Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
14.02.2019, 13:16:28Scientist killed at level 596 by Pokemon Carvanha .Pandora
2.
12.02.2019, 7:31:14Scientist killed at level 578 by Pokemon Poliwrath .Pandora
3.
12.02.2019, 4:58:46Scientist killed at level 581 by Pokemon Croconaw .Pandora
4.
11.02.2019, 22:09:58Scientist killed at level 582 by Pokemon Strong Camerupt .Pandora
5.
7.02.2019, 21:01:06Scientist killed at level 565 by Pokemon Politoed .Pandora
6.
7.02.2019, 14:53:31Scientist killed at level 565 by Pokemon Cloyster .Pandora
7.
6.02.2019, 13:04:58Scientist killed at level 560 by Pokemon Kingdra .Pandora
8.
6.02.2019, 8:25:43Scientist killed at level 562 by Pokemon Feraligatr .Pandora
9.
5.02.2019, 18:00:53Scientist killed at level 560 by Pokemon Azumarill .Pandora
10.
30.01.2019, 17:00:03Scientist killed at level 482 by Pokemon Quagsire .Pandora
11.
29.01.2019, 23:06:49Scientist killed at level 478 by Pokemon Golduck .Pandora
12.
29.01.2019, 13:47:35Scientist killed at level 475 by Pokemon Corphish .Pandora
13.
28.01.2019, 14:40:51Scientist killed at level 460 by Pokemon Kingdra .Pandora
14.
25.01.2019, 2:12:31Scientist killed at level 393 by Pokemon Luvdisc .Pandora
15.
25.01.2019, 0:52:00Scientist killed at level 394 by Pokemon Politoed .Pandora
16.
23.01.2019, 3:04:24Scientist killed at level 352 by Pokemon Carvanha .Pandora
17.
23.01.2019, 0:26:41Scientist killed at level 350 by Pokemon Crawdaunt .Pandora
18.
21.01.2019, 22:00:24Scientist killed at level 338 by Pokemon Kingdra .Pandora
19.
21.01.2019, 9:15:22Scientist killed at level 326 by Pokemon Lombre .Pandora
20.
18.01.2019, 21:07:02Scientist killed at level 293 by Pokemon Sunflora .Pandora
21.
18.01.2019, 0:54:21Scientist killed at level 257 by Pokemon Seaking .Pandora
22.
17.01.2019, 15:14:48Scientist killed at level 233 by Pokemon Kingler .Pandora
23.
16.01.2019, 13:10:59Scientist killed at level 134 by Pokemon Starmie .Pandora