Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.01.2019, 23:13:31Cleversonsantos killed at level 158 by Pokemon Tyranitar .Nibiru
2.
12.01.2019, 22:43:01Cleversonsantos killed at level 158 by Pokemon Dewgong .Nibiru
3.
13.04.2018, 22:55:47Cleversonsantos killed at level 158 by Pokemon Machamp .Nibiru
4.
8.04.2018, 22:18:02Cleversonsantos killed at level 156 by Pokemon Ursaring .Nibiru
5.
8.04.2018, 21:27:49Cleversonsantos killed at level 155 by Pokemon Charizard .Nibiru
6.
7.04.2018, 23:00:22Cleversonsantos killed at level 149 by Pokemon Venusaur .Nibiru
7.
7.04.2018, 20:13:51Cleversonsantos killed at level 148 by Pokemon Flaaffy .Nibiru
8.
21.06.2017, 20:59:34Cleversonsantos killed at level 148 by Pokemon Xatu .Nibiru
9.
12.06.2017, 21:55:27Cleversonsantos killed at level 149 by Pokemon Pidgeot .Nibiru
10.
26.02.2017, 12:09:16Cleversonsantos killed at level 150 by Pokemon Kricketune .Nibiru
11.
26.02.2017, 11:22:32Cleversonsantos killed at level 149 by Pokemon Absol .Nibiru
12.
26.02.2017, 3:19:16Cleversonsantos killed at level 142 by Pokemon Cherrim .Nibiru
13.
26.02.2017, 2:18:35Cleversonsantos killed at level 141 by Pokemon Delibird .Nibiru
14.
25.02.2017, 23:42:56Cleversonsantos killed at level 141 by Pokemon Mawile .Nibiru
15.
25.02.2017, 22:10:07Cleversonsantos killed at level 133 by Pokemon Hitmontop .Nibiru
16.
25.02.2017, 21:21:00Cleversonsantos killed at level 132 by Pokemon Jumpluff .Nibiru
17.
25.02.2017, 21:16:59Cleversonsantos killed at level 133 by Pokemon Skarmory .Nibiru