Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
22.01.2019, 12:41:52Silveirax killed at level 136 by Pokemon Blissey .Nibiru
2.
13.01.2019, 23:31:39Silveirax killed at level 134 by Pokemon Lairon .Nibiru
3.
13.01.2019, 19:39:40Silveirax killed at level 134 by Pokemon Dragonite .Nibiru
4.
13.01.2019, 2:18:59Silveirax killed at level 128 by Pokemon Mareep .Nibiru
5.
13.01.2019, 1:49:35Silveirax killed at level 128 by Pokemon Electrode .Nibiru
6.
11.01.2019, 22:25:19Silveirax killed at level 108 by Pokemon Scizor .Nibiru
7.
11.01.2019, 21:29:16Silveirax killed at level 104 by Pokemon Makuhita .Nibiru
8.
11.01.2019, 20:56:57Silveirax killed at level 105 by Pokemon Sudowoodo .Nibiru
9.
11.01.2019, 17:06:43Silveirax killed at level 95 by Pokemon Exeggutor .Nibiru
10.
11.01.2019, 17:00:10Silveirax killed at level 96 by Pokemon Medicham .Nibiru
11.
10.01.2019, 19:40:13Silveirax killed at level 66 by Pokemon Heracross .Nibiru
12.
10.01.2019, 19:33:11Silveirax killed at level 66 by Pokemon Raichu .Nibiru
13.
10.01.2019, 2:17:17Silveirax killed at level 61 by Pokemon Caterpie .Nibiru
14.
9.01.2019, 18:52:25Silveirax killed at level 61 by Pokemon Azumarill .Nibiru
15.
9.01.2019, 3:56:57Silveirax killed at level 55 by Pokemon Mareep .Nibiru
16.
9.01.2019, 2:56:16Silveirax killed at level 42 by Pokemon Diglett .Nibiru
17.
9.01.2019, 1:51:03Silveirax killed at level 22 by Pokemon Munchlax .Nibiru
18.
9.01.2019, 1:45:21Silveirax killed at level 18 by Pokemon Psyduck .Nibiru