Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
1.04.2019, 12:50:47El Chapulin killed at level 157 by Pokemon Blastoise .Nibiru
2.
1.04.2019, 0:24:43El Chapulin killed at level 151 by Pokemon Primeape .Nibiru
3.
26.03.2019, 13:08:52El Chapulin killed at level 148 by Pokemon Gengar .Nibiru
4.
26.03.2019, 0:06:59El Chapulin killed at level 145 by Pokemon Octillery .Nibiru
5.
25.03.2019, 18:14:42El Chapulin killed at level 142 by Pokemon Lombre .Nibiru
6.
17.03.2019, 19:27:04El Chapulin killed at level 123 by Pokemon Electabuzz .Nibiru
7.
17.03.2019, 18:17:54El Chapulin killed at level 119 by Pokemon Gengar .Nibiru
8.
17.03.2019, 17:25:31El Chapulin killed at level 119 by Pokemon Exeggutor .Nibiru
9.
16.03.2019, 12:31:37El Chapulin killed at level 111 by Pokemon Arcanine .Nibiru
10.
16.03.2019, 1:27:23El Chapulin killed at level 98 by Pokemon Arcanine .Nibiru
11.
16.03.2019, 0:37:06El Chapulin killed at level 86 by Pokemon Arcanine .Nibiru
12.
15.03.2019, 11:35:27El Chapulin killed at level 40 by Pokemon Magnemite .Nibiru
13.
15.03.2019, 1:36:13El Chapulin killed at level 37 by Pokemon Golduck .Nibiru
14.
15.03.2019, 1:34:40El Chapulin killed at level 36 by Pokemon Golduck .Nibiru