Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
25.02.2019, 0:36:10Cris Headfield killed at level 258 by Pokemon Poliwhirl .Pandora
2.
24.02.2019, 14:52:30Cris Headfield killed at level 254 by Pokemon Kingler .Pandora
3.
24.02.2019, 9:34:16Cris Headfield killed at level 247 by Pokemon Tentacool .Pandora
4.
24.02.2019, 2:03:15Cris Headfield killed at level 248 by Pokemon Starmie .Pandora
5.
23.02.2019, 23:11:11Cris Headfield killed at level 246 by Pokemon Rhyperior .Pandora
6.
19.02.2019, 23:48:12Cris Headfield killed at level 234 by Pokemon Girafarig .Pandora
7.
17.02.2019, 16:46:56Cris Headfield killed at level 229 by Pokemon Seaking .Pandora
8.
17.02.2019, 13:10:07Cris Headfield killed at level 228 by Pokemon Sharpedo .Pandora
9.
15.02.2019, 0:44:14Cris Headfield killed at level 227 by Pokemon Wooper .Pandora
10.
14.02.2019, 0:59:15Cris Headfield killed at level 227 by Pokemon Wooper .Pandora
11.
12.02.2019, 1:23:41Cris Headfield killed at level 221 by Pokemon Wartortle .Pandora
12.
10.02.2019, 14:56:41Cris Headfield killed at level 219 by Pokemon Strong Flaaffy .Pandora
13.
3.02.2019, 22:35:43Cris Headfield killed at level 219 by Pokemon Kingler .Pandora
14.
27.01.2019, 18:13:08Cris Headfield killed at level 215 by Pokemon Gengar .Pandora
15.
26.01.2019, 13:31:17Cris Headfield killed at level 214 by Pokemon Metagross .Pandora
16.
21.01.2019, 0:46:48Cris Headfield killed at level 203 by Pokemon Vibrava .Pandora
17.
20.01.2019, 18:47:51Cris Headfield killed at level 203 by Pokemon Pelipper .Pandora
18.
20.01.2019, 17:24:11Cris Headfield killed at level 203 by Pokemon Alakazam .Pandora
19.
20.01.2019, 15:55:31Cris Headfield killed at level 203 by Pokemon Metagross .Pandora
20.
20.01.2019, 13:40:48Cris Headfield killed at level 203 by Pokemon Flygon .Pandora
21.
12.01.2019, 11:18:50Cris Headfield killed at level 190 by Pokemon Mankey .Pandora
22.
11.01.2019, 22:11:31Cris Headfield killed at level 186 by Pokemon Charizard .Pandora
23.
1.01.2019, 22:21:07Cris Headfield killed at level 150 by Pokemon Slowking .Pandora
24.
1.01.2019, 16:17:03Cris Headfield killed at level 137 by Pokemon Ampharos .Pandora
25.
1.01.2019, 15:12:14Cris Headfield killed at level 136 by Pokemon Pinsir .Pandora
26.
1.01.2019, 11:42:59Cris Headfield killed at level 125 by Pokemon Dunsparce .Pandora
27.
31.12.2018, 21:38:18Cris Headfield killed at level 117 by Pokemon Mr Mime .Pandora
28.
30.12.2018, 19:47:37Cris Headfield killed at level 97 by Pokemon Steelix .Pandora
29.
30.12.2018, 17:52:43Cris Headfield killed at level 88 by Pokemon Graveler .Pandora
30.
30.12.2018, 16:07:17Cris Headfield killed at level 88 by Pokemon Arbok .Pandora
31.
30.12.2018, 15:47:35Cris Headfield killed at level 84 by Pokemon Muk .Pandora
32.
30.12.2018, 10:39:07Cris Headfield killed at level 40 by Pokemon Starmie .Pandora
33.
30.12.2018, 0:07:30Cris Headfield killed at level 30 by Pokemon Totodile .Pandora
34.
29.12.2018, 23:39:06Cris Headfield killed at level 28 by Pokemon Kingler .Pandora