Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.02.2019, 18:25:16Draxito killed at level 277 by Pokemon Kabuto .Pandora
2.
12.02.2019, 16:46:37Draxito killed at level 275 by Pokemon Politoed .Pandora
3.
12.02.2019, 12:44:15Draxito killed at level 271 by Pokemon Omanyte .Pandora
4.
12.02.2019, 11:37:44Draxito killed at level 271 by Pokemon Poliwrath .Pandora
5.
11.02.2019, 22:02:39Draxito killed at level 266 by Pokemon Remoraid .Pandora
6.
10.02.2019, 22:53:57Draxito killed at level 250 by Pokemon Magnezone .Pandora
7.
5.02.2019, 17:59:12Draxito killed at level 249 by Pokemon Wooper .Pandora
8.
5.02.2019, 16:01:18Draxito killed at level 250 by Pokemon Tangrowth .Pandora
9.
5.02.2019, 15:47:40Draxito killed at level 252 by Pokemon Starmie .Pandora
10.
31.01.2019, 13:55:21Draxito killed at level 250 by Pokemon Torterra .Pandora
11.
29.01.2019, 22:10:41Draxito killed at level 247 by Pokemon Pidgeot .Pandora
12.
29.01.2019, 17:43:36Draxito killed at level 248 by Pokemon Salamence .Pandora
13.
21.01.2019, 20:58:59Draxito killed at level 249 by Pokemon Salamence .Pandora
14.
21.01.2019, 16:18:06Draxito killed at level 250 by Pokemon Flygon .Pandora
15.
20.01.2019, 20:36:10Draxito killed at level 251 by Pokemon Slowbro .Pandora
16.
20.01.2019, 0:27:26Draxito killed at level 240 by Pokemon Krabby .Pandora
17.
18.01.2019, 21:35:21Draxito killed at level 217 by Pokemon Wurmple .Pandora
18.
18.01.2019, 0:21:01Draxito killed at level 197 by Pokemon Tentacool .Pandora
19.
17.01.2019, 22:40:50Draxito killed at level 192 by Pokemon Wooper .Pandora
20.
16.01.2019, 20:28:51Draxito killed at level 170 by Pokemon Lotad .Pandora
21.
16.01.2019, 19:56:00Draxito killed at level 169 by Pokemon Marill .Pandora
22.
16.01.2019, 19:08:36Draxito killed at level 169 by Pokemon Seel .Pandora
23.
16.01.2019, 3:10:08Draxito killed at level 165 by Pokemon Seadra .Pandora
24.
16.01.2019, 1:51:46Draxito killed at level 165 by Pokemon Omanyte .Pandora
25.
20.11.2018, 3:36:22Draxito killed at level 155 by Pokemon Kingler .Pandora
26.
19.11.2018, 13:54:19Draxito killed at level 147 by Pokemon Kingler .Pandora
27.
18.11.2018, 14:40:49Draxito killed at level 140 by Pokemon Jumpluff .Pandora
28.
16.11.2018, 23:22:04Draxito killed at level 139 by Pokemon Exeggutor .Pandora
29.
15.11.2018, 21:20:41Draxito killed at level 138 by Pokemon Tropius .Pandora
30.
13.11.2018, 2:30:28Draxito killed at level 138 by Pokemon Machamp .Pandora
31.
9.11.2018, 20:36:51Draxito killed at level 137 by Pokemon Hitmontop .Pandora
32.
8.11.2018, 20:04:40Draxito killed at level 133 by Pokemon Hitmontop .Pandora
33.
8.11.2018, 19:38:36Draxito killed at level 130 by Pokemon Politoed .Pandora
34.
7.11.2018, 23:22:12Draxito killed at level 129 by Pokemon Hariyama .Pandora
35.
7.11.2018, 19:25:06Draxito killed at level 117 by Pokemon Primeape .Pandora
36.
7.11.2018, 15:03:41Draxito killed at level 113 by Pokemon Hitmontop .Pandora
37.
7.11.2018, 14:31:43Draxito killed at level 113 by Pokemon Hitmontop .Pandora
38.
7.11.2018, 14:01:47Draxito killed at level 109 by Pokemon Machamp .Pandora
39.
7.11.2018, 2:05:45Draxito killed at level 105 by Pokemon Roselia .Pandora