Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
27.03.2019, 7:19:51Proibido Furma killed at level 309 by Pokemon Pinsir .Nibiru
2.
16.03.2019, 0:57:16Proibido Furma killed at level 300 by Pokemon Psyduck .Nibiru
3.
13.03.2019, 9:16:51Proibido Furma killed at level 294 by Pokemon Venusaur .Nibiru
4.
11.03.2019, 8:25:41Proibido Furma killed at level 286 by Pokemon Venusaur .Nibiru
5.
10.03.2019, 11:20:37Proibido Furma killed at level 281 by Pokemon Persian .Nibiru
6.
8.03.2019, 4:39:32Proibido Furma killed at level 272 by Pokemon Venusaur .Nibiru
7.
5.03.2019, 23:44:37Proibido Furma killed at level 261 by Pokemon Deoxys .Nibiru
8.
5.03.2019, 23:14:00Proibido Furma killed at level 264 by Pokemon Deoxys .Nibiru
9.
5.03.2019, 15:39:19Proibido Furma killed at level 265 by Pokemon Charizard .Nibiru
10.
4.03.2019, 7:53:55Proibido Furma killed at level 266 by Pokemon Tropius .Nibiru
11.
4.03.2019, 6:59:42Proibido Furma killed at level 268 by Pokemon Krabby .Nibiru
12.
26.02.2019, 8:27:48Proibido Furma killed at level 261 by Pokemon Psyduck .Nibiru
13.
26.02.2019, 6:43:30Proibido Furma killed at level 262 by Pokemon Magnezone .Nibiru
14.
20.02.2019, 18:58:19Proibido Furma killed at level 250 by Pokemon Charizard .Nibiru
15.
20.02.2019, 18:38:05Proibido Furma killed at level 251 by Pokemon Charizard .Nibiru
16.
20.02.2019, 9:00:22Proibido Furma killed at level 251 by Pokemon Charizard .Nibiru
17.
19.02.2019, 7:14:19Proibido Furma killed at level 250 by Pokemon Charizard .Nibiru
18.
19.02.2019, 7:02:28Proibido Furma killed at level 251 by Pokemon Tropius .Nibiru
19.
18.02.2019, 8:44:20Proibido Furma killed at level 252 by Pokemon Gliscor .Nibiru
20.
17.02.2019, 0:25:12Proibido Furma killed at level 244 by Pokemon Donphan .Nibiru
21.
16.02.2019, 18:09:09Proibido Furma killed at level 245 by Pokemon Magnezone .Nibiru
22.
16.02.2019, 3:10:31Proibido Furma killed at level 247 by Pokemon Magnezone .Nibiru
23.
15.02.2019, 16:04:19Proibido Furma killed at level 247 by Pokemon Charizard .Nibiru
24.
15.02.2019, 10:01:33Proibido Furma killed at level 243 by Pokemon Cherubi .Nibiru
25.
15.02.2019, 9:41:29Proibido Furma killed at level 245 by Pokemon Cherubi .Nibiru
26.
15.02.2019, 6:40:40Proibido Furma killed at level 238 by Pokemon Steelix .Nibiru
27.
14.02.2019, 12:31:47Proibido Furma killed at level 239 by Pokemon Rhyperior .Nibiru
28.
13.02.2019, 16:06:10Proibido Furma killed at level 237 by Pokemon Magnezone .Nibiru
29.
13.02.2019, 10:03:43Proibido Furma killed at level 235 by Pokemon Skarmory .Nibiru
30.
13.02.2019, 8:07:37Proibido Furma killed at level 236 by Pokemon Togekiss .Nibiru
31.
13.02.2019, 6:29:49Proibido Furma killed at level 235 by Pokemon Scizor .Nibiru
32.
12.02.2019, 9:23:38Proibido Furma killed at level 230 by Pokemon Sneasel .Nibiru
33.
11.02.2019, 13:26:56Proibido Furma killed at level 228 by Pokemon Charizard .Nibiru
34.
7.02.2019, 17:31:32Proibido Furma killed at level 215 by Pokemon Lugia .Nibiru
35.
7.02.2019, 15:58:01Proibido Furma killed at level 217 by Pokemon Lugia .Nibiru
36.
7.02.2019, 15:41:30Proibido Furma killed at level 219 by Pokemon Vibrava .Nibiru
37.
7.02.2019, 8:20:53Proibido Furma killed at level 218 by Pokemon Charizard .Nibiru
38.
6.02.2019, 15:12:46Proibido Furma killed at level 217 by Pokemon Strong Sealeo .Nibiru
39.
6.02.2019, 14:22:38Proibido Furma killed at level 219 by Pokemon Strong Jynx .Nibiru
40.
6.02.2019, 12:49:13Proibido Furma killed at level 221 by Pokemon Golduck .Nibiru
41.
6.02.2019, 8:53:00Proibido Furma killed at level 222 by Pokemon Parasect .Nibiru
42.
5.02.2019, 15:31:15Proibido Furma killed at level 220 by Pokemon Deoxys .Nibiru
43.
5.02.2019, 15:22:16Proibido Furma killed at level 222 by Pokemon Jirachi .Nibiru
44.
5.02.2019, 14:25:43Proibido Furma killed at level 220 by Pokemon Venusaur .Nibiru
45.
4.02.2019, 10:26:44Proibido Furma killed at level 220 by Pokemon Milotic .Nibiru
46.
4.02.2019, 9:26:05Proibido Furma killed at level 222 by Pokemon Dunsparce .Nibiru
47.
3.02.2019, 21:46:03Proibido Furma killed at level 222 by Pokemon Dragonite .Nibiru
48.
2.02.2019, 14:12:41Proibido Furma killed at level 223 by Pokemon Scizor .Nibiru
49.
2.02.2019, 12:38:59Proibido Furma killed at level 225 by Pokemon Venusaur .Nibiru
50.
1.02.2019, 13:07:53Proibido Furma killed at level 214 by Pokemon Scizor .Nibiru
51.
1.02.2019, 8:53:39Proibido Furma killed at level 212 by Pokemon Donphan .Nibiru
52.
1.02.2019, 7:56:16Proibido Furma killed at level 214 by Pokemon Venusaur .Nibiru
53.
31.01.2019, 22:33:43Proibido Furma killed at level 212 by Pokemon Scizor .Nibiru
54.
31.01.2019, 19:16:20Proibido Furma killed at level 213 by Pokemon Magnezone .Nibiru
55.
30.01.2019, 20:35:37Proibido Furma killed at level 200 by Pokemon Strong Camerupt .Nibiru
56.
29.01.2019, 10:12:52Proibido Furma killed at level 201 by Pokemon Hariyama .Nibiru
57.
29.01.2019, 10:08:21Proibido Furma killed at level 203 by Pokemon Machamp .Nibiru
58.
29.01.2019, 8:04:41Proibido Furma killed at level 204 by Pokemon Lairon .Nibiru
59.
29.01.2019, 6:53:12Proibido Furma killed at level 201 by Pokemon Scizor .Nibiru
60.
29.01.2019, 6:23:28Proibido Furma killed at level 202 by Pokemon Staraptor .Nibiru
61.
28.01.2019, 10:07:38Proibido Furma killed at level 201 by Pokemon Scizor .Nibiru
62.
27.01.2019, 4:39:02Proibido Furma killed at level 185 by Pokemon Torkoal .Nibiru
63.
27.01.2019, 3:08:21Proibido Furma killed at level 186 by Pokemon Scizor .Nibiru
64.
25.01.2019, 12:16:16Proibido Furma killed at level 176 by Pokemon Ancient Venusaur .Nibiru
65.
25.01.2019, 11:53:15Proibido Furma killed at level 173 by Pokemon Venusaur .Nibiru
66.
25.01.2019, 11:45:10Proibido Furma killed at level 174 by Pokemon Venusaur .Nibiru
67.
25.01.2019, 9:32:06Proibido Furma killed at level 170 by Pokemon Croconaw .Nibiru
68.
25.01.2019, 9:15:47Proibido Furma killed at level 171 by Pokemon Venusaur .Nibiru
69.
25.01.2019, 8:31:48Proibido Furma killed at level 170 by Pokemon Dunsparce .Nibiru
70.
25.01.2019, 8:23:09Proibido Furma killed at level 172 by Pokemon Dunsparce .Nibiru
71.
25.01.2019, 6:58:43Proibido Furma killed at level 171 by Pokemon Scizor .Nibiru
72.
24.01.2019, 10:52:52Proibido Furma killed at level 169 by Pokemon Venusaur .Nibiru
73.
23.01.2019, 8:04:36Proibido Furma killed at level 156 by Pokemon Shiny Rhydon .Nibiru
74.
22.01.2019, 8:39:42Proibido Furma killed at level 147 by Pokemon Venusaur .Nibiru
75.
21.01.2019, 11:09:04Proibido Furma killed at level 146 by Pokemon Politoed .Nibiru
76.
21.01.2019, 11:00:01Proibido Furma killed at level 147 by Pokemon Corphish .Nibiru
77.
21.01.2019, 10:57:48Proibido Furma killed at level 148 by Pokemon Shiny Dewgong .Nibiru
78.
21.01.2019, 6:26:53Proibido Furma killed at level 132 by Pokemon Venusaur .Nibiru
79.
19.01.2019, 19:37:46Proibido Furma killed at level 103 by Pokemon Steelix .Nibiru
80.
18.01.2019, 9:53:08Proibido Furma killed at level 102 by Pokemon Venusaur .Nibiru
81.
17.01.2019, 19:51:40Proibido Furma killed at level 75 by Pokemon Venusaur .Nibiru
82.
17.01.2019, 19:39:42Proibido Furma killed at level 73 by Pokemon Tangela .Nibiru
83.
17.01.2019, 19:37:20Proibido Furma killed at level 73 by Pokemon Shiftry .Nibiru
84.
17.01.2019, 19:10:30Proibido Furma killed at level 72 by Pokemon Tangela .Nibiru
85.
15.01.2019, 14:16:24Proibido Furma killed at level 71 by Pokemon Golduck .Nibiru
86.
15.01.2019, 14:04:33Proibido Furma killed at level 71 by Pokemon Clefairy .Nibiru