Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
22.05.2019, 10:41:38Borali killed at level 249 by Pokemon Lotad .Nibiru
2.
17.05.2019, 11:43:30Borali killed at level 251 by Pokemon Muk .Nibiru
3.
16.05.2019, 9:16:40Borali killed at level 252 by Pokemon Metagross .Nibiru
4.
5.03.2018, 15:10:34Borali killed at level 253 by Pokemon Dragonite .Nibiru
5.
1.03.2018, 14:47:43Borali killed at level 253 by Pokemon Lopunny .Nibiru
6.
23.02.2018, 17:22:20Borali killed at level 253 by Pokemon Dusknoir .Nibiru
7.
21.02.2018, 16:32:20Borali killed at level 254 by Pokemon Staraptor .Nibiru
8.
20.02.2018, 15:44:04Borali killed at level 254 by Pokemon Giant Snorlax .Nibiru
9.
11.06.2017, 23:33:01Borali killed at level 253 by Pokemon Strong Medicham .Nibiru
10.
24.05.2017, 15:04:55Borali killed at level 253 by Pokemon Blissey .Nibiru
11.
24.05.2017, 0:22:05Borali killed at level 254 by Pokemon Strong Glalie .Nibiru
12.
20.04.2017, 20:06:34Borali killed at level 256 by Pokemon Spoink .Nibiru
13.
17.04.2017, 0:52:39Borali killed at level 257 by Pokemon Metagross .Nibiru
14.
11.04.2017, 3:26:25Borali killed at level 253 by Pokemon Metagross .Nibiru
15.
9.04.2017, 23:47:11Borali killed at level 251 by Pokemon Electivire .Nibiru
16.
8.04.2017, 18:47:24Borali killed at level 252 by Pokemon Breloom .Nibiru
17.
7.04.2017, 0:33:12Borali killed at level 251 by Pokemon Seedot .Nibiru
18.
6.04.2017, 23:20:46Borali killed at level 251 by Pokemon Sharpedo .Nibiru
19.
6.04.2017, 15:17:31Borali killed at level 251 by Pokemon PorygonZ .Nibiru
20.
4.04.2017, 18:15:10Borali killed at level 248 by Pokemon Salamence .Nibiru
21.
4.04.2017, 15:18:53Borali killed at level 250 by Pokemon Strong Camerupt .Nibiru
22.
4.04.2017, 13:37:51Borali killed at level 251 by Pokemon Entei .Nibiru
23.
4.04.2017, 13:34:41Borali killed at level 252 by Pokemon Raikou .Nibiru
24.
27.03.2017, 3:30:28Borali killed at level 252 by Pokemon Lucario .Nibiru
25.
15.03.2017, 2:58:06Borali killed at level 252 by Pokemon Strong Jynx .Nibiru
26.
15.03.2017, 1:46:16Borali killed at level 254 by Pokemon Articuno .Nibiru
27.
14.03.2017, 1:55:17Borali killed at level 255 by Pokemon Strong Camerupt .Nibiru
28.
11.03.2017, 2:34:34Borali killed at level 256 by Pokemon Strong Vaporeon .Nibiru
29.
6.03.2017, 1:54:14Borali killed at level 247 by Pokemon Miltank .Nibiru
30.
6.03.2017, 1:22:47Borali killed at level 248 by Pokemon Wartortle .Nibiru
31.
5.03.2017, 16:26:27Borali killed at level 242 by Pokemon Slowbro .Nibiru