Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
30.01.2019, 5:04:33Susanouchirra killed at level 230 by Pokemon Scizor .Nibiru
2.
16.01.2019, 5:36:23Susanouchirra killed at level 231 by Pokemon Articuno .Nibiru
3.
16.01.2019, 4:11:12Susanouchirra killed at level 232 by Pokemon Gliscor .Nibiru
4.
16.01.2019, 3:22:32Susanouchirra killed at level 233 by Pokemon Gligar .Nibiru
5.
16.01.2019, 0:27:29Susanouchirra killed at level 234 by Pokemon Skarmory .Nibiru
6.
15.01.2019, 23:27:55Susanouchirra killed at level 235 by Pokemon Skarmory .Nibiru
7.
15.01.2019, 20:36:49Susanouchirra killed at level 237 by Pokemon Skarmory .Nibiru
8.
15.01.2019, 20:18:48Susanouchirra killed at level 238 by Pokemon Skarmory .Nibiru
9.
15.01.2019, 19:57:28Susanouchirra killed at level 240 by Pokemon Skarmory .Nibiru
10.
15.01.2019, 19:46:46Susanouchirra killed at level 241 by Pokemon Skarmory .Nibiru
11.
15.01.2019, 18:32:14Susanouchirra killed at level 242 by Pokemon Skarmory .Nibiru
12.
15.01.2019, 18:22:21Susanouchirra killed at level 244 by Pokemon Skarmory .Nibiru
13.
15.01.2019, 4:33:28Susanouchirra killed at level 245 by Pokemon Strong Blaziken .Nibiru
14.
15.01.2019, 0:39:22Susanouchirra killed at level 245 by Pokemon Aggron .Nibiru
15.
14.01.2019, 17:50:17Susanouchirra killed at level 244 by Pokemon Gastrodon .Nibiru
16.
14.01.2019, 17:36:33Susanouchirra killed at level 246 by Pokemon Togetic .Nibiru
17.
13.01.2019, 3:50:15Susanouchirra killed at level 245 by Pokemon Staraptor .Nibiru
18.
13.01.2019, 3:17:20Susanouchirra killed at level 247 by Pokemon Tangrowth .Nibiru
19.
13.01.2019, 2:42:00Susanouchirra killed at level 248 by Pokemon Salamence .Nibiru
20.
13.01.2019, 2:01:09Susanouchirra killed at level 249 by Pokemon Taillow .Nibiru
21.
11.01.2019, 22:30:58Susanouchirra killed at level 249 by Pokemon Dragonite .Nibiru
22.
10.01.2019, 9:33:53Susanouchirra killed at level 250 by Pokemon Mismagius .Nibiru
23.
8.01.2019, 7:46:26Susanouchirra killed at level 251 by Pokemon Dragonite .Nibiru
24.
7.01.2019, 3:23:06Susanouchirra killed at level 250 by Pokemon Dragonite .Nibiru
25.
6.01.2019, 10:56:33Susanouchirra killed at level 249 by Pokemon Dragonite .Nibiru
26.
6.01.2019, 4:33:50Susanouchirra killed at level 247 by Pokemon Dragonite .Nibiru
27.
6.01.2019, 3:32:12Susanouchirra killed at level 248 by Pokemon Medicham .Nibiru
28.
6.01.2019, 1:44:12Susanouchirra killed at level 249 by Pokemon Dragonite .Nibiru
29.
6.01.2019, 0:32:59Susanouchirra killed at level 250 by Pokemon Electivire .Nibiru
30.
5.01.2019, 3:03:13Susanouchirra killed at level 251 by Pokemon Beldum .Nibiru
31.
1.01.2019, 1:51:24Susanouchirra killed at level 226 by Pokemon Togetic .Nibiru
32.
28.12.2018, 21:49:09Susanouchirra killed at level 222 by Pokemon Machamp .Nibiru
33.
22.12.2018, 18:11:25Susanouchirra killed at level 215 by Pokemon Flaaffy .Nibiru
34.
22.12.2018, 4:08:40Susanouchirra killed at level 213 by Pokemon Raichu .Nibiru
35.
21.12.2018, 8:05:42Susanouchirra killed at level 201 by Pokemon Raichu .Nibiru
36.
21.12.2018, 3:23:37Susanouchirra killed at level 191 by Pokemon Ampharos .Nibiru
37.
21.12.2018, 0:17:48Susanouchirra killed at level 185 by Pokemon Milotic .Nibiru
38.
20.12.2018, 22:46:58Susanouchirra killed at level 185 by Pokemon Strong Jynx .Nibiru
39.
20.12.2018, 22:33:00Susanouchirra killed at level 186 by Pokemon Beldum .Nibiru
40.
20.12.2018, 19:56:04Susanouchirra killed at level 187 by Pokemon Dragonite .Nibiru
41.
20.12.2018, 19:23:32Susanouchirra killed at level 188 by Pokemon Metang .Nibiru
42.
9.12.2018, 23:52:04Susanouchirra killed at level 189 by Pokemon Swablu .Nibiru
43.
27.05.2017, 11:38:26Susanouchirra killed at level 190 by Pokemon Magmar .Nibiru
44.
30.12.2016, 23:43:53Susanouchirra killed at level 190 by Pokemon Grotle .Nibiru