Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
22.03.2019, 21:05:51Castyel killed at level 138 by Pokemon Pidgeot .Pandora
2.
22.03.2019, 17:14:16Castyel killed at level 138 by Pokemon Ivysaur .Pandora
3.
18.03.2019, 18:06:43Castyel killed at level 136 by Pokemon Raichu .Pandora
4.
17.03.2019, 14:21:46Castyel killed at level 135 by Pokemon Shiny Rhydon .Pandora
5.
16.03.2019, 20:03:15Castyel killed at level 133 by Pokemon Shedinja .Pandora
6.
16.03.2019, 14:15:27Castyel killed at level 135 by Pokemon Jumpluff .Pandora
7.
16.03.2019, 13:24:47Castyel killed at level 136 by Pokemon Gastly .Pandora
8.
16.03.2019, 2:22:14Castyel killed at level 137 by Pokemon Haunter .Pandora
9.
14.03.2019, 10:47:25Castyel killed at level 130 by Pokemon Slowking .Pandora
10.
13.03.2019, 7:55:23Castyel killed at level 128 by Pokemon Nidoking .Pandora
11.
12.03.2019, 1:20:02Castyel killed at level 116 by Pokemon Rhydon .Pandora
12.
12.03.2019, 0:40:39Castyel killed at level 116 by Pokemon Rhyperior .Pandora
13.
11.03.2019, 9:06:02Castyel killed at level 111 by Pokemon Ancient Venusaur .Pandora
14.
10.03.2019, 8:24:37Castyel killed at level 94 by Pokemon Gengar .Pandora
15.
10.03.2019, 8:01:44Castyel killed at level 94 by Pokemon Ancient Venusaur .Pandora
16.
9.03.2019, 19:22:56Castyel killed at level 87 by Pokemon Rhydon .Pandora
17.
9.03.2019, 1:15:30Castyel killed at level 73 by Pokemon Azumarill .Pandora
18.
8.03.2019, 5:06:47Castyel killed at level 54 by Pokemon Diglett .Pandora
19.
7.03.2019, 21:44:36Castyel killed at level 38 by Pokemon Snorlax .Pandora
20.
7.03.2019, 21:19:06Castyel killed at level 37 by Pokemon Fearow .Pandora
21.
7.03.2019, 20:53:31Castyel killed at level 35 by Pokemon Shiny Cubone .Pandora
22.
7.03.2019, 19:51:10Castyel killed at level 27 by Pokemon Tangela .Pandora
23.
7.03.2019, 19:19:52Castyel killed at level 9 by Pokemon Zubat .Pandora
24.
7.03.2019, 19:01:10Castyel killed at level 9 by Pokemon Magikarp .Pandora
25.
7.03.2019, 18:58:51Castyel killed at level 9 by Pokemon Zubat .Pandora
26.
7.03.2019, 18:50:05Castyel killed at level 9 by Pokemon Rattata .Pandora
27.
7.03.2019, 18:46:35Castyel killed at level 9 by Pokemon Meganium .Pandora
28.
7.03.2019, 18:33:13Castyel killed at level 10 by Pokemon Zubat .Pandora