Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.02.2019, 18:18:23Zezinhodamaconha killed at level 93 by Pokemon Feraligatr .Nibiru
2.
12.02.2019, 18:12:38Zezinhodamaconha killed at level 94 by Pokemon Raichu .Nibiru
3.
12.02.2019, 18:01:28Zezinhodamaconha killed at level 94 by Pokemon Pinsir .Nibiru
4.
12.02.2019, 17:56:45Zezinhodamaconha killed at level 95 by Pokemon Kadabra .Nibiru
5.
12.02.2019, 13:51:06Zezinhodamaconha killed at level 94 by Pokemon Gloom .Nibiru
6.
11.02.2019, 2:08:46Zezinhodamaconha killed at level 95 by Pokemon Kadabra .Nibiru
7.
11.02.2019, 1:31:49Zezinhodamaconha killed at level 95 by Pokemon Mr Mime .Nibiru
8.
11.02.2019, 1:10:25Zezinhodamaconha killed at level 94 by Pokemon Steelix .Nibiru
9.
8.02.2019, 16:45:18Zezinhodamaconha killed at level 92 by Pokemon Geodude .Nibiru
10.
8.02.2019, 14:30:57Zezinhodamaconha killed at level 85 by Pokemon Steelix .Nibiru
11.
8.02.2019, 14:08:39Zezinhodamaconha killed at level 77 by Pokemon Machamp .Nibiru
12.
8.02.2019, 13:56:02Zezinhodamaconha killed at level 75 by Pokemon Azelf .Nibiru
13.
8.02.2019, 13:33:41Zezinhodamaconha killed at level 73 by Pokemon Machamp .Nibiru
14.
7.02.2019, 20:04:44Zezinhodamaconha killed at level 66 by Pokemon Tauros .Nibiru
15.
7.02.2019, 14:30:09Zezinhodamaconha killed at level 64 by Pokemon Machamp .Nibiru
16.
7.02.2019, 2:57:24Zezinhodamaconha killed at level 51 by Pokemon Psyduck .Nibiru
17.
5.02.2019, 20:41:24Zezinhodamaconha killed at level 51 by Pokemon Machoke .Nibiru
18.
5.02.2019, 19:44:47Zezinhodamaconha killed at level 10 by Pokemon Gloom .Nibiru