Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
1.06.2019, 20:10:56Zzegfzz killed at level 244 by Pokemon Flygon .Pandora
2.
31.05.2019, 23:36:04Zzegfzz killed at level 245 by Pokemon Starmie .Pandora
3.
29.05.2019, 17:23:46Zzegfzz killed at level 244 by Pokemon Carnivine .Pandora
4.
29.05.2019, 11:15:38Zzegfzz killed at level 244 by Pokemon Lugia .Pandora
5.
29.05.2019, 11:12:44Zzegfzz killed at level 245 by Pokemon Lugia .Pandora
6.
27.05.2019, 14:27:23Zzegfzz killed at level 245 by Pokemon Piloswine .Pandora
7.
26.05.2019, 23:01:03Zzegfzz killed at level 239 by Pokemon Floatzel .Pandora
8.
26.05.2019, 21:59:27Zzegfzz killed at level 240 by Pokemon Flygon .Pandora
9.
24.05.2019, 8:49:30Zzegfzz killed at level 221 by Pokemon Dusclops .Pandora
10.
24.05.2019, 8:06:50Zzegfzz killed at level 222 by Pokemon Venusaur .Pandora
11.
23.05.2019, 20:43:55Zzegfzz killed at level 221 by Pokemon Venusaur .Pandora
12.
23.05.2019, 11:30:16Zzegfzz killed at level 211 by Pokemon Lucario .Pandora
13.
23.05.2019, 10:59:30Zzegfzz killed at level 213 by Pokemon Vibrava .Pandora
14.
23.05.2019, 9:37:34Zzegfzz killed at level 214 by Pokemon Primeape .Pandora
15.
22.05.2019, 12:53:37Zzegfzz killed at level 207 by Pokemon Wingull .Pandora
16.
22.05.2019, 11:24:55Zzegfzz killed at level 209 by Pokemon Hariyama .Pandora
17.
22.05.2019, 10:04:53Zzegfzz killed at level 208 by Pokemon Gengar .Pandora
18.
21.05.2019, 15:22:09Zzegfzz killed at level 208 by Pokemon Venusaur .Pandora
19.
21.05.2019, 8:36:52Zzegfzz killed at level 203 by Pokemon Venusaur .Pandora
20.
20.05.2019, 10:34:51Zzegfzz killed at level 195 by Pokemon Venusaur .Pandora
21.
20.05.2019, 1:38:59Zzegfzz killed at level 183 by Pokemon Venusaur .Pandora
22.
20.05.2019, 0:17:56Zzegfzz killed at level 176 by Pokemon Venusaur .Pandora
23.
19.05.2019, 8:32:49Zzegfzz killed at level 173 by Pokemon Nidoqueen .Pandora
24.
18.05.2019, 23:34:17Zzegfzz killed at level 171 by Pokemon Ninjask .Pandora
25.
18.05.2019, 0:38:14Zzegfzz killed at level 152 by Pokemon Scyther .Pandora
26.
18.05.2019, 0:03:36Zzegfzz killed at level 153 by Pokemon Milotic .Pandora
27.
17.05.2019, 11:36:26Zzegfzz killed at level 110 by Pokemon Pinsir .Pandora
28.
17.05.2019, 11:01:48Zzegfzz killed at level 110 by Pokemon Gengar .Pandora
29.
17.05.2019, 10:57:11Zzegfzz killed at level 111 by Pokemon Venusaur .Pandora
30.
17.05.2019, 9:20:32Zzegfzz killed at level 99 by Pokemon Golduck .Pandora
31.
17.05.2019, 7:31:23Zzegfzz killed at level 97 by Pokemon Golduck .Pandora
32.
16.05.2019, 23:12:44Zzegfzz killed at level 97 by Pokemon Golduck .Pandora
33.
16.05.2019, 18:49:16Zzegfzz killed at level 95 by Pokemon Starmie .Pandora
34.
16.05.2019, 16:40:01Zzegfzz killed at level 95 by Pokemon Golduck .Pandora
35.
16.05.2019, 14:33:15Zzegfzz killed at level 89 by Pokemon Sandshrew .Pandora
36.
16.05.2019, 14:28:48Zzegfzz killed at level 90 by Pokemon Golduck .Pandora
37.
16.05.2019, 13:34:56Zzegfzz killed at level 85 by Pokemon Swellow .Pandora
38.
16.05.2019, 12:36:50Zzegfzz killed at level 78 by Pokemon Starmie .Pandora
39.
16.05.2019, 11:44:04Zzegfzz killed at level 70 by Pokemon Golduck .Pandora
40.
16.05.2019, 11:37:26Zzegfzz killed at level 69 by Pokemon Golduck .Pandora
41.
16.05.2019, 11:32:16Zzegfzz killed at level 67 by Pokemon Golduck .Pandora
42.
16.05.2019, 10:49:19Zzegfzz killed at level 64 by Pokemon Venomoth .Pandora
43.
16.05.2019, 9:08:47Zzegfzz killed at level 62 by Pokemon Seedot .Pandora
44.
16.05.2019, 8:47:30Zzegfzz killed at level 61 by Pokemon Venusaur .Pandora
45.
16.05.2019, 8:34:21Zzegfzz killed at level 55 by Pokemon Golduck .Pandora
46.
16.05.2019, 8:31:31Zzegfzz killed at level 55 by Pokemon Aipom .Pandora
47.
16.05.2019, 3:44:03Zzegfzz killed at level 33 by Pokemon Paras .Pandora
48.
16.05.2019, 3:26:49Zzegfzz killed at level 25 by Pokemon Tangela .Pandora
49.
16.05.2019, 3:16:03Zzegfzz killed at level 13 by Pokemon Weepinbell .Pandora
50.
16.05.2019, 3:13:25Zzegfzz killed at level 10 by Pokemon Zubat .Pandora