Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
3.03.2019, 12:12:15Boladaow killed at level 153 by Pokemon Raichu .Pandora
2.
27.02.2019, 21:33:10Boladaow killed at level 148 by Pokemon Snorlax .Pandora
3.
26.02.2019, 21:31:10Boladaow killed at level 146 by Pokemon Heracross .Pandora
4.
26.02.2019, 20:28:42Boladaow killed at level 146 by Pokemon Feraligatr .Pandora
5.
26.02.2019, 20:06:36Boladaow killed at level 147 by Pokemon Weezing .Pandora
6.
22.02.2019, 20:11:12Boladaow killed at level 147 by Pokemon Cloyster .Pandora
7.
22.02.2019, 18:50:42Boladaow killed at level 147 by Pokemon Golduck .Pandora
8.
19.02.2019, 20:13:36Boladaow killed at level 148 by Pokemon Magmar .Pandora
9.
15.02.2019, 23:52:57Boladaow killed at level 105 by Pokemon Rhyperior .Pandora
10.
12.02.2019, 22:42:47Boladaow killed at level 88 by Pokemon Shiny Quagsire .Pandora
11.
12.02.2019, 22:41:08Boladaow killed at level 89 by Pokemon Corsola .Pandora
12.
12.02.2019, 21:09:11Boladaow killed at level 81 by Pokemon Psyduck .Pandora
13.
12.02.2019, 0:15:44Boladaow killed at level 51 by Pokemon Lombre .Pandora
14.
12.02.2019, 0:13:22Boladaow killed at level 51 by Pokemon Corsola .Pandora
15.
12.02.2019, 0:10:23Boladaow killed at level 52 by Pokemon Politoed .Pandora
16.
12.02.2019, 0:05:24Boladaow killed at level 52 by Pokemon Taillow .Pandora
17.
11.02.2019, 0:42:37Boladaow killed at level 33 by Pokemon Sandslash .Pandora
18.
11.02.2019, 0:20:23Boladaow killed at level 22 by Pokemon Crobat .Pandora
19.
10.02.2019, 23:36:17Boladaow killed at level 13 by Pokemon Lombre .Pandora