Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
13.01.2019, 1:20:00Nagatopump killed at level 178 by Pokemon Cresselia .Nibiru
2.
12.01.2019, 14:50:11Nagatopump killed at level 179 by Pokemon Cresselia .Nibiru
3.
12.01.2019, 14:20:11Nagatopump killed at level 180 by Pokemon Cresselia .Nibiru
4.
5.01.2019, 1:39:02Nagatopump killed at level 178 by Pokemon Tangela .Nibiru
5.
17.03.2018, 2:25:23Nagatopump killed at level 177 by Pokemon Slaking .Nibiru
6.
7.10.2017, 5:31:00Nagatopump killed at level 165 by Pokemon Slaking .Nibiru
7.
7.10.2017, 3:56:20Nagatopump killed at level 165 by Pokemon Mr Mime .Nibiru
8.
6.10.2017, 22:07:40Nagatopump killed at level 165 by Pokemon Gengar .Nibiru
9.
6.10.2017, 20:31:56Nagatopump killed at level 163 by Pokemon Claydol .Nibiru
10.
5.10.2017, 1:07:58Nagatopump killed at level 138 by Pokemon Pidgeot .Nibiru
11.
2.10.2017, 4:51:47Nagatopump killed at level 111 by Pokemon Roselia .Nibiru
12.
2.10.2017, 3:39:15Nagatopump killed at level 109 by Pokemon Tyranitar .Nibiru
13.
2.10.2017, 1:31:22Nagatopump killed at level 106 by Pokemon Umbreon .Nibiru
14.
30.09.2017, 14:39:22Nagatopump killed at level 103 by Pokemon Pinsir .Nibiru
15.
25.09.2017, 21:21:39Nagatopump killed at level 94 by Pokemon Growlithe .Nibiru
16.
22.09.2017, 14:32:24Nagatopump killed at level 63 by Pokemon Machamp .Nibiru
17.
18.09.2017, 1:10:54Nagatopump killed at level 21 by Pokemon Magnemite .Nibiru
18.
18.09.2017, 0:53:51Nagatopump killed at level 10 by Pokemon Tangela .Nibiru