Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
4.03.2019, 21:05:08Zezinhodamaconha killed at level 136 by Pokemon Flygon .Nibiru
2.
4.03.2019, 20:49:50Zezinhodamaconha killed at level 137 by Pokemon Blastoise .Nibiru
3.
4.03.2019, 5:37:54Zezinhodamaconha killed at level 138 by Pokemon Flygon .Nibiru
4.
4.03.2019, 5:18:08Zezinhodamaconha killed at level 139 by Pokemon Vibrava .Nibiru
5.
4.03.2019, 2:43:15Zezinhodamaconha killed at level 130 by Pokemon Ancient Blastoise .Nibiru
6.
4.03.2019, 1:59:07Zezinhodamaconha killed at level 128 by Pokemon Blastoise .Nibiru
7.
4.03.2019, 1:28:13Zezinhodamaconha killed at level 128 by Pokemon Golduck .Nibiru
8.
2.03.2019, 6:15:20Zezinhodamaconha killed at level 117 by Pokemon Tauros .Nibiru
9.
2.03.2019, 5:18:44Zezinhodamaconha killed at level 118 by Pokemon Pinsir .Nibiru
10.
2.03.2019, 5:11:27Zezinhodamaconha killed at level 119 by Pokemon Cleffa .Nibiru
11.
2.03.2019, 4:44:30Zezinhodamaconha killed at level 119 by Pokemon Venusaur .Nibiru
12.
1.03.2019, 19:03:10Zezinhodamaconha killed at level 119 by Pokemon Scyther .Nibiru
13.
1.03.2019, 18:38:36Zezinhodamaconha killed at level 119 by Pokemon Haunter .Nibiru
14.
23.02.2019, 20:02:49Zezinhodamaconha killed at level 107 by Pokemon Venusaur .Nibiru
15.
23.02.2019, 19:41:29Zezinhodamaconha killed at level 104 by Pokemon Venusaur .Nibiru
16.
23.02.2019, 18:42:09Zezinhodamaconha killed at level 102 by Pokemon PorygonZ .Nibiru
17.
23.02.2019, 18:40:53Zezinhodamaconha killed at level 103 by Pokemon PorygonZ .Nibiru
18.
23.02.2019, 18:39:21Zezinhodamaconha killed at level 104 by Pokemon Staraptor .Nibiru
19.
23.02.2019, 1:22:22Zezinhodamaconha killed at level 101 by Pokemon Crobat .Nibiru
20.
23.02.2019, 0:53:15Zezinhodamaconha killed at level 101 by Pokemon Lairon .Nibiru
21.
18.02.2019, 21:39:02Zezinhodamaconha killed at level 95 by Pokemon Lombre .Nibiru
22.
12.02.2019, 18:18:23Zezinhodamaconha killed at level 93 by Pokemon Feraligatr .Nibiru
23.
12.02.2019, 18:12:38Zezinhodamaconha killed at level 94 by Pokemon Raichu .Nibiru
24.
12.02.2019, 18:01:28Zezinhodamaconha killed at level 94 by Pokemon Pinsir .Nibiru
25.
12.02.2019, 17:56:45Zezinhodamaconha killed at level 95 by Pokemon Kadabra .Nibiru
26.
12.02.2019, 13:51:06Zezinhodamaconha killed at level 94 by Pokemon Gloom .Nibiru
27.
11.02.2019, 2:08:46Zezinhodamaconha killed at level 95 by Pokemon Kadabra .Nibiru
28.
11.02.2019, 1:31:49Zezinhodamaconha killed at level 95 by Pokemon Mr Mime .Nibiru
29.
11.02.2019, 1:10:25Zezinhodamaconha killed at level 94 by Pokemon Steelix .Nibiru
30.
8.02.2019, 16:45:18Zezinhodamaconha killed at level 92 by Pokemon Geodude .Nibiru
31.
8.02.2019, 14:30:57Zezinhodamaconha killed at level 85 by Pokemon Steelix .Nibiru
32.
8.02.2019, 14:08:39Zezinhodamaconha killed at level 77 by Pokemon Machamp .Nibiru
33.
8.02.2019, 13:56:02Zezinhodamaconha killed at level 75 by Pokemon Azelf .Nibiru
34.
8.02.2019, 13:33:41Zezinhodamaconha killed at level 73 by Pokemon Machamp .Nibiru
35.
7.02.2019, 20:04:44Zezinhodamaconha killed at level 66 by Pokemon Tauros .Nibiru
36.
7.02.2019, 14:30:09Zezinhodamaconha killed at level 64 by Pokemon Machamp .Nibiru
37.
7.02.2019, 2:57:24Zezinhodamaconha killed at level 51 by Pokemon Psyduck .Nibiru
38.
5.02.2019, 20:41:24Zezinhodamaconha killed at level 51 by Pokemon Machoke .Nibiru
39.
5.02.2019, 19:44:47Zezinhodamaconha killed at level 10 by Pokemon Gloom .Nibiru