Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
8.02.2019, 22:12:47Principe Vi killed at level 131 by Pokemon Wigglytuff .Pandora
2.
25.01.2019, 19:37:30Principe Vi killed at level 130 by Pokemon Cacturne .Pandora
3.
25.01.2019, 16:33:43Principe Vi killed at level 131 by Pokemon Golem .Pandora
4.
23.01.2019, 23:47:46Principe Vi killed at level 131 by Pokemon Chansey .Pandora
5.
22.01.2019, 1:03:06Principe Vi killed at level 132 by Pokemon Tangela .Pandora
6.
13.01.2019, 18:00:21Principe Vi killed at level 129 by Pokemon Togetic .Pandora
7.
12.01.2019, 22:56:36Principe Vi killed at level 130 by Pokemon Meditite .Pandora
8.
10.01.2019, 1:15:44Principe Vi killed at level 129 by Pokemon Munchlax .Pandora
9.
10.01.2019, 1:09:29Principe Vi killed at level 130 by Pokemon Linoone .Pandora
10.
8.01.2019, 0:01:14Principe Vi killed at level 82 by Pokemon Steelix .Pandora
11.
6.01.2019, 22:50:34Principe Vi killed at level 62 by Pokemon Cacnea .Pandora
12.
6.01.2019, 22:37:55Principe Vi killed at level 63 by Pokemon Roselia .Pandora
13.
6.01.2019, 21:37:19Principe Vi killed at level 56 by Pokemon Golem .Pandora
14.
6.01.2019, 20:06:27Principe Vi killed at level 51 by Pokemon Magnemite .Pandora