Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
10.03.2019, 1:43:28Sapekinha killed at level 301 by Pokemon Wooper .Nibiru
2.
9.03.2019, 17:45:37Sapekinha killed at level 293 by Pokemon Wooper .Nibiru
3.
8.03.2019, 17:40:46Sapekinha killed at level 278 by Pokemon Magikarp .Nibiru
4.
8.03.2019, 11:08:38Sapekinha killed at level 275 by Pokemon Wooper .Nibiru
5.
5.03.2019, 19:00:42Sapekinha killed at level 253 by Pokemon Regice .Nibiru
6.
4.03.2019, 18:35:30Sapekinha killed at level 250 by Pokemon Scyther .Nibiru
7.
2.03.2019, 16:10:15Sapekinha killed at level 237 by Pokemon Flygon .Nibiru
8.
2.03.2019, 14:28:35Sapekinha killed at level 238 by Pokemon Charizard .Nibiru
9.
1.03.2019, 18:05:53Sapekinha killed at level 234 by Pokemon Moltres .Nibiru
10.
26.02.2019, 11:29:19Sapekinha killed at level 218 by Pokemon Magmortar .Nibiru
11.
24.02.2019, 19:37:01Sapekinha killed at level 211 by Pokemon Metang .Nibiru
12.
24.02.2019, 13:23:33Sapekinha killed at level 211 by Pokemon Ancient Kabutops .Nibiru
13.
19.02.2019, 16:46:05Sapekinha killed at level 202 by Pokemon Exeggutor .Nibiru
14.
18.02.2019, 17:13:03Sapekinha killed at level 201 by Pokemon Togetic .Nibiru
15.
18.02.2019, 14:38:21Sapekinha killed at level 201 by Pokemon Strong Camerupt .Nibiru
16.
12.02.2019, 16:16:54Sapekinha killed at level 114 by Pokemon Vulpix .Nibiru
17.
12.02.2019, 13:52:14Sapekinha killed at level 83 by Pokemon Charizard .Nibiru
18.
11.02.2019, 23:19:51Sapekinha killed at level 52 by Pokemon Charizard .Nibiru
19.
11.02.2019, 21:51:35Sapekinha killed at level 19 by Pokemon Vulpix .Nibiru