Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
13.01.2019, 21:32:29Lucas Luna killed at level 209 by Pokemon Aggron .Pandora
2.
12.01.2019, 21:21:09Lucas Luna killed at level 211 by Pokemon Mothim .Pandora
3.
9.01.2019, 23:20:25Lucas Luna killed at level 201 by Pokemon Staraptor .Pandora
4.
9.01.2019, 22:29:14Lucas Luna killed at level 202 by Pokemon Primeape .Pandora
5.
9.01.2019, 22:20:30Lucas Luna killed at level 204 by Pokemon Sharpedo .Pandora
6.
9.01.2019, 21:42:36Lucas Luna killed at level 205 by Pokemon Absol .Pandora
7.
26.12.2018, 23:22:07Lucas Luna killed at level 198 by Pokemon Wartortle .Pandora
8.
26.12.2018, 22:39:31Lucas Luna killed at level 199 by Pokemon Golduck .Pandora
9.
25.12.2018, 22:01:02Lucas Luna killed at level 200 by Pokemon Dunsparce .Pandora
10.
24.12.2018, 12:05:08Lucas Luna killed at level 184 by Pokemon Blastoise .Pandora
11.
22.12.2018, 0:15:11Lucas Luna killed at level 173 by Pokemon Tropius .Pandora
12.
22.12.2018, 0:01:12Lucas Luna killed at level 174 by Pokemon Blastoise .Pandora
13.
9.12.2018, 21:40:01Lucas Luna killed at level 110 by Pokemon Charizard .Pandora
14.
9.12.2018, 1:10:04Lucas Luna killed at level 100 by Pokemon Arcanine .Pandora
15.
8.12.2018, 11:14:31Lucas Luna killed at level 37 by Pokemon Tangela .Pandora
16.
8.12.2018, 11:09:07Lucas Luna killed at level 37 by Pokemon Golduck .Pandora
17.
8.12.2018, 10:49:23Lucas Luna killed at level 35 by Pokemon Haunter .Pandora
18.
6.12.2018, 22:49:46Lucas Luna killed at level 29 by Pokemon Tangela .Pandora