Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
7.04.2019, 19:18:18Lucas Luna killed at level 226 by Pokemon Venusaur .Pandora
2.
10.03.2019, 21:03:23Lucas Luna killed at level 212 by Pokemon Metagross .Pandora
3.
24.02.2019, 18:35:17Lucas Luna killed at level 210 by Pokemon Blastoise .Pandora
4.
23.02.2019, 11:23:43Lucas Luna killed at level 209 by Pokemon Altaria .Pandora
5.
22.02.2019, 20:56:54Lucas Luna killed at level 211 by Pokemon Altaria .Pandora
6.
22.02.2019, 14:14:55Lucas Luna killed at level 212 by Pokemon Caterpie .Pandora
7.
13.01.2019, 21:32:29Lucas Luna killed at level 209 by Pokemon Aggron .Pandora
8.
12.01.2019, 21:21:09Lucas Luna killed at level 211 by Pokemon Mothim .Pandora
9.
9.01.2019, 23:20:25Lucas Luna killed at level 201 by Pokemon Staraptor .Pandora
10.
9.01.2019, 22:29:14Lucas Luna killed at level 202 by Pokemon Primeape .Pandora
11.
9.01.2019, 22:20:30Lucas Luna killed at level 204 by Pokemon Sharpedo .Pandora
12.
9.01.2019, 21:42:36Lucas Luna killed at level 205 by Pokemon Absol .Pandora
13.
26.12.2018, 23:22:07Lucas Luna killed at level 198 by Pokemon Wartortle .Pandora
14.
26.12.2018, 22:39:31Lucas Luna killed at level 199 by Pokemon Golduck .Pandora
15.
25.12.2018, 22:01:02Lucas Luna killed at level 200 by Pokemon Dunsparce .Pandora
16.
24.12.2018, 12:05:08Lucas Luna killed at level 184 by Pokemon Blastoise .Pandora
17.
22.12.2018, 0:15:11Lucas Luna killed at level 173 by Pokemon Tropius .Pandora
18.
22.12.2018, 0:01:12Lucas Luna killed at level 174 by Pokemon Blastoise .Pandora
19.
9.12.2018, 21:40:01Lucas Luna killed at level 110 by Pokemon Charizard .Pandora
20.
9.12.2018, 1:10:04Lucas Luna killed at level 100 by Pokemon Arcanine .Pandora
21.
8.12.2018, 11:14:31Lucas Luna killed at level 37 by Pokemon Tangela .Pandora
22.
8.12.2018, 11:09:07Lucas Luna killed at level 37 by Pokemon Golduck .Pandora
23.
8.12.2018, 10:49:23Lucas Luna killed at level 35 by Pokemon Haunter .Pandora
24.
6.12.2018, 22:49:46Lucas Luna killed at level 29 by Pokemon Tangela .Pandora