Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
21.01.2019, 12:07:13Black White killed at level 214 by Pokemon Dunsparce .Pandora
2.
21.01.2019, 11:50:34Black White killed at level 215 by Pokemon Hitmontop .Pandora
3.
21.01.2019, 1:39:38Black White killed at level 216 by Pokemon Machoke .Pandora
4.
20.01.2019, 18:15:36Black White killed at level 214 by Pokemon Strong Glalie .Pandora
5.
20.01.2019, 17:44:02Black White killed at level 216 by Pokemon PorygonZ .Pandora
6.
19.01.2019, 14:42:26Black White killed at level 211 by Pokemon Electivire .Pandora
7.
19.01.2019, 14:37:21Black White killed at level 213 by Pokemon Metagross .Pandora
8.
19.01.2019, 10:18:42Black White killed at level 214 by Pokemon Sudowoodo .Pandora
9.
19.01.2019, 10:01:17Black White killed at level 215 by Pokemon Gardevoir .Pandora
10.
18.01.2019, 18:05:59Black White killed at level 216 by Pokemon Strong Camerupt .Pandora
11.
13.01.2019, 4:34:16Black White killed at level 200 by Pokemon Donphan .Pandora
12.
13.01.2019, 4:04:30Black White killed at level 199 by Pokemon Donphan .Pandora
13.
12.01.2019, 21:12:12Black White killed at level 199 by Pokemon Donphan .Pandora
14.
12.01.2019, 21:03:23Black White killed at level 200 by Pokemon Swellow .Pandora
15.
12.01.2019, 11:51:47Black White killed at level 201 by Pokemon Donphan .Pandora
16.
12.01.2019, 4:32:09Black White killed at level 202 by Pokemon Shiny Donphan .Pandora
17.
12.01.2019, 2:48:15Black White killed at level 201 by Pokemon Donphan .Pandora
18.
12.01.2019, 0:48:23Black White killed at level 201 by Pokemon Electivire .Pandora
19.
11.01.2019, 22:51:01Black White killed at level 200 by Pokemon Donphan .Pandora
20.
11.01.2019, 22:36:29Black White killed at level 201 by Pokemon Donphan .Pandora
21.
11.01.2019, 18:49:02Black White killed at level 201 by Pokemon Donphan .Pandora
22.
11.01.2019, 18:33:17Black White killed at level 202 by Pokemon Donphan .Pandora
23.
11.01.2019, 18:26:12Black White killed at level 203 by Pokemon Donphan .Pandora
24.
11.01.2019, 17:22:40Black White killed at level 204 by Pokemon Donphan .Pandora
25.
11.01.2019, 17:03:36Black White killed at level 205 by Pokemon Steelix .Pandora
26.
11.01.2019, 14:40:55Black White killed at level 204 by Pokemon Shiftry .Pandora
27.
11.01.2019, 13:37:52Black White killed at level 205 by Pokemon Tyranitar .Pandora
28.
11.01.2019, 12:14:05Black White killed at level 206 by Pokemon Dragonite .Pandora
29.
9.11.2018, 13:22:09Black White killed at level 204 by Pokemon Strong Magcargo .Pandora
30.
9.11.2018, 4:01:20Black White killed at level 200 by Pokemon Strong Magcargo .Pandora
31.
9.11.2018, 3:48:08Black White killed at level 201 by Pokemon Strong Torkoal .Pandora
32.
8.11.2018, 10:59:52Black White killed at level 173 by Pokemon Rhyperior .Pandora
33.
5.11.2018, 19:36:14Black White killed at level 92 by Pokemon Charizard .Pandora
34.
5.11.2018, 10:45:01Black White killed at level 63 by Pokemon Starmie .Pandora
35.
30.10.2018, 22:52:55Black White killed at level 60 by Pokemon Sandslash .Pandora
36.
27.10.2018, 16:51:49Black White killed at level 58 by Pokemon Ludicolo .Pandora
37.
27.10.2018, 10:34:24Black White killed at level 52 by Pokemon Voltorb .Pandora
38.
27.10.2018, 9:25:56Black White killed at level 34 by Pokemon Marowak .Pandora
39.
26.10.2018, 16:51:20Black White killed at level 21 by Pokemon Marill .Pandora
40.
26.10.2018, 16:50:02Black White killed at level 21 by Pokemon Chansey .Pandora
41.
26.10.2018, 16:49:27Black White killed at level 22 by Pokemon Marill .Pandora