Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
17.04.2019, 18:52:27Praisex killed at level 217 by Pokemon Venusaur .Pandora
2.
16.04.2019, 0:49:20Praisex killed at level 210 by Pokemon Chatot .Pandora
3.
16.03.2019, 9:25:02Praisex killed at level 204 by Pokemon Magnezone .Pandora
4.
15.03.2019, 21:40:51Praisex killed at level 201 by Pokemon Volbeat .Pandora
5.
4.03.2019, 20:32:17Praisex killed at level 193 by Pokemon Venusaur .Pandora
6.
28.02.2019, 21:32:34Praisex killed at level 179 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
7.
28.02.2019, 21:18:09Praisex killed at level 180 by Pokemon Rapidash .Pandora
8.
28.02.2019, 20:55:49Praisex killed at level 181 by Pokemon Venusaur .Pandora
9.
26.02.2019, 12:06:11Praisex killed at level 172 by Pokemon Slowpoke .Pandora
10.
26.02.2019, 12:05:56Praisex killed at level 173 by Pokemon Staryu .Pandora
11.
26.02.2019, 12:05:30Praisex killed at level 174 by Pokemon Slowpoke .Pandora
12.
26.02.2019, 12:05:13Praisex killed at level 175 by Pokemon Seel .Pandora
13.
26.02.2019, 12:04:54Praisex killed at level 176 by Pokemon Horsea .Pandora
14.
26.02.2019, 12:04:38Praisex killed at level 177 by Pokemon Tentacool .Pandora
15.
26.02.2019, 12:04:19Praisex killed at level 178 by Pokemon Seel .Pandora
16.
26.02.2019, 12:03:54Praisex killed at level 179 by Pokemon Seel .Pandora
17.
26.02.2019, 12:03:39Praisex killed at level 181 by Pokemon Krabby .Pandora
18.
26.02.2019, 12:03:18Praisex killed at level 182 by Pokemon Tentacool .Pandora
19.
26.02.2019, 12:03:03Praisex killed at level 183 by Pokemon Tentacool .Pandora
20.
26.02.2019, 12:02:43Praisex killed at level 184 by Pokemon Slowpoke .Pandora
21.
26.02.2019, 12:02:26Praisex killed at level 185 by Pokemon Seel .Pandora
22.
26.02.2019, 12:02:09Praisex killed at level 186 by Pokemon Horsea .Pandora
23.
26.02.2019, 12:01:48Praisex killed at level 187 by Pokemon Seel .Pandora
24.
26.02.2019, 12:01:30Praisex killed at level 189 by Pokemon Staryu .Pandora
25.
26.02.2019, 12:01:10Praisex killed at level 190 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
26.
26.02.2019, 12:00:57Praisex killed at level 191 by Pokemon Shellder .Pandora
27.
26.02.2019, 12:00:42Praisex killed at level 192 by Pokemon Krabby .Pandora
28.
26.02.2019, 12:00:26Praisex killed at level 193 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
29.
26.02.2019, 12:00:02Praisex killed at level 195 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
30.
25.02.2019, 22:01:54Praisex killed at level 196 by Pokemon Electivire .Pandora
31.
23.02.2019, 17:55:58Praisex killed at level 182 by Pokemon Venusaur .Pandora
32.
23.02.2019, 15:15:06Praisex killed at level 176 by Pokemon Venusaur .Pandora
33.
9.02.2019, 13:50:25Praisex killed at level 173 by Pokemon Slowbro .Pandora
34.
9.02.2019, 13:50:13Praisex killed at level 174 by Pokemon Cloyster .Pandora
35.
9.02.2019, 13:50:00Praisex killed at level 175 by Pokemon Seadra .Pandora
36.
9.02.2019, 13:49:41Praisex killed at level 177 by Pokemon Vaporeon .Pandora
37.
9.02.2019, 13:44:22Praisex killed at level 177 by Pokemon Slowbro .Pandora
38.
9.02.2019, 13:44:08Praisex killed at level 179 by Pokemon Marill .Pandora
39.
9.02.2019, 13:43:36Praisex killed at level 180 by Pokemon Slowpoke .Pandora
40.
25.01.2019, 23:46:51Praisex killed at level 159 by Pokemon Magnezone .Pandora
41.
25.01.2019, 11:53:09Praisex killed at level 141 by Pokemon Magnezone .Pandora
42.
25.01.2019, 7:59:13Praisex killed at level 128 by Pokemon Magnezone .Pandora
43.
25.01.2019, 7:47:28Praisex killed at level 124 by Pokemon Magnezone .Pandora
44.
25.01.2019, 2:14:27Praisex killed at level 101 by Pokemon Marshtomp .Pandora
45.
25.01.2019, 2:14:15Praisex killed at level 102 by Pokemon Corsola .Pandora
46.
25.01.2019, 2:14:03Praisex killed at level 103 by Pokemon Poliwrath .Pandora
47.
25.01.2019, 2:13:32Praisex killed at level 104 by Pokemon Gyarados .Pandora
48.
25.01.2019, 2:13:19Praisex killed at level 105 by Pokemon Omastar .Pandora
49.
25.01.2019, 2:13:07Praisex killed at level 106 by Pokemon Psyduck .Pandora
50.
25.01.2019, 2:12:27Praisex killed at level 107 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
51.
25.01.2019, 2:12:03Praisex killed at level 108 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
52.
25.01.2019, 2:11:39Praisex killed at level 109 by Pokemon Psyduck .Pandora
53.
25.01.2019, 2:11:02Praisex killed at level 110 by Pokemon Tentacool .Pandora
54.
25.01.2019, 2:10:40Praisex killed at level 111 by Pokemon Omanyte .Pandora
55.
25.01.2019, 2:10:10Praisex killed at level 112 by Pokemon Tentacool .Pandora
56.
25.01.2019, 2:09:44Praisex killed at level 113 by Pokemon Poliwag .Pandora
57.
25.01.2019, 2:09:17Praisex killed at level 114 by Pokemon Slowbro .Pandora
58.
25.01.2019, 2:08:56Praisex killed at level 115 by Pokemon Slowbro .Pandora
59.
25.01.2019, 2:08:12Praisex killed at level 116 by Pokemon Horsea .Pandora
60.
25.01.2019, 2:07:40Praisex killed at level 117 by Pokemon Poliwag .Pandora
61.
25.01.2019, 2:07:15Praisex killed at level 118 by Pokemon Tentacool .Pandora
62.
25.01.2019, 2:06:38Praisex killed at level 119 by Pokemon Slowpoke .Pandora
63.
25.01.2019, 2:06:13Praisex killed at level 120 by Pokemon Slowpoke .Pandora
64.
25.01.2019, 2:05:23Praisex killed at level 121 by Pokemon Poliwag .Pandora
65.
25.01.2019, 2:04:50Praisex killed at level 123 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
66.
25.01.2019, 2:03:26Praisex killed at level 124 by Pokemon Tentacool .Pandora
67.
25.01.2019, 2:03:04Praisex killed at level 125 by Pokemon Psyduck .Pandora
68.
25.01.2019, 2:02:46Praisex killed at level 126 by Pokemon Staryu .Pandora
69.
25.01.2019, 2:02:30Praisex killed at level 127 by Pokemon Psyduck .Pandora
70.
25.01.2019, 2:02:02Praisex killed at level 128 by Pokemon Krabby .Pandora
71.
25.01.2019, 2:01:41Praisex killed at level 129 by Pokemon Krabby .Pandora
72.
25.01.2019, 2:01:12Praisex killed at level 130 by Pokemon Krabby .Pandora
73.
25.01.2019, 2:00:53Praisex killed at level 132 by Pokemon Krabby .Pandora
74.
25.01.2019, 2:00:34Praisex killed at level 133 by Pokemon Psyduck .Pandora
75.
25.01.2019, 2:00:16Praisex killed at level 134 by Pokemon Magikarp .Pandora
76.
25.01.2019, 2:00:01Praisex killed at level 135 by Pokemon Poliwag .Pandora
77.
25.01.2019, 1:59:42Praisex killed at level 136 by Pokemon Tentacool .Pandora
78.
25.01.2019, 1:59:02Praisex killed at level 138 by Pokemon Staryu .Pandora
79.
25.01.2019, 1:58:29Praisex killed at level 139 by Pokemon Krabby .Pandora
80.
25.01.2019, 1:58:14Praisex killed at level 140 by Pokemon Psyduck .Pandora
81.
25.01.2019, 1:57:53Praisex killed at level 141 by Pokemon Psyduck .Pandora
82.
25.01.2019, 1:57:34Praisex killed at level 142 by Pokemon Tentacool .Pandora
83.
25.01.2019, 1:57:18Praisex killed at level 144 by Pokemon Poliwag .Pandora
84.
25.01.2019, 1:56:51Praisex killed at level 145 by Pokemon Magikarp .Pandora
85.
25.01.2019, 1:56:31Praisex killed at level 146 by Pokemon Tentacool .Pandora
86.
25.01.2019, 1:56:11Praisex killed at level 148 by Pokemon Magikarp .Pandora
87.
25.01.2019, 1:55:53Praisex killed at level 149 by Pokemon Staryu .Pandora
88.
25.01.2019, 1:55:31Praisex killed at level 150 by Pokemon Horsea .Pandora
89.
25.01.2019, 1:55:12Praisex killed at level 151 by Pokemon Psyduck .Pandora
90.
25.01.2019, 1:54:57Praisex killed at level 153 by Pokemon Psyduck .Pandora
91.
25.01.2019, 1:54:40Praisex killed at level 154 by Pokemon Psyduck .Pandora
92.
25.01.2019, 1:54:26Praisex killed at level 155 by Pokemon Tentacool .Pandora
93.
25.01.2019, 1:54:05Praisex killed at level 157 by Pokemon Staryu .Pandora
94.
25.01.2019, 1:53:41Praisex killed at level 158 by Pokemon Staryu .Pandora
95.
25.01.2019, 1:53:21Praisex killed at level 159 by Pokemon Psyduck .Pandora
96.
25.01.2019, 1:53:03Praisex killed at level 161 by Pokemon Psyduck .Pandora
97.
25.01.2019, 1:52:32Praisex killed at level 162 by Pokemon Psyduck .Pandora
98.
25.01.2019, 1:52:05Praisex killed at level 163 by Pokemon Tentacool .Pandora
99.
25.01.2019, 1:51:49Praisex killed at level 165 by Pokemon Staryu .Pandora
100.
25.01.2019, 1:38:58Praisex killed at level 166 by Pokemon Magnezone .Pandora