Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
11.02.2019, 12:07:35Rodrigovilas killed at level 148 by Pokemon Charmeleon .Nibiru
2.
7.02.2019, 19:23:06Rodrigovilas killed at level 148 by Pokemon Ponyta .Nibiru
3.
30.01.2019, 17:52:07Rodrigovilas killed at level 149 by Pokemon Gloom .Nibiru
4.
18.01.2019, 22:23:42Rodrigovilas killed at level 150 by Pokemon Slowking .Nibiru
5.
18.01.2019, 13:52:03Rodrigovilas killed at level 150 by Pokemon Snorlax .Nibiru
6.
17.01.2019, 23:23:30Rodrigovilas killed at level 151 by Pokemon Tentacool .Nibiru
7.
16.01.2019, 13:34:27Rodrigovilas killed at level 152 by Pokemon Rapidash .Nibiru
8.
15.01.2019, 22:57:04Rodrigovilas killed at level 152 by Pokemon Noctowl .Nibiru
9.
12.01.2019, 21:48:07Rodrigovilas killed at level 152 by Pokemon Sudowoodo .Nibiru
10.
12.01.2019, 21:23:30Rodrigovilas killed at level 153 by Pokemon Jynx .Nibiru
11.
10.01.2019, 17:57:19Rodrigovilas killed at level 152 by Pokemon Dragonite .Nibiru
12.
10.01.2019, 14:25:39Rodrigovilas killed at level 153 by Pokemon Dragonite .Nibiru
13.
10.01.2019, 13:50:40Rodrigovilas killed at level 153 by Pokemon Politoed .Nibiru
14.
8.01.2019, 12:03:00Rodrigovilas killed at level 153 by Pokemon Dragonite .Nibiru
15.
1.01.2019, 10:16:28Rodrigovilas killed at level 153 by Pokemon Pinsir .Nibiru
16.
1.01.2019, 9:56:39Rodrigovilas killed at level 153 by Pokemon Pinsir .Nibiru
17.
1.01.2019, 9:19:21Rodrigovilas killed at level 153 by Pokemon Scyther .Nibiru
18.
30.12.2018, 17:03:21Rodrigovilas killed at level 154 by Pokemon Gligar .Nibiru
19.
30.12.2018, 14:06:25Rodrigovilas killed at level 155 by Pokemon Cacturne .Nibiru
20.
2.09.2018, 10:43:22Rodrigovilas killed at level 156 by Pokemon Machamp .Nibiru
21.
1.09.2018, 14:51:29Rodrigovilas killed at level 156 by Pokemon Vulpix .Nibiru
22.
30.08.2018, 13:42:11Rodrigovilas killed at level 157 by Pokemon Farfetchd .Nibiru
23.
29.08.2018, 10:59:45Rodrigovilas killed at level 157 by Pokemon Slowking .Nibiru
24.
29.08.2018, 10:28:52Rodrigovilas killed at level 158 by Pokemon Shiny Kyogre .Nibiru
25.
29.08.2018, 10:18:29Rodrigovilas killed at level 159 by Pokemon Shiny Kyogre .Nibiru
26.
28.08.2018, 13:01:27Rodrigovilas killed at level 160 by Pokemon Dodrio .Nibiru
27.
27.08.2018, 17:29:51Rodrigovilas killed at level 160 by Pokemon Charizard .Nibiru
28.
27.08.2018, 13:45:45Rodrigovilas killed at level 160 by Pokemon Golduck .Nibiru
29.
27.08.2018, 13:15:36Rodrigovilas killed at level 161 by Pokemon Cascoon .Nibiru
30.
6.01.2017, 15:55:47Rodrigovilas killed at level 162 by Pokemon Steelix .Nibiru
31.
3.01.2017, 18:56:33Rodrigovilas killed at level 163 by Pokemon Cacturne .Nibiru
32.
3.01.2017, 18:48:41Rodrigovilas killed at level 164 by Pokemon Flygon .Nibiru
33.
3.01.2017, 14:12:39Rodrigovilas killed at level 165 by Pokemon Buneary .Nibiru
34.
30.12.2016, 16:20:35Rodrigovilas killed at level 166 by Pokemon Machamp .Nibiru
35.
30.12.2016, 14:56:28Rodrigovilas killed at level 167 by Pokemon Politoed .Nibiru
36.
30.12.2016, 13:35:33Rodrigovilas killed at level 168 by Pokemon Makuhita .Nibiru
37.
28.12.2016, 13:29:44Rodrigovilas killed at level 167 by Pokemon Sudowoodo .Nibiru
38.
28.12.2016, 13:06:51Rodrigovilas killed at level 168 by Pokemon Typhlosion .Nibiru