:42By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Squirtle.
711.
2018-11-11 22:31:42By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
712.
2018-11-11 22:31:01By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
713.
2018-11-11 22:30:50By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
714.
2018-11-11 22:30:49By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Golduck.
715.
2018-11-11 21:37:26By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Swellow.
716.
2018-11-11 00:49:07By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
717.
2018-11-10 22:30:49By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacruel.
718.
2018-11-10 21:23:24By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
719.
2018-11-10 15:25:36By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Starmie.
720.
2018-11-10 14:54:30By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
721.
2018-11-10 14:53:43By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwhirl.
722.
2018-11-10 13:54:55By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Cloyster.
723.
2018-11-09 17:46:04By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
724.
2018-11-08 19:12:35By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Starmie.
725.
2018-11-08 00:23:03By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
726.
2018-11-07 23:59:59By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
727.
2018-11-07 23:49:22By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
728.
2018-11-07 23:46:40By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
729.
2018-11-07 23:10:04By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Dewgong.
730.
2018-11-05 14:00:54By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacruel.
731.
2018-11-04 20:39:08By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Omanyte.
732.
2018-10-31 18:52:55By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
733.
2018-10-31 18:26:03By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
734.
2018-10-31 18:20:08By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
735.
2018-10-30 19:33:32By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
736.
2018-10-30 14:41:02By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
737.
2018-10-30 14:38:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seadra.
738.
2018-10-30 14:14:21By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
739.
2018-10-30 14:12:55By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
740.
2018-10-30 00:53:35By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
741.
2018-10-29 19:38:58By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
742.
2018-10-29 15:02:19By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
743.
2018-10-28 23:13:16By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
744.
2018-10-28 22:58:06By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
745.
2018-10-28 22:56:53By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
746.
2018-10-28 22:23:01By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
747.
2018-10-28 22:19:21By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
748.
2018-10-28 14:31:44By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Lucario.
749.
2018-10-28 00:03:43By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Wartortle.
750.
2018-10-26 01:07:24By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
751.
2018-10-26 00:15:27By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
752.
2018-10-25 14:49:37By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
753.
2018-10-25 01:59:26By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowbro.
754.
2018-10-24 15:57:03By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Ludicolo.
755.
2018-10-24 14:56:30By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
756.
2018-10-23 13:27:59By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
757.
2018-10-23 13:12:04By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
758.
2018-10-22 19:15:00By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
759.
2018-10-22 15:29:34By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
760.
2018-10-22 15:12:54By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
761.
2018-10-21 23:54:29By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
762.
2018-10-21 23:45:50By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
763.
2018-10-21 23:45:29By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
764.
2018-10-21 23:45:28By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Cloyster.
765.
2018-10-21 23:45:26By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
766.
2018-10-21 23:45:24By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
767.
2018-10-21 23:41:11By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
768.
2018-10-21 22:39:03By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
769.
2018-10-21 16:52:06By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
770.
2018-10-21 15:54:37By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
771.
2018-10-21 15:51:02By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
772.
2018-10-21 15:47:59By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
773.
2018-10-21 15:47:55By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
774.
2018-10-20 23:22:00By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
775.
2018-10-19 13:21:28By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
776.
2018-10-19 13:08:04By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Dewgong.
777.
2018-10-19 13:08:02By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seadra.
778.
2018-10-19 12:55:38By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Squirtle.
779.
2018-10-19 00:11:11By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Pidgeot.
780.
2018-10-18 18:10:09By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
781.
2018-10-18 17:43:35By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
782.
2018-10-18 12:59:37By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
783.
2018-10-18 00:18:57By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Lotad.
784.
2018-10-17 23:44:28By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
785.
2018-10-16 13:21:06By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
786.
2018-10-16 13:19:45By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
787.
2018-10-16 13:02:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
788.
2018-10-15 18:44:10By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Wartortle.
789.
2018-10-15 13:07:20By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
790.
2018-10-13 22:23:16By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
791.
2018-10-13 22:12:17By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Staryu.
792.
2018-10-13 14:47:31By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
793.
2018-10-12 22:40:39By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Cloyster.
794.
2018-10-12 21:54:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Croconaw.
795.
2018-10-12 21:47:30By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
796.
2018-10-12 21:33:32By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
797.
2018-10-12 21:32:26By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
798.
2018-10-12 21:29:23By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
799.
2018-10-12 14:31:01By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shelgon.
800.
2018-10-12 13:34:33By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
801.
2018-10-12 13:28:44By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
802.
2018-10-12 13:18:42By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Starmie.
803.
2018-10-12 13:05:50By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Kabuto.
804.
2018-10-12 01:18:33By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Kingler.
805.
2018-10-12 00:58:11By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
806.
2018-10-11 14:23:26By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
807.
2018-10-11 00:58:58By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Salamence.
808.
2018-10-11 00:20:23By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
809.
2018-10-11 00:15:10By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
810.
2018-10-10 14:56:46By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwhirl.
811.
2018-10-10 14:56:41By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
812.
2018-10-10 13:36:23By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Beldum.
813.
2018-10-10 12:46:36By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwhirl.
814.
2018-10-10 12:32:12By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
815.
2018-10-09 13:54:17By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
816.
2018-10-09 13:54:15By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Cloyster.
817.
2018-10-09 13:47:52By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowbro.
818.
2018-10-09 13:40:06By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
819.
2018-10-09 13:07:28By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
820.
2018-10-09 12:49:59By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
821.
2018-10-09 12:20:12By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
822.
2018-10-09 12:04:03By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
823.
2018-10-09 00:32:40By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
824.
2018-10-09 00:29:16By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
825.
2018-10-09 00:11:08By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slowpoke.
826.
2018-10-09 00:11:07By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Croconaw.
827.
2018-10-09 00:01:30By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
828.
2018-10-05 22:19:23By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
829.
2018-10-05 18:29:19By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tauros.
830.
2018-10-05 13:52:59By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seviper.
831.
2018-10-04 18:21:28By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
832.
2018-10-02 00:03:47By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
833.
2018-10-01 23:46:46By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
834.
2018-10-01 18:17:14By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
835.
2018-10-01 13:36:58By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Cloyster.
836.
2018-10-01 13:33:45By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Cloyster.
837.
2018-10-01 12:44:13By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Gengar.
838.
2018-10-01 00:47:57By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
839.
2018-10-01 00:43:59By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
840.
2018-10-01 00:43:53By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
841.
2018-09-30 16:25:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Machoke.
842.
2018-09-30 16:25:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Machoke.
843.
2018-09-28 23:55:22By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
844.
2018-09-28 23:40:53By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
845.
2018-09-28 15:36:01By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Slowbro.
846.
2018-09-27 00:23:16By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
847.
2018-09-27 00:19:19By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
848.
2018-09-25 15:25:55By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Cloyster.
849.
2018-09-25 15:23:04By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
850.
2018-09-25 15:22:09By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
851.
2018-09-25 14:20:03By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Krabby.
852.
2018-09-25 13:20:26By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
853.
2018-09-25 00:11:59By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
854.
2018-09-24 23:59:08By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
855.
2018-09-24 23:19:42By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
856.
2018-09-24 13:46:07By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
857.
2018-09-24 13:40:51By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
858.
2018-09-23 23:36:06By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seadra.
859.
2018-09-23 20:53:01By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Staryu.
860.
2018-09-23 20:52:57By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
861.
2018-09-23 15:05:55By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
862.
2018-09-23 13:58:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slowbro.
863.
2018-09-22 21:50:20By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
864.
2018-09-22 21:44:58By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Seadra.
865.
2018-09-22 21:43:40By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
866.
2018-09-22 21:34:05By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
867.
2018-09-22 16:12:37By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
868.
2018-09-22 15:34:55By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Omanyte.
869.
2018-09-22 14:52:45By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
870.
2018-09-22 14:04:06By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Magikarp.
871.
2018-09-22 13:37:47By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
872.
2018-09-22 13:21:44By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seadra.
873.
2018-09-22 13:18:49By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwag.
874.
2018-09-21 23:59:57By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Omanyte.
875.
2018-09-21 23:47:31By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Golduck.
876.
2018-09-21 22:50:09By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Girafarig.
877.
2018-09-21 16:04:46By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Kingler.
878.
2018-09-21 13:30:29By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
879.
2018-09-21 13:18:54By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Goldeen.
880.
2018-09-21 12:59:09By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Kingler.
881.
2018-09-21 00:18:37By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seel.
882.
2018-09-20 11:50:08By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Metang.
883.
2018-09-18 15:03:16By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Kirlia.
884.
2018-09-16 16:30:00By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Krabby.
885.
2018-09-16 16:05:08By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
886.
2018-09-16 15:30:07By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Donphan.
887.
2018-09-16 14:01:42By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Sealeo.
888.
2018-09-15 13:13:14By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
889.
2018-09-15 01:00:50By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Zubat.
890.
2018-09-13 18:59:28By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Crobat.
891.
2018-09-13 16:11:21By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Heracross.
892.
2018-09-13 00:49:43By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Scizor.
893.
2018-09-13 00:28:00By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tangela.
894.
2018-09-11 13:07:50By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Gengar.
895.
2018-09-09 21:42:44By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Flygon.
896.
2018-09-09 15:26:18By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shellder.
897.
2018-09-08 22:15:49By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
898.
2018-09-08 22:10:46By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Staryu.
899.
2018-09-08 17:16:15By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Magikarp.
900.
2018-09-08 17:03:16By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
901.
2018-09-08 17:00:36By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slowpoke.
902.
2018-09-08 15:30:55By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Dratini.
903.
2018-09-08 14:32:22By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Pidgey.
904.
2018-09-07 12:36:55By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Jumpluff.
905.
2018-09-07 00:27:55By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Hoppip.
906.
2018-09-06 23:12:18By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Poliwag.
907.
2018-09-06 00:40:29By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Hypno.
908.
2018-09-06 00:00:37By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Umbreon.
909.
2018-09-05 16:05:55By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tropius.
910.
2018-09-05 13:37:39By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Carvanha.
911.
2018-09-04 21:33:53By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Gengar.
912.
2018-09-04 14:35:32By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Staryu.
913.
2018-09-04 14:26:57By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Squirtle.
914.
2018-09-04 14:22:29By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Marill.
915.
2018-09-04 12:57:28By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Primeape.
916.
2018-09-04 00:12:58By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Snover.
917.
2018-09-03 12:41:41By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Rhydon.
918.
2018-09-02 13:14:02By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Exeggutor.
919.
2018-09-02 13:04:29By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Kangaskhan.
920.
2018-09-01 18:43:27By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Abra.
921.
2018-09-01 18:29:07By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tentacool.
922.
2018-09-01 18:24:52By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowpoke.
923.
2018-09-01 18:06:34By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Tentacool.
924.
2018-09-01 18:00:51By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
925.
2018-09-01 14:04:30By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
926.
2018-08-31 17:42:05By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Slowpoke.
927.
2018-08-31 17:39:56By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Horsea.
928.
2018-08-31 15:27:49By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Psyduck.
929.
2018-08-31 15:21:10By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Horsea.
930.
2018-08-31 15:00:24By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Poliwhirl.
931.
2018-08-31 15:00:23By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Psyduck.
932.
2018-08-31 14:58:38By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Goldeen.
933.
2018-08-31 14:57:10By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
934.
2018-08-31 14:52:15By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Marill.
935.
2018-08-27 16:28:30By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Infernape.
936.
2018-08-26 21:42:22By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Sableye.
937.
2018-08-26 01:01:58By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shellder.
938.
2018-08-26 01:01:42By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
939.
2018-08-25 23:50:25By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Krabby.
940.
2018-08-25 00:39:28By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Growlithe.
941.
2018-08-24 15:08:51By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Medicham.
942.
2018-08-24 00:33:24By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Staryu.
943.
2018-08-24 00:21:25By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Marill.
944.
2018-08-24 00:17:43By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seaking.
945.
2018-08-21 14:37:55By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Cleffa.
946.
2018-08-19 15:13:38By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Rhydon.
947.
2018-08-19 14:01:57By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Graveler.
948.
2018-08-19 12:41:25By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Vespiquen.
949.
2018-08-17 15:23:57By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Primeape.
950.
2018-08-17 13:09:19By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Machamp.
951.
2018-08-15 14:10:42By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Natu.
952.
2018-08-15 14:09:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Natu.
953.
2018-08-15 00:48:52By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Machamp.
954.
2018-08-14 23:55:54By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Toxicroak.
955.
2018-08-14 23:41:20By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Gengar.
956.
2018-08-14 00:17:53By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Rhydon.
957.
2018-08-13 13:43:04By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Tentacruel.
958.
2018-08-13 13:38:36By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Gyarados.
959.
2018-08-13 13:23:20By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Tentacruel.
960.
2018-08-13 13:06:35By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Mr Mime.
961.
2018-08-13 13:06:15By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Umbreon.
962.
2018-08-13 12:42:56By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Blastoise.
963.
2018-08-12 23:48:39By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Ancient Blastoise.
964.
2018-08-12 22:41:05By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Rhydon.
965.
2018-08-12 14:58:57By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Staryu.
966.
2018-08-12 10:11:48By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Lunatone.
967.
2018-08-11 21:32:57By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Gengar.
968.
2018-08-11 01:49:02By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Beedrill.
969.
2018-08-11 01:25:05By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Tyranitar.
970.
2018-08-11 01:05:22By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Pupitar.
971.
2018-08-10 21:27:24By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Dusclops.
972.
2018-08-10 15:11:27By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Gengar.
973.
2018-08-10 13:57:10By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Gengar.
974.
2018-08-10 12:52:20By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Raticate.
975.
2018-08-10 00:14:51By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Sharpedo.
976.
2018-08-09 23:49:28By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Pidgeot.
977.
2018-08-09 23:49:04By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Raticate.
978.
2018-08-09 23:43:01By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Sneasel.
979.
2018-08-09 23:22:23By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Machamp.
980.
2018-08-09 22:56:38By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Rattata.
981.
2018-08-09 18:25:55By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Rattata.
982.
2018-08-09 18:25:51By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Zubat.
983.
2018-08-09 15:34:23By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Seaking.
984.
2018-08-09 15:13:18By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Rattata.
985.
2018-08-09 14:58:15By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Spearow.
986.
2018-08-08 18:11:33By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Luxray.
987.
2018-08-08 18:00:48By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Luxio.
988.
2018-08-08 14:45:47By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Metapod.
989.
2018-08-08 14:35:54By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Rattata.
990.
2018-08-08 14:22:08By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Rattata.
991.
2018-08-08 14:10:46By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Zubat.
992.
2018-08-08 14:10:27By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Zubat.
993.
2018-08-08 00:13:51By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Fearow.
994.
2018-08-08 00:13:40By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Spearow.
995.
2018-08-06 17:34:23By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Raichu.
996.
2018-08-06 13:40:15By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Wartortle.
997.
2018-08-06 13:37:45By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Shiny Krabby.
998.
2018-08-06 13:30:40By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Seel.
999.
2018-08-06 13:29:31By: Matheushahacapturadorx. [Female] : Slowpoke.
1000.
2018-08-06 12:27:48By: Matheushahacapturadorx. [Male] : Shiny Paras.