Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.02.2019, 3:59:23Royallorde killed at level 369 by Pokemon Gengar .Nibiru
2.
9.02.2019, 6:10:55Royallorde killed at level 347 by Pokemon Umbreon .Nibiru
3.
8.02.2019, 22:40:55Royallorde killed at level 345 by Pokemon Haunter .Nibiru
4.
5.02.2019, 22:42:52Royallorde killed at level 321 by Pokemon Gengar .Nibiru
5.
5.02.2019, 4:36:29Royallorde killed at level 313 by Pokemon Gengar .Nibiru
6.
4.02.2019, 17:23:52Royallorde killed at level 309 by Pokemon Gengar .Nibiru
7.
4.02.2019, 10:58:02Royallorde killed at level 308 by Pokemon Umbreon .Nibiru
8.
4.02.2019, 0:22:51Royallorde killed at level 307 by Pokemon Gengar .Nibiru
9.
3.02.2019, 22:52:15Royallorde killed at level 309 by Pokemon Strong Slowking .Nibiru
10.
1.02.2019, 6:27:17Royallorde killed at level 302 by Pokemon Rhydon .Nibiru
11.
31.01.2019, 13:53:06Royallorde killed at level 299 by Pokemon Gengar .Nibiru
12.
31.01.2019, 3:22:24Royallorde killed at level 297 by Pokemon Strong Magcargo .Nibiru
13.
25.01.2019, 0:13:39Royallorde killed at level 286 by Pokemon Rhydon .Nibiru
14.
24.01.2019, 20:07:55Royallorde killed at level 289 by Pokemon Rhydon .Nibiru
15.
23.01.2019, 16:24:13Royallorde killed at level 284 by Pokemon Rhydon .Nibiru
16.
21.01.2019, 13:08:09Royallorde killed at level 278 by Pokemon Graveler .Nibiru
17.
13.01.2019, 20:05:08Royallorde killed at level 209 by Pokemon Golem .Nibiru
18.
12.01.2019, 1:49:55Royallorde killed at level 155 by Pokemon Kricketune .Nibiru
19.
19.06.2017, 19:06:15Royallorde killed at level 156 by Pokemon Shroomish .Nibiru
20.
30.05.2017, 3:46:58Royallorde killed at level 158 by Pokemon Tropius .Nibiru
21.
12.04.2017, 1:08:38Royallorde killed at level 142 by Pokemon Shiny Machamp .Nibiru
22.
12.04.2017, 0:50:10Royallorde killed at level 143 by Pokemon Gulpin .Nibiru
23.
9.04.2017, 23:10:28Royallorde killed at level 138 by Pokemon Slowpoke .Nibiru
24.
8.04.2017, 0:01:33Royallorde killed at level 134 by Pokemon Rattata .Nibiru