Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
18.01.2019, 23:41:54Neji Hyuga killed at level 90 by Pokemon Golduck .Nibiru
2.
18.01.2019, 14:11:19Neji Hyuga killed at level 91 by Pokemon Nincada .Nibiru
3.
17.01.2019, 16:58:00Neji Hyuga killed at level 85 by Pokemon Victreebel .Nibiru
4.
16.01.2019, 23:24:20Neji Hyuga killed at level 83 by Pokemon Pinsir .Nibiru
5.
16.01.2019, 12:23:45Neji Hyuga killed at level 79 by Pokemon Rattata .Nibiru
6.
13.01.2019, 21:41:28Neji Hyuga killed at level 74 by Pokemon Swinub .Nibiru
7.
13.01.2019, 16:10:32Neji Hyuga killed at level 68 by Pokemon Carvanha .Nibiru
8.
13.01.2019, 16:06:03Neji Hyuga killed at level 69 by Pokemon Carvanha .Nibiru
9.
13.01.2019, 16:00:34Neji Hyuga killed at level 70 by Pokemon Carvanha .Nibiru
10.
13.01.2019, 15:52:16Neji Hyuga killed at level 70 by Pokemon Carvanha .Nibiru
11.
13.01.2019, 1:31:25Neji Hyuga killed at level 68 by Pokemon Quagsire .Nibiru
12.
13.01.2019, 1:21:42Neji Hyuga killed at level 67 by Pokemon Gengar .Nibiru
13.
13.01.2019, 0:10:45Neji Hyuga killed at level 66 by Pokemon Munchlax .Nibiru
14.
12.01.2019, 23:22:26Neji Hyuga killed at level 66 by Pokemon Snorunt .Nibiru
15.
10.01.2019, 22:57:37Neji Hyuga killed at level 57 by Pokemon Bellsprout .Nibiru
16.
10.01.2019, 21:39:52Neji Hyuga killed at level 57 by Pokemon Meowth .Nibiru
17.
10.01.2019, 21:08:32Neji Hyuga killed at level 55 by Pokemon Raticate .Nibiru
18.
10.01.2019, 13:20:21Neji Hyuga killed at level 51 by Pokemon Politoed .Nibiru
19.
10.01.2019, 13:15:27Neji Hyuga killed at level 51 by Pokemon Chinchou .Nibiru
20.
9.01.2019, 16:19:10Neji Hyuga killed at level 43 by Pokemon Starmie .Nibiru
21.
6.01.2019, 20:24:33Neji Hyuga killed at level 21 by Pokemon Krabby .Nibiru
22.
5.01.2019, 20:39:32Neji Hyuga killed at level 17 by Pokemon Slowbro .Nibiru