Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
19.01.2019, 15:10:56Jack Jirombozo killed at level 207 by Pokemon Illumise .Nibiru
2.
18.01.2019, 15:26:09Jack Jirombozo killed at level 208 by Pokemon Nincada .Nibiru
3.
18.01.2019, 11:52:05Jack Jirombozo killed at level 209 by Pokemon Ninjask .Nibiru
4.
18.01.2019, 8:39:19Jack Jirombozo killed at level 210 by Pokemon Ninjask .Nibiru
5.
17.01.2019, 14:35:23Jack Jirombozo killed at level 208 by Pokemon Ninjask .Nibiru
6.
15.01.2019, 7:57:25Jack Jirombozo killed at level 203 by Pokemon Nincada .Nibiru
7.
14.01.2019, 11:35:37Jack Jirombozo killed at level 202 by Pokemon Nincada .Nibiru
8.
13.01.2019, 0:39:25Jack Jirombozo killed at level 196 by Pokemon Shiny Volbeat .Nibiru
9.
12.01.2019, 14:32:56Jack Jirombozo killed at level 196 by Pokemon Illumise .Nibiru
10.
11.01.2019, 0:43:25Jack Jirombozo killed at level 195 by Pokemon Ninjask .Nibiru
11.
10.01.2019, 23:05:32Jack Jirombozo killed at level 196 by Pokemon Ninjask .Nibiru
12.
10.01.2019, 20:43:10Jack Jirombozo killed at level 197 by Pokemon Nincada .Nibiru
13.
9.01.2019, 18:04:59Jack Jirombozo killed at level 190 by Pokemon Illumise .Nibiru
14.
9.01.2019, 17:06:51Jack Jirombozo killed at level 192 by Pokemon Abra .Nibiru
15.
9.01.2019, 12:23:30Jack Jirombozo killed at level 190 by Pokemon Shedinja .Nibiru
16.
9.01.2019, 1:29:48Jack Jirombozo killed at level 188 by Pokemon Nincada .Nibiru
17.
8.01.2019, 0:02:01Jack Jirombozo killed at level 181 by Pokemon Illumise .Nibiru
18.
7.01.2019, 17:55:20Jack Jirombozo killed at level 178 by Pokemon Shedinja .Nibiru
19.
6.01.2019, 22:31:25Jack Jirombozo killed at level 175 by Pokemon Illumise .Nibiru
20.
6.01.2019, 18:02:06Jack Jirombozo killed at level 171 by Pokemon Nincada .Nibiru
21.
5.01.2019, 15:25:51Jack Jirombozo killed at level 154 by Pokemon Aipom .Nibiru
22.
5.01.2019, 2:08:46Jack Jirombozo killed at level 149 by Pokemon Volbeat .Nibiru
23.
4.01.2019, 22:54:29Jack Jirombozo killed at level 146 by Pokemon Illumise .Nibiru
24.
4.01.2019, 22:23:16Jack Jirombozo killed at level 147 by Pokemon Nincada .Nibiru
25.
4.01.2019, 19:39:25Jack Jirombozo killed at level 145 by Pokemon Ninjask .Nibiru
26.
4.01.2019, 5:26:35Jack Jirombozo killed at level 142 by Pokemon Scyther .Nibiru
27.
4.01.2019, 1:42:31Jack Jirombozo killed at level 137 by Pokemon Volbeat .Nibiru
28.
4.01.2019, 0:58:24Jack Jirombozo killed at level 138 by Pokemon Volbeat .Nibiru
29.
3.01.2019, 23:39:54Jack Jirombozo killed at level 138 by Pokemon Volbeat .Nibiru
30.
3.01.2019, 13:39:06Jack Jirombozo killed at level 123 by Pokemon Ninjask .Nibiru
31.
3.01.2019, 11:08:44Jack Jirombozo killed at level 117 by Pokemon Nincada .Nibiru
32.
3.01.2019, 0:57:08Jack Jirombozo killed at level 107 by Pokemon Nincada .Nibiru
33.
2.01.2019, 20:51:46Jack Jirombozo killed at level 95 by Pokemon Illumise .Nibiru
34.
2.01.2019, 18:16:14Jack Jirombozo killed at level 93 by Pokemon Pupitar .Nibiru
35.
2.01.2019, 18:10:25Jack Jirombozo killed at level 94 by Pokemon Larvitar .Nibiru
36.
2.01.2019, 16:56:02Jack Jirombozo killed at level 90 by Pokemon Nincada .Nibiru
37.
2.01.2019, 16:17:05Jack Jirombozo killed at level 88 by Pokemon Nincada .Nibiru
38.
2.01.2019, 15:33:27Jack Jirombozo killed at level 88 by Pokemon Illumise .Nibiru
39.
2.01.2019, 14:47:19Jack Jirombozo killed at level 88 by Pokemon Ninjask .Nibiru
40.
2.01.2019, 5:42:57Jack Jirombozo killed at level 85 by Pokemon Shedinja .Nibiru
41.
2.01.2019, 4:43:04Jack Jirombozo killed at level 78 by Pokemon Shiftry .Nibiru
42.
2.01.2019, 4:00:19Jack Jirombozo killed at level 76 by Pokemon Aipom .Nibiru
43.
2.01.2019, 3:27:45Jack Jirombozo killed at level 77 by Pokemon Zubat .Nibiru
44.
2.01.2019, 0:12:18Jack Jirombozo killed at level 64 by Pokemon Zubat .Nibiru
45.
1.01.2019, 22:57:58Jack Jirombozo killed at level 62 by Pokemon Aipom .Nibiru
46.
1.01.2019, 22:35:15Jack Jirombozo killed at level 61 by Pokemon Chikorita .Nibiru
47.
1.01.2019, 18:36:45Jack Jirombozo killed at level 51 by Pokemon Rattata .Nibiru
48.
1.01.2019, 17:21:46Jack Jirombozo killed at level 40 by Pokemon Togepi .Nibiru
49.
1.01.2019, 7:05:38Jack Jirombozo killed at level 22 by Pokemon Rattata .Nibiru
50.
1.01.2019, 7:01:53Jack Jirombozo killed at level 21 by Pokemon Aipom .Nibiru
51.
1.01.2019, 6:46:22Jack Jirombozo killed at level 12 by Pokemon Zubat .Nibiru
52.
1.01.2019, 6:42:11Jack Jirombozo killed at level 9 by Pokemon Zubat .Nibiru
53.
1.01.2019, 6:13:20Jack Jirombozo killed at level 10 by Pokemon Krabby .Nibiru