Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
2.06.2019, 1:12:07Persimonn killed at level 167 by Pokemon Typhlosion .Pandora
2.
31.05.2019, 0:06:27Persimonn killed at level 165 by Pokemon Spiritomb .Pandora
3.
28.05.2019, 5:40:39Persimonn killed at level 165 by Pokemon Venusaur .Pandora
4.
26.05.2019, 7:58:57Persimonn killed at level 140 by Pokemon Bulbasaur .Pandora
5.
26.05.2019, 3:36:38Persimonn killed at level 120 by Pokemon Venusaur .Pandora
6.
24.05.2019, 1:28:51Persimonn killed at level 112 by Pokemon Tangrowth .Pandora
7.
24.05.2019, 0:34:39Persimonn killed at level 108 by Pokemon Strong Ludicolo .Pandora
8.
23.05.2019, 23:54:06Persimonn killed at level 107 by Pokemon Krabby .Pandora
9.
22.05.2019, 9:23:06Persimonn killed at level 108 by Pokemon Tangrowth .Pandora
10.
22.05.2019, 3:59:49Persimonn killed at level 105 by Pokemon Fearow .Pandora
11.
22.05.2019, 3:51:58Persimonn killed at level 106 by Pokemon Tangrowth .Pandora
12.
22.05.2019, 0:20:29Persimonn killed at level 99 by Pokemon Sceptile .Pandora
13.
21.05.2019, 22:18:23Persimonn killed at level 90 by Pokemon Nuzleaf .Pandora
14.
20.05.2019, 7:09:32Persimonn killed at level 80 by Pokemon Shiftry .Pandora
15.
20.05.2019, 5:14:41Persimonn killed at level 75 by Pokemon Seedot .Pandora
16.
20.05.2019, 3:47:47Persimonn killed at level 72 by Pokemon Poliwag .Pandora
17.
19.05.2019, 2:48:07Persimonn killed at level 57 by Pokemon Ninjask .Pandora
18.
17.05.2019, 21:59:25Persimonn killed at level 51 by Pokemon Politoed .Pandora
19.
17.05.2019, 21:55:52Persimonn killed at level 51 by Pokemon Gloom .Pandora
20.
17.05.2019, 5:42:34Persimonn killed at level 50 by Pokemon Taillow .Pandora
21.
17.05.2019, 5:10:15Persimonn killed at level 42 by Pokemon Tangela .Pandora
22.
17.05.2019, 5:02:49Persimonn killed at level 39 by Pokemon Heracross .Pandora
23.
17.05.2019, 4:55:20Persimonn killed at level 39 by Pokemon Seedot .Pandora
24.
17.05.2019, 4:27:05Persimonn killed at level 36 by Pokemon Tangela .Pandora
25.
16.05.2019, 21:22:05Persimonn killed at level 26 by Pokemon Blastoise .Pandora