Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
17.03.2019, 21:42:45Leosantos killed at level 83 by Pokemon Slaking .Nibiru
2.
17.03.2019, 18:50:43Leosantos killed at level 84 by Pokemon Exeggutor .Nibiru
3.
17.03.2019, 15:50:16Leosantos killed at level 83 by Pokemon Politoed .Nibiru
4.
17.03.2019, 15:29:24Leosantos killed at level 81 by Pokemon Steelix .Nibiru
5.
17.03.2019, 15:17:36Leosantos killed at level 79 by Pokemon Venusaur .Nibiru
6.
16.03.2019, 17:14:42Leosantos killed at level 73 by Pokemon Mareep .Nibiru
7.
16.03.2019, 16:51:31Leosantos killed at level 73 by Pokemon Blastoise .Nibiru
8.
16.03.2019, 16:31:12Leosantos killed at level 67 by Pokemon Shiny Vileplume .Nibiru
9.
16.03.2019, 15:21:16Leosantos killed at level 55 by Pokemon Venusaur .Nibiru
10.
16.03.2019, 14:57:40Leosantos killed at level 51 by Pokemon Nuzleaf .Nibiru
11.
16.03.2019, 12:43:50Leosantos killed at level 30 by Pokemon Fearow .Nibiru
12.
16.03.2019, 12:36:19Leosantos killed at level 25 by Pokemon Tangela .Nibiru
13.
15.03.2019, 21:55:59Leosantos killed at level 20 by Pokemon Zubat .Nibiru