Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.03.2019, 3:24:36Luna Winchester killed at level 261 by Pokemon PorygonZ .Pandora
2.
8.03.2019, 15:05:34Luna Winchester killed at level 258 by Pokemon Metagross .Pandora
3.
6.03.2019, 3:25:32Luna Winchester killed at level 259 by Pokemon Altaria .Pandora
4.
22.02.2019, 15:59:27Luna Winchester killed at level 251 by Pokemon Strong Magcargo .Pandora
5.
20.02.2019, 1:07:36Luna Winchester killed at level 232 by Pokemon Miltank .Pandora
6.
17.02.2019, 19:39:27Luna Winchester killed at level 220 by Pokemon Ancient Kabutops .Pandora
7.
17.02.2019, 0:07:08Luna Winchester killed at level 220 by Pokemon Togekiss .Pandora
8.
16.02.2019, 18:44:39Luna Winchester killed at level 218 by Pokemon Salamence .Pandora
9.
15.02.2019, 23:52:50Luna Winchester killed at level 216 by Pokemon Staraptor .Pandora
10.
15.02.2019, 15:03:14Luna Winchester killed at level 212 by Pokemon Salamence .Pandora
11.
14.02.2019, 0:00:16Luna Winchester killed at level 200 by Pokemon Chansey .Pandora
12.
12.02.2019, 3:53:55Luna Winchester killed at level 170 by Pokemon Aggron .Pandora
13.
11.02.2019, 23:09:15Luna Winchester killed at level 171 by Pokemon Scizor .Pandora
14.
11.02.2019, 2:56:44Luna Winchester killed at level 133 by Pokemon Mantine .Pandora
15.
10.02.2019, 0:26:34Luna Winchester killed at level 98 by Pokemon Poliwrath .Pandora
16.
9.02.2019, 18:40:19Luna Winchester killed at level 29 by Pokemon Croconaw .Pandora