Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
21.03.2019, 17:39:35Picachu Do Tikinho killed at level 155 by Pokemon Magnezone .Pandora
2.
15.03.2019, 22:35:02Picachu Do Tikinho killed at level 150 by Pokemon Magnezone .Pandora
3.
12.03.2019, 1:31:49Picachu Do Tikinho killed at level 150 by Pokemon Cherubi .Pandora
4.
10.03.2019, 4:04:47Picachu Do Tikinho killed at level 142 by Pokemon Cresselia .Pandora
5.
6.03.2019, 23:31:56Picachu Do Tikinho killed at level 134 by Pokemon Magnezone .Pandora
6.
6.03.2019, 20:51:45Picachu Do Tikinho killed at level 101 by Pokemon Raichu .Pandora
7.
5.03.2019, 20:22:18Picachu Do Tikinho killed at level 76 by Pokemon Kabutops .Pandora