Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
21.02.2019, 20:12:54Xmonteroxx killed at level 161 by Pokemon Venusaur .Pandora
2.
13.01.2019, 20:12:11Xmonteroxx killed at level 127 by Pokemon Totodile .Pandora
3.
13.01.2019, 17:20:53Xmonteroxx killed at level 120 by Pokemon Wooper .Pandora
4.
13.01.2019, 17:20:17Xmonteroxx killed at level 121 by Pokemon Dewgong .Pandora
5.
13.01.2019, 17:19:58Xmonteroxx killed at level 122 by Pokemon Slowbro .Pandora
6.
13.01.2019, 10:52:46Xmonteroxx killed at level 101 by Pokemon Shiny Staryu .Pandora
7.
13.01.2019, 1:46:25Xmonteroxx killed at level 101 by Pokemon Shiny Tentacruel .Pandora
8.
13.01.2019, 1:17:48Xmonteroxx killed at level 99 by Pokemon Slowking .Pandora
9.
13.01.2019, 1:14:11Xmonteroxx killed at level 99 by Pokemon Tentacool .Pandora
10.
13.01.2019, 1:13:54Xmonteroxx killed at level 100 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
11.
13.01.2019, 1:13:39Xmonteroxx killed at level 101 by Pokemon Seaking .Pandora
12.
13.01.2019, 1:13:23Xmonteroxx killed at level 102 by Pokemon Seaking .Pandora
13.
12.01.2019, 22:27:24Xmonteroxx killed at level 100 by Pokemon Magnezone .Pandora
14.
12.01.2019, 22:08:12Xmonteroxx killed at level 98 by Pokemon Shellder .Pandora
15.
12.01.2019, 22:07:56Xmonteroxx killed at level 99 by Pokemon Seel .Pandora
16.
12.01.2019, 21:53:19Xmonteroxx killed at level 97 by Pokemon Electrike .Pandora
17.
12.01.2019, 21:36:11Xmonteroxx killed at level 98 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
18.
12.01.2019, 21:22:56Xmonteroxx killed at level 98 by Pokemon Cherubi .Pandora
19.
12.01.2019, 20:56:00Xmonteroxx killed at level 98 by Pokemon Cherubi .Pandora
20.
12.01.2019, 20:50:07Xmonteroxx killed at level 99 by Pokemon Seaking .Pandora
21.
12.01.2019, 20:49:50Xmonteroxx killed at level 99 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
22.
12.01.2019, 20:49:36Xmonteroxx killed at level 100 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
23.
12.01.2019, 20:49:18Xmonteroxx killed at level 101 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
24.
12.01.2019, 20:49:00Xmonteroxx killed at level 102 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
25.
12.01.2019, 20:48:07Xmonteroxx killed at level 103 by Pokemon Clefable .Pandora
26.
12.01.2019, 20:20:55Xmonteroxx killed at level 99 by Pokemon Cherubi .Pandora